23. årgang - Juni 2010 - Nr. 50 - Zone-Redningskorpsets

zone.redningskorpset.dk

23. årgang - Juni 2010 - Nr. 50 - Zone-Redningskorpsets

ZONE NYT

23. årgang - Juni 2010 - Nr. 50


Formanden har ordet

Lørdag 3. juli 2010 har vi Zone-træf og Zonen redder liv som

Zone-Lauget på Nyvang står for med hjælp fra Køretøjsgruppen i

Helsingør.

Som noget helt nyt indleder vi Zone-træffet med en gudstjeneste.

For mig er der en fin sammenhæng mellem kirkens

budskab og arbejdet i redningskorpsene. Jeg håber medlemmerne vil

synes om dette nye initiativ, som vores næstformand Uffe Mortensen er

ophavsmand til.

ZONE-NYT skal bestå. Det var den entydige konklusion på vores bestyrelsesmøde

fornylig.

Resten af 2010 fortsætter ZONE-NYT med at udkomme i kraft af den aftale,

vi har med Grafisk Hus, Hedensted. Hvad der skal ske fra 2011 ved

vi ikke helt endnu, men bladet vil fortsætte, enten med en ny samarbejdspartner,

eller som et blad vi selv udgiver.

Brand & Ambulance ændres til at være et elektronisk ”magasin” på internet,

og det blad modtager medlemmerne således ikke længere i trykt

form. ”Bladet” kan bestilles på e-mail: redaktion@akutpatienten.dk

På snarligt gensyn

ZONE-NYT

udgives af Zone-

Redningskorpsets Venner

Grøndals Parkvej 60

2720 Vanløse

info@zone-redningskorpset.dk

www.zone-redningskorpset.dk

Redaktion:

Frederik Madsen, formand

tlf. 40 43 02 50

Medlemsskab:

Kr. 225 årligt ved

betaling til konto

9570 3 58 86 29

2 I Juni 2010

Medlemsservice:

Ingelise Nielsen

tlf. 30 63 75 36

medlemsservice@zone-redningskorpset.dk

Rundvisning i Helsingør:

Uffe Mortensen,

næstformand

tlf. 49 20 23 01

Frivilliggruppe i Helsingør:

Georg Tegne-Hansen

tlf. 48 79 46 05

Frivilliggruppe i Holbæk:

Poul Wissing

tlf. 40 53 35 61

Med Zone-hilsen

Frederik Madsen

Oplag:

4.600 eksemplarer

Tryk:

Grafisk Hus, Hedensted

Forside:

Køretøjsgruppen i Helsingør

på vej til Græsted

Veterantræf pinsen 2010.

Siddende Freddie Søeborg

Larsen, stående Søren

Hvitnov

Indhold

Kolofon og leder .......... side 2

Foreningsnyt ............ side 3-4

Efterlysninger ............. side 5

Zone-træf og Zonen

redder liv side .......... side 6-7

Zonen Greve

Strand ....................side 8-13

Efterlysninger ........... side 14

Vognhistorie ............. side 15

Tegn abonnement ...... side 16

De næste numre af ZONE-NYT udkommer:

Uge 37, deadline 30. august

Uge 50, deadline 24. november

Al tekst i Jeg-form er redaktørens ord, medmindre andet

er anført. Arbejdet med at producere ZONE-NYT er

som alt andet arbejde i Zone-Redningskorpsets Venner

frivilligt og ulønnet. Redaktøren modtager meget gerne

indlæg og fotos fra læserne, men forbeholder sig ret

til at ændre/redigere i modtaget tekst. Fremsendelse

af sådant materiale tages som udtryk for, at det kan

benyttes uden vederlag.

Zonen” / “Zone-Redningskorpset” / og “ZR” betyder det

samme og anvendes vilkårligt.

ZONE-NYT


Nyt fra Foreningen

Zone-Møde i Nykøbing F.

Lørdag 10. april havde vi for fjerde

gang møde for Zone-folk fra Lolland-Falster.

Vi var lidt færre end vi plejer, men

dagen var fin med højt humør og livlig

snak. Af billedets kvalitet at dømme

skulle man tro, at linsen på kameraet

var smurt ind i leverpostej, hvilket beklages.

Personerne der kan skimtes er

fra venstre øverst: Arne Suhr, Dines

Hansen, Jørgen Jensen, Knud Aage

Jørgensen, Knud Christensen, Frederik

Madsen. Siddende forrest fra venstre:

Birthe Rasmussen, Jytte Holm Jørgensen,

Jytte Olsen, Inge Madsen, Birthe

Abel og Ulla Odfelt.

