Overgreb begået af en medarbejder i klubben - Forebyg seksuelle ...

forebygovergreb.dk

Overgreb begået af en medarbejder i klubben - Forebyg seksuelle ...

Overgreb begået af en medarbejder i klubben Martin 16 år Martin er 16 år og bor alene med sin mor. Han har en række diagnosticerede handicap: han er udviklingshæmmet, har ADHD, Tourette, autisme og sklerose. Martins sagsbehandler, der er sagsbehandler i forhold til børn med handicap, beskriver ham som en meget udadreagerende dreng, som er svær at kommunikere med, og det har været svært at finde et velegnet skoletilbud til ham. Efter en periode på en specialskole, hvor Martin ikke trivedes, er han blevet undervist i hjemmet af sin mor i flere år. Den aflastning, mor har fået, har bestået i, at Martin går i klub om eftermiddagen. Samarbejdet mellem mor og kommune Martins mor har generelt været meget engageret i sin søns vanskeligheder og i at finde de bedste pædagogiske løsninger til ham. Kommunen har under hele forløbet indgået i et konstruktivt samarbejde med Martins mor og trukket på hendes store viden om Martins vanskeligheder og behov. Kommunen har måttet erkende, at specialskoletilbudet ikke var i stand til at tackle Martin. Det betød, at han ikke kunne tage imod undervisning og ikke udviklede sig læringsmæssigt. Hvorimod moderens hjemmeundervisning gav tydelige effekt. Klubben Martin har været glad for klubben, selvom der var en lang indkøringsperiode, hvor Martin skulle finde sig til rette. Det er vigtigt for Marin, at der er en meget fast struktur og forudsigelighed og med de samme voksne omkring ham. Martin blev forholdsvis hurtigt glad for Per, en mandlig pædagog, som mor også var meget glad for. Mor syntes, det var vigtig for Martin at få en mand som kontaktperson, fordi Martins far forsvandt ud af hans liv, da han blev født. Martin ser op til Per, der er sjov at være sammen med, og der udvikler sig et venskab mellem Martin og Per. Martin fortæller glad mor, hvad Per og ham har lavet, når han kommer hjem fra klubben. Martin fortæller Da Martin har gået i klubben i halvandet år, fortæller han en dag sin mor, at Per ”rører ved ham”. Martins mor forstår på Martin, at der er tale om en seksuel berøring og bliver dybt chokeret. Hun ved ikke sine levende råd og vælger at ringe til egen læge. Egen læge kender Martin godt og er ikke i tvivl om, at Martins handicap netop gør, at han fortæller autentisk om det, han har oplevet. Egen læge anmelder sagen til politiet og aftaler med moderen, at hun næste dag selv kontakter lederen af klubben og tager kontakt med sin kommunale sagsbehandler. Klublederens reaktioner Lederen af klubben tror ikke sine egne ører og reagerer i første omgang totalt afvisende overfor, at Per nogensinde kunne finde på noget sådant. Hun får dog sagt til moderen, at hun naturligvis tager hendes oplysninger alvorligt og vil undersøge det nærmere. Klublederens faglige overvejelser Reelt mærker lederen, at hun bliver vred på Pers vegne over, at Per skal udsættes for den slags beskyldninger. Han er en utrolig populær medarbejder – børnene og personalet er glade for ham, han er initiativrig og engageret og et stort aktiv for klubben.


Samtidig ved han, at moderen lever og ånder for sin søn og indimellem har været temmelig anstrengende at samarbejde med, fordi intet ligesom er godt nok til hendes søn – og alle ved, at Martin ind imellem er temmelig besværlig med sin udadreagerende adfærd. Med sin faglige viden i bagagen er lederen dog klar over, at seksuelle overgreb også sker i forhold til børn og unge med handicap, og hun ved, at krænkere med pædofile træk kan være meget svære at spotte, selvom man har indhentet børneattester og taget referencer fra tidligere arbejdspladser før ansættelsen. Klubben har udarbejdet både seksualpolitik og retningslinjer i tilfælde af vold og seksuelle overgreb. De har heldigvis aldrig haft brug for retningslinjerne, men de er en del af kommunens samlede beredskab, så de er ajourførte og tilgængelige på kommunens intranet. Her står, at lederen skal kontakte den personaleansvarlige i kommunen. En personalesag Den personaleansvarlige drøfter sagen med klubbens leder og tager kontakt til politiet. Sagen er allerede anmeldt fra moderens side. Sagen koordineres med politiet, og det aftales, at den personaleansvarlige og lederen indkalder Per til en samtale, hvor han formelt bliver fritstillet, indtil politisagen er afsluttet. Pers faglige organisation bliver orienteret efter tilladelse fra Per. Efterforskningen Politiet tager herefter over og indleder en efterforskning. Per bliver afhørt og nægter sig skyldig. Forældremøde Kommunens pædagogiske konsulent og personalelederen informerer klubbens forældrekreds om fritstillingen af Per. Mødet giver anledning til meget kraftige reaktioner hos forældrene. De er dybt rystede over, at en ansat har udsat Martin for seksuelle overgreb. Og hvad med deres egne børn? Ikke nok med, at deres børn skal leve med at have forskellige funktionsnedsættelser, men at de også er i risiko for seksuelle overgreb – det er ufatteligt og totalt chokerende. Kommunens er forberedt på, at der vil komme kraftige reaktioner. De har derfor sikret sig via deres kriseberedskab, at der er en psykolog tilstede. Kommunen informerer om, at de forældre, der måtte ønske det, kan få mulighed for at tale alene med psykologen dagen efter. Psykologen orienterer kort om almindeligt forekommende følelsesmæssige krisereaktioner og opfordrer forældrene til at gøre brug af det stående tilbud om samtale. Den pædagogiske konsulent informerer endvidere forældrene om, at personalet naturligvis også er dybt berørte over det, der er sket. De har også fået tilbudt krisehjælp. Martin videoafhøres Martin bliver videoafhørt inden for en uge – politiet dispenserer fra Martins alder i forhold til videoafhøring pga. hans handicap. Sagsbehandleren overværer som myndighedsperson videoafhøringen fra monitorrummet sammen med advokaterne. Det er en kvindelig betjent, der foretager afhøringen, og sagsbehandleren oplever, at afhøringen forløber godt trods Martins handicaps. Martin virker rimelig samlet og fattet og kan beskrive nogle detaljer omkring overgrebene, selvom der er flere ting, han ikke har ord for. Det kommer frem, at der har ale om fuldbyrdede seksuelle overgreb, der er foregået under toiletbesøg. Dom Per får senere en fængselsdom på 2 ½ år.


Psykologbehandling Efter afhøringen tilbyder kommunen Martin akut psykologbehandling hos en psykolog med særlig viden om handicap og seksuelle overgreb. Tilbuddet omfatter både individuelle samtaler til Martin og hans mor og fælles samtaler. På trods af langvarig behandling har Martin stadig tre år efter det meget dårligt som følge af de seksuelle overgreb. Han har svært ved at forstå det, der er sket. I tiden herefter følger kommunen stadig Martin og samarbejder tæt med hans mor om at finde de bedste løsninger for ham. Man arbejder langsomt med at genoprette Martins tillid til mænd – men for Martin er det svært – han kredser stadig meget om Pers overgreb – han forstår det ikke. De var jo gode venner, så hvordan kunne han finde på at gøre sådan noget?

More magazines by this user
Similar magazines