Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundets årsberetning 2012

DE FRIVILLIGES

OPGAVER 2012

NEDENSTÅENDE ER ET LILLE UDPLUK AF DE OPGAVER OG INDSATSER, SOM

DE FRIVILLIGE HAR HAFT I LØBET AF ÅRET. OVERSIGTEN GIVER ET INDTRYK

AF ALSIDIGHEDEN I DE OPGAVER, SOM DE FRIVILLIGE VARETAGER. INDSAT-

SERNE ER INDBERETTET VIA BF REPORTER APP

SØNDERBORG

14. februar

En kutter var sunket, og ved ankomst kunne der konstateres olieudslip

fra sunket skib. Søredningen blev kaldt, og de sørgede for

udlægning af flydespærre. Efter nogle dage blev kutteren hævet.

6 frivillige, 12 timer

KOLDING

12. maj

Olieforurening i og ved Kolding Å med kommandovognen. Frivillige

førte log over indsatsen og holdt styr på mandskabet i forhold til,

hvornår de kom og tog hjem igen, og om hvor meget materiel der

blev brugt fra alle styrkerne. Logistiktjenesten kom med aftensmad

til 23 mand kl. 18:30, som var Sorte gryde.

9 frivillige, 52 timer

AALBORG

26. maj

Ved karnevalet i Aalborg deltog frivillige med førstehjælpsposter

og kommunikation under og efter karnevalsoptoget samt hjælp

til bemanding af fremskudt skadestue. Frivillige var i gang fra kl.

07:00-22:00.

53 frivillige, 623 timer

HOLSTEBRO

6. juni

Ved storbrand på fjerkræslagteriet Rose Poultry i Vinderup blev i

alt 11 frivillige indsat til bl.a. vandforsyning, belysning, røgdykning,

slukning og en radiooperatør for indsatsledervagten.

11 frivillige, 62 timer

ESBJERG

28. juni

Støttepunkt Esbjerg blev kaldt ud med slangegruppen for at hjælpe

med at lænse en slæbebåd, som havde fået slået hul i skibsskroget

Side 18

under en bukseringsopgave. Da vi blev tilkaldt, var slæbebåden

fortøjret til kajkanten. Senere ankom Beredskabsstyrelsen fra

Haderslev med pumpeudstyr og olieskimmer.

4 frivillige, 24 timer

NORDFYN

29. juni

På grund af et kraftigt skybrud anmodede indsatsleder Mads Buse

Beredskabsforbundet Nordfyn om assistance med indsættelse af

frivillige i stormflodsberedskabet. Der var kommet så meget regnvand

omkring plejecentret Vesterbo, at vandet ikke af naturlige

eller kloakeringsmæssige vilkår ville løbe fra, hvorved der var kommet

vand ind ad indgangspartierne i en del af blokkene. Kredsleder

Jan Justesen rykkede ud og så på skaderne og fik en drøftelse med

lederne på plejecentret. De havde en aftale med et sikringsfirma,

men det viste sig, at de kun assisterer efter, at skaden er sket.

Da man forventede yderligere skybrud senere på dagen, blev beredskabschef

Jan Jessen kontaktet for nærmere drøftelse omkring

det forebyggende arbejde. Kredslederen mente, at det var bedre,

at man forebyggede her og nu og ikke ventede. Herefter blev der

indkaldt frivillige til at fylde sandsække op. Der blev fyldt 125

sandsække, og næste dag blev der ryddet op, og sandsækkene blev

returneret til entreprenøren.

3 frivillige, 14 timer

FREDERIKSSUND

20. juli

Dagen for Euro-festivalens opstart, hvor Frederikssund stod for

forplejning, brand- og samaritervagt af 650 mennesker, skete det!

Lokalt skybrud – 83mm på 30 minutter over Kulhuse i Jægerspris

(Frederikssund Kommune). Det Supplerende Frivillige Beredskab

blev kaldt kl. 16:02 og afgik fra stationen 16:35. De var fremme på

skadestedet kl. 17:01 og gik straks i gang med at danne sig et overblik

over situationen, hvorved de hurtigt fandt ud af, at fire grunde

stod under vand samt indkørsler, veje etc. Pumpningen varede til

More magazines by this user
Similar magazines