idræt-kultur-fritid 228

halinspektorforeningen.dk

idræt-kultur-fritid 228

idræt

kultur

fritid

Udstillerne roser brancheudstillingen

Ishøj vender driften på hovedet

Nr. 228 juni 2012


DANMARKSPREMIERE

Alle elsker Scoop slushice, og nu fås Scoop slushice også i 4 sukkerfri varianter.

Scoop sukkerfri slushice indeholder under halvt så mange kalorier som traditionel

slushice, og vil få endnu flere til at vælge Scoop slushice fremfor andre alternativer.

SCOOP SUKKERFRI SLUSHICE

Helt uden sukker og frugtsukker

Under halvt så mange kalorier som i

traditionel slushice

Smagen som den kendes fra den traditionelle

Scoop slushice

God indtjening – Avance på op til 80%

Både til børn og voksne

4 fristende varianter - alle uden AZO-farver

O. Kavli A/S | Sydholmen 1-3 | 2650 Hvidovre | Tlf 36 77 33 22 | www.Kavli.dk

2 Nummer 228 idrætkulturfritid

Kun

20 kcal

per dl


5 Der var engang.......

6 HI har måtte aflyse

30 procent af kurserne

7 De frivillige skal have styr

på forsikringerne

8 Et længe ventet Videnscenter

10 God JYSK købmandskab

at støtte den lokale eliteidræt

13 Brancheudstillingen:

HI-medlemmerne køber det

meste her

14 Udstillerne roser branche -

udstillingen

7

10

indhold

17

17 Svømmeland i Randers

bygges som OPP-projekt

18 HI's Lederuddannelse

betaler sig

20 Ishøj vender driften på hovedet

24 Formand: Hi skal fortsat være

attraktiv

25 Som et af de første idrætsanlæg i

danmark har Sæby Fritidcenter

fået installeret solcelleanlæg

27 ERFA-møde for skøjtehalsleder

og medarbejdere

28 Green Key

31 FTF-A øger dækningen på

lønsikring

idrætkulturfritid Nummer 228 3


STORT UDVALG TIL

DE RIGTIGE PRISER

• LAGERFØRENDE

• PRoDuktuDvikLiNG mED bRANchEN

• koNkuRRENcEDyGtiGE PRisER

Event borde runde

Findes i mange størrelser

bertram plastole

med og uden polster

RING

89 12 12 00

Event borde firkantet

Findes i mange størrelser

klapstole

banquet stole

Findes i mange

farver

Webshop

zedeRkof.dk


der var engang

Sådan starter alle gode eventyr – og sådan

starter de fleste samtaler også, når to eller

flere halinspektører render sammen. Som

bekendt har alle gode eventyr en skurk – og

alle gode historier en snert af skandale.

Denne leder skal ikke handle om, hvordan vi

taler med hinanden… men mere om, hvad vi

taler om – og hvordan vi gør ”var” til ”er”,

”bliver” eller ”skal være”.

I begyndelsen og midten af 90erne

åbnede vi for alvor for debatten om, hvor

svært det var at rekruttere nye frivillige

kræfter. Jeg husker selv, jeg allerede dengang

nævnte tanken om, at idrætshaller

skulle træde ud af sin rolle som facilitet og

ind i rollen som facilitator. De unge, vi ikke

var i stand til at rekruttere i 90erne, valgte

deres egne vegne og drømme. De fik drømmeuddannelse,

-job, -kone og –bolig. Da

rammerne var på plads fik de drømmebørn.

Og det er den generation, der er de nye brugere

af landets idrætshaller. Mon ikke også

det giver os lidt udfordringer? Selvom det

ikke burde. For faktum er jo, at vi som halinspektører

er virksomhedsledere. ”Der var

engang” hvor størstedelen af halinspektørerne

primært havde en pedelfunktion.

”Der var engang” hvor vi kunne sende aben

videre til halbestyrelsen eller foreningsledelsen,

hvis der var problemer, der skulle

knuses. Men sådan ”er” det ikke mere!

I dag ”er” situationen, at det er svært at

leje hallerne ud udenfor primetime, ligesom

der heller ikke er samme efterspørgsel på

weekendtimer. Til gengæld er der krav om,

at man max må have 3 minutters gang til

Ansvarshavende redaktør:

Otto Skak

Tiufkærvej 145

7000 Fredericia

e-mail: os@ssbad.dk

Redaktion:

HI Sekretariatet

Solrød Center 57, 1.

2680 Solrød Strand

Tlf. 56 14 74 44

Fax 56 14 53 72

e-mail: post@h-i.dk

Annonceansvarlig:

Mediapunktet

Anita Rasmussen

Dir. tel.: 76 74 24 24

Mail: ar@mediapunktet.dk

www.mediapunktet.dk

Forsidebillede:

Lars Møller

Design og tryk:

Jørn Thomsen Elbo A/S

den nærmeste idrætshal, så lige i øjeblikket

skyder der halprojekter op som små

paddehatte. I hvert fald i de lokalområder,

hvor der bor en lokalpolitiker med gennemslagskraft.

Det gør hverken konkurrencen,

behovet for frivillige eller antallet

af ledige haltimer mindre. Til gengæld ”bliver”

det en situation, hvor vi skal træde i

karakter. Vi ”bliver” dem, der med politisk

tæft, social intelligens og forretningsmæssige

kompetencer skal bane vejen for

klubber, medlemmer og ledere. ”Bliver”

det nemt? Nej! ”Bliver” det en udfordring?

Ja! ”Bliver” det noget, der sker fra den ene

dag til den anden? Nej! Det kommer snigende

over vore hoveder, som en tyv om

natten… men vi har en fælles pligt til at

sørge for, at vi er klar til det.

For vores erhverv ”skal være” det, der

binder mennesker sammen i 10erne og

20erne. Vi ”skal være” med til at definere

og stimulere social intelligens, nye tilbud

og aktiviteter samt sørge for sunde bæredygtige

virksomheder, der med tidens løb

bliver selvfinansierende. For vi ”skal være”

opmærksomme på, at det også er den vej,

det går.

Men mest af alt må fokus være på forandringsvillighed

og initiativ. Og samarbejde

mellem kommune, presse, klubber,

idrætshaller og forældre/børn ”skal være”

vores mål. Hvis vi altså ønsker at flytte

”der var engang” til ”sådan skal det være”

i stedet for ”synes du også det er et mareridt,

som drømmebørnene har udviklet

sig?”.

Forretningsudvalget:

Formand Jørgen Mosbæk

HI Sekretariatet

Solrød Center 57, 1.

2680 Solrød Strand

Tlf. 56 14 74 44

Fax 56 14 53 72

e-mail: jm@h-i.dk

Næstformand:

Karl-Åge Søltoft

Ringsted Idrætsanlæg

Tværalle 8

4100 Ringsted

e-mail: kst@ringsted.dk

tlf. 23 29 23 06

FU-repræsentanter:

John Sørensen

Nyborg Idræts- og

Fritidscenter

Storebæltvej 15

5800 Nyborg

Tlf.: 40 10 09 25

e-mail: john@ni-f.dk

Otto Skak (Slotssøbadet)

Tiufkærvej 145,

7000 Fredericia

Tlf.: 28 87 50 50

e-mail: os@ssbad.dk

Tommy Erik Thomsen

Sæby Fritidscenter

Bækken 17

9300 Sæby

Tlf.: 98 46 36 50

e-mail: saebyfritidscenter@post.tele.dk

lEdER

Redaktør: Otto Skak

Dette blad er sendt til postvæsenet

i uge 26 og er

udsendt til medlemmer samt

abonnenter.

Næste nummer udkommer i

uge 40 - og stof og annoncer

skal være indleveret senest

mandag den 18. september

2012.

HI

Organisation for ledende

medarbejdere i idræts-,

kultur- og fritidssektoren

www.h-i.dk


- Det drejer sig om uddannelse, uddannelse, uddannelse, slog HIs formand, Jørgen Mosbæk, fast i sin

mundtlige beretning på årsmødet.

hi har måttet aflyse

30 procent

af kurserne

Aflysningerne gør sig

gældende i organisationens

regnskab.

Forfatter: Geert Madsen

Foto: Privat

Det var ikke ligefrem en glad HI-formand,

der i sin mundtlige beretning på årsmødet

i Vingsted kom ind på emnet uddannelse.

Jørgen Mosbæk kunne nemlig fortælle, at

organisationen i 2011 har måttet aflyse

hele 30 procent af de udbudte kurser, og

det er noget, der gør sig gældende i regnskabet.

Ser man på HIs budget for 2011, var der

budgetteret med en indtægt på 300.000

kr. Resultatet i regnskabet blev 272.000

kr., hvilket ikke mindst skyldes aflysninger.

I budgettet for 2012 er der regnet med en

indtægt på 330.000 kr. under posten ”Kurser”.

- Vi skal have en dialog i gang i lokalområderne.

Vi skal vide, hvad I har brug for, så

vi ikke skal blive ved med at aflyse, lød den

klare melding for HI-formanden, der gav

flere eksempler på kurser, som har måttet

aflyses på grund af for få tilmeldinger.

Jørgen Mosbæk fortalte bl.a. om et

netværksmøde i Sydjylland, som havde

god tilslutning, da det blev startet. Men

allerede i forbindelse med det andet

møde, gik det galt på grund af for få tilmeldinger.

6 Nummer 228 idrætkulturfritid

Vi giver ikke op

- Men vi giver ikke op. Så vi kommer med

et nyt udspil sidst i august, sagde Jørgen

Mosbæk.

HI-formanden nævnte også den

diplomuddannelse i ledelse af idræts- og

kulturcentre, som HI udbyder i samarbejde

med ucn Act2learn Center for

sport management. Da tilmeldingsfristen

udløb, var der kun kommet otte tilmeldinger,

og der var brug for mindst

det dobbelte.

- Det handler om uddannelse, uddannelse

og uddannelse, slog Jørgen Mosbæk

fast.

I ”idrætkulturfritid” nr. 227 er der

en artikel med titlen ”Krav om professionel

drift og ledelse af centre”, hvor

adjunkt og projektleder Klaus Frejo fra

ucn Act2learn Center for sport management

fortæller om diplomuddannelse.

