Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundets årsberetning 2012

2012 BLEV ET ÅR MED MANGE

STORE BEGIVENHEDER I

BEREDSKABSFORBUNDET

De fleste tænker nok mest på beredskabsforliget om redningsberedskabet,

nedlæggelsen af støttepunkterne, forandringerne for

redningshundene og fremtiden for redningsberedskabet i det hele

taget, da der jo skal udarbejdes en revideret struktur. Bliver det

mon et kommunalt eller statsligt redningsberedskab? Og hvad med

Beredskabsforbundet og de frivillige?

I 2012 arbejdede vi på at sikre Beredskabsforbundet og det frivillige

redningsberedskab “synlig og samfundsværdi” gennem en række tiltag.

Vi gennemførte blandt andet følgende synligheds- og samfundsværdiskabende

aktiviteter:

- Et nyt elektronisk månedsblad FRIVILLIG med fokus på vores

aktiviteter som frivillige

- BF Reporter App, en smartphone app, som giver os mulighed for

at synliggøre vores frivilliges aktiviteter

- En ny hjemmeside, der er mere tidssvarende

- En temadag om “Best Practice” og efterfølgende indsamling af

viden om aktiviteter

- En styrkelse af vores historiefortælling om Beredskabsforbundet,

idet der nu indspilles historiske civilforsvarsfilm, så de kan vises

online i fremtiden – og i Barak H1

- Den første deltagelse af Beredskabsforbundets frivillige ved den

Europæiske Civilbeskyttelsesparade i Paris

Endelig havde vi jo det stort anlagte og vellykkede Beredskabsforbundets

Landsstævne 2012 i Frederikssund, som tog fat i de

kendte konkurrencer og gav dem nye navne og til dels også nyt

indhold, så de passer til de opgaver, som vi i dag løser som frivillige.

Her havde vi for første gang ungdomsbrandkorpsene med, og

det er begyndelsen til en ny opgave med at støtte ungdomsbrandkorpsenes

arbejde i årene fremover. Blandt andet med det sigte at

fastholde de unge som frivillige i redningsberedskabet, når de når

en alder, hvor de kan være med her.

Vi gjorde også vores strategi for fremtidens forbund synlig for

politikere, Beredskabsstyrelsen og Foreningen af Kommunale

Beredskabschefer for at vise, at vi har en vigtig plads i det danske

redningsberedskab. Både som støtte og supplement til det operative

beredskab og i forebyggelses arbejdet. Det lykkedes at fastholde

Side 10

enhedstimebetalingssystemet, så der fortsat kan uddannes frivillige

i kommunerne med statsmidler. Og befolkningsuddannelsen i

forebyggelse styrkes og udvides indholdsmæssigt og tidsmæssigt i

2014. Det ser blandt andet ud til, at uddannelsen også kommer til

at indeholde et modul med elementer af brandbekæmpelse, som vi

har opfordret til.

BEREDSKABSFORLIG OG RAMMEAFTALE

Således fik vi ikke blot opretholdt vores finanslovsbevilling i forbindelse

med forliget, men vi fik også en ny rammeaftale med

Forsvarsministeriet, der fastslår, at Beredskabsforbundet og det

frivillige redningsberedskab er en fast komponent i det danske redningsberedskab

med faste opgaver. Og det er ikke blot for de frivillige,

men også for redningsberedskabet og samfundet.

Det er en aftale, der efter vores vurdering viser, at der også er opgaver

til det frivillige redningsberedskab og Beredskabsforbundet

langt udover den toårige forligsperiode, der nu er i gang. Og altså

også i det “nye” redningsberedskab, som vi endnu ikke ved, hvordan

kommer til at se ud.

Når man læser rammeaftalen, skal man bemærke ordene “lokal

struktur” og “lokalforankret”. Et af Beredskabsforbundets kendetegn,

nu og i fremtiden, er at være til stede med en organisation

lokalt med kredse i kommunerne. Selvom man i fremtiden måske

vil se en ny organisering af det operative beredskab i større enheder,

end det er tilfældet i dag, er den lokale forankring i kredsene ude

i kommunerne fortsat vigtig for løsning af Beredskabsforbundets

lokalt forankrede opgaver.

Vores største tab i året har været nedlæggelsen af de ni kommunale

støttepunkter, der flere steder var kernen i et meget aktivt frivilligt

beredskab. Vi har hen over årsskiftet holdt møder med de berørte

kredse, og der arbejdes fremadrettet på at sikre, at der kan skabes

nye opgaver, så vi ikke mister de dygtige og højt engagerede frivillige,

der indgik i støttepunkterne.

Noget lignende kan siges om redningshundene, der i 2013 er blevet

overflyttet til Beredskabsstyrelsens centre. Her arbejdes der også

på at finde en god løsning for de frivillige i fremtiden.

More magazines by this user
Similar magazines