Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

Kreds Slagelse

I Slagelse har de frivillige travlt og er aktive inden for alle tjenestegrene.

Overordnet er de delt ind i henholdsvis indsats- og logistikenheden,

og størstedelen af de frivillige er i indsatsenheden. På sigt

er det meningen, at alle frivillige skal have to grunduddannelser, en

fra indsats og en fra logistik, så der er mulighed for at hjælpe til i

begge enheder. Der er også blevet opbygget en lille sminkeenhed,

som kan sminke figuranter til egne øvelser.

Kredsen deltager i en del faste arrangementer hen over året. Ca.

en gang årligt holdes der øvelse på en af de to færger til henholdsvis

Agersø og Omø. I 2012 var det på den nye Agersø-færge

i umiddelbar forbindelse med, at færgen blev indsat på overfarten

mellem Stigsnæs og Agersø. Der deltog figuranter fra Korsør

Ungdomsbrandvæsen, som blev sminket af sminkeenheden.

Indsatsenheden deltog som assistanceberedskab til færgens folk, og

logistikenheden havde til øvelsens afslutning sørget for god forplejning.

Selve øvelsen var en lille brandøvelse ombord på færgen og

efterfølgende mand overbord, således at færgeberedskabet kunne

lære deres nye færge godt at kende.

Hvert år i uge 40 inviteres Slagelse Kommunes 0. - 2. klasser til en

dag på brandskolen for at lære elementær brandbekæmpelse. Her

deltager de frivillige i den praktiske del af undervisningen, således

at børnene hele tiden er sammen med en voksen om fx at slukke

en gryde med brand i.

Hvert 2. år, natten hvor man stiller urene om fra sommertid til vintertid,

er der øvelse i Storebæltstunnelen. Og da de frivillige er en

del af Storebæltsberedskabet, deltager de også der. Logistikenheden

sørger for forplejning af figuranter og indsatspersonel. I 2012 havde

logistikenheden en ekstra lille opgave i forbindelse med øvelsen,

nemlig at fragte figuranter frem til tunnelrøret og derefter fungere

som “ambulance”. Indsatsdelen har dels opgaver vedrørende markering,

men også som indsatspersonel i tunnelen.

De frivillige er i alderen 18 til 88 år, hvoraf en har været frivillig i

60 år, men de sidste par år er der også kommet mange nye, yngre

medlemmer. Af de 70 frivillige møder ca. halvdelen til uddannelse

hver anden tirsdag og enkelte weekender hen over året. Der

er omkring 10 procent kvinder. I 2012 har kredsen brugt omkring

3.879 timer på undervisning (herunder øvelserne med færge- og

Storebæltsberedskabet), 208 timer på arrangementer, 38 timer på

indsatser og 66 timer på møder.

En af de større opgaver, som frivillige ind imellem deltager i, er

strandrensning i forbindelse med olieforurening, og ved stormflod

er både Skælskør og Korsør hårdt ramt. Det er også tidligere sket, at

Storebæltsbroen/tunnelen har været lukket i mange timer, og her

har de frivillige også været indsat. Opgaverne her afhænger meget

af grunden til lukningen, det kan være tæpper eller forplejning eller

evt. indkvartering til bilister og strandede togpassagerer.

Kredsen har ikke problemer med at skaffe nye frivillige, og lige nu

har de en forholdsvis stor tilgang af frivillige pga. Bliv Brandmand

Nu-kampagnen. På sigt kan det blive nødvendigt at hverve i forhold

til logistikenheden. Der er flere nye tiltag på vej i kredsen, og kredsleder

Marianne Kristiansen ser lyst på fremtiden:

– Slagelse Kommune vægter de frivillige meget højt, og derfor ser

fremtiden lys og spændende ud. Nye opgaver venter i horisonten, og

der lægges an til, at de frivillige skal specialiseres inden for forskellige

ting. Der er også tale om et øget mellemkommunalt samarbejde

også på det frivillige område. Man kunne fx forestille sig, at frivillige

i Slagelse blev specialuddannet i afstivning og redning i løst oplag,

og derfor kunne sendes ud som hjælp til andre kommuner med den

slags opgaver. Og omvendt, hvor frivillige i en anden kommune er

specialiseret i fx træfældning og kunne sendes til Slagelse, når behovet

var der. Samtidig fik de frivillige i 2012 et samlingspunkt, i og med

den nye bygning endelig blev indviet. Bygningen har været længe

undervejs, og nu skal den så tages i brug. Dette kan betyde et øget

socialt sammenhold blandt de frivillige og dermed også give grobund

for et endnu bedre samarbejde i en skarp situation. n

FAKTA

Kredsleder: Marianne Kristiansen

Antal frivillige: 70

Tjenesteområder: Alle tjenestegrene

Faste, årlige opgaver: Vanddag i Korsør • Øvelse med Storebæltsberedskabet

• Øvelse med færgeberedskabet • Uge 40

• Sct. Michaels nat i Slagelse

Side 21

More magazines by this user
Similar magazines