Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundets årsberetning 2012

BEREDSKABSFORBUNDETS

LANDSSTÆVNE 2012

Til åbningen af stævnet var der taget opstilling på pladsen, hvor

musikken blev leveret af Beredskabsforbundets Musikkorps. Både

Frederikssund Kommunes borgmester Ole Find Jensen og beredskabschef

Kim Lintrup var glade for at se så mange frivillige, som

var kommet for at deltage i stævnet, og de var begge imponerede

og stolte over det store arbejde, som Det Supplerende Frivillige

Beredskab i Frederikssund havde gjort for at få stævnet op at stå.

I år var der ændret lidt ved nogle af disciplinerne, og temaet var “Vi

hjælper beredskabet og Danmark i ekstreme vejrsituationer”. Dette

indebar dyst i seks forskellige discipliner: Tørke (brand), Storm (redning

handlebane), Sne (indkvartering og forplejning), HAT (håndtering

af tilskadekomne), Kombi , når hjælp er en æressag og 5-kamp

med skybrudstema.

I disciplinen Sne (indkvartering og forplejning) skulle holdene tilberede

en kinesisk kødret til 100 personer. Disciplinen var inspireret af

en særdeles snefyldt juleaften på Bornholm for nogle år siden, hvor

mange personer strandende på øen, og man måtte indkvartere samt

sørge for forplejning, indtil færgerne kunne sejle igen. På parkeringspladsen

foran idrætscentret blev der således fyret op, snittet, hakket

og tilberedt blandt de seks hold, der stillede op til disciplinen.

I disciplinen Storm dystede otte hold. Der var fem momenter, der

Side 24

LØRDAG MORGEN DEN 8. SEPTEMBER STOD OVER 400 FRIVILLIGE

FRA 27 BYER KLAR TIL AT DYSTE MOD HINANDEN PÅ

IDRÆTSPLADSEN I SLANGERUP. HØJT HUMØR, INTENSITET OG

KAMMERATSKAB PRÆGEDE DAGENE. TEMAET FOR DISCIPLINERNE

VAR EKSTREME VEJRSITUATIONER

skulle forceres: Gennembrydning, afstivning af etagedæk, bjærgning,

redning fra etager og båretransport. Der blev savet, afstivet,

trukket biler, sat stiger op og bjærget dukker.

I brandkonkurrencen Tørke skulle deltagerne foretage en B-Cudlægning,

indtrængning i bygning, personredning, slukningsopgave,

flaskeskifte samt førstehjælp. Konkurrencen var bygget op som

en ganske almindelig hverdagssituation. Der blev kæmpet med at få

rullet slangerne sammen og rullet dem ud igen på de to baner. I alt

deltog 13 hold i konkurrencen.

Disciplinen HAT (håndtering af tilskadekomne) var bygget op om-

kring en soloulykke med en motorcykel. Deltagerne skulle således

håndtere en tilskadekommen motorcyklist og finde ud af, hvilke

skader figuranten havde pådraget sig.

Konkurrencen Kombi – når hjælp er en æressag havde det største

antal tilmeldte hold, idet 18 havde valgt at stille op. Den var opbygget

som en handlebane med følgende momenter: Starteftersyn af

bil – Stands ulykken – Hjulskifte – Livreddende førstehjælp samt en

afsøgningsopgave.

5-kamp-konkurrencen tiltrak seks hold, som skulle igennem en

kombination af de forskellige discipliner. Til at starte med skulle

More magazines by this user
Similar magazines