Se præsentation - Dansk Arkitektur Center

dac.dk

Se præsentation - Dansk Arkitektur Center

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet

i en global verden

Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE

Dansk Arkitektur Center

v/ Helle Juul Kristensen

Planlægger, cand. mag.

Cittaslow-koordinator i Svendborg Kommune

5. december 2008


Arkitekturpolitik

skaber lokal identitet

i en global verden

• Vores arbejde med

arkitektur og planlægning.

• Cittaslow som

udviklingsretning.

Arkitekturpolitikken 2008

– værdier og livskvalitet.

• God arkitektur for

fremtiden.


_Svendborgvisionen

Sydfynsk udvikling

’Vi giver plads til alle handlinger og meninger, der kan

gøre Svendborg til stedet, hvor livet udfordres og nydes.

Vi bygger videre på den dejlige by og plejer naturen

sådan, at de, der kommer efter os, holder lige så meget

af Svendborg, som vi gør i dag. Vi fremmer kreativitet

som en drivende kraft i den udvikling, som sørger for

gode uddannelser, godt arbejde og et godt liv for alle

borgere’.

KREATIVT LIV _ SUNDT LIV _ MARITIMT LIV


_Vi arbejder med arkitektur og planlægning

I direktørområdet Kultur & Planlægning/Plan & GIS:

– kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byudviklingsprojekter,

Cittaslow-sekretariat.

I direktørområdet Miljø & Teknik/Byggeservice- og Byggerådgivning:

– byggesagsbehandling, miljømæssig bæredygtighed, arkitektur,

kommunale ejendomme.

Arkitekturpolitisk praksis:

– Facadelokalplan siden 1987/1999.

– Årlig arkitekturpris siden 1970`erne.

– Bevarende Byplanvedtægt for Troense siden 1976/lokalplan1996.

– På vej med Facade-skilte-lokalplan for hele den nye Svendborg

Kommune.

VÆRDIER: HELHED i OPGAVELØSNING_BORGEREN i CENTRUM_LÆRING og UDVIKLING_TRIVSEL


_Cittaslow - ’det gode liv’

byudvikling med udsyn og omtanke

• Organisationen opstod i Italien i 1999 med inspiration fra Slow

Food-bevægelsen.

• Internationalt netværk af mindre kommuner, der arbejder for at

sikre og styrke stedets identitet og fremme livskvalitet for borgere

og besøgende.

• I en Cittaslow søger man bæredygtige og moderne, teknologiske

løsninger med udgangspunkt i lokale særpræg og traditioner.

• I dag er der ca. 100 Cittaslow-kommuner i verden.

• Svendborg blev optaget i netværket i 2008 som den første danske

Cittaslow-kommune.


_Hovedområder og kriterier for Cittaslow

• Miljø: Beskyttelse af natur, affaldshåndtering, genbrug.

• Infrastruktur og byplanlægning: Stier til bløde trafikanter, offentlig transport,

tilgængelighed, steder til ophold og bevægelse, historisk bygningskultur,

byfornyelse, ’Friendly Shops’.

• Bykvalitet samt teknologiske faciliteter: Borgerinddragelse, miljøvenlig byggeri,

oprindelige beplantninger, grønne områder, støjkontrol, harmonisk farvesætning,

internetadgang.

• Lokale produkter: Kvalitetsfødevarer, gastronomi, håndværk, kunsthåndværk,

erhvervstraditioner, markedspladser, undervisning i smag og ernæring, kultur,

kunst og events.

• Gæstfrihed: Åbenhed, formidling om stedet, værtskab, service for besøgende.

• Lokalt engagement for Cittaslow: Udbrede bevidsthed om Cittaslow, styrke

samarbejdet ml. private og offentlige.

CITIES GIVEN LIFE BY PEOPLE WITH A RESPEKT FOR TIME PAST, RICH IN PLACES TO MEET …


_Svendborg Cittaslow

Cittaslow understøtter Svendborg-visionen om sydfynsk udvikling

med kvalitet i liv, omgivelser, fødevarer og samvær:

• Vi bruger de moderne og teknologiske løsninger på en kreativ

måde med afsæt i de lokale særpræg, traditioner og historien.