Han slår bl.a. fast, at ”hele idrætsbilledet

i Danmark er under hastig forandring.

Det er en udvikling, som påvirker måden

at drive idræts- og kulturcentre på, og

det på flere afgørende måder ”.

- Derfor er det vigtigt med den rette

uddannelse, for de veluddannede ledere

kommer til at gøre en forskel i fremtiden,

konstaterer Klaus Frejo, der var til stede

på Fagmessen i Vingsted for at reklamere

for diplomuddannelsen.. n


De frivillige

skal have styr på forsikringerne

Den klare melding kommer fra konsulent i bl.a. foreningsjura,

Willy Rasmussen, Dansk Idræts-Forbund.

Forfatter: Geert Madsen

Foto: DIF

- Mange frivillige ledere ved intet om,

hvad der findes af forsikringer i foreningen

eller idrætscentret. Den går ikke!

Sådan lyder den kontante melding fra

konsulent i bl.a. foreningsjura, Willy Rasmussen

fra Dansk Idræts-Forbund. I et

oplysende indlæg på HIs årsmøde i Vingsted

gjorde han det klart for alle, at de frivillige

ledere SKAL have kendskab til det

forsikringsmæssige. Det er nemlig brugernes/foreningens

ansvar, hvis der sker

et uheld – også selv om det er i kommunale

lokaler.

I sit indlæg kom Willy Rasmussen ind

på tre konkrete sager, hvor frivillige

ledere var blevet draget til ansvar. Den

mest kendte – og aktuelle – sag er dødsulykken

i Ringsted Svømmeklub, hvor en

12-årige pige den 29. april 2011 blev

dræbt, da en ca. 2 meter høj crosstrainer

væltede ned over hende. Ulykken skete i

et træningslokale i den kommunale

svømmehal, og svømmeklubben havde

selv nogle måneder forinden købt og

opstillet det pågældende træningsredskab.

- Den ulykke kom der en straffesag ud

af med indblanding af politiet og Arbejdstilsynet

med flere afhøringer til følge. Det

resulterede i, at svømmeklubbens formand

den 11. august blev afhørt med sigtedes

rettigheder, og politiet meddelte i

den forbindelse, at man ville indstille

klubben til en bøde på 40.000 kr., oplyste

DIF-konsulenten.

- En uge senere modtog klubben et

bødeforlæg på 25.000 kr. for overtræ-

delse af Arbejdsmiljøloven. Ved

fastsættelsen af bøden er der

lagt vægt på, at klubben har

udvist ”voldsom uagtsomhed”.

Politiets jurister besluttede

samtidig ikke at sigte enkeltpersoner

i sagen, og bøden er nu

betalt.

havde brug for hjælp

Som konsulent i foreningsjura

samt bl.a. ansvars- og forsikringsforhold

deltog Willy Rasmussen

som bisidder, og foreningen

i Ringsted fik også

hjælp af Dansk Svømmeunion.

Det blev aftalt, at svømmeforbundet

skulle hjælpe klubben

med kommunikations- og pressehåndtering,

mens DIF skulle

tage sig af jura og forsikringsforhold. Det var af stor betydning,

da Arbejdstilsynets rapport placerede ansvaret for den 12-årige

piges død hos Ringsted Svømmeklub og samtidig meldte klubben

til politiet.

- Det var en rystet bestyrelse, som havde rigtig mange spørgsmål.

Nu endte hele sagen med en bøde til klubben; alligevel er

der grund til at gøre alle ledere opmærksomme på, at de skal

have kendskab til indholdet i de forsikringer, foreningen råder

over, sagde Willy Rasmussen, som henviste til, at der findes flere

slags ansvar:

1. Økonomiske dispositioner

(kan en klub betale sine regninger)

2. Uden for kontraktforhold (skadegørende handlinger)

3. Strafbare handlinger (lovovertrædelser)

DIF har indgået en kollektiv forsikringsaftale med Tryg, som

omfatter ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, psykologisk

krisehjælp, idrætsrejseforsikring og retshjælpsforsikring. Willy

Rasmussen mener, at foreningerne skal have/tegne følgende

forsikringer: Løsøreforsikring, bygningsforsikring, idrætsulykkeforsikring

og bestyrelsesansvar. n.

§

idrætkulturfritid Nummer 228 7


Et længe ventet

VidEnscEntER

Med etableringen af Videnscenter for Drift af Idrætsanlæg

søger HI at imødekomme et ønske fra branchen om professionel

rådgivning i en tid præget af omstillinger og nye

krav til haller og idrætsanlæg.

Forfatter: Allan Priess Poulsen

”Vi har i flere år oplevet et stort behov for

at udvikle idrætsanlæg og kulturhuse og

også et stort ønske fra kommuner, haller

og idrætsanlæg om at få noget sparring.

Når vi samtidig sidder med en meget

omfattende og bred viden på netop det

område, er det oplagt at sætte det mere i

system.”

Sådan begrunder formand i HI Jørgen

Mosbæk etableringen af Videnscenter for

Drift af Idrætsanlæg. Den nye organisation

har til formål at agere rådgiver for

alle interessenter på området i både små

og store problemstillinger. Det være sig i

forhold til løbende udvikling eller vurdering

af driftsplaner, etablering og udbygning

af anlæg eller som faglig sparringspartner

på selv de allermindste projekter.

de alternative ideer

Videnscentret består af en række fagfolk

med ekspertise inden for blandt andet

økonomi, fundraising, organisationsudvikling,

strategi, bygningsdrift, vedligehold,

jura og projektledelse. Til hvert

enkelt projekt bliver teamet suppleret

med et antal ledere fra landets bedst

drevne haller og idrætsanlæg. De skal

blandt andet komme med input til, hvordan

man tilfører ressourcer i sparetider,

og hvordan man udviser en større grad af

opfindsomhed i forhold til alternativ brug

af haller og anlæg.

”Rigtig mange ledere har brug for at få

noget sparring og ideudveksling, fordi rollerne

forandrer sig i disse år. Blandt andet

er der behov for aktiviteter, der er fleksi-

8 Nummer 228 idrætkulturfritid

ble i forhold til job- og familieliv. Over en

bred kam er der brug for at udvikle nye tilbud

og skabe alternative måder at samles

på, uanset om man er barn, voksen eller

ældre,” mener Jørgen Mosbæk, der via

det nye videnscenter allerede har været i

vælten som rådgiver over for blandt

andre Stevns Hallerne.

Udbyttet som i netværk

Her er en ny svømmehal tre gange så stor

end den eksisterende på vej, og med den

ændrer Stevns Hallerne ejerforhold. Dermed

forandrer virkeligheden sig, hvad

angår for eksempel åbningstider, prisniveau,

fordeling af haltider, markedsføring

og ansættelsesforhold. Af selvsamme

årsag har Stevns Hallerne hentet

Videnscenter for Drift af Idrætsanlæg ind

som sparringspartner i forhold til at udarbejde

en plan for fremtidens drift.

”At overgå til at være kommunalt ejet

er et stort spring, når man i mange år har

været vant til at køre sit eget løb som

selvejende institution. Der er en lang

række forhold og problemstillinger, som

vi ikke har skullet tage stilling til på

samme måde tidligere, og derfor har det

været helt nødvendigt at søge noget ekspertbistand,”

siger Ole Hansen, der er halinspektør

i Stevns Hallerne.

”Udbyttet er meget lig det at være med

i et netværk, fordi vi får adgang til unik

viden fra nogle erfarne fagpersoner. Jeg

har været ansat her i 17 år, men det betyder

jo ikke, at jeg har kompetencer inden

for den forandringsproces, vi står midt i.

Vi har fået mange input, som har været til

stor hjælp, fordi vi ikke selv har tænkt i de

samme baner,” tilføjer han.

Kunne ikke have

skabt forandringen selv

Også Egedal Kommune i Nordsjælland har

haft stor succes med at inddrage

Videnscenter for Drift af Idrætsanlæg i

videreudviklingen af kommunens samlede

idrætsområde.

”Det er en nødvendig ledelseserkendelse,

at man på nogle punkter mangler

noget viden og skal have andre til at gøre

en klogere. I vores proces har HI’s repræsentanter

kommet med en masse rigtig

spændende ideer, som vi ikke kunne

have produceret selv,” siger kulturchef i

Egedal Kommune Peter Rugholm.

Ideerne er dog i høj grad også kommet

fra kommunens egne medarbejdere

såvel som idrætsmedarbejdere og halinspektører

fra kommunens haller og

anlæg. Det er sket via en temadag med

Videnscenter for Drift af Idrætsanlæg

som tovholder.

”Vi endte med at sætte 20 nye projekter

i søen, og det var langt hen ad vejen

ideer, der kom fra egne rækker, men alligevel

kunne vi aldrig have gjort det selv.

Processen var inspireret af og styret af

HI, så vi ikke bare greb ud i den blå luft.

Det kan de gøre, fordi de har så stor erfaring

med, hvad der sker i andre kommuner,”

siger Peter Rugholm.

Han lægger i særlig grad vægt på, at

Videnscenter for Drift af Idrætsanlæg fik


peget Egedal Kommune i retning af at

tænke alternative tanker, der gør op med

normalen.

”Vi har rykket os meget med hensyn til

at tænke ud af boksen, for eksempel i forsøget

på at involvere borgere, der ikke er

organiseret i en forening. Der er HI virkelig

stærk. Jeg vil vove den påstand, at

både medarbejdere og brugere i idrætsverdenen

tænker meget konservativt, og

derfor er der et stort behov for

at ryste posen ind imellem,”

påpeger Peter Rugholm.

samarbejdspartner

– ikke leverandør

Videnscenter for Drift af

Idrætsanlæg henvender sig til

alle interessenter på idrætsområdet;

kommuner såvel som haller og idrætsanlæg.

Hvorvidt der er tale om kommunalt

drevne eller selvejende enheder, har

ingen betydning. Hensigten er at rådgive

og i samarbejde med medarbejdere,

ledelse og en eventuel bestyrelse at udarbejde

en samlet plan for fremtiden, hvad

end projektet omfatter. Meningen er

således ikke at presse et færdiglavet koncept

ned over hovedet på det berørte

personale. Tværtimod er det en væsentlig

pointe, at personalet besidder unik viden

om driften af det konkrete anlæg, hvorfor

denne skal udnyttes til fulde.

