Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

Forsvarsminister Nick Hækkerup udtrykte

sin store taknemmelighed, da han uddelte

Årets Frivilligpriser inden for redningsberedskabet

og hjemmeværnet ved en ceremoni

på Kastellet:

– Man skal kende et samfund på dets helte.

Hvem vi gør til vore helte, siger en hel del

om, hvem vi er. Både som beredskabets

minister og som borger i Danmark er jeg

dybt taknemmelig for den indsats, som de

mange frivillige i samfundets beredskab

yder hvert år. De er de sande helte. Når

vi i dag har et robust og effektivt beredskab

i Danmark, skyldes det blandt andet

– men ikke mindst – de frivilliges indsats

i redningsberedskabet og hjemmeværnet,

sagde Nick Hækkerup.

Frivilligpriserne gives til en person og en

enhed, der i det forløbne år har ydet en

helt særlig indsats, eller som har skabt

opmærksomhed omkring anvendelsen af

frivillige.

ÅRETS FRIVILLIGBEREDSKAB

Prisen som Årets Frivilligberedskab inden

for redningsberedskabet gik til de frivillige

fra Fanø Redningsberedskab.

ÅRETS FRIVILLIGPRISER

FORSVARSMINISTEREN OVERRAKTE DEN 16. MARTS ÅRETS FRIVILLIGPRISER

TIL FRIVILLIGE FRA RED NINGS BEREDSKABET OG HJEMMEVÆRNET

Nick Hækkerup sagde i sin tale, at

Fanø Red ningsberedskab er et særligt

ø-bered skab, som skal kunne håndtere,

at befolkningstallet på øen svinger med

flere tusinde mennesker mellem sommer

og vinter. Samtidig skal beredskabet

kunne klare sig selv, hvis hjælpen

fra fastlandet ikke kan komme frem

på grund af stormflod og højvande.

De er et eksempel på, hvordan lokalt samarbejde

og engagement kan bidrage til at

sikre et godt frivilligberedskab og dermed

et mere robust lokalt beredskab.

– Det kræver stort engagement og fleksibilitet

– og ikke mindst god koordination

og godt samarbejde. Dette er netop kendetegnende

for jer frivillige på Fanø. Som

frivillige har I udvist imponerende ildhu i

forbindelse med både aktiviteter og øvelser,

sagde Nick Hækkerup.

ÅRETS FRIVILLIG

Prisen som Årets Frivillig inden for redningsberedskabet

gik til 24-årige Frederick von

Baden fra Beredskabsstyrelsen Sjælland

og frivillig ved Guldborgsund Redningsberedskab.

I sin tale fokuserede Nick

Hækkerup især på Frederick von Badens

unge alder.

– Du er et godt eksempel på de mange tidligere

værnepligtige, der efter endt værnepligt

stiller deres brede beredskabsfaglige

kompetencer til rådighed for samfundet

som frivillig i Beredskabsstyrelsen. Dit

stærke engagement er grundlaget for, at

du også stiller dine beredskabsfaglige kompetencer

og velvilje til rådighed som frivillig

i Guldborgsund Kommune. Det har selv

sagt stor betydning. Frivilligberedskabet

har derfor brug for personer som dig. Du

er et eksempel til efterfølgelse, sagde Nick

Hækkerup.

FRIVILLIGPRISER TIL HJEMMEVÆRNET

Prisen som Årets Frivillig inden for hjemmeværnet

gik til Bjarne Nielsen fra det

Bornholmske Hjemmeværn.

Prisen som Årets Frivilligenhed inden for

hjemmeværnet gik til Hjemmeværnskompagni

Vestlolland. n

Side 13

More magazines by this user
Similar magazines