Uge 36 - Kolding Senior

koldingsenior.dk

Uge 36 - Kolding Senior

KOLDING SENIOR

Kolding Senior

Internetblad for borgere over 60 år UGE 36 SEPTEMBER 2012

Rejsegilde Rejsegilde på på Bertram Bertram Knudsens Knudsens Have Have - side 3-4


KOLDING SENIOR 2

Værn om kommunale udkanter

Der tales meget om udkantsdanmark, men man kan også få

problemer i de kommunale udkanter. Beboere føler sig ofte

svigtet, når skoler og plejecentre nedlægges. De føler, at der

går noget tabt, når en institution fjernes, som det nu er tilfældet

med plejecentrene Basagerhus og Egebo.

Kolding Kommune skal ikke have utak for, at den opretter

et hypermoderne plejecenter, men den må ikke være blind

for, at der skabes et tomrum i f.eks. Nr. Bjert, hvor beboere

føler, at de hører til i udkanten af kommunen.

Fra politisk side hører man så det svar, at der sker meget

derude med de nye boligområder på Drejens halvøen. Det er

rigtigt, men det hjælper ikke områdets ældre.

En beboergruppe arbejder nu for at skabe et medborgerhus

i Nr. Bjert, og det initiativ burde kommunen støtte. Man kunne

leje dem huset til en rimelig penge, og det ville være klogt.

Ejendomsmarkedet har det svært, og salg af ejendommen

kunne indbringe mere, når konjunkturerne vender.

Så derfor burde poltikerne gå i dialog med de lokale, der

brænder for at skabe aktivitet i deres hjørne af kommunen,

og give dem råd og vejledning.

LGH

KOLDING SENIOR

Redaktion:

Lars Gregers Hansen (ansv.) 75502555@mail.dk

Hans-Jørgen Sindholt sindholt@paradis.dk

Olaf Hermansen olaf.hermansen@private.dk

Web-adresse:

www.koldingsenior.dk

Annoncer:

PR Centret 75502555@mail.dk tlf. 75 50 25 55

KOLDING SENIOR opdateres hver søndag


KOLDING SENIOR 3

Rejsegilde Rejsegilde på på et et hypermoderne hypermoderne hypermoderne plejecenter

plejecenter

Beliggenhed. Beliggenhed. Beliggenhed.

Ordene kom fra Koldings borgmester,

Jørn Pedersen, ved rejsegildet på

kommunens nye plejecenter, og han

refererede til ejendomsmæglernes og

tv-programmernes salgsargumenter.

Nu er Bertram Knudsens Have selvfølgelig

ikke til salg, men centrets beliggenhed

er helt enestående i en smuk

natur med Marielunskoven og Bramdrupdam

Skov som naboer.

Der var fuldt hus ved rejsegildet for

det nye center, idet ikke blot håndværkere

men også hen ved 100 beboere fra

centrene Basagerhus, Egebo og Kløverhøj

var mødt frem. Det er netop beboere

fra de tre centre, som kommer til at

bo på Bertram Knudsens Have, når det

engang står klar til indflytning næste

år.

Bertram Knudsens Have kommer til

at indeholde 90 plejeboliger på tilsam-

men 6.500 kvadratmeter. Derudover

vil der være servicearealer tilknyttet de

mange boliger på i alt 1.300 kvadratmeter,

samt haver, stisystemer, pavilloner.

Samlet pris 169 mio. kr.

Centret bliver arbejdsplads for omkring

100 medarbejdere.

Efter borgmesteren talte formanden

for seniorudvalget, Søren Rasmussen,

og han hæftede sig ved den tryghed og

varme, det nye center kan give de

kommende beboere.

Han sagde bl.a.:

- Bertram Knudsens Have bliver vores

nyeste plejecenter i Kolding kommune,

med de sidste nye teknologier

og top moderne hjælpemidler. Vi får

sensorer i gulvene, der kan hjælpe både

beboerne og personalet til en bedre

hverdag. De kan f.eks. tænde lys når

man har brug for at stå op om natten,

eller give alarm til personalet, hvis

man er faldet. Det skulle gerne give en

god tryghed for alle i huset.