» Det er en nødvendig ledelseserkendelse,

at man på nogle punkter

mangler noget viden og skal have

andre til at gøre en klogere

Peter Rugholm

På den måde leverer Videnscenter for

Drift af Idrætsanlæg altid skræddersyede

ydelser tilpasset den aktuelle situation.

Det kan for eksempel ske via forslag

til bemanding af de enkelte opgaver og

klargøring af ansvaret for implementering

af de valgte løsninger. Videnscenter

for Drift af Idrætsanlæg kan også sammensætte

uddannelsesforløb for både

ledere og medarbejdere – eksempelvis

inden for salg og service, rengøring, markedsføring

og kommunikation samt konflikthåndtering.

Ifølge Jørgen Mosbæk er hovedformålet

med det nye initiativ at sprede succeshistorierne,

så alle får glæde af

branchens mangeårige akkumulerede

viden.

”Videnscentret skal være bindeledet

for den allerede eksisterende

erfaring i branchen. Dybest

set er vores opgave at sætte de

folk, der allerede har succes på

området, sammen med dem, der gerne

vil udvikle på samme felt. Der er som

bekendt ingen grund til at opfinde den

dybe tallerken flere gange,” fastslår han.

tekniske datablade vedr. sportsgulve

- kontakt os på info@virklund-sport.dk og få brugernavn/kode

www.virklund-sport.dk - www.sportsgulv.dk

Virklund Sport A/S . Korshøjvej 2 . 8600 Silkeborg . tlf. 7020 0455 . www.virklund-sport.dk

Danmarks førenDe proDucent og leveranDør af sportsuDstyr og iDrætsbelægninger

Hallen annoncer 2012.indd 3 6/19/2012 12:01:29 PM

idrætkulturfritid Nummer 228 9


Lars Larsen – bedre

kendt som Dyne-Larsen

– vil ikke gøre sig klog på

andres forretninger. Så

han har ingen bud på,

hvad der skal til for at

gøre eliteidræt til en god

forretning i Danmark.

God

10 Nummer 228 idrætkulturfritid

JYSK

købmandskab

at støtte den lokale eliteidræt

Lars Larsen kan godt li´ mennesker, der presser sig til det yderste for

at få succes. Lige som han selv har gjort med JYSK.

Forfatter: Geert Madsen

Foto: Jysk

Lars Larsen – måske bedre kendt som

Dyne-Larsen – har gennem mange års

flid skabt sig en forretningsmæssig succes

med JYSK. Ikke kun her i landet, men

i mange lande, og det har givet masser af

penge på bankbogen. Så mange, at han

bruger nogle af sine penge til at støtte

idrætten. JYSK er således sponsor for

Dansk Handicap Idrætsforbund, og Lars

Larsen har også givet penge til en udbygning af Silkeborg Hallerne,

hvor ligaholdet Bjerringbro-Silkeborg spiller sine hjemmekampe.

Nu er det også på tale, at han vil give penge til en

modernisering af Silkeborg Stadion.

Hvorfra stammer din interesse for idrætten?

Lars Larsen (LL): - Mange idrætsudøvere på højt plan er mennesker,

der er villige til at presse sig selv til det yderste for at få

succes. Det synes jeg er inspirerende – og det er noget, jeg selv

kan genkende i min opbygning af JYSK. Vi støtter bl.a. eliten

inden for handicapidræt, fordi atleterne har en beundringsværdig

vilje. De beviser, at man kan, hvad man vil.


Er det god Jysk købmandskab

at støtte den lokale eliteidræt?

LL: - Når begge parter får noget ud af

det, ja, så er det godt købmandskab. Jeg

håber da, at mange vil høre navnet ”JYSK

Arena” – og samtidig støtter vi også et

godt projekt i Silkeborg.

Hvad forventer du at få ud af din

økonomiske støtte til Silkeborg-

Bjerringbro Håndboldbold og Silkeborg

IF?

LL: - Jeg håber, at navnet ”JYSK Arena” vil

blive nævnt ofte og dermed skabe

opmærksomhed omkring både Silkeborg-Bjerringbro

samt JYSK.

Du har også tidligere givet penge

til det lokale teater -Jysk Musik &

Teaterhus. Skal Silkeborg Hallerne/

Silkeborg Stadion også

skifte navn til Jysk Arena?

LL: - Planen er, at efter udvidelsen vil Silkeborg

Hallerne få navnet JYSK Arena.

Hvad Silkeborg Stadion angår, må vi se,

hvad der sker.

Er det kun lokalområdet omkring

Silkeborg, der har din interesse

med hensyn til økonomisk støtte?

Eller kan vi også se Jysk dukke op i

andre idrætsanlæg?

LL: - Det har vi ingen planer om. Vi koncentrerer

os om handicapidrætten i flere

lande – og så Silkeborg.

Er det efter din mening godt købmandskab,

at langt de fleste topklubber

i håndbold og fodbold

kører med store underskud – år

efter år.

LL: - Jeg har et princip om, at jeg ikke vil

kloge mig på andres forretninger. Jeg

holder mig til at tale om JYSK.

Hvad skal der til for at gøre eliteidræt

til en god forretning i Danmark?

LL: - Se ovenfor.

Hvor ofte er du selv til stede i Silkeborg

Hallerne/Silkeborg Stadion?

LL: - For sjældent. Tiden er ikke til det…

idrætkulturfritid Nummer 228 11


Tandrup tilbyder

Medical

100% Legionellafri

Undgå unødige lukkedage. Hold dit badrum åbent med

T-Safe ® 100% Legionellafri bruseløsning. Det er din sikkerhed

mod de uønskede bakterier i badevandet!

R

Vandalsikker vandbesparelse

Med indbygget vandspare

SOMMERTILBUD

Nu kun 1.500,-*

Spar på vandet og få en øjeblikkelig gevinst. Prøv f.eks. det

nye berøringsfri TWS-armatur - designet til at kunne holde

til brugen i offentlige badrum. Du kan også prøve vores elektroniske

brusepanel, hvis du er træt af at vedligeholde gamle

trykknapper.

Kontakt Tandrup Water Solutions på 61 61 05 01 - eller mail til tws@tandrup.dk. Så er du godt i gang med at sikre både badevand og økonomi.

* ) Tilbudet gælder i juli & august

Normalpris 2.400,-

(Ex. moms)

Dansk producent siden 1946 og Nordeuropas største leverandør af vandspareløsninger til offentlige institutioner

R


Brancheudstillingen:

hi-medlemmerne

køber det meste her

Brancheudstillingen på Årsmødet

er hvert år et tilløbsstykke, og

dette år var ingen undtagelse. Tre

HI-medlemmer fortæller om deres

udbytte - og hvorfor de venter

med deres indkøb til brancheudstillingen.

Forfatter: Lone Folke Bendstrup

Foto: HI

Jørgen Korshøj har været halinspektør i sportshallerne i

Brædstrup siden august 1983. I 1984 tog han med på

Årsmødet og udstillingen for første gang, og han har

kun misset et enkelt år pga. familiære omstændigheder.

- Udstillingen er en af de ting, jeg ser frem til, fordi jeg

netværker med udstillerne og får skabt nogle gode relationer.

Jeg møder dem personligt og ikke bare gennem

en mail. Det at få sat ansigt på betyder meget for mig.

Der er virkelig noget at komme efter på udstillingen -

der er jo noget til næsten hele min hal! Og efter udstillingen

ved jeg, hvem jeg skal ringe til. Vi renoverede hallen

sidste år, så jeg holder lavere profil i år, men jeg har

da købt noget til vores

urinaler og fået nogle tilbud

med hjem, fortæller

Jørgen Korshøj.

Vil spare tid

Erik van Acker er museumsforvalter på Københavns

Museum. Han havde taget sin rengøringsleder Inger-

Marie Olesen med til udstillingen, og de kørte tur-retur

fra København på én dag. Hun fortæller:

- Vi var fem medarbejdere i rengøringen men er for nyligt

blevet skåret ned til kun tre. Men vi skal stadig gøre det

samme areal rent, så vi leder efter idéer til, hvordan vi

kan spare tid i hverdagen. Derfor går vi målrettet

efter små og store ting, der kan give os

et lettere arbejdsliv. Vi har fået demonstreret

en del, som vi så skal hjem og tænke over,

og det handler selvfølgelig også om økonomi.

Det er rart med udstillingen, for det er

ikke så forpligtende som et decideret møde,

og det har bestemt været turen værd!

Med for

første gang

Lajla Thorsen overtog

jobbet som halinspektør

i Tannisbugt Hallen ved Hjørring sidste år, og

hun deltog på årsmødet for første gang i år.

- Jeg havde høje forventninger, da min forgænger talte

så positivt om udstillingen. Han sagde: ”Se at komme af

sted, så du kan møde dine nye kolleger og leverandører!”.

En lille hal som vores har kun få leverandører, og

vi handler kun en - to gange om året. Vi møder nye som

gamle leverandører her på udstillingen og tjekker faktisk

ikke andre leverandører ud. Jeg har købt en papirdispenser,

som kan noget mere end vores gamle, og er i

gang med at undersøge en lille støvsuger, siger Lajla

Thorsen.

idrætkulturfritid Nummer 228 13


Udstillerne roser

brancheudstillingen

14 Nummer 228 idrætkulturfritid

Forfatter: Lone Folke Bendstrup

Foto: Morten Nysom

Vel over 100 virksomheder havde meldt

sig som udstillere på årets brancheudstilling.

Mød kvinden bag succesen samt

tre udstillere, der fortæller, hvorfor

brancheudstillingen er noget særligt.

Karin Bakka fra HI’s sekretariat har

ansvaret for brancheudstillingen og er

ovenud tilfreds med resultatet.

- Der kunne ikke stoppes flere stande

ind på udstillingen, som talte 127 virksomheder,

og der var endda 10 på venteliste,

fortæller hun.

