Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundets årsberetning 2012

REGNSKAB 2012

RESULTATOPGØRELSE 2012

Note 2012 2011

Ordinære driftsindtægter

Salg af varer og tjenester 687.298,64 650.340,91

Øvrige overførselsindtægter 13.900.000,00 13.700.000,00

1 Andre driftsindtægter 56.564,74 292.085,58

Ordinære driftsindtægter i alt 14 .643 .863,38 14 .642 .426,49

Ordinære driftsudgifter

Husleje, leje og leasing 695.279,94 668.532,68

2 Andre ordinære driftsudgifter 5.128.853,61 6.646.772,73

Forbrugsudgifter i alt 5.824.133,55 7.315.305,41

Lønninger 6.940.456,31 5.657.064,20

Pension 904.113,74 855.398,89

– Lønrefusion 484.619,60 707.771,06

3 Personaleudgifter i alt 7.359.950,45 5.804.692,03

Tilskud 1.300.182,09 1.327.936,42

Udgifter i alt 14 .484 .266,09 14 .447 .933,86

Renter

Finansielle indtægter 7.847,62 17.539,58

Finansielle udgifter 255,38 2.431,91

Renter i alt 7 .592,24 15 .107,67

Årets resultat 167 .189,53 209 .600,30

BALANCE PR . 31 . DECEMBER 2012

Note 2012 2011

Aktiver

4 Aktier i BFUC P/S 1.000.000,00 1.000.000,00

5 Tilgodehavende 322.629,56 592.144,79

6 Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS 125.000,00 125.000,00

7 Likvide beholdninger 1.602.651,34 1.766.182,70

8 Tilgodehavende fra det offentlige 583.688,25 356.394,01

Aktiver i alt 3 .633 .969,15 3 .839 .721,50

Passiver

Egenkapital

9 Egenkapital 1 .927 .811,03 1 .760 .621,50

Gæld

10 Gæld vedr. køb varer/tjenesteydelser 380.344,43 562.350,45

11 Anden kortfristet gæld 224.179,09 114.551,27

12 Igangværende arbejder 201.634,60 702.198,28

13 Reserveret bevilling 900.000,00 700.000,00

Kortfristet gæld i alt 1 .706 .158,12 2 .079 .100,00

Passiver i alt 3 .633 .969,15 3 .839 .721,50

Side 34

More magazines by this user
Similar magazines