Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundets årsberetning 2012

ANDET ÅR MED

FOREBYGGELSES-

UDDANNELSEN

Konsulent Benthe Petersen startede 2012 med at rejse rundt til kredsene

for at engagere frivillige til at blive forebyggelsesinstruktører

samt for at få kredsene til at arrangere flere forebyggelseskurser lokalt.

Fra februar til april kørte hun over 8.200 km for at holde oplæg

om forebyggelsesuddannelsen. Nogle steder var flere kredse gået

sammen om at holde et fælles arrangement, fx i Region Nordjylland,

hvor 14 kredse deltog på mødet. Benthe Petersen fortæller, at hun

har været i kontakt med mellem 45-50 kredse i perioden.

REGIONALE FOREBYGGELSESKOORDINATORER

I 2012 fik man ligeledes regionale forebyggelseskoordinatorer, som

blev udstyret med egne mobiler og mailadresser. Koordinatorerne

skal hjælpe med at udbrede uddannelsen samt inspirere og motivere

kredsene til at arbejde med kurserne i deres lokalområder. Det

er nemlig en fordel, at der er et vist lokalkendskab, sådan at man

for eksempel kan reagere, når der har været oversvømmelse eller

kraftigt snefald. Frisk i erindring vil flere borgere måske bedre kunne

se relevansen i at tage et gratis forebyggelseskursus, sådan at man

kan være med til at forebygge, at skader sker igen ved næste uvejr.

Vejret kan man jo ikke stoppe, men man kan forsøge at forebygge,

at skader sker.

Side 26

FOREBYGGELSESUDDANNELSEN GIK IND I SIT

ANDET ÅR, OG DER BLEV ARBEJDET MEGET

MED KONCEPTET I LØBET AF 2012, HVOR DER

SKETE EN RÆKKE FREMSKRIDT

KONKURRENCE SOM MOTIVATION

For at motivere kredsene til at afholde flere kurser udskrev

Beredskabsforbundet i 2012 en konkurrence om hvilken kreds, der

kunne lave flest forebyggelseskurser. Kreds Albertslund vandt konkurrencen,

idet de havde lavet fem kurser i 2012. Som præmie fik

de 2.000 kr. til kredsen. Samlet set blev der afholdt 36 kurser over

hele landet i 2012.

NY HJEMMESIDE

2012 blev også året, hvor der blev oprettet en hjemmeside: www.

hjemmetsplan.dk. Her kan borgere, virksomheder og foreninger

læse om uddannelsen, få gode råd til, hvad man selv kan gøre, og

forslag til hvad man altid bør have i huset osv. Her findes naturligvis

også kontaktoplysninger, så interesserede kan ringe og høre mere

eller booke et kursus. n

More magazines by this user
Similar magazines