En del udstillere har fortalt Karin

Bakka, at det er den bedste udstilling

pga. det brede publikum, der tæller både

idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller,

campingpladser, wellness-udbydere osv.

- Mange af HI’s medlemmer gemmer

deres indkøb til denne ene dag om året og køber så ind til et

helt år ad gangen. Det er vores udstillere selvfølgelig glade

for. Her har udstillerne de bedste muligheder for at sælge og

møde kunderne ansigt til ansigt. Og for nogle er det tradition

at udstille her, og de kender de besøgende fra tidligere

udstillinger, fortæller Karin Bakka.

Udstillede for 18. gang

Rubæk & Co A/S sælger vej- og parkudstyr som f.eks.

affaldsbeholdere og bænke. Mange kender nok den blå delfin,

og i år havde de bl.a. en hærværkssikret affaldsbeholder

med, der selv kan slukke ild, ved at en plade falder ned og

kvæler røgen. Rubæk & Co A/S udstillede for 18. år i træk, og

salgschef Per Larsen har været med hvert år.

- For Rubæk & Co er det en tradition at udstille her, og vi

kender mange HI’ere fra lang tid tilbage, så vi har også oplevet

flere generationsskifte. Der er altid en god stemning og

plads til sjov og ballade med HI’erne, smiler Per Larsen.

Til daglig har Rubæk & Co sælgere kørende i hele landet,

men på udstillingen kommer kunderne til dem. Og HI’erne

får deres varer til en god pris.

- Det er et muntert folkefærd, og de kan godt lide at

prutte om prisen. De er godt klar over, hvad tingene skal


koste! Vi har solgt rimelig godt i år, og

det gør vi hvert år. Det er jo vores faste

kunder, der kommer her, siger Per Larsen.

her kommer

beslutningstagerne

SamSoc forhandler sportsartikler og

fremviste bl.a. deres fuldsvejsede aluminiumsmål

uden manuelle samlinger, hvilket

gør dem særligt robuste. Det er

tredje år, SamSoc deltager i brancheudstillingen.

- For os er det vigtigt at se de besøgendes

reaktioner på vores produkter. På

mange af de udstillinger, vi deltager i, har

de besøgende paraderne oppe, men her

ved de, hvad de går efter. Stemningen er

også afslappet, for det er jo gamle venner,

der har været til generalforsamling

og genser hinanden, siger salgschef

Mikael Lippert, som også sætter pris på,

at det er beslutningstagerne, der besøger

udstillingen. Det betyder, at SamSoc

har fået nogle gode møder i kalenderen.

SamSoc vandt prisen for Årets Nyhed

”fitLight Trainer”, som er et system til at

træne idrætsfolk uden at have fysisk kontakt med andre. Fit-

Light Trainer reagerer på lys, og systemet kan tilpasses til alle

sportsgrene med det mål at forbedre bl.a. hånd- og øjekoordination

og styrke.

- Vi er meget stolte af at vinde Årets

Nyhed. Det betyder meget, siger Mikael

Lippert.

nysgerrige besøgende

IKADAN producerer bl.a. multibaner og

gulvsystemer, og senest valgte OL i London

IKADANs system til de olympiske

stalde, fordi gulvene er så stærke, at

hestene kan gå på dem - og så smarte, at

hestenes ekskrementer kan sive ned

under gulvsystemet og blive opsamlet.

IKADAN deltager for første gang på Årsmødets

udstilling, men salgschef Thomas

Johnsen har været med i 10 år for sin forrige arbejdsplads.

- Her kommer en bred skarre af folk fra HI men også idrætskonsulenter

og skoler lægger vejen forbi. IKADAN er nye på det

danske marked og satser i fremtiden både på hjemmemarkedet

og eksportmarkedet. Denne udstilling er rigtig god, fordi

de besøgende er åbensindede, nysgerrige og gerne vil snakke.

Mange af dem kommer her hvert år, og det virker, som om alle

kender alle. Vi har fået nogle rigtig gode kontakter og møder i

kalenderen, fortæller Thomas Johnsen.

Kan jeres gulv klare en sæson mere?

• Afslibning

• Lakering

• Opstregning

• Vedligeholdelse

Gulvservice ApS

AG Gulvservice bringer hal- og

gymnastikgulve op på mærkerne.

Vi afsliber, opstreger og sprøjtelakerer

1000 m² på en uge.

Helsingforsgade 23 • 8200 Århus N • Tlf. 86163688 • Fax 86163244 • www.ag-gulvservice.dk • info@ag-gulvservice.dk

idrætkulturfritid Nummer 228 15


Valby Vandkulturhus

Hos Saga Trim får du mere end

40 års erfaring med på råd. Vi

hjælper gerne med alt fra reno-

veringer til komplette projekter.

Tylø sauna og dampbade fås

også i skræddersyede udgaver,

der tilpasses jeres omgivelser.

Nautilus er en komplet serie af

træningsudstyr til muskel– og

konditionstræning. Udviklet til at

lede brugeren ad den hurtigste

og sikreste vej til at opnå sit mål.

Ring 38 11 48 11 for yderligere

information.

Se mere på www.sagatrim.dk

Glostrup Park Hotel

Mileparken 30 • 2730 Herlev • Tlf. 38114811 • www.sagatrim.dk • info@sagatrim.dk

16 Nummer 228 idrætkulturfritid


Randers Kommune har indgået en aftale med Arbejdernes Landsbank, LR-kredit og Gribskov

Gruppen om et 8000 kvadratmeterstort svømmeland. Dermed er det første og største

offentlig-private partnerskab inden for kultur- og fritidsområdet i Danmark en realitet.

Forfatter: Geert Madsen

Foto: Randers Kommune

Efter længere tids forhandlinger er de sidste detaljer faldet på

plads i en aftale om at opføre Danmarks nye svømmebad i Randers.

Dermed er det første og største offentlige-private partnerskab

(OPP) inden for kultur- og fritidsområdet i Danmark en realitet.

Projektet ventes at stå færdig i forsommeren 2014.

Borgerne får i alt 8.000 kvadratmeter til rådighed med både

50 meter bassin til konkurrencesvømmere og motionister, et

separat morskabsområde med to vandrutsjebaner og andre

legeredskaber, varmtvandsbassin til genoptræning, stort wellnessområde

og udendørs gårdhave med spabade, sauna, og

direkte adgang fra svømmebadet, og med fokus på optimale forhold

for handicappede. Svømmebadet skal placeres ved AutoC

Park Randers Stadion på Viborgvej i Randers.

Projektet koster 214 mio. kr.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Gribskov Gruppen, der

opfører byggeriet. Arbejdernes Landsbank og LR-kredit vil sammen

investere de 214 millioner kr., som svømmebadet koster at

opføre. Herefter indgås en 30-årig kontrakt, hvor kommunen

køber en råderet over det nye svømmebad. I øvrigt drives badet

på kommerciel basis.

- Aftalen sikrer, at vi nu får en super god afløser for det 40 år

gamle og nedslidte Kærsmindebadet. Vi har samtidig fået forhandlet

en god aftale på plads, som sikrer os de bedste vilkår og

de bedste driftsbetingelser. Da aftalen er den første af sin art i

Danmark, har det været et langt og til tider kompliceret forløb at

få aftalen på plads. Nu er vi kommet i mål, og alle parter er indstillet

på at komme hurtigt i gang med selve opførelsen, siger borgmester

Henning Jensen Nyhuus.

Sådan kommer det nye

svømmebad i Randers til at

tage sig ud. Det ventes at

kunne tages i brug i forsommeren

2014.

svømmeland i Randers

bygges som oPP-projekt

Han glæder sig over, at det nu giver resultat

at have holdt fast i kursen om et nyt

svømmebad. Sammen med færdiggørelsen

af Randers Stadion bliver det et nyt

kraftcenter for motion og idræt - med

optimale forhold for brugerne.

Et bæredygtigt projekt

Hidtil har kun ganske få kommuner benyttet

sig af offentligt-privat partnerskab I et

sådant partnerskab går det offentlige i

samarbejde med et privat selskab for at få

opført et nyt byggeri. Samarbejdet er kendetegnet

ved at opførelse og drift tænkes

sammen, sådan som det for eksempel er

set ved opførelse af Storebæltsbroen.

- Den klare fordel ved at indgå et sådant

samarbejde er, at vi som kommune ikke

skal finde 214 mio. kr. til anlægget, men

kan leje os ind for 11,5 mio. kr. årligt. Kommunen

skal dermed ikke have penge op af

lommen, før vi skal betale for brugen af

svømmelandet. Og når vi starter med at

betale, stopper driften samtidig af Kærsmindebadet,”

siger Henning Jensen

Nyhuus.

Den årlige leje på 11,5 mio. kr. for Randers

Kommune skal holdes op mod, at

kommunen i dag betaler 6,5 mio. kr. årligt

for det eksisterende og nedslidte svømmebad.

n

Den klare fordel ved at indgå

et sådant samarbejde er, at vi

som kommune ikke skal finde

214 mio. kr. til anlægget, men

kan leje os ind for 11,5 mio.

kr. årligt., siger borgmester

Henning Jensen Nyhuus fra

Randers Kommune.

idrætkulturfritid Nummer 228 17


hi’s lEdERUddannElsE

Ifølge centerchef

Erik Gade er personaleledelse

blevet

meget nemmere

efter lederuddannelsen.

Forfatter: Af Lone Folke Bendstrup

Foto: Morten Nysom

Den 6. september

starter nyt hold, du

kan stadig nå at komme

med - kontakt Anita

Primdahl tlf. 5614 7444

18 Nummer 228 idrætkulturfritid

Hvorfor investere i HI’s lederuddannelse?

Tre medlemmer, der netop har afsluttet

deres udannelse, er ikke i tvivl: Man bliver

en langt dygtigere leder og får gladere

medarbejdere.

Bademester Lotte Pedersen ser det

som hendes ansvar at finde de opgaver,

der får hendes medarbejdere til at

blomstre. Og det har lederuddannelsen

hjulpet hende med.

hi udbyder lederuddannelsen

”Ledelse i idræts-, kultur- og fritidssektoren”,

som er brancheorienteret og målrettet

mod ledere i idræts- og kulturcentre.

