Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001

detdigitalenordjylland.dk

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 1/2001

var ”en fiasko med fremtid” (Danske Kommuner, nr. 4, 25. januar

2001) – adgangen var begrænset, anvendelsen og paratheden

ligeså. Der er imidlertid sket en rivende udvikling i løbet af de sidste 4

år. Således viser IT- og Forskningsministeriets netværksredegørelse

2000, at knap halvdelen af de danske hjem har Internet-adgang, at to

tredjedele af de voksne danskere har en daglig mulighed for at

komme på nettet (hjemme, på arbejdet eller på uddannelsesstedet)

og at knap 1,6 mio. danskere besøger offentlige hjemmesider.

Hvordan kan Internettet - og de nye ’IT-medier’ i det hele taget -

bruges til at flere mennesker aktivt deltager i den demokratiske

proces?

Aktiv brug af IT i demokratiet som styreform

Udover at bruge IT og Internettet som én af bærerne af den

demokratiske debat, kan man også forestille sig IT anvendt mere

direkte i selve demokratiet som styreform. Det vil, bl.a. over nettet,

være muligt at blive gjort opmærksom på afstemninger om dette eller

hint (også folkeafstemninger, udskrivning af valg), at få leveret

relevant information og at diskutere (valgkamp på nettet og de nye

medier), samt at afgive sin stemme. Hvilke dele af Kommunal- og

Amtsrådsvalg 2001 kunne man tænke sig foregå IT-baseret? Skal vi

have adgang til multimedie-valgprogrammer? Mulighed for at

brevstemme via Internettet eller telefonen? Elektroniske spørgetimer?

Kunne det være en idé at lade repræsentative grupper stemme ’ i

flere omgange’ på nettet – første gang blandt alle partier og

kandidater, anden gang blandt dem der nåede over spærregrænsen?

Eller er tiden kommet til at prøve at gennemføre et decideret

elektronisk valg, hvor borgerne i et område afgiver deres stemme

over nettet, over telefonen, over…? Og når valget er overstået, kunne

de nye kommunalbestyrelser og det nye amtsråd så have fordel af

borgerpaneler, hvor et repræsentativt udsnit af befolkningen deltager i

telehøringer og/eller teleafstemninger?

Institutioner og foreninger

Det handler imidlertid slet ikke ’kun’ om ”Valg på nettet”, men også

mindst lige så meget om den demokratiske dialog og indflydelse i

27 Det Digitale Nordjylland - Projektkonkurrence

More magazines by this user
Similar magazines