Alle beboere får også skærme i deres lejligheder,

hvor de kan se, hvad der sker i huset, menu

planer og lign. Personalet kan bruge dem til

de oplysninger, de har brug for. Så også skær-


KOLDING SENIOR 4

mene skal være med til at give

en god hverdag.

- Men vi ved jo alle godt, at

den vigtigste tryghed og varme,

kommer fra et engageret

personale, de uvurderlige frivillige,

de pårørende og beboerne

selv. Her på stedet håber vi,

at have skabt rammerne for, at

det hele kan gå op i en højre enhed.

- For en god og tryg hverdag

for beboerne ligger seniorudvalget

meget på sinde. Ja, det er

vores overordnede mål med

byggeriet. Vi følger det spændt

og ser frem til at vi om 1 år kan

byde beboerne fra bl.a. Kløverhøj,

Basagerhus og Egebo hjertelig

velkommen, sluttede Søren

Rasmussen.

Kolding Senior fik en snak

med en af de kommende beboere.

Astrid Rasmussen på 93 år

Astrid Rasmussen er

en af centrets kommende

beboere

har i et

par år boet

på plejecentret

Kløverhøj

og flytter næste år ind på Bertram

Knudsens Have. Hun er

meget glad for at bo på Kløverhøj,

og det er med vemod, at

hun skal flytte.

- Der er jo det med vennerne,

siger hun. De får længere hertil,

og måske ses vi ikke så ofte.

Det nye center bliver en stor

forandring for mig.

- Men, som hun siger med alderdommens

resignation, man

lærer jo at indrette sig.

Seniorsurf

Seniorsurf

dag dag på


biblioteket

biblioteket

biblioteket

Koldingbibliotekerne gentager sidste års succesfulde Seniorsurf-

dag. Det sker torsdag d. 13. september, hvor ældre, der ikke bruger

computer og internet, inviteres til at prøve det – og få lyst til mere.

- Mød op på et af Koldingbibliotekerne torsdag på dagen, hvis du

vil have hjælp til at oprette en email, nemID eller hvis du bare vil

prøve internettet, opfordrer bibliotekar Kristoffer Harboe.

Der vil også være mulighed for at prøve en smartphone og en iPad.

Seniorsurf-dagen er en landsdækkende begivenhed, hvor biblioteker

og datastuer fra hele landet deltager.

I 2011 surfede omkring 3500 ældre på Seniorsurf-dag på i alt 259

medvirkende steder. I år har omkring 400 steder tilmeldt sig.

Det er gratis at komme til Seniorsurf, og man behøver ikke bestille

billet.

Seniorsurf-dag på Koldingbibliotekerne holdes torsdag d. 13. september

Kolding Bibliotek kl. 10-22, Christiansfeld Bibliotek kl. 10-

13, Lunderskov Bibliotek kl. 10-13 og Vamdrup Bibliotek kl. 10-13


KOLDING SENIOR 5

Kolding Kolding får

får

lydløse

lydløse

skraldebiler

skraldebiler

Kolding Kommune sætter i

samarbejde med Meldgaard Miljø

A/S Danmarks første hybridskraldebil

i drift.

I dag anvendes 12 traditionelle

skraldebiler på diesel til indsamling

af husholdningsaffald i hele

kommunen, men fra starten af

september måned vil den første

parallelhybrid skraldebil være i

drift.

Med den nye hybrid-skraldebil

vil borgerne i Strandhuse, Drejens,

Nr. Bjert og lidt af den indre

by i Kolding Kommune opleve

en markant ændring, når husholdningsaffaldet

afhentes.

Borgerne vil opleve, at indsamlingen

foregår med en meget lydsvag

lastbil. Bilen betjenes med el

både når tømningen af sække og

containere sker, men også når

bilen startes vil det være eldrift,

som driver bilen. Det er

først, når skraldebilen når ca.

30 km/t at bilen vil anvende

diesel.