Gennem 14 moduler bliver lederne undervist

i alt fra kommunikation til strategier

og får et væld af værktøjer, som de kan

bruge i det daglige arbejde.

Personaleledelse i øjenhøjde

Erik Gade har været centerleder af Augustenborg

Hallerne siden 2004 og

ønskede brændende at dygtiggøre sig

som leder.

- Jeg har en håndværksmæssig baggrund,

og jeg syntes ikke, at mine evner

betaler sig

Efter endt lederuddannelse er

teknisk chef Frank Ravn-Nielsen

begyndt på en videregående

uddannelse, da han vil blive ved

med at udvikle sig.

helt slog til både i forhold til bestyrelsen, brugerne og personalet.

Især i forhold til personalet manglede jeg værktøjer. På uddannelsen

arbejdede vi f.eks. med at typebestemme andre mennesker.

Det betyder, at jeg nu f.eks. bedre kan se, hvilke type mennesker,

der bør have hvilke opgaver. Personaleledelse bliver

simpelthen nemmere, for i dag kan jeg ”se” mine medarbejdere.

Jeg er blevet meget mere opmærksom, fortæller Erik Gade.

Lotte Pedersen arbejder som bademester på Slotssøbadet i

Kolding og Kongeåbadet i Vamdrup. På lederuddannelsen satte

hun især pris på arbejdet med mennesketyper og er ligesom Erik

Gade blevet bedre til at aflæse sine medarbejdere og matche

opgaver til dem.

- Hvis opgaven ikke passer til den enkelte, finder jeg en anden.

Alle er gode til noget, og det er mit ansvar at finde de opgaver,

der får mine medarbejdere til at blomstre, siger Lotte Pedersen.

Personlig udvikling giver gladere personale

Fælles for lederne er, at de især har rykket sig personligt. Uddannelsen

indeholder nemlig en del arbejde med ledernes personlige

udvikling.

Lotte Pedersen var livredder i fem år, før hun blev bademester,

og hun kunne mærke, at hun manglede redskaber til at blive en


edre leder for sine 25 medarbejdere. For

eksempel vidste hun godt, at hun havde

en tendens til at afbryde og derfor ikke

altid hørte, hvad de egentlig sagde.

- I dag er jeg mere tålmodig, og mine medarbejderne

tør gå mere til mig. Det er helt

tydeligt, at de er blevet meget gladere.

Man rykker sig, hvis man vil. Jeg bliver ikke

så stresset mere, nu hvor jeg har lært en

masse tekniker og har lært mig selv bedre

at kende. Alle har positive og negative

sider - også jeg! Og jeg lærte, at det er

okay at arbejde med. Instruktørerne er

knaldgode og får det bedste frem i os, fortæller

Lotte Pedersen.

Frank Ravn-Nielsen har været teknisk

chef på Slotssøbadet og Kongeåbadet i

halvandet år, hvor han har fire medarbejdere.

For ham var den største læring i virkeligheden

at afkode sig selv.

- Hvilken type er jeg? Det er essentielt at

vide i en proces med personlig udvikling,

for så kan man arbejde ud fra det. Så kommer

det næste; hvordan tænker andre?

Det handler om at nedbryde grænser for

at øge forståelsen mellem mennesker,

fortæller Frank Ravn-Nielsen. Han kan

Vandbesparende bruseløsninger

m.v. til både renoveringsopgaver og nye anlæg

Tempostop Sporting

CMA er eksperter i

løsninger til fælles

badeanlæg i skoler,

sportshaller, svømmehaller

m.v.

især hjælpe ved kommunikationsvanskeligheder. Hvis to medarbejdere

f.eks. ikke forstår hinanden, bunder det ofte i, at de er

forskellige personlighedstyper.

- Jeg har ændret mig personligt, da jeg er blevet endnu mere

rummelig overfor alle typer, og som leder er jeg blevet meget

bedre til også at skære igennem, når der er behov for det. Mit

humør og min tone er næsten altid det samme, og det giver

trygge medarbejdere, siger Frank Ravn-Nielsen.

”alle bør have lederuddannelsen”

Opfordringen fra Erik Gade er klar:

- Alle HI-ledere, der ikke har en lederuddannelse

i forvejen, får stor glæde af netop

denne uddannelse. Måske tør lederne ikke

spørge bestyrelserne pga. økonomien, men

der må jeg bare sige, at uddannelsen giver et

utroligt personligt løft, som betyder, at

lederne slet og ret er meget dygtigere bagefter. Både til personaleansvar

og det organisatoriske arbejde, siger Erik Gade.

For Frank Ravn-Nielsen stoppede udviklingen ikke, da han fik

sit certifikat. Han blev ”bidt” af arbejdet med persontyper, og i

dag er han i gang med en videregående uddannelse, der på sigt

vil give ham mulighed for selv at undervise.

- Denne lederuddannelse startede et eventyr for mig, og jeg

håber, det aldrig ender! Jeg vil blive ved med at udvikle mig. Jeg

kan kun anbefale andre at tage lederuddannelsen, slutter Frank

Ravn-Nielsen. n

SPAR OP TIL 50% PÅ VANDFORBRUGET

Tempomix brusepanel

Tempostop bruseventil

Indbygningsmodel

GRATIS - uforbindende rådgivning om

vandbesparelse og produktvalg

» Denne lederuddannelse

startede et eventyr for

mig, og jeg håber, det

aldrig ender!

Tempo Soft tappeventil

Tempostop servanteventil

Alstrup Alle 2 - 8361 Hasselager

www.cma-armatur.dk

86 28 77 66

Frank Ravn-Nielsen

idrætkulturfritid Nummer 228 19


Forfatter: Allan Priess Poulsen

Foto: Lars Møller

>>Stilstand er lig med tilbageskridt.

Så længe jeg står stille, vil

der altid komme nogen at overhale

mig,


at deltage aktivt i udviklingen

af deres egen

arbejdsplads og skabt et

fælles mål om løsning af

opgaver, som man normalt

måske ikke forbinder

med et idrætsanlæg,”

siger John Romlund, der

er kulturchef i Ishøj Kommune.

Han fremhæver desuden, at den særlige

konstruktion skaber fordele for både

kommune og borgere.

”Kommunen får mulighed for at få løst

opgaver, som kan være svære at placere,

eller ville blive dyre at løse som enkeltstående

opgave. For eksempel varetager

Ishøj Idræts- og Fritidscenter driften af 48

ældreboliger, og her har beboerne mulighed

for at kontakte personalet i centret i

hele åbningstiden på hverdage og i weekender.

Det giver et højt serviceniveau og

en stor tryghed for de ældre,” siger John

Romlund.

Bliver mere effektive

I Ishøj Idræts- og Fritidscenter er manden

med hovedansvaret halinspektør Kai Hansen.

Også han ser klare fordele ved at

sprede centrets aktiviteter fra egen drift

til eksempelvis kulturhuse, ungdomshuse,

politiske foreningshuse såvel som en

country-festival, en roklub, en ungdomsskole

og en saunaklub. Blandt andet hæfter

han sig ved, at Ishøj Idræts- og Fritidscenters

medarbejderskare er vokset fra 7

til 24 siden 2004, da han selv blev ansat.

”Det handler meget om at bevare de

arbejdspladser, vi har i stedet for at være

nødsaget til at skære ned. Ideen er blandt

andet, at vi opnår stordriftsfordele, fordi

vi kan flytte personalet rundt mellem de

forskellige aktiviteter. Det gør os i stand til

at fylde hullerne i arbejdsdagen ud og i

sidste ende at blive mere effektive. Derfor

er der også økonomisk fornuft i at gribe

tingene an på den måde,” siger Kai Hansen,

der desuden peger på bedre priser

hos leverandører på grund af en større

volumen.

Der er ikke langt fra tanke til handling i Ishøj Idræts- og Fritidscenter. Sammen med

en lokal smed har Kai Hansen designet et system, der kan transportere fodboldmål

rundt på en lille ladvogn. Det har betydet, at den halvårlige flytning af mål nu varer

en halv dag for to personer, hvor den tidligere varede en hel arbejdsuge for fire mand.

Halinspektøren understreger, at også

arbejdsglæden i høj grad nyder godt af

den varierede hverdag, der foruden idræt

kan tage afsæt i såvel afholdelsen af en

harmonika-festival som et vikingemarked

eller en Skt. Hans-fest.

”Det gør arbejdsdagen meget mere

spændende og afvekslende end tidligere,

fordi vi hele tiden skal tage stilling til

meget forskellige problemstillinger. Derudover

dygtiggør vi vores medarbejdere

og uddanner dem på en anden måde end

normalt. På den måde synes jeg faktisk, vi

gør alle en tjeneste,” siger han.

En kompliceret driftsopgave

Blandt de særegne driftsopgaver tæller

også varetagelsen af Vandkulturbåden

Havfruen i Ishøj Havn. Indviet i oktober

2008, da borgmester Ole Bjørstorp

sprang i det kolde vand, og nu hjemsted

for 150 vinterbadere og en saunaklub.

”Det er en kompliceret driftsopgave.

Der er meget mere vedligehold end på et

almindeligt hus, fordi bygningen konstant

er i forbindelse med vand. Men brugerne

er enormt gode til at melde tilbage og

gøre opmærksom på fejl og mangler, fordi

de selv har ansvaret,” fortæller Kai Hansen.

Dermed er vi nået til en pointe, han

gerne understreger og gentager; medarbejderinvolvering

og vigtigheden af den.

Fordi Ishøj Idræts- og Fritidscenter gaber

over så mange opgaver, er særligt Kai

Hansen og assisterende halinspektør

Søren Boserup i vidt omfang nødt til at

uddelegere ansvar og opgaver. Og belønningen

kommer i alle tilfælde i form af

engagement og stor ansvarsfølelse over

for egne arbejdsopgaver,

fortæller Kai Hansen.

”Vi forsøger altid at tiltrække

medarbejdere, der

er meget selvkørende. Man

kan jo alligevel ikke gøre

alting selv, og langt de fleste

mennesker er interesseret i

at få mere medbestemmelse

og betaler det tilbage

med en større og mere dedikeret

arbejdsindsats,” siger han.

ideen kan genbruges

Samme oplevelse har Peter Bredahl, der

fungerer som vicevært på Bredekærgård.

