Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

VI ER FRIVILLIGE,

FORDI VI ØNSKER AT

GØRE EN FORSKEL

VI GØR EN FORSKEL

Frivillige udgør cirka 50 % af alt personel i

det danske redningsberedskab. I redningsberedskabet

er vi over 7.000 borgere, der

– er brand- og redningsfolk

– er katastrofeberedskab ved orkan, snestorm,

ulykker, skybrud, stormflod og

miljø forurening

– er specialiserede i hundetjeneste, søredning,

eftersøgning, højderedning etc.

– sørger for evakuering, transport, indkvartering

og forplejning ved ulykker og

katastrofer

– har fokus på forebyggelse

Beredskabsforbundets mission er at

repræsentere de frivillige i det danske

redningsberedskab. Vi er en frivillig organisation,

der arbejder uegennyttigt til

samfundets fordel. Vi skaber tryghed gennem

hjælp, forebyggelse, information og

uddannelse. Vi organiserer de frivillige og

fremmer frivilligtanken i samfundet.

Beredskabsforbundets vision er at skabe

øget tryghed i samfundet.

• Vi er frivillige og arbejder til samfundets

fordel

• Samfundsmæssigt er vi en billig, højtuddannet

og engageret ressource

• Vi arbejder både med opgaver, der

kræver råstyrke i betydelig volumen og

med mindre enheder, der er uddannede

til specialiserede opgaver

• I nødsituationer maksimerer vi redningsberedskabet

med engagerede og

veluddannede frivillige

• Vi forebygger ulykker og skaber tryghed

med opsøgende arbejde, information

og forebyggende uddannelse

• Vi sikrer frivilligheden gennem målrettet

information om og opretholdelse af

det frivillige element

• I internationale nødsituationer bidrager

vi aktivt med viden og personel

• Vi arbejder internationalt med andre

organisationer, hvor vi kan være til

gavn og udvikle det internationale,

frivillige beredskab

• Vi organiserer de frivillige, og vi taler de

frivilliges sag i samfundet n

Side 5

More magazines by this user
Similar magazines