blovstrødbanen 2007

blovstrodbanen.dk

blovstrødbanen 2007

Der er kommet godt styr på bestyrelsesmøderne de holdes efterhånden ganske regelmæssigt

hver anden måned. At der så af og til opstår forsinkelser med hensyn til gennemførelsen af

beslutningerne, der tages eller at beslutninger omgøres senere er vel kun udtryk for at det er

en "demokratisk proces" i en forening, hvor alle som det står skrevet i vedtægterne "arbejder

frivilligt og ulønnet ... ".

Først og sidst på året arbejdede vi med forslaget om fredning af Allerød Sø området. Vi

fremførte vort ønske om at "en fredning ikke i al fremtid er til hinder for at der kan anlægges

spor på den tidligere tracé".

Sidst på året var der så offentligt møde om fredningssagen, hvor vi fik lejlighed til at tale

vores sag. Siden har vi kunnet læse i den lokale presse at der i byrådet var flertal for at

indsætte en formulering i retning af det vi ønskede i det ny fredningsforslag. Fredningssagen

bliver formentlig afsluttet i løbet af 2008. Dette betyder dog ikke at vi har tilladelse til

udvidelse af banen, men kun at fredningen ikke i al fremtid udelukker muligheden.

Vore særtogspriser blev justeret op, så forholdet mellem arbejdsindsats og udgifter på den

ene side og indtjening på den anden side blev mere rimeligt. Det er ikke længere billigere at

bestille et særtog end at købe billetter til plantog.

Efter det årlige tilsynsbesøg fra vore tre tilsynsførende fik vi ligefrem ros fra den ene og de to

andre benyttede formuleringer som "Forholdene er for alle områder vurderet gode" i deres

tilsynsrapporter.

Ved oprydning hos Kystdirektoratet i Lemvig fandt en medarbejder noget materiale fra

smalsporsdriften ved Vandbygnings- væsenet, tegninger m.v. og spurgte om vi var

interesserede. Materialet indgår nu i vort arkiv.

Det rullende materiel har stort set fungeret. Selv da både MS15 og RVT1 "døde" på samme

dag lykkedes det at gennemføre kørslen og problemerne var ikke større end at begge

maskiner var i drift igen efter ganske få dage.

Der arbejdes fortsat på Pedershåb'en og efterhånden er vi blevet meget forsigtige med at

gætte på hvornår den bliver færdig.

Vi har måttet udskifte opvaskemaskinen, en boremaskine og den store vinkelsliber, men har

ellers været forskånet for store uforudsete udgifter.

Jeg skal takke alle, som har ydet en indsats eller støttet vort arbejde på den ene eller anden

måde i 2007 og vil, som det efterhånden er tradition, præsentere en håndfuld billeder fra året,

der gik.

Billederne er udvalgt blandt Rasmus's & Rasmus's og mine egne.

Marts 2008

Ebbe Makholm

Formandens beretning på banens generalforsamling den 15. Marts 2008

BLOVSTRØDBANEN 2007

side 1


Som man måske husker havde formanden

sidste år, så travlt med at komme igang med

at bruge træværkstedet i containeren, at han

ikke kunne vente til der var kommet

bordpladebe på arbejdsbordet. Dét er der nu

- og der er også kommet skabe under

bordet.

Hvornår det så bliver, er ikke helt let at

komme med et godt gæt på.

Vore venner hos IBK i Hedehusene hjalp

med afdrejning af hjulene, og de ligger

stadig (i marts 2008) og venter på nyt om

akslerne, som skal laves.

Formandens beretning på banens generalforsamling den 15. Marts 2008

BLOVSTRØDBANEN 2007

side 2

Forsidebilledet:

Af én eller anden grund skulle der gå om

ikke mange år, så ihvertfald mange

måneder før BAFD synes at det var dagen,

hvor den sidste undertavle skulle monteres

på det ene krydsmærke ved ovk 2A.

Hvorfor det så lige skulle være en regnvåd

dag i januar, får stå hen i det uvisse.

Det går fremad med Pedershåb’en.

Efterhånden er langt de fleste dele gået

efter, om nødvendigt repareret, malet og

klar til montering når dén tid kommer.