Han benytter desuden sin baggrund

som landmand til at stå for formidlingen

af viden om dyr og natur til de

tilknyttede børn. I dagens anledning har

han brækket en overkørt råbuk og forklaret

børnene, hvorfor deres aftensmad

ikke kun stammer fra køledisken i

supermarkedet.

”Vi var tidligere en selvstyrende institution,

og selv om idrætscentret nu formelt

står bag driften, er hverdagen langt

hen ad vejen den samme. Vi har meget

frihed, for de er gode til at dele ansvaret

ud og har kompetente medarbejderne,

så jeg har faktisk kun positivt at sige om

hele ideen. Det kan sagtens lade sig

gøre,” understreger Peter Bredahl.

Kai Hansen selv er da også så begejstret

for strategien om insourcing, at han

gerne videregiver den til andre haller,

idrætsanlæg og kommuner.

”Vi er privilegeret på mange måder i

Ishøj. Blandt andet har vi en meget proaktiv

borgmester, der er med på mange

nye tiltag. Men ideen er grundlæggende

vores egen, og det står andre frit for at

lade sig inspirere af den. Jeg forstår faktisk

ikke, hvorfor noget tilsvarende ikke

foregår flere steder i landet,” siger Kai

Hansen.

Udover selve idrætscentret varetager

Ishøj Idræts- og Fritidscenter driften af i

alt 39 offentlige ejendomme i Ishøj Kommune.

n

idrætkulturfritid Nummer 228 21


Rengøring til

Til baderum, svømmehaller

Innovators in Cleaning

svømmehaller og sportshaller

acid skum og

alka skum

- hurtig og effektiv

rengøring og

afkalkning.

Til sportshaller.

novaclean

og

harpiksfjerner

- optimal gulvpleje i

sportshaller

klor og syre

- effektiv

desinfektion

af bassinet

Novadan • Platinvej 21 • 6000 Kolding • Tlf.: 76 34 84 97 • www.novadan.dk


sådan kan legionella bekæmpes

Ny bruser gør det muligt at fjerne legionellabakterier fra brugsvand og dermed eleminere

risikoen for smitte med den dødelige legionærsyge. Blandt andet sundheds- og

plejesektoren ser potentialer i produktet. Samarbejdsaftale skal sikre succes.

Inden for bare det seneste år har der

været flere tilfælde i medierne om, at

forskellige badefaciliteter har været

nødt til at lukke i perioder grundet forekomst

af legionellabakterier i vandet.

Det har især drejet sig om skoler, sygehuse

og svømmehaller, der har været

plaget. Men det kan man nu forhindre på

en forholdsvis nem og effektiv måde.

Løsningen er en ny filterbruser -

T-Safe® Medical – udviklet af det danske

firma Tandrup Water Solutions i Allerød

og forhandles via Krüger Aquacare. Selve

idéen er ikke ny, men måden, hvorpå

T-Safe® Medical-bruseren fungerer på er

alligevel banebrydende.

Den nye bruser er forsynet med et

ultrafint filter, som effektivt forhindrer,

at legionellabakterierne kommer i forbindelse

med den badende, da bakterierne

ophobes i filteret.

”Det unikke ved bruseren er, at den sikrer

imod vandbårne bakterier indtil filteret

er stoppet helt til. Når dette sker, skal

filteret blot udskiftes med et nyt” – forklarer

administrerende dirktør Lars

Dinesen fra Tandrup Water Solutions og

fortsætter: ”Den effektive filtrering – og

det faktum, at det kun drejer sig om filteret

og ikke hele bruseren, der skal udskiftes

– betyder, at især sundheds- og plejesektoren

har vist interesse for den nye

bruser, ligesom også hoteller og boligforeninger

ser muligheder i den, da de

dermed en gang for alle kan eliminere

risikoen for legionella-tilfælde”.

Samarbejde

øger mulighederne

Tandrup Water Solutions har store forventninger

til den nye bruser og indgik

derfor for nylig en samarbejds-aftale

med vandservicevirksomheden Krüger

Aquacare, der allerede har en stærk

markedsposition inden for legionellabekæmpelse.

”Vi har nu fået en ekstra mulighed i

vores portefølje”, udtaler direktør Torben

Carlsen hos Krüger Aquacare. ”I forvejen

benytter Krüger

Aquacare desinfektion

af det varme brugsvand,

UV-lys, kemiske

produkter m.v. til

bekæmpelse af eller

forebyggelse mod legionella

– afhængig af

omstændighederne”.

”Med den nye bruser

dækker vi nu stort set

alle mulighederne for at

sikre brugerne mod

legionellabakterier”

slutter Torben Carlsen.

Yderligere

information

Administrerende

direktør Lars Dinesen,

Tandrup Water Solutions A/S,

tlf.: 61 61 05 01, e-mail: ld@tandrup.dk

Afdelingschef Eskild Beiter,

Krüger Aquacare, tlf.: 26 32 73 00,

e-mail: ekb@kruger.dk

Legionærsyge (Legionella-pneumoni), er

en lungebetændelseslignende sygdom,

som kræver behandling, og som kan

have dødelig udgang. Sygdommen kan

opstå, hvis man bliver smittet med Legionella-bakterier.

Legionella-bakterier

forekommer naturligt overalt i vandige

miljøer – men normalt i så lave koncentrationer,

at de ikke ud-gør nogen sund-

Produktinfo

hedsrisiko. Det er derfor yderst vigtigt at

holde disse koncentrationer nede på et

forsvarligt niveau, hvilket gør det nye

samarbejde mellem Krüger Aquacare og

Tandrup Water Solutions særdeles interessant.

n

Fakta om bruseren

T-Safe® Medical-bruseren er forsynet

med et filter på godt 1.000 cm2

– der er udformet som en filterpatron,

der sidder i håndtaget på bruseren.

Filteret er testet hos Hygiene-

Institut des Ruhrgebiets,

Gelsenkirchen -til det, der i fagsprog

hedder >LOG 6 bakterieretention,

hvilket betyder at 99,9999% af alle

bakterier tilbageholdes, herunder

legionellabakterier med 100%. Bruseren

er desuden registreret hos

Lægemiddelstyrelsen og dokumenteret

i.h.t Medical Device Directive

MDD 93/42/EEC og 2007/47/

EC, i klasse I, hvori også indgår krav

til materialer m.v”

idrætkulturfritid Nummer 228 23


Portræt

Formand:

hi skal fortsat være attraktiv

24 Nummer 228 idrætkulturfritid

Jørgen Mosbæk har været formand for hi siden 2000. i 2009 blev han også leder af sekretariatet.

Mød formanden, der begyndte med foreningsarbejde allerede som teenager,

og som bare brænder for sit job.

Forfatter: Lone Folke Bendstrup

Foto: Privat

Jørgen Mosbæks kalender indeholder

mange vigtige opgaver, som kan opdeles

i to store afdelinger: Branchearbejde og

fagforeningsarbejde. Politisk er han til

stede lige dér, hvor beslutningerne træffes.

Han sidder f.eks. i et udvalg under

Kulturministeriet, hvor han arbejder for

at forbedre vilkårene for HI’s medlemmer

ved at være deres talerør helt ind på

Christiansborg. Han er desuden formand

for Forhandlingskartellet, som er forhandlingsorganisation

for 12 mindre

organisationer(herunder HI), og dermed

med i KTOs forhandlingsudvalg som forhandler

overenskomst for 529.000

offentligt ansatte.

- Formålet med HI er, at vores medlemmer

skal have de bedste forhold, så

vi strammer os an for at forhandle de

bedste aftaler, siger Jørgen Mosbæk.

En attraktiv organisation

- Desuden skal vi have så mange aktiviteter

og tilbud, at HI bliver ved med at

være attraktiv som organisation, fortæller

Jørgen Mosbæk.

Og netop det at være ”attraktiv” sætter

kontinuerligt skub i nye tiltag. Sidste

år introducerede HI f.eks. ”Lederservice”,

som er en hotline, medlemmerne

kan abonnere på. Her kan de ringe til HI’s

faglige konsulent Hanne Rasmussen,

som bliver suppleret af Jørgen Mosbæk,

når de har behov for sparring i forbindelse

med deres funktion som leder.

Videndeling på højt plan

Det nyeste tiltag er ”Videnscenter for

Drift af Idrætsanlæg”. Det er et netværk

af kompetente fagfolk inden for bl.a. økonomi, fundraising,

strategi og bygningsdrift, der giver professionel rådgivning og

involverer personalet i hele beslutningsprocessen.

Videnscentret så dagens lys, fordi medlemmerne gav udtryk

for, at der var et behov for videndeling. Med de mange erfarne

ledere rundt om i organisationen, har HI en stor intern kapacitet,

som gennem videnscentret skal sikre optimal drift af

idrætsanlæggene.

- I disse tider skal alting være større, og mange små fagforeninger

fusionerer. Men erfaringer viser, at mange føler sig

klemt i en stor organisation. HI skal holde fast i, at vi naturligvis

skal forhandle gode overenskomster men også udvikle branchen

ved at forny os. Blandt andet ved at bruge vores stærke

interne kompetencer, siger Jørgen Mosbæk.

Forenings­ og

organisationsarbejde fra tidlig færd

Allerede som 14-årig blev Jørgen Mosbæk træner af et fodboldhold

og drog således sine første erfaringer med foreningsarbejde.

Han blev uddannet folkeskolelærer og arbejdede i faget

i 10 år. De sidste seks år var han tillidsrepræsentant og snusede

her til organisationsarbejde.

I 1987 blev han ansat i Herlev Hallen, og i 1995 blev han leder

af Vestbadet i Rødovre. Det var mens, han arbejdede på Vestbadet,

at han blev valgt som formand for HI i 2000.

- Da jeg blev tilbudt jobbet som leder af sekretariatet i 2009,

var det et svært valg. Jeg brændte jo for mit arbejde i Vestbadet,

men jeg brændte også for organisationsarbejde. Så gjaldt

det om at mærke efter, og jeg kom frem til, at hvis jeg skulle

prøve noget andet end ledelse af idrætsanlæg, så var det som

leder af sekretariatet. Så jeg takkede ja, siger Jørgen Mosbæk.