ZR’s lastvogn taget af tyskerne

Andelslandsbyen Nyvang markerede 1. og 2. maj Danmarks befrielse for 65 år siden

i et omfattende totalteater som bl.a. involverede 25 tyske ”soldater” fra Leipzig.

Under opvisningerne blev Zonens entreprenørlastvogn taget af tyskerne. Over

1.400 mennesker overværede de to dages drama.

ZONE-NYT

Medlemmer

Velkommen til

nye Zone-medlemmer

ZRV 1306 Gert Clausen, Eskildstrup

ZRV 1307 Jytte Larsen, Væggerløse

Dødsfald

ZRV 0379 Helmuth Hansen, Sakskøbing

Æret være hans minde

I sidste nummer af ZONE-NYT omtalte jeg en

mærkat til at montere på bilens nummerplade,

foreslået af Ebbe Neumann. Bestyrelsen har

nu drøftet sagen, og alle medlemmer vil til

efteråret modtage den pågældende mærkat

som gave fra foreningen

Juni 2010 I 3


Zone-Nyt nr. 50

Dette nummer af ZONE-NYT er nr. 50.

Det første nummer udkom i 1988 og var på

fire sider. Efterhånden steg sideantal og kvalitet,

og i 1996 var bladet oppe på 16 sider.

Samme år tog bladet navneforandring til ZONE

NYT efter Zonens tilsvarende blad fra 1938.

I 2002 kom bladet første gang med omslaget

i farver. Fra 2005 er bladet kommet sammen

med Brand & Ambulance, og er blevet

opgraderet med farvetryk på alle sider og nyt

design. Bladet udkommer fra og med dette

nummer igen som selvstændigt blad. Det har

været rigtig sjovt at lave de mange blade, der

i høj grad er skrevet af læserne selv. Niels Sørensen

var redaktør 2000-2002.

4 I Juni 2010

Hvordan ville ZR’s hjemmeside have set

ud, hvis internettet havde eksisteret i

1960? Ja, det kan ingen jo vide, men vi

kan gætte os til det. Jeg er gået i gang

med gætværket, i et nyt site: www.zonenlever.dk

og har foreløbig beskrevet

alle stationer og abonnementsformerne.

Alle tekster og grafik er taget fra

gamle ZR-brochurer. Mht. fotos har jeg

lagt mig fast på kun at anvende farvefotos,

hvilket har givet visse begræns-

Beredskabskorpsets Museum

Lørdag 8. maj havde vi i samarbejde

med Falck-Museets Venner en udflugt

til Beredskabskorpsets Museum. Vilhelm

Pedersen har sendt dette foto af

Niels Thomsen, Søren Hvitnov og Georg

Tegne-Hansen ved køretøjerne og skri-

ninger, som måske bør revurderes. Der

mangler stadig en hel del, bl.a. Zonens

produkter til det offentlige og alle Zonens

almenvelgørende aktiviteter som

donorkorpset, førstehjælpssagen m.v.

Men se forbi, der kommer hele tiden

lidt til, og kommenter gerne. Det er i

hvert fald en ny og anderledes måde at

formidle ZR på: I nutid og som ZR (måske)

ønskede at blive set i 1960-61.

ver: ”Arrangementet hos CF Mårum

var meget interessant, Erik Molin er

et sandt ”videncenter” ihvertfald med

hensyn til CF-historie. Vi var vel omkring

20 fremmødte. Med venlig hilsen

Vilhelm P.”

ZONE-NYT


Reaktioner på efterlysninger

Aksel Holmgaard har reageret. Han

skriver 25. april:

”Hej Frederik Her med en lille hilsen

fra hovedlandet. I vort kære medlemsblad

nr. 49 side 8 nederst til højre er

der et billede af en annonce fra noget

humanitært arbejde i Holbæk. Som undertekst

står der, at den formodentlig

er fra midten af 1950’erne, jeg tror

vi skal til først i 1950’erne, da Kjeld

Lyngby Sørensen langtfra havde den

fylde, da jeg i 1958 kom til Glostrup,

som han har på billedet. Denne humanitære

opgave blev aldrig omtalt på

stationen. I skriver videre, at han står

sammen med en ukendt redder, vel

gør han ej, det er da vor kære altmu-

ligmand og entreprenør Sigfred Pedersen.

Sigfred og Kjeld havde arbejdet

sammen i flere år, før Kjeld tog ham

med til Glostrup som entreprenørmand.

Sigfred og jeg var bl.a. i Malmø

med en keramikovn. Vi var kørende i

den gamle spidsnæsede Chevroletladvogn,

den blev senere overflyttet

til St.H og blev udstyret med elefantkran.