Indsættelse af den nye parallelhybrid

skraldebil vil blandt

andet betyde væsentlig reduktion

af støj, CO2-fortrængning

og energibesparelser.


KOLDING SENIOR 6

Aastrup Hovedgaard, hvor en del af foredragsholderens

fortælling foregår.

Kvindfolk Kvindfolk og og fattige fattige på på landet landet ca. ca. 1850

1850

Agnete Birger Madsen, historiker, cand. mag. og ph.d. i historie vil tirsdag den 4. september

kl. 19-22 fortælle om Kvindfolk og fattige på landet ca. 1850.

Det sker i Koldinghus - Forening af Slægtsforskere, og mødet finder sted i KUC Auditoriet,

Ågade 27 i Kolding.

Agnnete Birger Madsen vil fortælle om forholdene for de forladte koner og ugifte mødre,

spinde-, sy- og vævekonerne på landet. En af disse kvinder skrev gentagne gange til amtmanden.

Disse breve er med til at belyse hendes vilkår. Foredragsholderen vil gennemgå

andre kilder til belysning af emnet bl.a. fattigprotokoller, faderskabssager og politiprotokoller.

Tilmelding hos formanden for foreningen, John Rasmussen, 75534955 /


KOLDING SENIOR 7

Christiansfeld Christiansfeld inviterer inviterer inviterer til til Håndværkets Håndværkets Håndværkets Dag

Dag

Lyden af hammeren, der slår på det rødglødende

jern; træ, der ved hjælp af håndværkerens

brug redskaberskifter form fra klods til træskosnude.

Gamle vinduer bliver forskønnet og tømreren

viser deres kvaliteter frem. Alt dette og meget

mere kan opleves i Christiansfeld på Håndværkets

Dag den 8. september kl. 10-15.

Et fyldigt, spændende program er resultatet af

samarbejdet mellem Lokalhistorisk Arkiv, Biblioteket

i Christiansfeld, en lang række håndværkere,

Landbomuseet, Brødremenighedens Museum,

Historicum, Christiansfeld Haveforening og

Christiansfeld Centret.

I år foregår der er en lang række aktiviteter i

midtbyen omkring Prætoriustorvet med arbejdende

værksteder, foredrag, fremvisning af huset

i Lindegade 2, arrangementer for børn og

børnefamilier, skattejagt, håndværkerfrokost på

flere af byens spisesteder, tombola og meget,

meget mere.

Dagen åbnes ved kulturchef Lone Leth Larsen,

hvorefter alle aktiviteter igangsættes. Det er muligt

at se snedkeren lave spidssnudede træsko,

eller hvad med at se hvordan gamle vinduer repareres?

Der er også mulighed for at se en smed

smede og høre foredrag om bl.a. byens tidlige

håndværkstraditioner.

Udstillinger vil omhandle håndværk og håndværkere.

På Brødremenighedens Museum vil

man på dagen kunne se en lang række fotos,

som museet for nylig har fundet på et loft af byens

håndværkere.

På Lokalhistorisk Arkiv er en udstilling om

vognmænd og på Christiansfeld Centret vises en

udstilling om renoveringen af huset i Lindegade

2. Der bliver workshops og præsentationer af

håndværk, så alle burde kunne finde noget

spændende at se på.

Der bliver mulighed for at få en snak med

håndværkerne på torvet, ovnsætteren viser og

fortæller om de berømte Christiansfelder kakkelovne,

og Landbomuseet viser nogle af de

gamle håndværksmæssige processer på landet.

På butikstorvet bag supermarkedet Superbest afholder

Christiansfeld Haveforening plantedag,

der i år falder sammen med Håndværkets Dag i

Christiansfeld.

Arrangementet er støttet af Hans og Ingrid

Jensens Fond. Dermed er det blevet muligt at

bespise alle de frivillige ved en frokost i løbet.

Arrangementet er jo et ikke-kommercielt tiltag.

Her er det indholdet og de menneskelige præstationer,

der er i centrum, derfor er arrangører-

ne også glade for, at blive støttet med frokosten.

På Christiansfeld Centret er der mulighed

for at hente programmet og oversigt over,

hvor aktiviteterne foregår.

