Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001

detdigitalenordjylland.dk

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001

tilskudsordninger, hvorfra svar først vil blive givet efter den 30.

september 2001.

*HQHUHOOH WLOGHOLQJVNULWHULHU

Der vil blive udpeget flere vinderprojekter inden for hvert af de to

hovedtemaer.

Som vinderprojekter vil blive udpeget de konkurrenceforslag, der

bedst ud fra en samlet vurdering opfylder de opstillede

tildelingskriterier. Konkurrenceforslagene bør derfor for hvert af de

nedenstående kriterier angive, hvorledes kriteriet opfyldes, jf. afsnit

7.3 overordnet projektbeskrivelse.

Kriterierne er opstillet i uprioriteret rækkefølge.

3URMHNWHWV JUDG DI RYHUHQVVWHPPHOVH PHG RYHURUGQHW IRUPnO RJ

PnOV WQLQJ

Dvs. projektets grad af overensstemmelse med formålet og

målsætningerne med Det Digitale Nordjylland, som de er beskrevet i

konkurrencematerialets kapitel 2 og 3.

3URMHNWHWV JUDG DI RYHUHQVVWHPPHOVH PHG PnO RJ

LQGVDWVRPUnGHU VDPW RSI\OGHOVH DI VSHFLILNNH WLOGHOLQJVNULWHULHU

LQGHQ IRU KRYHGWHPDHU

Dvs. projektets opfyldelse af mål og indsatsområder samt specifikke

tildelingskriterier for det pågældende hovedtema som beskrevet i

kapitel 5. For specifikke tildelingskriterier anført under de to

hovedtemaer gælder endvidere, at disse i det omfang, det er relevant,

også vil blive vurderet under et eller flere af de generelle

tildelingskriterier.

3URMHNWHWV JUDG DI HIIHNW L 1RUGM\OODQGV $PW

Projektet skal jf. Fyrtårns-effekten være synligt i Nordjyllands Amt,

hvor forsøget skal finde sted, og projektets nytteværdi/effekt skal som

minimum i projektperioden udmøntes / have effekt i Nordjyllands Amt

17 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

More magazines by this user
Similar magazines