Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundets årsberetning 2011

FOR TO ÅR SIDEN OVERTOG

BEREDSKABSFORBUNDET

KAMPAGNEN BLIV BRANDMAND NU.

EN RAPPORT VISER, AT DE LOKALE

KAMPAGNER ER EN SUCCES

I alle kampagner, som er afsluttet, er det lykkedes at skaffe en række

relevante kandidater til stationernes ledige brandmandsstillinger,

og efter samtaler er disse stillinger stort set alle steder blevet besat.

Der har desuden været yderligere gode kandidater, der kunne sættes

i jobbanken. Kun ganske få steder er det ikke lykkedes at få alle

ledige stillinger besat, og her forsøger stationerne sig med andre

kampagne initiativer. Det viser tilbagemeldingerne efter to år med

Beredskabsforbundet ved roret for kampagnen Bliv Brandmand Nu.

STOR TILFREDSHED I BRANDVÆSENERNE

Beredskabsforbundet fik for finansårene 2011 og 2012 tildelt en

ekstraordinær bevilling på 3 millioner kr. pr. år med det formål, at

der sættes øget fokus på hvervning og rekruttering af deltidsansatte

brandfolk samt frivillige brandfolk til de sønderjyske frivillige

brandværn.

Arbejdet er gennemført med udgangspunkt i en 3-benet strategi

omfattende:

– En konsulentordning med to landsdækkende konsulenter

– En central funktion på Beredskabsforbundets landskontor

– Vedligeholdelse og opdatering af kampagnesiden

www.blivbrandmandnu.dk

Strategien har omfattet lokale kampagner tilpasset de enkelte

brandvæsener, regionale og landsdækkende radiokampagner samt

online kampagneaktiviteter.

Side 14

For at dokumentere effekten af puljemidlerne og Beredskabsforbundets

arbejde har forbundet gennemført en spørgeundersøgelse

blandt de 90 kommuner, som bruger deltidsansatte eller

frivillige brandfolk.

Hovedkonklusionen på den beredskabsfaglige undersøgelse er

følgende:

• 76 ud 90 kommuner, der anvender deltidsbrandfolk, har responderet

på den beredskabsfaglige undersøgelse, hvilket svarer til 84 %

(anses som tilfredsstillende)

• 63 % af kommunerne har gjort brug af puljen og konsulenternes

bistand i løbet af 2011 og 2012

• 90 % af de adspurgte, der har gjort brug af muligheden for at

ansøge om puljemidler, har angivet, at Beredskabsforbundets støtte

til hvervning har betydet, at brandvæsenerne har fået det antal deltidsansatte/frivillige,

brandfolk som de har brug for.

POPULÆR KAMPAGNESIDE

Kampagnesiden www.blivbrandmandnu.dk er borgernes indgang til

deltids- og frivilligbrandvæsenerne. Det er muligt at få mange nyttige

oplysninger om jobbet som brandmand, og siden er dermed

blevet et samlingspunkt for det daglige redningsberedskab. I 2011

var antallet af besøg på 36.956, hvilket steg til 67.910 i 2012, primært

ved øget fokus på brugen af sociale medier og lokalpresse.

Dette bliver bekræftet ved, at 32 % af ansøgerne via deres ansøgning

angiver, at de har fået viden om rekrutteringsinitiativer via

pressen, 22 % via website samt 25 % via venner og familie, der

efter al sandsynlighed har fået viden om rekrutteringsinitiativer via

samme medier. Antallet af ansøgninger, der er afleveret lokalt som

følge af kampagnerne, er ikke muligt at registrere, men alene via

www.blivbrandmandnu.dk er der centralt modtaget og distribueret

3.270 ansøgninger fordelt på 1.251 i 2011og 2.019 i 2012.

På www.blivbrandmandnu.dk har Beredskabs forbundet skabt en

direkte portal fra den enkelte borger til det lokale brandvæsen.

More magazines by this user
Similar magazines