Under en opgave omkring Herlev

Skovlunde (jeg tror 1959) glemte

redderne at sænke kranen, så da de

kørte igennem en Viadukt kilede de sig

godt og grundig fast, så rammen blev

bøjet, jeg husker ikke om den blev køreklar

igen, hvem redderne der kørte

bilen var, husker jeg heller ikke.”

Tak for dette. Entreprenørlastbilen havde ZR 286 og den fik monteret HIAB

læssekran i juni 1960 til kr. 14.634,00 i følge ZRs bogføring. Åbenbart gik det

ikke så godt med den HIAB-kran, for udover historien Aksel Holmgaard beretter

om, væltede bilen, da en statue skulle løftes op på ladet. Nærmere oplysninger

om denne episode modtages gerne.

ZONE-NYT

I sidste nummer af Zone-nyt efterlyste jeg

navn på redderen til venstre, og det gav en del

reaktioner, bl.a. fra Werner Larsen, Frederiksberg,

Ib Jørgensen, Kastrup og Aksel Holmgård,

Terndrup.

Jørgen Olsen, Regstrup, skriver:

”Tak for det sidste Zone-Nyt, det er et flot

blad, som jeg håber du finder en ny måde at

udgive på, det vil være synd, hvis det skal

gå ind. Jeg har en oplysning angående billedet

på side 8, billede af mini Zone-Kranvogn.

Redderen til venstre er Karl Sigfred

Petersen, han var Kjeld Lyngby Sørensens

første mand i Entreprenørafdelingen på Platanvej,

og fulgte med til Glostrup i 1956.

Billedet kan være både fra 1951 eller 1956,

juleaften falder begge år på en mandag, jeg

vil tro det er 1951.

Godt set at juleaften 1951 var en mandag,

1951 stemmer med at Frode Sørensen overtog

ZR Holbæk sommeren 1951.

Juni 2010 I 5


6 I Juni 2010

Zone-træf og Zonen redder liv 2010

I Sct. Stefans Kirken vil præst Kirsten Rasmussens tale tangerer de værdier, der

er forbundet med arbejdet i redningskorpsene.

Invitation til Zone-Træf

og Zonen redder liv 2010

Kære medlemmer af Zone-Redningskorpsets Venner

I inviteres alle til at deltage i det årlige Zone-træf med efterfølgende generalforsamling.

I år holdes træffet i Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen 25, 4300 Holbæk, samtidig

med afvikling af det store arrangement ZONEN REDDER LIV, som Zone-Lauget

på Nyvang står for med hjælp fra Køretøjsgruppen i Helsingør.

Lørdag 3. juli kl. 10.00

Dagens arrangement er som følger:

Kl. 10.00 Vi mødes ved Forsamlingshuset i Andelslandsbyen og går samlet til

Sct. Stefans Kirken

Kl. 10.30 Åben gudstjeneste i Sct. Stefans Kirken ved præst Kirsten Rasmussen.

Temaet for gudstjenesten vil tangere de værdier, der er forbundet

med arbejdet i redningskorpsene. Zonens fane og fanevagt.

Kl. 11.30 Zonen redder liv: Der rykkes ud til automobilulykke i krydset ved

Fauerbjerg Smedie. De sårede hentes i ambulancer, og kranvogne

slæber bilvragene væk.

Kl. 13.00 Spisning i Forsamlingshuset.

Buffet bestående af oksefilet, marineret svinekam, flødekartofler,

smørstegte kartofler, broccolisalat. Salatbar /tomat / agurk /majs /

fetaost / dressing og flüte.

Hertil en øl eller vand. Alt dette incl. adgang til Nyvang for kun kr.

125,00 idet foreningen yder et betragteligt tilskud. Øvrige drikkevarer

kan købes på stedet.

Kl. 14.00 Zonen redder liv: Røveri i Trønninge Brugsforening. Udrykning med

ambulance. Landbetjenten kommer med sin hund.

ZONE-NYT


Zone-træf og Zonen redder liv 2010

Forsamlingshuset til venstre i billedet vil danne ramme om dagens arrangement

for foreningens medlemmer.

Kl. 14.30 Zonen redder liv: Brand i bygning. Zone-brandvæsnet i aktion.

Kl. 16.00 Generalforsamling i Forsamlingshuset.

Dagsorden i følge vedtægten:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning v. formanden

3) Regnskab 2009

4) Kontingent 2010

5) Valg af bestyrelse

6) Valg af revisorer

7) Indkomne forslag

8) Eventuelt

Der serveres kaffe og kage. Alle er velkomne.

Kl. 17.00 Andelslandsbyen lukker, tak for i dag.

