Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001

detdigitalenordjylland.dk

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001

projektudformningen endeligt på plads sammen med den

pågældende konkurrencevinder.

Begge projektstrategier opererer med indsatsområder. Det er ikke

nødvendigt at komme med projektforslag, der forsøger at favne flere

indsatsområder. Men der vil til gengæld blive lagt vægt på, at

konkurrenceforslaget klart angiver, hvilket tema og indsatsområde(r) ,

projektforslaget forsøger at give en løsning på.

4.5 Generelle udvælgelses- og tildelingskriterier for alle

konkurrenceforslag

8GY OJHOVHVNULWHULHU

For at få et konkurrenceforslag taget i betragtning, skal

konkurrencedeltagerne afgive nogle oplysninger om deres egne

forhold. Oplysningerne skal bruges til at vurdere økonomisk og faglig

formåen hos dem, der i givet fald vil være ansvarlig for og skal

gennemføre projektet.

I det omfang oplysningerne ikke modtages, eller det vurderes, at

konkurrencedeltagerne ikke besidder den tilstrækkelige økonomiske

og faglige formåen, vil konkurrenceforslaget ikke komme i

betragtning.

Følgende oplysninger skal vedlægges i konkurrenceforslaget, jf.

afsnit 7.8:

• Erklæring om projektansvarlig organisations samlede

omsætning og omsætning i forbindelse med de ydelser,

som projektforslaget vedrører, for de tre seneste

kalenderår. Er der tale om et projektkonsortium, skal

oplysningerne gives for alle i konsortiet.

Omsætningsoplysninger skal alene angives, såfremt det er

muligt for den pågældende konkurrencedeltager.

• Oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige

kvalifikationer for udførende projektleder og andre

15 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

More magazines by this user
Similar magazines