• Med udsyn og omtanke finder vi de mest bæredygtige løsninger.

• Vi udvikler os og møder tidens udfordringer med særlig

opmærksomhed på kvalitet i tilværelsen (det gode liv).

• Vi samarbejder med et bredt spektrum af lokale aktører og

etablerer internationale netværk med andre byer i Cittaslowfamilien.

UDSYN_OMTANKE_ØHAVET_SØFARTSBYEN_KULINARISK SYDFYN_TOLERANCE_OPLEVE


_Arkitekturpolitik 2008

Fokus på værdi og livskvalitet

• Inspireret af statens arkitekturpolitik 2007.

• Forankret i Udvalget for Miljø & Teknik.

• Udarbejdet af tværgående arbejdsgruppe: Erhverv, Kultur & Plan,

Miljø & Teknik.

• Følgegruppe med eksterne interessenter: By & Land-foreningen,

ErhvervsForum, Facaderåd, lokale arkitekter, DN.

• Formål: Dynamisk ramme for dialog og samarbejde om at værne

om, understøtte og forstærke Svendborgs unikke by- og

landskabskvaliteter > god arkitektur som ramme for ’det hele gode

liv’.

• Tydeliggørelse af kommunens rolle som planlægger (bymidte,

lokalområder, erhvervsområder, villaområder, etageboligområder,

landsbyerne, landskabet), byggemyndighed, bygherre og

støttegiver.

• Bygger på to piller: eksemplets magt og vejledninger.

ARKITEKTUR SKABER VÆRDI BÅDE FOR DEN ENKELTE OG FOR VORES SAMFUND …


_Arkitekturpolitikken i praksis

• Indarbejdes i kommuneplan og lokalplaner.

• Dynamisk dokument - årlig revision.

• Uddybning og visualisering i temahæfter.

• Årlig arkitekturpris.

• Bygherrevejledning og -dialog.

• Samarbejde med pressen.

• Elektronisk formidling.

• Styrket samarbejde med museer, folkelige og kulturelle

institutioner.

• Udbrede arkitekturforståelse, skabe bredt medejerskab til god

arkitektur, bevidsthed om betydningen af arkitektonisk kvalitet.

KONKRET FREMME ARKITEKTONISK FORSTÅELSE OG ARKITEKTONISK KVALITET …


_God arkitektur for fremtiden

• Udfordring: Bredt ejerskab til arkitekturpolitikken internt og eksternt.

• Projektorganiseret arbejde samt planredskaber udviklet via Plan09:

– Cittaslow-Stafetten (udviklingsretning, tværsektorielt samarbejde,

involvere bred vifte af faglige kompetencer).

– Procesredskab ’Tankegangen’: samspil mellem Kultur & Plan,

kommunikerende involveringsmetode som bevidstgør, uddelegerer og

eksperimenterer > events/oplevelsesruter fortolker og formidler stedets

kvaliteter og stimulerer sanser og eftertanke).

• Global videndeling: International erfaringsudveksling om

bæredygtighed og rammer for/om det gode liv.

• Cittaslow og god arkitektur i dagligdagsomgivelser, byggeprojekter

og større byudviklingsprojekter, eks. Byens rum og pladser,

Havneomdannelse,Tankefuld-byudvikling.

ARKITEKTURPOLITIKKEN SKAL MOTIVERE TIL AT TÆNKE SIG OM _ VÆLGE KVALITET …


Cittaslow-Tankegangen


Havneomdannelse


Tankefuld – landskabsby-udvikling


_Mere om Cittaslow og

Svendborg Kommunes arkitekturpolitik

• www.svendborg.dk, www.plan09.dk (Svendborgs

eksempelprojekt), www.cittaslow-svendborg.dk, www.cittaslow.net

• Kom til Svendborg og mærk det gode liv,

’Mere mellem Øerne’

UDVEKSLE_ LIVSKVALITET_NÆRVÆR_HYGGE_SMAG_ÆGTE_FORDYBE_MENINGSFULD_TID TIL …

More magazines by this user
Similar magazines