Ligeledes kan programmet kan programmet

ses på Christiansfeld Centrets hjemmeside

www.christiansfeldcentret.dk


KOLDING SENIOR 8

Hjælp på en ordentlig måde

Af

Søren Rasmussen

Formand for Seniorudvalget

Primulavej 7

6000 Kolding

Det er både vigtigt

og glædeligt,

når nogen tager

de ældres vilkår

og servicen over for dem alvorligt og

taler deres sag.

I sidste uges udgave af Kolding Senior

skrev både Lars Gregers Hansen og

Kathrine Føns Schultz om den ulykkelige

situation, en 89-årig dame er kommet

i efter, at hun har mistet sin hjemmehjælp.

Jeg vil gerne knytte et par

kommentarer dertil.

Der er ikke tale om konsekvenser af

en besparelse på hjemmehjælpen. Der

er ikke sparet på servicen over for de

ældre siden 2009, altså før sidste byrådsvalg.

Der er tvært imod fra i år –

blandt rigtig meget andet – tilført ca. 13

millioner til mere hjemmehjælp over de

næste fire år. Således at de, der mistede

SYNSPUNKT

deres hjemmehjælp, som følge af besparelserne

i 2009 kan komme ind i

hjemmehjælpsordningen igen. Netop

for at hjælpe de mennesker, hvis klager

Kathrine Føns Schultz samvittighedsfuldt

har behandlet i klagenævnet, indtil

ordningen blev ændret. Hvilket hun beskrev

i sidste nummer af Kolding Senior.

Jeg tror aldrig, vi kommer i den situation,

at vi - som Lars Gregers Hansen

taler for - kan give alle ældre hjemmehjælp,

uanset om de har behov eller ej.

Men vi kan sørge for, at de, der har behov,

kan blive hjulpet på en ordentlig

måde.

Det er begrænset, hvad jeg kan skrive

om en konkret personsag, men jeg kan

til gengæld love, at jeg vil gøre, hvad

jeg kan, for at hjælp borgeren. Hun er

nu tilbudt og har indvilget i en ny visitering,

så hun ikke skal vente på, at

hendes klage blive behandlet i Det sociale

Nævn.


KOLDING SENIOR 9

Klassisk Klassisk i i Christiansfeld Christiansfeld med med Michala Michala Petri

Petri

Så er der kommet en ny dreng i

klassen; musikforeningen ’Klassisk i

Christiansfeld’ har set dagens lys-

Den nye forening, der har til formål

at udbrede kendskabet til – og interessen

for – den klassiske musik, vil

beskæftige sig med en bred vifte af

aktiviteter.

Centralt vil være afholdelsen af

klassiske koncerter på højt niveau i

Christiansfeld. Ambitionen er at

bringe store navne til den lille by,

men allerforrest står ønsket om at arrangere

koncerter, der er præget af

imødekommende musik og levende

formidling og foreningen ønsker at

engagere musikere, der forstår at

møde deres publikum i øjenhøjde.

Foreningens ambition om at sætte

formidlingen i centrum vil også resultere

i afholdelse af foredrag og

koncertintroduktioner. Ligeledes

startes en lytteklub for dem, der gerne

vil lytte, lære og snakke om klassisk

musik. Lytteklubben, som bliver

drevet i samarbejde med Kolding

Bibliotekerne og vil blive bestyret af

Poul Jørn Gadeberg, Krista Revs-

beck og Iben Østergaard og have

hjemsted på Christiansfeld Bibliotek.

Klubben mødes 2. mandag i

hver måned fra september - og der

er åbent for tilmelding.

Endelig er det tanken, at foreningen

skal deltage i koordinering af

lokalområdets klassiske musikarrangementer

og samarbejde med

øvrige foreninger indenfor det klassiske

område i Kolding Kommune.

Den første klassiske koncertsæson

arrangeret af Klassisk i Christiansfeld

åbnes med en koncert med Michala

Petri og Lars Hannibal i

Brødremenighedens Kirkesal tirsdag

d. 11. september kl. 19.30.