Forsamlingshuset vil være dagens samlingssted, hvor det vil være muligt at tage

et hvil og se i gamle album, som er lagt frem.

Der er gratis adgang til Andelslandsbyen Nyvang i dagens anledning, hvis man på

forhånd har tilmeldt sig til spisningen. Tilmelding skal ske til Ingelise Nielsen på

telefon 30 63 75 36 eller mail medlemsservice@zone-redningskorpset.dk senest

25. juni 2010. Betaling skal ske kontant i Forsamlingshuset. Nyvangs billetsalg vil

have en liste over navne på tilmeldte, hvorfor man ved ankomst til Nyvang bedes

henvende sig i billetsalget.

Medlemmer der ønsker at deltage i Generalforsamlingen, uden at deltage i dagens

øvrige arrangementer, har gratis adgang til Andelslandsbyen fra kl. 15.45. Tilmelding

er unødvendig. Nyvangs billetsalg vil have en liste over medlemmer, hvorfor

man ved ankomst til Nyvang bedes henvende sig i billetsalget.

Vanløse i maj 2010

Frederik Madsen

ZONE-NYT

Juni 2010 I 7


”Min far, Svend Jensenius Hansen var født

21. april 1913 og døde 15. oktober 1952.

Jeg kom i bagerlære omkring 1. maj 1952

og var ikke til stede, da de flyttede ud, så

det har været kort efter den tid.”

Rengøring af ambulancen skal naturligvis ske

tidstypisk korrekt. Motiv fra Helsingør 5. maj indsendt

af Vilhelm Pedersen.

8 I Juni 2010

Stationshistorie

ZR-station Jægerkroens

Autoservice

I Zone-Redningskorpset i Danmark, kan

man under station Greve Strand læse:

”I en ZR-telefontavle, der kan dateres til

ca. 1952 er anført som station: Greve

Strand Hundige 66A. Dette nummer

tilhørte Jægerkroens Autoservice v.

Svend J. Hansen, som havde en kranvogn

i ZR-bemaling. Stationen ses kun opført

i denne ene tavle, og det er bemærkelsesværdigt,

at man så sent som i 1952

anførte telefonnummer på en kranvognsstation,

hvilket man ellers var gået bort

fra. Oplysninger fra lokalhistorisk arkiv

tyder på, at kranvognen var stationeret

omkring 4-5 år.”

Som læserne sikkert vil vide, er hele

bogens indhold lagt på nettet, og 14. juli

2009 modtog jeg en mail fra Carl Hansen,

Canada. Han skrev bl.a.

”For nyligt modtog jeg en mail fra min

bror Flemming Hansen, som havde

fundet et link hvorpå min far Svend J.

Hansen’s kranvognstation var anført. Det

ruskede godt op i mig selv, om det var

meget lidt der stod om ham. Jeg vil herved

gerne have lov til at tilføje nogle detaljer,

som kan kaste et lille lysglimt over

dette lille foretagende fra starten.

I mit tolvte år flyttede min familie endeligt

langt om længe fra København til

stor glæde for mig der altid havde ønsket

at kunne bo på landet. Det var i 1949,

min far havde arrangeret et lejemål med

Jægerkroens ejer som også ejede huset

hvor vi skulle bo med tilhørende værksted.

Kranvognen var min fars store

stolthed, som han havde ejet vel nok et

par år eller mere og som han gjorde brug

af i sin autoreparations virksomhed, inden

vi flyttede ud til Jægerkroen. Min Far

så en mulighed og kom han i tanke om at

køre for Zonen, fordi skadede motorkøretøjer

blev droppet på vores parkeringsplads

på vej fra Køge til København eller

omvendt. Det skete tit at de beskadigede

køretøjer med fører og evt. passagerer

måtte vente på en kranvogn fra bestemmelsesstedet,

inden de kunne komme

videre. Det ville jo være meget praktisk,

hvis min far kunne transportere dem

videre, da han jo alligevel havde en kranvogn

stående.

Sådan blev det så til at min far kom til at

køre for Zonen. Kranvognen blev malet

om til trods for, at det ikke var så længe

siden, at den var blevet malet orange

med blå skærme. Min fars første uniform

var en kasket og en brugt militærkappe,

som han dekorerede med Zone-mærker

og -knapper. I mellemtiden fik han taget

mål til en rigtig Zone-uniform med spidsbukser,

ridestøvler og hele pivetøjet, som

han så frem til med stor forventning.