At holde fri med stil

Når Jørgen Mosbæk ikke er at finde i magtens korridorer, pusler

han ofte om sine to Ford A’er - en åben og en lukket, som

”skal have lidt kærlighed en gang i mellem”. Et par gange om

året kører han til veteranbiltræf, og de gamle biler har været så

vidt omkring som Sønderjylland, Norge og Sverige.

- Det er dejligt uforpligtende at møde mennesker på veteranbiltræf,

fordi vi kun taler om bilerne. Ikke arbejde. Det er en god

måde at koble af på og virkelig holde fri, smiler Jørgen Mosbæk.

n


EN EFFEKTIV

LØSNING

TIL HALLER

Ascon har over en årrække udviklet

en højttalerløsning til haller, baseret

på et eller ere centrale clustre

af højtydende kvalitetshøjttalere.

Vi har udviklet et ra neret ophæng

og beslag, sådan at vi i dag tilbyder

en professionel totalløsning, som

kan levere det krævede lydtryk

overalt i hallen, med det eksible

clusterophæng som et væsentligt

element.

K. Christensens Vej 2D • 9200 Aalborg SV

Tlf.: 9818 5066 • E-mail: ascon@ascon.dk

www.ascon.dk

Formanden for Fritidscentret, Erik Kristensen,

oplyser at en investering i en

vedvarende el produktion over den

lange bane vil kunne give et fornuftigt

afkast og samtidig kan vi bidrag med

vores lille del til den globale nedsættelse

af CO2 udslippet og mindske afhængigheden

af fossile brændsler.

Centerinspektør, Tommy Thomsen,

glæder sig også over at Centret er blevet

grønnere og at opførelsen af anlægget

er sket i et perfekt samarbejde med elinstallatørfirmaet,

Søren Jensens Eftf. A/S

og Nordjysk VVS. Finansieringen af

anlægget er sket dels ved salg af nogle

ældre værdipapirer og seneste års

opsparing. Med anvendelsen af vore fri

midler til en bæredygtig energiløsning,

mener vi, at vi har fået det optimale ud

af vore hensættelser.

Tommy Thomsen, Erik Kristensen (formand for SFC) og Bjarne

Nedergaard, direktør i el.firmaet, Sørens Jensens Eftf. a/s.

som et af de første idrætsanlæg i danmark,

har sæby Fritidscenter fået

installeret solcelleanlæg

Anlægget forventes at kunne dække 1/3 af centrets

samlede forbrug af el.

De 192 solcelle paneler som anlægget

består af, der fylder 326 m2, er placeret

på den øst/vest vendte hovedbygning,

skal producere el til den ældste og mest

energitunge idrætshal fra 1977. Selv om

hallen er blevet efterisoleret og der er

installeret tænd og sluk censorer til lavenergi

belysning kræves der stadig

meget el, da hallen er i brug fra tidlig

morgen til sen aften hver dag. n

FaKta:

Anlægget har kostet: kr. 803.00

inkl. moms.

Tilbagebetalingstid: Max 10 år.

I de 6 dage anlægget pt. har kørt,

har det producerer for ca. kr.

400- pr. dag i gns.

idrætkulturfritid Nummer 228 25


Junckers DuoBat 110+ dobbelt strøsystem.

Rekvirer Re R Junckers nye

SPORTSBROCHURE

SP S

på p tlf. 56651895

Junckers

Duobat 110+

J-Lock-element uden belastning. J-Lock-element med maksimal belastning.

opfylder ALLE krav!

Junckers DuoBat 110+ dobbelte strøsystem er en underkonstruktion med stor ydeevne,

der opfylder de højeste krav for et fl eksibelt gulv og er i fuld overensstemmelse med EN14904:A4.

Junckers HP SportsLine er

en ny stregmaling, som fås i

6 forskellige farver - alle med

fantastisk god dækkeevne.

Junckers Industrier A/S • Værftsvej 4 • 4600 Køge • Tlf. 5665 1895 • www.junckers.dk

Junckers HP Sport er en

slidstærk, to-komponent

vandbaseret lak, som sørger

for at holde ethvert sportsgulv

i topform.

SPORTS FLOOR SOLUTIONS

Hallen_ann_feb12.indd 1 13-02-2012 12:43:34

26 Nummer 228 idrætkulturfritid


ERFa-møde

for skøjtehalsledere og medarbejdere

Forfatter: Anita Primdahl

Foto: Privat

Det årlige ERFA-møde for skøjtehalsledere

og medarbejdere blev i år afholdt i

Vojens Skøjtearena. Mødet startede med

et indlæg fra Mogens Wolf Johansen TV2

Sport, som ikke har noget med TV 2 at

gøre. TV 2 Sport er de eneste der sender

ishockey.

Mogens orienterede om den måde de

arbejder på, hvordan de stiller op, hvilket

udstyr mm. LED-lys blev berørt, det var

stadig svært, da der ikke var noget der

kunne give nok lys til at optage på. Man

skal også huske på, at noget af den varme

som almindelig belysning giver, vil forsvinde

ved LED-belysning.

Derudover var der forskellige indlæg.

Projektleder og teknisk projektleder fra

byggeriet af skøjtearenaen fortalte om

forløbet med byggeriet. Ligesom Klaus Rasmussen direktør for

SønderjyskeE fortalte om, hvordan det er at være professionel

på Skøjtearenaen. Sikkerhedschef Morten Rasmussen fortalte

hvordan man håndterede sikkerheden på

arenaen ved afholdelse af arrangementer

og kampe.

Der er kommet en tilskuer fremgang på

32% siden de har fået den nye arena.

Der blev givet en orientering om de nye

regler omkring forbander, af Lars Steenstrup

Arena Consult.

ERFa-møde 2013:

Afholdelse af næste møde blev diskuteret,

det blev besluttet at undersøge om det er

muligt at komme til Finland og overvære

en af VM-kampene, samtidig med at man ser nogle af de Finske

skøjtebaner. Hvis det er en mulighed vil det være omkring

tidsrummet 24. -25. april. Nærmere information vil blive

udsendt snarest af hensyn til bookingen.

Der vil blive afholdt et kursus for skøjtehalsansatte næste år. n

idrætkulturfritid Nummer 228 27


Green Key

69 Arena Syd

68 Augustenborghallerne

67 Avedøre Idrætscenter

66 Avedøre Stadion

65 Bagsværd Stadion

64 Bagsværd Svømmehal

63 Dansborghallen

62 Ejby Hallen

61 Engelsborghallen

60 Erritsø Hallen

59 Forum Horsens

58 Fredericia Idrætscenter

57 Frederikssund Svømmehal

56 Frihedens Idrætscenter

55 Furesøbadet

28 Nummer 228 idrætkulturfritid

Forfatter: Anita Primdahl

Der er dags dato 69 anlæg med i Green

Key, der er stor interesse for at få miljøcertificeringen.

Det stiger støt.

Bornholm er nu også kommet med i

gruppen. Carsten Clemmensen og personalet

har gjort en kæmpe indsats.

Rønne er det første anlæg, der er kommet

med, det er Carstens intention, at

de anlæg han er ansvarlig for, alle skal

have Green Key i 2014.

ERFa-møde:

Der blev afholdt ERFA-møde i Slangerup

med 42 deltagere, der var affaldshåndtering

og LED-belysning på programmet.

Køge har sparet halvdelen af rengøringsmidlerne

væk, efter de er kommet

med i Green Key, Roskilde har opnået

en besparelse på 20.000 kr. på rengøringsmidlerne.

Ligesom der var mange

andre meget sjove og kreative miljøtiltag.

Dejligt at høre både for miljøet og

for anlæggenes pengekasser.

69 anlæg er nu med i certificeringen med Green Key.

54 Gladsaxe Sportscenter

53 Glostrup Idrætspark

52 Glostrup Svømmehal

51 Hallerne i Nykøbing S

50 Havdruphallen

49 Hedensted Centret

48 Helsingør Hallerne

47 Helsingør Svømmehal

46 Holte Hallerne

45 Hvidovre Stadion

44 Hvissinge Hallerne

43 Ishøj Idræts- og Fritidscenter

42 Ishøj Svømmehal

41 Jersie Hallen

40 Køge Svømmeland

39 Lalandia

38 Lysholmbadet

37 Maglegårdsbadet

Green Key i Vingsted:

Kim og Michael, HI’s miljøkonsulenter stod på standen og fik

besøg af mange interesserede. Næste år vil Green Key igen være

repræsenteret – og her vil man have mulighed for at få svar på

evt. spørgsmål, hvorefter der kan gives en pejling af, hvor langt

man er i forhold til miljødiplomet.

Resten af 2012:

Der bliver afholdt ERFA-møde den 3. – 4. oktober i Nordjylland,

hvor der skal besøges virksomheder og Aalborg Gigantium. Invitation

vil blive udsendt i løbet af sommeren.

Der vil blive afholdt et besøg på Gladsaxe Idrætscenter om

aftenen for at se aftenbelysningen. Der vil være indlæg af Philips

der fortæller om LED-belysningen i Gladsaxe, og der vil være

mulighed for at høre brugernes oplevelse af belysningen. Invitation

vil blive udsendt, når datoen kendes.

Markedsføringsmateriale:

På www.green-key.dk kan man downloade materiale til brug for

information mm. Nyhedsbrev udkommer 4 gange årligt, tilmelding

kan også ske på hjemmesiden.

På HI’s hjemmeside er der et Green Key forum, hvor man kan

udveksle erfaringer, gode ideer mm.