Valget af netop disse to musikere

er ikke nogen tilfældighed. Samtaler,

samvær og kommunikation er

nøgleord i Michala Petris og Lars

Hannibals univers. Den stadige dialog

- med sig selv, med hinanden og

med publikum - er altafgørende for

at skabe den oplevelse, uden hvilken

musikken blot er nogle noder

på et stykke papir. Når man som

Michala Petri og Lars Hannibal har

nået den musikalske modenhed og

tekniske overlegenhed, flytter fokus

sig uvægerligt. Ud i rummet, ud i

salen. Og det i en sådan grad, at

kontakten til publikum nærmest er

håndgribelig.

Billetter til koncerten bestilles på

www.koldingbilletten.dk

DRILLER COMPUTEREN

Eller kunne du tænke dig en ny. Så ring til

Krølle 40533169 - www.krølles-edb.dk

God buffet til

din næste fest

Tlf. 74 65 92 06

Rejecocktail eller tarteletter

med høns i asparges

eller *dampet kold

laks med hummerdressing,

rejer, asparges og

kaviar.

3 X STEG: Mør glaseret

oksesteg, kryddermarineret

kalkunbryst

og helstegt svinekølle.

Kun

9950

Alt medfølger!

Forret, 3 x steg,

Salatbar og kartofler.

Dessert kun 10,00

Salatbar med 6 slags salat og

grønt, hjemmelavet kartoffelsalat

og flødeporrekartofler. Æbletærte

med cremefraiche eller islagkage.

Sælges kun i hele á 8 pers.

* Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert.

Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste

antal 12 pers.

LEVERES GRATIS OVERALT

Blot De leverer emballagen tilbage inden 5

dage. Kontant betaling ved levering, og husk

dep. for emballagen kr. 350,00

WWW.GODBUFFET.DK


KOLDING SENIOR 10

Basagerhus

Basagerhus-Banden Basagerhus Banden er er snart snart klar klar til til at at slå slå til

til

Kolding Kommunes plejecentre

har alle åbent hus kl.

14-17 søndag den 2. september.

På Basagerhus i Nr.

Bjert kan man ligesom i de

andre centre kikke indenfor

og nyde et sønderjysk kaffebod.

Men her kan man også

noget helt andet, nemlig

møde Basagerhus-Banden.

Det er en håndfuld borgere

i Nr. Bjert, som kæmper

for at oprette et medborgerhus.

Sager er jo, at plejecentret

Basagerhus lukkes

om et år, og fremover skal

det nye Bertram Knudsens

Have overtage funktionerne.

Tovholder i denne gruppe,

som mere respektfuldt kal-

dea Basagerhus-Gruppen,

er Connie Hermansen, og

hun siger: - Vi er en halv

snes aktive med støtte fra

rigtig mange Nr.-Bjertborgere,

som ser muligheder

for at få et socialt hus.

- Vi har haft en arkitekt til

at se på huset, som er i god

stand. Her er 1500 kvadratmeter

bygning i flere etager,

og her er et godt cafeteria.

- Det giver en masse muligheder.

Cafeteriet kunne

byde på varm mad eller

smørebrød at spise her eller

tage med hjem.

Der kunne etableres bed

and breakfast med gode

værelser og et fint cafeteria.

I medborgerhuset kunne

ældre og unge få underholding

og dyrke deres interesser.

Der kunne etableres en

internetcafé, de unge kunne

spille computer eller bordtennis

i kældren, der kunne

være underholdning ved

Visens Venner.

- Sct. Georgs Gilderne

kunne komme på besøg.

Man kunne indrette en frisørsalon

og en salon for

fodpleje.

- Faktisk har vi allerede en

interesseret, der vil gå ind i

projektet og overtage hele

overetagen til udstillingsformål.

- Vi har hørt, fortsætter

Connie Hermansen, at kommunen

tænker på, at bruge

Basagerhus som kvindehjem,

idet kvindehjemmet

inde i Kolding savner et

sted at være.