Min Far var imidlertid syg, allerede da

vi flyttede fra København og det blev

ikke bedre med tiden. Han var kommet

til skade som 24 årig, da han var

Falck redder, han var med til at redde en

hest, som var gået i en mose og da den

ZONE-NYT


Stationshistorie

nervøse hest var kommet op på tør jord

sparkede den og ramte min far i skridtet

og knuste hans ene testikel. Han nægtede

at tage på skadestuen og med tiden

udviklede det sig til kræft. Da hans nye

Zone-uniform langt om længe kom, havde

han tabt sig så meget, at den var blevet

alt for stor til ham. Om støvlerne sagde

han, de ligner nogle raflebægre, hans ben

var blevet så tynde.

Eventyret varede kun et par år til han

måtte sælge forretningen, men i den tid

det varede, oplevede vi en masse takket

være Zone-Redningskorpset. En masse

Denne telefontavle med angivelse af

en station i Greve Strand Hundige

førte via TDCs arkiver til at telefonnummeret

kunne spores til ”Jægerkroens

Autoservice”, hvorefter det

med hjælp fra Greve Museum og

Lokalhistorisk Arkiv i Ishøj lykkedes

at identificere Svend J. Hansen og

adressen Ishøj Strandvej 78. Historien

kom på vores hjemmeside, og på

den måde fandt Carl Hansen os. Om

telefonnummeret skriver han: ”Du

sendte mig telefontavlen med vores

nummer og som den viser ”66A” det

er en ”halv” telefon og det frembringer

endnu et minde fra den gang.

Min far var meget fortørnet over at

ZONE-NYT

biler blev transporteret mellem København

og Køge og sommetider til Nykøbing

Falster. Der nåede jeg aldrig at komme

med, fordi jeg var enten i skole eller på

arbejde, mine små søskende derimod var

tit med på de ture.

Nogle mere dramatiske begivenheder oplevede

vi da også af og til.

Jeg husker blandt andet et ældre ægtepar

som boede lige i nærheden, de havde

en bokser-hund som hed Hof. De elskede

den hund over alt på jorden og da den

blev syg og senere afgik den ved døden

tilkaldte de min far. ”Svend du må komme

vi ikke kunne få en hel telefon.

Han tog det meget seriøst, at det

var en Zone-station det her. Hvordan

pokker skulle folk kunne få fat i ham

hvis ledningen altid eller bare nogle

gange var optaget.

Ligemeget hvor meget han brokkede

sig til telefonselskabet hjalp det ikke

et hak. Det kulminerede med, at han

skrev en artikel til en avis for at fortælle

verden om hvor åndsvagt det

var, at man til sammenligning i en

barbersalon som fandtes i et af de

større luksus hoteller i København,

havde en telefon ved hver barberstol,

så kunden kunne sidde og samtale

medens han blev barberet og klippet.

med kranvognen, Hof ligger i sin kasse og

vi vil bede dig om at køre ham til København

til en hundegravplads. Men du må

endelig køre stille og forsigtigt, helst ikke

mere end 30 kilometer i timen.” Min Far

lovede at efterkomme deres ønsker. Men

ligeså snart han var ude af syne gav han

den gas. Ja hvad gør man i sådan en situation,

det er let at føle sig lidt til grin.

En anden gang skete der noget alvorligt

lidt henne ad vejen. Først lød der et brag

efterfulgt af en skrabende lyd som syntes

at vare en evighed. En stor tung lastbil

læsset med sække var på vej mod Køben-

Sikke en masse svineri der kunne

blive ud af det, og tænk hvis der kom

skæg i mikrofonen for ikke at tale

om sæbe. Og han som Zone-redder

skulle nøjes med en halv telefon. Jeg

husker ikke helt hvad avisen skrev

men overskriften lød nogenlunde

således: ”Barberen og automekanikeren”.

Jeg synes jeg kan huske, at min

far blev gjort til grin for offentligheden,

hvilket ikke hjalp på hans humør,

men slutresultatet virkede nedslående

på ham og han lod det løbe ud i

sandet og levede vist med den halve

telefon resten af sin tid i Jægerkroens

Autoservice.”

Juni 2010 I 9


havn, da en varevogn som kom fra Ishøj,

kørte ud foran den og blev ramt midt på

passagersiden. Varevognen blev skubbet

sidelæns henved 20 - 30 meter, førerdøren

sprang op og blev revet af og kom

under bilen sammen med føreren, alt

imedens de kurede hen ad vejrabatten.

”Det billede er meget interessant og

det stammer fra langt før min tid. Vi

skal først og fremmest koncentrere

os om det øverste venstre hjørne.

Hovedlandevejen der løber på skrå

fra venstre til toppen er Køgevejen.

