Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundets årsberetning 2012

BEREDSKABS-

FORBUNDET

I 2012

2012 blev et år, der endnu en gang har vist,

at beredskabets frivillige er en uundværlig

ressource at have til rådighed. De frivillige

har lagt mange kræfter i både forebyggelsesarbejde

og akutindsatser for at gøre

Danmark mere trygt. Et arbejde, som vi

skal værne om, for at vi i fremtiden også

kan have et supplerende beredskab bestående

af frivillige.

Beredskabsforbundet skal som frivilligorganisation

udvikles og udbygges inden for

udvalgte målområder. Det skal medvirke

til, at Beredskabsforbundet forbliver en

dynamisk og samfundskendt organisation,

der er synonym med frivillighed og tryghed.

At de frivillige i redningsberedskabet

er et vigtigt aktiv for beredskaberne, vidner

udbredelsen af kommuner, der anvender

frivillige, om. Endnu vigtigere er det, at

en række beredskaber og brandvæsener

tager initiativ til at styrke og udvikle deres

anvendelse af frivillige, som det blandt

andet i årets løb har været tilfældet ved

Københavns Brandvæsen og Frederiksberg

Brandvæsen. Det tegner et lyst billede for

fremtiden.

NY RAMMEAFTALE

En ny rammeaftale er indgået med

Forsvarsministeriet. Vi har fået en ny, tidssvarende

rammeaftale, der afspejler de opgaver,

som Beredskabsforbundet og de frivillige

primært skal fokusere på i fremtiden.

Den foregående aftale var fra 1999, så nu

har vi fået en ny rettesnor for, hvor vi skal

Side 6

gøre en forskel i redningsberedskabet og

i samfundet for de offentlige midler, som

vi får tildelt. I rammeaftalen lægges der

stadig vægt på, at Beredskabsforbundet

er det foreningsmæssige ståsted for redningsberedskabets

frivillige med fokus på

motivation, lokal forankring, socialt sammenhold

og engagement. Men herudover

er en række punkter tilføjet.

En af vores vigtigste opgaver i fremtiden

bliver arbejdet med en øget nyttiggørelse

af frivillige i det kommunale redningsberedskab.

I løbet af et par år kan vi risikere

at se nogle voldsomme strukturændringer

og besparelser i redningsberedskabet,

og derfor vil frivillige i endnu højere grad

blive en vigtig ressource. Derfor skal der

også fokus på hvervning af frivillige og

unge til ungdomsbrandkorps. Samtidig er

forebyggelse også blevet et opprioriteret

fokusområde for Beredskabsforbundet i

de senere år, og derfor er det naturligt, at

vores befolkningsuddannelse i forebyggelse,

der skal styrke borgernes selvhjulpenhed,

bliver et fast element, som vi skal

arbejde med.

Det glæder mig, at vi ved udgangen af

2012 har indgået 54 samarbejdsaftaler

med kommunale beredskaber. Det er det

højeste antal, der nogensinde har været.

Og det er endda på trods af, at effektiviseringer

og besparelser har været

en overskrift mange steder. Men det viser

også, at de kommunale beredskaber

gerne vil de frivillige, og det tegner lyst

for fremtiden. Det medfører samtidig, at

vi i Beredskabsforbundet skal tilpasse os

de behov, som vi skal opfylde, og den rolle

som vi skal udfylde. Det kræver en tilrettet

struktur internt i organisationen.

STRUKTURÆNDRINGER

I forbindelse med tilrettelæggelsen af en

ny fremtidsorienteret struktur målrettet

en større indsats mod befolkningsmæssig

forebyggelse og bistand til en styrkelse af

frivillige har Beredskabsforbundet besluttet

at omlægge forbundets landskontor

til et egentligt organisatorisk sekretariat.

Formålet med ændringen er fra præsidiets

side at trimme den nuværende organisation

til at kunne understøtte en øget indsats

hen mod målsætningen om større anvendelse

af de frivillige i det forebyggende

arbejde samt yde en øget indsats for synlighed

og nyttiggørelse af de frivillige i det

danske redningsberedskab.

Beredskabsforbundet har fået opgaven

at være så lokalt forankret i det frivillige

arbejde som muligt, og det sker i en tid,

hvor et udvalg under Forsvarsministeriet

ser på mulige alternative organisatoriske

modeller for det danske redningsberedskab.

Derfor er den lokale tilstedeværelse

og forankring vigtigere end nogensinde før.

Forbundet vil derfor allerede nu koncentrere

sine aktiviteter, så de understøtter de

kommunale og regionale frivilligaktiviteter

mest muligt.

More magazines by this user
Similar magazines