Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

klokken 20:30, hvor de trætte frivillige så frem til at møde kl. 04:30

til bespisning af Euro-festivalens gæster.

4 frivillige, 18 timer

SVENDBORG OG ODENSE

31. juli

Frivillige blev kaldt til slukning i forbindelse med en lossepladsbrand,

som var rimelig stor. Der var ikke brandsektionering i stakken,

så hele oplaget var truet. De frivillige var samtidig afløsning

for Falcks personale, der havde været i gang i flere timer. Derefter

fordelte man brandvagten mellem Falcks personale og de frivillige

for at kunne opretholde det daglige beredskab.

10 frivillige, 89 timer / 4 frivillige, 16 timer

STEVNS

15. august

Frivillige blev kaldt til en søredning af en 36 fods båd, som var sejlet

fast på et rev. De hentede båden med deres redningsbåd og bugserede

den i havn. Der var et par personer ombord, som ligeledes blev

reddet i land.

5 frivillige, 10 timer

FREDERIKSSUND

20. august

500 kubikmeter vand fra nogle vandkar i 1. og 2. sals højde skulle

tømmes. Det Supplerende Frivillige Beredskab fik en kran til at løfte

en VW-pumpe op på taget, og der blev udlagt sugeslange og fire

strenge med B-slanger til en kæmpe spildevandsbrønd på stålværket.

Og så var det bare at pumpe, hvilket der gik to hele aftener med.

6 frivillige, 70 timer

GULDBORGSUND

20. august

Støttepunktet blev rekvireret af Beredskabsstyrelsen til assistance

med tankvogn i Præstø, hvor 350 bigballer var i brand. Frivillige

holdt brandvagt og sikrede en kontrolleret nedbrænding.

3 frivillige, 66 timer

GREVE

22. august

Slangegruppe skulle bruges ved brand, og Greve kom med den. Der

blev udlagt 1,3 km slange og etableret vandforsyning. Man var på

stedet i omkring 19 timer.

12 frivillige, 83 timer

MARIAGERFJORD

September-november

I 2012 skulle alle brandhanerne i Mariagerfjord Kommune foruden

den vinterklargøring, de frivillige plejer at lave, også flowmåles, og

hver brandhane skulle have et GPS-koordinat. I september fik de

frivillige lidt undervisning i, hvordan de skulle håndtere flowmåleren,

og hvordan de skulle udfylde tilhørende skemaer. Det tog lang

tid at gå brandhanerne igennem, for hver eneste skulle åbnes, og

de måtte ikke lukkes igen, før vandet var helt rent. Det gav en del

bekymrede opringninger om brunt vand, men de frivillige fik klaret

opgaven.

9 frivillige, 163 timer

Side 19

More magazines by this user
Similar magazines