Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundets årsberetning 2012

regnskab 2012

hovedformål

SOM LED I BEREDSKABSFORBUNDETS RESULTATKONTRAKT

MED BEREDSKABSSTYRELSEN SKAL FORBUNDETS REGNSKAB

FORDELT PÅ HOVEDFORMÅL OFFENTLIGGØRES I

ÅRSRAPPORTEN JF. NEDENSTÅENDE

REGNSKAB 2012 FORDELT PÅ HOVEDFORMÅL (NETTO)

Organisation (foreningsmæssigt ståsted for frivillige)

Landsråd 553.224

Landsledelsesseminar 107.041

Præsidie 154.690

Landsledelse, befordring, møder, kuverter mv. 174.929

BF-stævne 42.625

Redningsberedskabsprisen 34.417

Regions- og kredstilskud, musikkorps og marchforening 873.884

Kommunalt samarbejde, herunder beredskabskommissioner 3.707

Samarbejde med interessenter,

fx FKB, Falck, KL, HJV m.fl. -77.182

FKB-årsmøde 24.472

Medlemsdatabase -225.779

Internationalt samarbejde 64.930

Strategisk udvikling og organisation -26.174

Ungdomsbrandkorps 20.472

Frivilligkontaktudvalget 2.603

Støttemedlemmer -50.719

Uniformering af frivillige 137.540

Indkøb af bil 228.439

Løn fastansatte, fordelt 3.420.196

Kapacitetsomkostninger, fordelt 647.058

6.110.373

Information og hvervning

Bladet BEREDSKAB 527.553

Hjemmeside og sociale medier 72.391

Informations- og hvervekampagner, herunder tilskud 292.087

Råd for Frivillig Forebyggelse Information og Hvervning 10.608

Brochurer og publikationer mv. 268.816

Barak H1, Frøslev og BF Historie online 73.433

Løn fastansatte, fordelt 1.789.901

Kapacitetsomkostninger, fordelt 333.965

3.368.754

Side 38

Uddannelse

Uddannelse af frivilligkoordinatorer 31.629

Ældresikkerhed mv. -234

Kurser og materialer 137.715

Uddannelse af instruktører 200.968

Faglige lederkurser, regionale kurser mv. 49.123

Løn fastansatte inkl. forebyggelse, fordelt 614.452

Kapacitetsomkostninger inkl. forebyggelse, fordelt 210.449

1.244.103

Hvervning af deltidsansatte brandfolk

Lønninger 1.530.507

Kapacitetsomkostninger 303.618

Regionale og lokale kampagner 632.061

Markedsføring 543.395

3.009.581

Bevilling 13.900.000

13.732.811

Overskud 167 .189

More magazines by this user
Similar magazines