Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001

detdigitalenordjylland.dk

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001

erhvervsaktive, der formodes at have et rimeligt højt ITkompetenceniveau

i modsætning til ældre og lavtuddannede.

Der eksisterer altså en gruppe, som i forskellig grad er fremmede

over for IT-anvendelse, og som ikke besidder de nødvendige

kompetencer for at udnytte netværkssamfundets muligheder. I

Netværksredegørelse 2000 præciseres, at netværkssamfundet skal

være for alle – også de IT-ressourcesvage. Af særlige grupper

nævnes ældre og handicappede. Disse grupper er klart distanceret i

forhold til A-holdet, men dette gælder også andre grupper f.eks.

nydanskere, som ikke via uddannelse eller tilknytning til

arbejdsmarkedet har mulighed eller motivation for at udnytte

informationsteknologien. Der resterer således en anselig

mellemgruppe af eksempelvis 30-40 årige ufaglærte, som fortsat har

et stort IT-efterslæb.

Det Digitale Nordjylland ønsker derfor at sætte særlig fokus på alle

grupper af IT- ressourcesvage voksne og på projektforslag, der kan

dæmme op for en polarisering af netværkssamfundet.

Der kan være tale om projektforslag, der finder nye veje til at nå disse

grupper og tilføre dem forskellige typer af IT-kompetencer. Men også

projektforslag der med udgangspunkt i specifikke målgrupper og

deres behov giver bud på udvikling af IT-læringspakker vil være

relevante.

6SHFLILNNH WLOGHOLQJVNULWHULHU IRU WHPDHW .RPSHWHQFH RJ

8GGDQQHOVH

• Den viden, der oparbejdes i projektet, VNDO i et eller andet

omfang kunne anvendes af relevante grupper, der ikke er en

del af projektet. Det skal tydeliggøres, hvordan og til hvem

projektdeltagerne vil formidle den viden, de har fået.

• Projektets aktiviteter VNDO på en eller anden måde kunne

fortsætte efter projektafslutning. Det skal tydeliggøres,

hvordan projektet/projektets resultater vil kunne

forsættes/anvendes mere varigt.

23 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

More magazines by this user
Similar magazines