Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001

detdigitalenordjylland.dk

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001

5.2 Styrk demokratiet med IT - IT og deltagelse,

beløbsramme 7 mio. kr.

Målet med temaet om demokrati og IT er at styrke borgernes

deltagelse i og indflydelse på den demokratiske debat og de

demokratiske (beslutnings)processer. Gennemsigtighed og

gennemskuelighed er helt centrale begreber hvad enten det drejer sig

om de politiske processer i forvaltningen, i institutionerne eller i

partierne.

Temaet ”Styrk demokratiet med IT – IT og deltagelse” har 2

indsatsområder:

• Borgerdeltagelse og demokratisk debat

• Demokratiske muligheder i digital forvaltning

Allerede i regeringens IT-udspil fra 1995 ”En dansk model for ITudviklingen”

hed det, at IT skal understøtte demokratiet og den

enkeltes adgang til medindflydelse. I et moderne demokrati er det

afgørende, at borgerne har fri og lige adgang til information. At de har

mulighed for selv at udtrykke deres holdninger offentligt, og at de

uden indblanding kan kommunikere indbyrdes. Spørgsmålet er, om

teknologien, her specielt Internettet og de nye digitale medier, kan

bruges til at give borgerne bedre grundlag for at deltage i beslutninger

og demokrati. Hovedtemaet ”Styrk demokratiet med IT – IT og

deltagelse” fokuserer først og fremmest på de aspekter af temaet

Demokrati og IT der handler om borgernes DNWLYH GHOWDJHOVH i

demokratiet, mens spørgsmålet om lige eller universel adgang til

teknologien og til informationerne er sekundære aspekter i denne

forbindelse, idet denne indfaldsvinkel blandt andet er dækket af andre

temaer i Det Digitale Nordjyllands udbud.

%RUJHUGHOWDJHOVH RJ GHPRNUDWLVN GHEDW

&\EHU GHPRNUDWL« HQ WUXVVHO""

,7 NDQ I¡UH WLO HQ IRUIODGLJHOVH DI GHPRNUDWLHW ± RQOLQH DIVWHPQLQJHU

IRONHK¡ULQJHU PHQLQJVPnOLQJHU EDURPHWUH RJ SROLWLVNH FKDWV Sn

25 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

More magazines by this user
Similar magazines