Man kan skimte to hvide piller på hver

side af den venstre indkørsel og en i

venstre side af den højre. Imellem de

to indkørsler ser man noget der ligner

en hæk eller et hegn og lige indenfor

2 BP benzinpumper og mellem dem

et BP skilt. Min Mor blev hurtigt træt

af at hive i den håndpumpe, og når

folk så, at det foregik med håndkraft,

skulle de kun ha’ fem liter. Min Far

prøvede at få BP til at forstå, at det

ikke duede og bad om at få elektriske

pumper. Det ville de ikke gå med

til, da vi ikke solgte nok benzin. Så

ringede han til Caltex og de var mere

end villige til at give os nye pumper

og oven i købet en lift og en stor kompressor,

det kunne ikke være bedre.

Caltex blev senere til Texaco og sidste

gang jeg var forbi var der Texaco

tanke på begge sider af Køgevejen.

10 I Juni 2010

Stationshistorie

Både min far og mor styrtede af sted for

yde hjælp. Først da så min far, at føreren

lå fastklemt under bilen og han løb alt

hvad remmer og tøj kunne holde hjem for

at hente kranvognen. I mellemtiden var

der to skolebørn (mine klassekammerater)

som var kommet op at køre og som

I hovedbygningen var der beboelse fra

den ende der vender mod Køgevejen

og i de første fire vinduer. I de sidste

to vinduer som virker lidt større

var der et metalstøberi som af og til

kunne gøre livet til lidt af et helvede

for os både med støv og støj.

I forenden af huset ses en dør som

sidder lidt til venstre fra midten, det

var fordøren til boligen. Det store vindue

til højre for døren var et butiksvindue

med indgang fra en hjørnedør,

som man næsten kan ane på billedet.

Det var altså i denne ejendom at

Jægerkroens Auto service lå. Kranvognen

stod som regel parkeret til

venstre for den venstre indkørsel bag

et ståltrådshegn så den kunne ses

af de forbikørende. Jeg husker helt

bestemt et billede af kranvognen som

var taget på sin sædvanlige plads

foran huset bagved hegnet. Den var

yderst sjælden, jeg har aldrig set en

lignende hverken før eller siden. Førerhuset

var ligesom alle andre 1934

Bedford modeller, men kassen bagved

var lidt ligesom den norske I har bil-

endnu sad i bilen, min mor fik dem hevet

ud og lagt hen i grønsværen hvor hun tog

sig af dem, De var heldigvis ikke kommet

særligt slemt til skade. Jeg synes jeg kan

huske, at der var noget med en brækket

arm.

Kranvognen stod som altid parkeret

lede af, men den var kortere og højere

og med et gelænder der startede bag

førerhuset og fortsatte nedad bag

til. Baghjulene var noget større end

forhjulene og den havde bagskærme

som var forsænket ind i siderne af

karossen. Selve kranen havde foruden

håndtaget med to positioner for høj

og lav gearing også et hjul, som kunne

sænke og løfte selve kranen. En dag

da kranen havde været sat i høj stilling

kørte mekanikeren vognen ind i

værkstedet for at lave et eller andet

ved den og på det nærmeste løftede

taget af værkstedet. Jeg mener at

kunne huske at 34’eren havde skråstillet

differentiale hus, det gik de væk fra

i 1935. Jeg har prøvet nettet men kan

ikke finde noget der bare ligner den.

” Billedet er udlånt til ZONE-NYT af

Vallensbæk Hovedbibliotek. Det er

Jægerkroen til højre i billedet. Vejen

hedder i dag Ishøj Strandvej. Landevejen

helt til højre er identisk med Tranekilde

Strandvej. Mellem de to veje,

ligger i dag villavejen ”Jægerkrogen”.

ZONE-NYT


Stationshistorie

ud mod vejen, men bag et fire fod højt

ståltrådshegn, det forcerede min far i et

spring og i løbet af ingen tid var han tilbage

og fik løftet varebilen op så de kunne

få manden ud. Jeg synes det forekommer

mig, at han overlevede. Nogen havde ringet

efter Falck, min far havde nok at se til

og fik ikke ringet efter en Zone-ambulance

før han havde fået manden reddet ud.

Nu kommer det bedste af det hele og

det har min far pralet med mange gange

siden: Zonen’s ambulance kom trods

forsinkelsen alligevel først, det var de jo

kendt for og når man er søn af en Zoneredder

har man lov til at vise en smule

stolthed måske oven i købet prale lidt.”

Senere har Carl Hansen sendt andre mail

med nye historier, bl.a. denne:

Ved hjælp af Google Street View

lykkedes det Carl Hansen at finde

ejendommen, hvor hans far havde

autoværksted og Zone-station på Ishøj

”Jeg fandt vores gamle hus hvor min

far havde Jægerkroens Autoværksted.