Vogneftersyn er jo en årlig tilbagevendende

aktivitet. Hertil hører bl.a. at kaste et blik

op under vognen og sikre sig at koblingerne

med fjedre o.s.v. er i orden - og om

nødvendiget reparere.

Der synes nu ikke at være noget galt hér.

Skiltene, som skal advare folk mod at

færdes is poret, når der kommer tog, var

efterhånden i miserabel stand. Den sidste

dag i marts blev de udskiftet med nye, mere

proffesionelt udførte. Ved samme lejlighed

kom der også igen stationsskilt i “galgen”

ved Teglværket St.

Formandens beretning på banens generalforsamling den 15. Marts 2008

BLOVSTRØDBANEN 2007

side 3

Man taler meget om “global opvarmning”

og klimaforandringer. Men om det lige

præcis er derfor vi har haft nogle friske

vinde, som sidestykkerne i “vognhallen”

ikke rigtig kunne klare er ikke godt at vide.

“Global opvarmning” eller ej. Snevejr synes

trods alt endnu at komme på et tidspunkt

hén på foråret.

Her er vinteren kommet til Blovstrød den

21. februar.


- og mens én knoklede med taget, var der

andre som påtog sig at efterprøve påstanden

om at “arbejde er en god ting - man kan

kigge på det i timevis uden at blive (ret)

træt”.

Og her tager mandskabet en velfortjent

pause i arbejdet med at læsse af.

Formandens beretning på banens generalforsamling den 15. Marts 2008

BLOVSTRØDBANEN 2007

side 4

DJK’s hovedbestyrelse mente at når

Blovstrødbanen ydnytter Faxe-maskinen,

som “reklamesøjle” var det også vores

ansvar at forsyne førerhuset med nyt tag -

Arbejdet med oprydning på oplagspladsen

fortsatte.

Bl.a. blev der samlet underlagsplader

sammen “rundt omkring” og læsset på 106

inden de køres til det fremtidige oplagssted.


Fredag aften ca. kvart over ti var B4 væk -

kun hjulsættene var tilbage - ?

Alle mand på pladsen dén dag var i arbejde.

Der var stadigvæk nogle stumper, som lige

skulle afrenses for gammelt skidt inden de

skulle monteres igen.

Formandens beretning på banens generalforsamling den 15. Marts 2008

BLOVSTRØDBANEN 2007

side 5

- for dagen efter skulle det være. B4 skulle

atter sættes på egne hjul igen. Her er den

løftet op og behørigt understøttet. Arbejdet

kan begynde.

De renoverede lejer blev behørigt smurt

inden de blev samlet og monteret på

akslerne, som derefter i rækkefølge blev

kørt ind under maskinen. Dén blev så,

efterhånden som akslerne blev klar,

langsomt sænket ned, så lejerne kom på

plads i lejeportene.


Tilsidst blev gangtøjet monteret igen.

Det var ikke helt nemt at få alle fire aksler

drejet, så gangtøjet passede i begge sider -

på én gang..

Efter at B4 var sat i drift igen viste det sig

hurtigt at inddækningen - de tynde plader -

omkring kraft- og spildedamp rørene i

røgkammeret var mildest talt lasede. Når

man fejede sod ud, kom der store stykker

rust med. Så ....

Formandens beretning på banens generalforsamling den 15. Marts 2008

BLOVSTRØDBANEN 2007

side 6

Ukrudtet gror, hvad enten vi kan lide det

eller ej, så også i 2007 måtte vi have gang i

ukrudtsvideriet. Her er det MT3, som er på

arbejde med brænder-troljen.

Én af d’herrer siger:

“Når man kigger på damplokomotiver

bliver man sort - og hvis man ikke er blevet

sort, har man ikke kigget ordentligt efter”

Nu ses det jo ikke direkte på billedet at

d’herrer har lavet noget (hvad de faktisk

havde), men de har da ihvertfald kigget.


Det var efterhånden nogle år siden at

perronvognen havde været ude, og nogle

tons Pedershåb-lokomotiv uden hjul stod i

vejen. Men så må man jo den anden vej ud.

Som vanligt var der godt med passagerer på

togene vi kørte i Græsted - det er spøjst, som

det hjælper på lysten til en tur, når turen er

gratis.

