Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

SUCCESFULD

KAMPAGNE TIL

GAVN FOR

BRANDVÆSENERNE

Med få klik kan borgeren indsende sine grundoplysninger til hjemmesiden,

hvorefter Beredskabsforbundet distribuerer ansøgningsskemaerne

ud til de relevante modtagere.

SKABE BREDERE REKRUTTERINGSGRUNDLAG

Et af konsulenternes mål har været at få brandstationerne til at

se bredere på det lokale rekrutteringsgrundlag og få flere kvinder,

borgere med anden etnisk oprindelse samt personer med anden

erhvervsbaggrund, end den som en traditionel brandmand har

som håndværker eller ufaglært i produktionsvirksomhed, ind i

brandvæsenerne.

Den økonomiske krise i samfundet med deraf følgende ledighed har

også smittet af på deltidsbrandmandsområdet på forskellige måder.

Flere brandvæsener er på trods af vakancer tilbageholdende med at

ansætte nye deltidsbrandfolk, idet de ikke kan afholde udgifterne

til løn og ikke mindst uddannelsen på 100.000 kroner inden for de

afsatte budgetter.

Den stigende ledighed mærkes også på flere måder. Flere brandmænd

bliver ledige og derved ramt af modregninger i deres dagpenge.

Ikke mindst varighedsbegrænsningen på 30 uger med

supplerende dagpenge giver problemer, da den ledige risikerer at

komme på kontanthjælp og derfor i langt de fleste tilfælde må ophøre

med at fungere som deltidsbrandmand, da man ikke kan leve

af den løn, som man kan opnå som deltidsbrandmand. Den ligger i

gennemsnit ca. 45.000 kroner pr. år.

Der er ingen tvivl om, at ledighedsproblematikken giver store problemer

for den enkelte brandmand og brandstationerne, og personaleomsætningen

blandt deltidsbrandmænd er i stigning grundet

dette. Det er konsulenternes opfattelse, at beredskaberne også i

tiden fremover vil stå over for udfordringer med rekruttering af nye

brandfolk primært af følgende årsager:

– En stigende personaleomsætning/kortere “levetid” for

deltidsansatte

– Øgede omstruktureringer i lokale virksomheder/ændret

demografi

– Centralisering af arbejdspladser i byområderne

– Øgede frivilligtilbud til befolkningen

– Arbejdsløshedsudviklingen

I forbindelse med den politiske aftale om redningsberedskabet

for 2013 og 2014 er det blevet besluttet, at Bliv Brandmand Nu

kampagnen skal være en fast del af Beredskabsforbundets opgaveportefølje.

n

Side 15

More magazines by this user
Similar magazines