Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundet forbereder sig

med disse organisatoriske ændringer på

fremtiden, hvor en central styring ikke

i samme grad er nødvendig, men hvor

forbundet fungerer som en faglig ressource

for den lokale forankring af det

frivillige beredskab rundt omkring i landet.

Beredskabsforbundets organisation

vil herefter bestå af et landssekretariat

med reference til landschefen og præsidenten

for Beredskabsforbundet og med

uændret landsledelse, regionsledelse samt

kredsledelse.

BEREDSKABET I EN BRYDNINGSTID

Et toårigt beredskabsforlig blev indgået

i efteråret, hvor der desværre som konsekvens

heraf skulle gennemføres en

række besparelser inden for redningsberedskabet.

Det har blandt andet betydet,

at de ni kommunale støttepunkter i niveau

2 beredskabet er blevet nedlagt. For

Beredskabsforbundets vedkommende ligger

derfor et stort stykke arbejde, som allerede

er i gang, omkring at få samlet op

på konsekvenserne og mulighederne for at

understøtte en videreførelse af det frivillige

beredskab i de berørte kommuner.

Som en udløber af forliget blev

Beredskabs forbundets arbejde med Bliv

Brandmand Nu-kampagnen forlænget.

De første år er nu overstået med et godt

resultat, hvor vi har modtaget mere end

3.200 ansøgninger via kampagnesiden. Vi

har været i dialog med en lang række af

brandvæsenerne, og vores lokale konsulentarbejde

og kampagneaktiviteter i samarbejde

med brandvæsenerne har medført

ansættelse af mange deltidsansatte og

frivillige brandfolk. Arbejdet med rekruttering

og fastholdelse af brandfolk har vist

samarbejdspartnerne inden for redningsberedskabet,

at Beredskabsforbundet er en

seriøs aktør, der gerne vil skabe fremskridt

i beredskabet.

I 2014 skal et nyt forlig indgås. Alle holder

vejret, for der er udsigt til store forandringer

og besparelser på beredskabsområdet.

Beredskabsforbundet er de frivilliges talerør.

Vi vil gøre alt for at tale vores sag for

det arbejde, som Beredskabsforbundet og

de frivillige allerede udfører til gavn for

samfundet. Og gerne mere til. For vi har en

lokal forankring, som er vigtig, og som ikke

må tabes på jorden, hvis fremtiden viser

sig at bygge på større brandvæsener end

dem, som vi har i dag.

NYE, SYNLIGE TILTAG

Synlighed er et vigtigt omdrejningspunkt

for os. Sammen kan vi gøre en forskel og

få de frivilliges opgaver og indsatser indrapporteret.

Derfor er BF Reporter App blevet

lanceret, hvilket har givet de frivillige

langt større mulighed for at indrapportere

indsatser og andre aktiviteter. Sammen

med en grafisk opdatering af forbundets

hjemmeside er det overskueligt at vise

omverdenen, hvilke opgaver og indsatser

de frivillige løser. For det er der behov for.

Der stilles større og større krav til, at vi kan

dokumentere de frivilliges indsatser og aktiviteter.

Det skal vi bruge som en positiv

offensiv til at vise samfundet den enorme

indsats og ydelse, som de frivillige yder til

gavn for selvsamme samfund.

Befolkningsuddannelsen i forebyggelse af

ulykker blev i 2012 lanceret på landsplan

med et godt resultat. Samtidig fik vi styrket

vores instruktørkorps, som nu tæller

knap 100 stk. Vi skal fortsat bruge det nye

år på at få spredt budskabet om uddannelsen

ud lokalt til borgerne. Derfor har vi

også udpeget fem regionale forebyggelseskoordinatorer,

der skal hjælpe kredsene

med kursusafholdelse. Jeg har en forventning

om, at 2013 bliver året, hvor vi for alvor

får danskerne på kursus i forebyggelse.


AF BJARNE LAUSTSEN

PRÆSIDENT

Side 7

More magazines by this user
Similar magazines