”Det var en tidlig forårsdag omkring

1950, frosten var næppe gået af jorden.

En familie var kørt ud til deres sommerhus,

som lå tæt ved stranden bagved

Vallensbæk kro. Da abonnenten var kørt

dertil, var jorden god og hård, men i løbet

af dagen var frosten gået af, jorden var

blevet blød og da min far og jeg ankom i

vores gamle Bedford fra 1934, sad abonnentens

bil i til akselen.

Nu gjorde min far noget, som jeg bagefter

syntes var mindre smart, og jeg kan

kun undskylde det med, at han muligvis

ikke var helt klar i hovedet, min far havde

visse tendenser, idet han var temmelig

glad for visse mærker nemlig Tuborg og

Carlsberg, og det kunne godt være, at

han havde fået bare en tår for meget,

Som du kan se er hjørnetrappen væk

og et vindue har taget dørens plads.

Hoveddøren som sad i gavlen og hjørnevinduet

er erstattet med et vindue.

Der hvor den sorte bil holder var vores

køkkendør og køkkenvindue til højre

herfor. Vinduet til venstre for køkkendøren

var ”Zone kontoret”. Det ser

i hvert fald nok til at have indflydelse

på hans dømmekraft. Medmindre at

han troede, at de meget store baghjul

på Bedford’en kunne holde sig flydende

bedre end de små forhjul på den lille bil

som sad fast. I hvert fald så bakkede han

op foran bilen, satte en krog i og jeg blev

beordret til, at nu kunne jeg bare hejse

løs. Det resulterede i, som naturen allerede

havde foreskrevet, at den lille bil

blev løftet op og så var det bare at køre

fremad, men ak og ve, i det samme sekund

som Bedford’ens hjul kom i omdrejninger,

sank de ned i den bløde jord. Far

havde ellers gået rundt og følt på jorden

ved at trampe på den og gøre ved, jo

den lod da til at være solid nok. Men der

er trods alt en vis forskel på en ganske

normal mands vægt sammenlignet med

ud til at metalstøberiet er blevet til

bilværksted. Og så er det Shell i stedet

for Texaco. Det er helt fantastisk hvad

de kan lave nu om stunder.”

Strandvej 78: Og det kan jeg kun give Carl Hansen

ret i. Det store billede har jeg taget.

ZONE-NYT

Juni 2010 I 11


vægten af en kranvogn med en personbil

hængende i krogen. Vi tog krogen af og

kørte kranvognen så langt frem som wiren

tillige med forlænger og kæder tillod,

hvorefter vi prøvede at hive den stakkels

12 I Juni 2010

Stationshistorie

lille bil frem. Det resulterede bare i at

Bedford’en kørte endnu mere fast.

”Se”, sagde fatter, ”hvis nu det træ derovre

havde stået lidt nærmere, kunne vi

have ført kablet under kranvognen og på

den måde hive den ud”, men det gjorde

det altså bare ikke. Fatter gik nu ind på

kroen for at låne telefonen og ringe hjem

efter nogle store brædder som lå og flød

omme bagved. Vi havde en stor lukket

Carl Hansen har selv kørt kranvogn i Canada.

ZONE-NYT


kassevogn til reparation, far bad vores

mekaniker om at lægge brædderne og

nogle flere wirer i den og bringe dem ud

til ”ulykkestedet”, imedens syntes fatter,

at han lige så godt kunne udnytte ventetiden

med at nyde en bajer, medens jeg

fik en sodavand. Der gik en evig tid før

mekanikeren ankom med de brædder, og

da han endelig viste sig i døren, var han

sølet til i mudder. Det viste sig, at han

var kørt fast med den store kolods af en

kassevogn og havde prøvet at komme fri

ved egen hjælp, hvilket det ikke blev bedre

af. Vi måtte nu ud og tage bestik af situationen.

Han havde set kranvognen, og

det var vel meningen, at han ville bakke

hen til kranvognen for at læsse brædder

og kabler af så han ikke skulle slæbe dem

alt for langt. Han nåede kun at komme

rundt således at han holdt et godt stykke

foran Bedford’en, men i en ret vinkel og

åbenbart, da han ville bakke og dreje

samtidig, satte den sig fast og der holdt

han i til akselen. Så gik der et lys op for

min far: ”Der er det træ vi har brug for!”

udbrød han. Vi fik sat en strop i bagenden

af kassevognen som af gode grunde

ikke rokkede sig af stedet, og fik hevet

Bedford’en op på det tørre, dernæst var

det den lille bils tur. Vi smed de beskidte

brædder og wirer ind i kassevognen og

kørte hjem. Det var blevet til en lang hård

dag til langt ud på aftenen, vi var blevet

godt trætte og trængte til at komme

hjem og få et et varmt bad for ikke at tale

om noget at spise. Næste dag var vi tidligt

oppe for at bjerge kassevognen. Tænk

sig alt det smadder bare for at trække en

bil op som var kørt fast, det var vist en

dårlig forretning men fatter gav aldrig op,

Han var Zone-mand til fingerspidserne

den ros skal han ha’.