- Det passer ikke lige med

vores planer, og hvorfor

lægge et kvindehus så langt


KOLDING SENIOR 11

fra Koldings centrum?

- Hvis man er ældre og dårlig gående,

er der langt ind til Kolding,

og når Basagerhus lukker, har vi

ikke noget tilbage i Nr. Bjert. Derfor

vil vi slås for lokalsamfundet.

Basagerhus-Gruppen er ved at

udarbejde et budget for deres planer.

De mener, at det vil koste mellem

halvanden og to millioner

kroner om året at drive huset.

De funderer over, om de kan

skaffe penge til at købe huset, som

de mener kan fås for omkring 5

mio. kr., eller om kommunen er

interesseret i at leje centret til dem.

Gruppen har været i dialog med

politikere, men føler at der ikke

fra den side har været den helt

store interesse for deres lokale

projekt.

Men de knokler videre, for snart

er det en hastesag.


KOLDING SENIOR 12

Lokalhistorie

på DVD

PR Centret har produceret en

række lokalhistoriske DVD’er,

som kan lånes på biblioteket eller

købes på Kolding Stadsarkiv.

Befrielsen i maj 1945

Spilletid 21 min.

Kolding-Egtved Jernbane

Spilletid 28 min.

Historien om Kolding Folkeblad

Spilletid 45 min.

I frihed bag pigtråd

Spilletid 25 min.

Jernbanegade under besættelsen

Spilletid 32 min.

OK Klubben

Torsdag den 6. september kl. 14:

Island ved Ice Travel.

OK-klubben i Kolding indbyder til

en eftermiddag med et spændende

foredrag om Island, hvor repræsentanter

fra det lokalt baserede rejsebureau

Ice Travel vil komme og

fortælle om en rejse til den smukke

ø. Foredraget vil i ord og billeder

berette om Islands fantastiske natur

og hovedstaden Reykjavik. Island

har alt fra smukke vandfald, sprudlende

gejsere og vulkaner til kunstmuseer,

koncerthuse og udstillinger.

Hør om mulighederne for en

tur, hvor man kan opleve historiske

steder som Thingvellir, hvor Islands

første parlament blev grundlagt

i 930, enestående naturperler

som vandfaldet Gullfoss og de berømte

gejsere.

Foredraget beskriver en bustur

rundt på øen, en rejseform, som de

fleste finder meget behagelig, og

som alle kan være med på. Islandseksperterne

fra Ice Travel præsenterer

dette unikke rejsemål, som appellerer

til rejsende, der gerne vil

have store naturoplevelser, og som

er interesserede i Nordens historie

og kultur. Et arrangement i samarbejde

med Ice Travel.


KOLDING SENIOR 13

Få Få en en gratis

gratis

rubrik rubrik- rubrik

annonce

annonce

Kolding Senior tilbyder nu gratis

rubrik-annnoncer. Tilbuddet

gælder frem til 1. december.

Her kan du sælge, købe, efterlyse

eller tilbyde gratis ting til

afhentning.

Din annonce må højst fylde 35

ord og bliver stående, indtil du

aflyser den.

Din annonce kan underskives

med tlf.nr. eller e-mail adresse,

som du ønsker det.

Men når du bestiller på

75502555@mail.dk , bedes du

oplyse dit navn og adresse til

redaktionen.

Vi optager ikke annoncer for

arrangementer/møder, handel

med husdyr

SÆLGES

Styrthjelm til knallert/motorcykel.

Fullface.Størrelse small. Pæn og

velholdt. Pris 100 kr.

75502555@mail.dk

Barnestol, sammenklappelig.

God til at hænge på spisestol. Kr.

150,- God julegaveide´. Ring på

26 24 55 25 .

Pladespiller mrkt. JVC. Den er

fra 80’erne, men kun lidt brugt.

Pris 200 kr. Tlf. 75502555

Cykeltrailer. Tip-top i orden ,

men med falmet betræk.

”rummer ” med lethed 2 børnehavebørn.

Kan afhentes for kr.

175,- .Ring først på 26 24 55 25.

