Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001

detdigitalenordjylland.dk

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001

5 De 2 hovedtemaer og specifikke kriterier

I dette kapitel beskrives de to hovedtemaer og tilhørende

indsatsområder.

Inden for hvert af de to hovedtemaer er der endvidere opstillet en

række specifikke tildelingskriterier. Kriterierne er vægtet og

kategoriseret på følgende måde:

6NDO: Opfyldelse heraf vil have afgørende betydning for den samlede

bedømmelse.

%¡U: Opfyldelse af disse krav vil være en fordel og vil indgå positivt i

den samlede bedømmelse.

Kriterierne er derudover opstillet i uprioriteret rækkefølge.

5.1 Kompetence og Uddannelse – beløbsramme 20 mio.

kr.

Målet med temaet Kompetence og Uddannelse er at styrke og

videreudvikle børns og unges IT-kompetencer gennem pædagogisk

nytænkning. I IT- og Forskningsministeriets Netværksredegørelse

2000 påpeges vigtigheden af, at der udvikles en ”kompetencekæde”,

der lige fra grundskoleniveau og ikke bare hele vejen op gennem

uddannelsessystemet, men også hele livet igennem, sikrer at alle

har mulighed for at opnå de nødvendige IT-kompetencer i et

bæredygtigt netværkssamfund. Endvidere har temaet også som mål

at give et IT-kompetenceløft til forskellige grupper af ITressourcesvage

voksne.

Temaet Kompetence og Uddannelse har således to indsatsområder i

denne udbudsrunde: %¡UQ RJ XQJH ± O ULQJ L QHWY UNVVDPIXQGHW og

,7 UHVVRXUFHVYDJH YRNVQH.

19 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

More magazines by this user
Similar magazines