Med venlig ZONE hilsen,

Carl Hansen”

Kranvognen kørt fast. Billedet er ikke fra Greve Strand, men fra Helsingør.

ZONE-NYT

I forrige nummer af ZONE-NYT, bragte jeg

på side 13 et billede med en sprøjteøvelse

taget i mekaniker Poul Rasch’ gård, bag

Rønne Torv, hvor NETTO Supermarked nu

har kundeparkeringsplads.

Ved et tilfælde opdagede jeg, at et foto

jeg har taget på pladsen i 2005, viser den

samme stenmur, som ses i baggrunden herunder,

hvor Zone-redder Karl Erik Gobjerg

stolt viser kranvognen frem. Zone-nørder,

der vil forvisse sig om hvor stationen helt

specifikt lå, kan herefter selv inspicere Ppladsen

bag NETTO Supermarked i Rønne.

Juni 2010 I 13


14 I Juni 2010

Erik Ilsvard har leveret disse fantastiske farvebilleder fra Rekos station på Nannasvej i

Åbyhøj. Billederne er fra julen 1964.

Rundt om bordet fra venstre Otto Baatz, som sammen med Ilsvard var sprunget fra

Falck-Zonen på Platanvej til dykkertjeneste hos Reko, personen der gemmer sig bagved

er muligvis Aage Søgaard Jørgensens søn Paul, Boye (tidl. ZR Grenå), William Westphal,

aktionær i Reko, Olsen, (tidl. akkvisitør ZR Århus), Ove Nielsen (tidl. ZR Viborg),

en kontordame og igen Jakob (tidl. ZR Silkeborg). Nærmere oplysninger om navnlig de

tidligere ZR-folk efterlyses, men alle nye oplysninger er naturligvis velkomne.

Rundt om bordet fra venstre Mogens Strunge, kontordamen, Jakob (tidl. ZR Silkeborg),

Ove Petersen, (tidl. ZR Helsingør), Poul Christensen (tidl. ZR Århus), Erik Ilsvard,

Otto Baatz, Boye (tidl. ZR Grenå) og Ove Dalby (tidl. ZR Hørsholm). Nærmere

oplysninger om navnlig de tidligere ZR-folk efterlyses, men alle nye oplysninger er naturligvis

velkomne.

ZONE-NYT


Vognhistorie

Ex. Zone-biler i Falck-look

Hans Henrik Nielsen har igen sendt os billeder af Zone-biler efter sammenlægningen 1. januar 1963. Det øverste

billede viser to Zone-enheder i gården på Falck-stationen i Viborg. Forrest ambulancen, ZR 727, Mercedes 190D

fra 1959. Den anden Zone-enhed er blokvognen bagved ambulancen, ZR 763, opført som ”Eget fabrikat 9,5 ton.”

At dette virkelig er Zonens blokvogn, fremgår af billedet nedenunder med Falcks Ford Transit ambulance fotograferet

samme sted. Læg mærke til mærkningen af blokvognen bagved. Bemærk i øvrigt, hvor diskret ambulancerne

dengang var mærket med redningskorpsenes navn. Havde man opretholdt denne ydmyghed, er det ikke

sikkert, at regionerne havde haft så travlt med at bestemme farver og bomærker på ambulancerne i dag.

ZONE-NYT

Juni 2010 I 15


For at forstå nutiden, må man kende fortiden :

Tegn

Abonnement


ZONE NYT

ZONE NYT

23. årgang - April 2010 - Nr. 49

Siden 2005 har alle Danmarks

brand, - rednings,- og politistationer

modtaget ZONE-NYT

fuldstændig gratis.

Det ophører snart, men du kan

fortsat få ZONE-NYT - bladet med

de bedste historiske artikler om

brand- og redningsområdet.

Det koster kun kr. 235,00 om året

at være med. Du støtter samtidig

en god sag og opnår forskellige

medlemsfordele.

Sådan gør du:

Ring til Ingelise Nielsen på telefon 30637536 eller send en mail medlemsservice@zone-redningskorpset.dk

More magazines by this user
Similar magazines