Lokalhistorie. Hvis lokalhistorie

er noget for dig, så er Trap Danmark

en god kilde. Her er 1928udgaven

Ringkøbig+Ribe Amt,

644 sider, indb. med guldtryk.

Pris 50 kr.

Tlf. 75502555

RUBRIKANNONCER

EFTERLYSES

Slibning af kæder. Er der mon

i Kolding eller nærmeste omegn

et firma eller en privat, som tilbyder

at slibe kæder til motorsave

op. Så hører jeg gerne fra dem.

lgh@post8.tele.dk

ØVRIGE

Gnaversirenen skræmmer med

garanti husmår, mus, rotter og

flagermus væk.

RK-Retail, Strårup Markvej Bjert

www.rk-retail.dk

Millionværdier Millionværdier kastes kastes kastes på på lossepladsene

lossepladsene

Det er ufattelige værdier, der hvert år går tabt, når danskerne

fylder lossepladserne med affald. Her finder man

masser af ting, der kunne genbruges. Godt nok giver nogle

deres sager til genbrugsbutikker, men andre kører blot

på lossepladsen. Men nu man som bekendt ikke klunse på

Koldings lossepladser. Det er da en langt bedre idé at sælge

eller forære de ting væk, som man ikke længere har

brug for i stedet for at smide dem ud.

Derfor indfører KOLDING SENIOR denne side med rubrikannoncer,

som de næste mange måneder er helt gratis.

Brug den og glæd andre, der kan bruge de ting, som du

vil af med.


KOLDING SENIOR 14

Herbert von

Hörensagen

…har på Politikens satiriske bagside

fundet denne perle:

”Vi skrev i går, at der bliver færre

betjente i de kommende år, og

at det ifølge politiets fagforening

vil gå ud over borgerne. Der

skulle naturligvis have stået bagerne.

Vi beklager”

Bliv Bliv gratis gratis abonnent

abonnent

Send en mail til

75502555@mail.dk

og vi sætter dig på listen, så

du får besked, når en ny

KOLDING SENIOR er på

nettet.

Fra børnenes univers

Søskende: Mennesker, som

har samme far eller samme

mor eller begge dele, og

som af og til ikke skulle ha'

været der.

Ved at lytte til tordenbraget

efter et lyn kan du regne

ud, hvor tæt du var på at

blive ramt. Hvis du ikke

hørte det, så blev du ramt,

og så kan det være lige meget.

Det er Gud, der ejer Solen.

Han slår den fra om natten

for at spare på strømmen.

Guds mor hedder Gudmor.

Hun er mor til alle hans

børnebørn: Moses, Jesus og

julemanden.

BASAGERHUS

Nr. Bjertvej 89

76 31 87 70

EGEBO

Vesterløkke

Sdr. Bjert

KIRSEBÆRHA-

VEN

Kirsebærvej 4

76 32 54 40

KLØVERHØJ

Kløvervej 44

76 34 74 44

MIDTGÅRDEN

Nicolai Plads 10

50 43 09 88

MUNKENSDAM

Tøndervej 102

76 32 56 00

DREYERSHUS

Agtrupvej 22

76 34 30 00

PLEJECENTRE m.m. i KOLDING KOMMUNE

VONSILDHAVE

Hjarupvej 110

75 56 65 44

OLIVENHAVEN

Munkevænget 10

79 32 79 32

KONGSBJERG-

HJEMMET

Reinholdts Bakke

27

Lunderskov

75 58 54 37

BIRKEBO

Birkevej 22

Christiansfeld

73 56 12 36

SØNDERVANG

Gl. Kongevej 10

Christiansfeld

74 56 15 07

TOFTEGÅRDEN

Hovedgaden 28

Jordrup

75 55 60 44

VESTERLED

Ødis Byvej 6

Ødis

76 92 89 95

ELIM

Villagade 2

Vamdrup

75 58 19 33

TEGLGÅRDS-

PARKEN

Sankt Hedvigs Vej

5

76 97 40 60

KONGEBRO-

CENTRET

Kongebrocentret 1-

4

Christiansfeld

73 20 20 20

More magazines by this user
Similar magazines