Formandens beretning på banens generalforsamling den 15. Marts 2008

BLOVSTRØDBANEN 2007

side 7

Det lykkedes da også at få såvel

perronvognen som B4 og to vogne til

Græsted Veterantræf i Pinsen.

For god ordens skyld skal det nævnes at

Blovstrødbanen er helt uden ansvar for

køretøjet i forgrunden.

Hvis dette vejr fortsætter, skulle vi måske

overveje en floddbåd ?


- men så, dagen efter skinnede solen og vi

fik alligevel ikke brug for flodbåden, men

kunne køre tog.

Når det regner, er det vældig praktisk med

en “vognhal”. Selvom det blot er et telt, gav

det d’herrer R&R mulighed for at få malet

602, hvad den bestemt trængte til.

Formandens beretning på banens generalforsamling den 15. Marts 2008

BLOVSTRØDBANEN 2007

side 8

Pludselig en dag stod der en motortrolje ved

siden af en vandpyt.

Der var også stadig stumper til Pedershåb’en,

som skulle males.


Det er da heldigvis ikke kun i Græsted vi af

og til kan glæde os over et fyldt tog.

Her er det MS15 med et Særtog, den 30.

juni,som med ca. 60 passager er på vej

tilbage mod Blovstrød (Hallen).

Efter at have sikret sig at de planlagte

vedligeholdelsesarbejder på

togvejs-sporene er udført, så vi kunne køre

Plan- og Særtog på et forsvarligt spor, var

turen kommet til depotsporene på

Søbakken.

Formandens beretning på banens generalforsamling den 15. Marts 2008

BLOVSTRØDBANEN 2007

side 9

Vi havde med nogen uro set det svinde i

beholdningen af de Edmonsonske billetter,

som mange af vore voksne passagerer

husker fra deres barndom.

Heldigvis fik vi ny forsyninger i tide.

Tænk hvor det være ville være dejligt, hvis

de alle var solgt på én sæson. Det ville give

en indtægt på 54.000,- med de nuværende

priser.

Og her har vi så manden med leen.

Heldigvis er det kun græs og ukrudt, som

skal dø, og da svideriet med gasbrænderne

ikke altid er nok, må de grovere metoder i

brug.


Den 29. juli kl. 17.04 har B4 været ovre

med vognene i “vognhallen” efter dagens

plantogskørsel og er nu på vej tilbage til

sporet ved remisen for at få renset

askekassen, få kul og vand på, så den er

klar til næste gang den skal køre.

I starten af september blev der endelig tid

til at tage fat på førerhuset til Pedershåb’en.

Dørene blev afmonteret og lærredsbeklædningen

på taget blev fjernet ....

Formandens beretning på banens generalforsamling den 15. Marts 2008

BLOVSTRØDBANEN 2007

side 10

Det har egentlig aldrig været rart at skulle

save lange brædder og lignende fordi det

var svært at balancere dem på rundsaven.

Det er der nu kommet en løsning på i form

af dette udendørs arbejdsbord, som passer i

højden med saven.

.... så huset, på en til formålet tilpasset

vogn, kunne køres hen til træværkstedet i

containeren og komme indendørs for at

blive yderligere adskilt.

Der skal udskiftes adskillige dele inden

huset atter kan samles.


Motoren til Pedershåb’en gennemgår også

en renovering. Alt er adskilt, rengjort og

malet.

Og så var der heldigvis et nyt medlem, som

fik den glimrende idé at der skulle males i

køkken og opholdsstue.

Afvaskningen før malearbejdet er igang, og

som det ses var det tiltrængt.

Formandens beretning på banens generalforsamling den 15. Marts 2008

BLOVSTRØDBANEN 2007

side 11

Sæsonens næstsidste plantog den 21.

oktober. Lyset er ved at blive mere

afdæmpet end om sommeren og luften

køligere, så spildedampen ses tydeligere.

6 æg

1 liter mælk

1 brev vanillesukker

lidt salt

- røres med røremaskinen mens der tilsættes

mel til det er for tykt,

- derpå fortyndes med Wibroe portere til det

er den rette konsistens

- skal vi mon ha' "Jernbanepandekager"

igen i 2008?