Flag, foldere og skilte

Kan rekvireres hos Mikal Holt Jensen, de kan dog også i

begrænset omfang købes ved kontrolbesøg.n

36 Maribo Hallerne

35 Maribo Svømmehal

34 Nordfalster Svømmecenter

33 Næstved Hallerne

32 Odense Idrætshal

31 Odense Idrætspark

30 Odense Isstadion

29 Odense Stadion

28 Ringsted Idrætscenter

27 Ringsted Svømmehal

26 Roskilde Badet

25 Rødovre Skøjtearena

24 Rødovrehallen

23 Rønne Idræsthal

22 Sankt Jørgens Badet

21 Skærbæk Fritidscenter

20 Slangerup Idrætsanlæg

19 Slotssøbadet

18 Solrød Idrætscenter

17 Strandmarkens Fritidscenter

16 Svebølle- og Firhøjhallen

15 Svømmecenter Falster

14 Svømmehallen i Nykøbing S

13 Svømmehallen Universitet

12 Svømmehallen Volsmose

11 Sydthy Svømmehal

10 Sæby Svømmebad

9 Søndervangshallen

8 Tarm Idrætscenter

7 Uvelse Fritids Center

6 Vestbad I/S

5 Viborg Svømmehal

4 Viby Sj. Idrætscenter

3 Vipperød Hallen

2 Volsmose Svømmehal

1 Værløse Svømmehal


slankeprojekt

his slankeprojekt

Forfatter: Anita Primdal

Foto: Hi

Vinderen af slankeprojektet blev Peder

Jensen, der vandt med et vægttab på

19,5 kg, rigtig flot, og et stort tillykke til

Peder.

De to andre vindere blev Jørgen Th.

Jepsen, der har tabt 18,9 kg og Bent Haulrich

der har tabt 10,4 kg. Vi ønsker alle

tre tillykke med det flotte resultat.

Der var flere der havde været med og

som også opnået vægttab, til dem vil vi

sige fortsat held og lykke med processen,

vi håber I når jeres mål.

Konklusionen på slankeprojektet er, at

Med den NY vandlås betyder det at der først skal skiftes

urilock® efter ca. 15.000 afbenyttelser.

Fordelene er indlysende

• uridan® non water system bruger ikke vand og derfor

kræves ingen særskilt el- og vandinstallation

• uridan® non water system er fuldstændig lugtfri

• Mindre vandforbrug = mindre Co2 udledning

• Miljøvenlig

• Hoteller med videre – indgår i pointsystemet / Green

Key / PDF dokument kan rekvireres ved at kontakte

os på uridan@uridan.com

• Tilbagebetalingstiden for uridan® non water system

er mellem 6 og 24 måneder – alene i vandbesparelsen

• Rent drikkevand er jordens vigtigste ressource. Livsnødvendigt

for mennesker – ikke for urinaler !!

Kontakt os for priser og løsningsforslag.

der var ikke mange der fulgte det aktivt op, men alligevel

har vi set flotte resultater, og alene de tre vinderes gode

resultatet har været projektet værd, måske havde de tabt

sig alligevel, men vi er glade for at have haft lejlighed til at

følge deres tur mod målet.

Husk det gælder om at komme

op af sofaen og ud og røre sig –

det behøver ikke at være med det

mål at vinde en Marathon eller at

sætte nye rekorder, men bare om

at få rørt sig, om du går, løber,

svømmer, danser er lige fedt,

bare du får rørt dig. Og tænk

over, hvad du kommer i munden,

spis ikke mere end du har brug

for. n

uridan ® non water render og urinaler

uridan a/s har i en årrække produceret vandfrie urinaler og render, der ikke bruger én eneste

dråbe vand til at skylle med.

Snerlevej 3, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 65 10

Besøg også vor hjemmeside www.uridan.com

idrætkulturfritid Nummer 228 227 29


Lindholm

Maskiner a s

Kunstgræspleje

Græspleje

Styrk og plej græsset - Vertikalskærere, eftersåningsmaskiner og topdressere til forskellige behov

Græsklipning

Progressive – effektive,

driftssikre og alsidige

rotorklippere.

Stort varelager og hurtig levering

af tilbehør og reservedele

Kunstgræs kræver vedligeholdelse - Komplet maskinprogram til pleje året rundt

Se det fulde produktprogram på

www.lindholmmaskiner.dk og rekvirér katalog på tlf. 7244 1112

lindholmmaskiner.dk info@lindholmmaskiner.dk T: +45 7244 1112


øger dækningen på lønsikring

Det er nu muligt at lønsikre sig for helt op mod 32.000 kroner oveni dagpengene hver måned.

Forfatter: Journalist Hanne Gaard Guldager,

FTF-A

Foto: Colourbox

Er de godt 17.000 kroner, du kan få i dagpenge,

hvis du mister jobbet, ikke nok til at

få økonomien til at hænge sammen, så kan

du tegne en lønsikring, der kan give dig lidt

mere tryghed i hverdagen.

FTF-A udbyder i samarbejde med Topdanmark

en lønsikring, hvor dækningen

netop er blevet øget, så du kan lønsikre dig

for helt op mod 32.000 kroner om måneden

udover dagpengene. Det giver en

månedlig indtægt på godt 49.000 kroner -

og præmien er fradragsberettiget.

din beslutning

Du kan selv beslutte, hvor meget du vil lønsikre

dig for. Dog må dagpenge, lønsikring

og andre indtægter højst udgøre 85 procent

af den løn, du fik før, du blev ledig.

Du kan vælge at lønsikre dig med forskellige

former for udbetaling. Der kan

højst udbetales lønsikring i 24 måneder,

men du kan selv vælge, om du vil have din

lønsikring i to perioder á 12 måneder eller

fire perioder af seks måneder. I de mellemliggende

perioder skal du være i arbejde

for at få lønsikring igen.

Du skal i den situation vurdere dine

muligheder for at komme i arbejde igen,

og hvad der så i den sammenhæng vil være

den bedste udbetalingsperiode for dig.

hvor meget?

Du vælger selv, hvor meget du vil forsikre

dig for. Det mindste beløb, du kan forsikre

dig for, er 2.000 kr. om måneden og det

højeste er 32.000 kr. om måneden. Lønsikringen

tegnes i intervaller af 2.000 kroner,

Diplomuddannelse i ledelse af

Idræts- og Kulturcentre

starter d. 2. oktober 2012

Læs mere eller tilmeld dig på:

www.centerforsportmanagement.dk

eller

kontakt Centerchef Klaus Frejo,

tlf. 72 69 13 87 - mail klfr@ucn.dk

hvilket altså vil sige 2.000, 4.000, 6.000

osv. Det må bare ikke overstige 85 procent

af tidligere indkomst.

Tjener du eksempelvis 27.500 kroner

om måneden, så vil du kunne tegne en lønsikring

på 4.000 kroner om måneden. Det

giver sammen med dagpengene godt

21.000 kroner om måneden. Prisen for

den dækning i to perioder á 12 måneder er

173 kroner om måneden, og 131 kroner

månedligt for fire perioder med seks

måneders lønsikring. Udgiften er fradragsberrettiget.

arbejde i et år

For at kunne tegne en lønsikring skal du

have haft arbejde i minimum et år. Forsikringen

gælder tidligst, når du har haft den i

ni måneder, og hvis du i løbet af de ni

måneder ikke har kendt til planerne om

din opsigelse.

Du skal betale almindelig indkomstskat

af udbetalt lønsikring, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Se mere om lønsikringen og dens betingelser

på www.ftf-a.dk, hvor du også kan

beregne præcist, hvor meget du kan lønsikre

dig for og tegne forsikringen. n

KURsER:

dEn 17. sEPtEMBER:

Vandbehandlingskursus

modul 1

(tidligere Teknisk Praktisk 1)

dEn 23. oKtoBER:

Vandbehandlingskursus

modul 2

(tidligere Teknisk Praktisk 2)

dEn 27. – 28. sEPtEMBER:

Konflikthåndtering og

konfliktløsning

dEn 3. – 4. oKtoBER:

ERFa-møde for Green Key

idrætkulturfritid Nummer 228 31


Multisport

Electronic Scoreboards

H G

The NTxx30/31 model is an indoor multi sport scoreboard. This makes it a very common used scoreboard

in sport halls where different kind, of sports are played.

All systems have a last minute count-down mode in tenths of seconds, as well as digital timeout timers.

Each scoreboard features a digital time-of-day clock, when scoreboard is not in use for a game.

More than one scoreboard can be operated from one control panel. Four-sided scoreboards are also

delivered on request and in most cases custom requirements can be accommodated.

NAUTRONIC En ny mådE at skabE tryghEd i jErEs bassin

SCOREBOARD SYSTEM

www.nautronic.com · nautronic@nautronic.com

Danmarksvej 1B · DK-8660 Skanderborg · Tel.: +45 86 51 11 66 · Fax: +45 86 52 53 73

32 Nummer 228 idrætkulturfritid

NS 2030

• Scoringsanlæg

fra Nautronic

• Ure- og uranlæg

• Tilbehør og reservedele

• Service og vedligeholdelse

Håndværkervangen 4 Tlf. 47 38 03 03

3550 Slangerup Fax: 47 38 01 03

anti-drukningssystEmEt fra sentag

service

i hElE dk

Installeres let i både

eksi sterende og nye bassiner

Personlig sikkerhed - opsyn

via armbånd

Armbånd er kompatibelt

med adgangskontrol, billetsystemer

og garderobeskabe

Ingen kamerainstallationer

Aqua Wellness har en demomodel,

og vi kommer gerne

forbi og giver en demonstration

i jeres bassiner

Aqua Wellness leverer rådgivning, Projektering, renovering, nybyg, samt

service indenfor Vandbehandling, sauna, damp og bassinfolie.

Aqua Wellness ApS Søren Jensen - Fuglebækvej 1B - 2770 Kastrup Tlf +45 29 44 65 46 Email sj@aquawellness.dk Web www.aquawellness.dk


lettere på green

Chefgreenkeeperen i Hammel har fjernet 1,5 tons maskintryk

med Danmarks første Redexim-redskabsbærer med Verti-Drain

Det skal ikke være lettere at komme på green. Så går det ud over

udfordringerne for golfspillerne. Men det skal være lettere at

være på green, mener chefgreenkeeper Eddy Glinjui i Hammel

Golf Klub. Derfor har han lettet trykket på både greens og fairway

med i omegnen at halvandet tons.

- Der er ingen harmoni i at rulle rundt på en green med en 2,5

tons tung traktor for at forbedre jorden efter for meget tryk. Vi

ønsker hele tiden at optimere vækstlaget både på greens og fairways.

Så giver det ingen mening at køre ind med en tung maskine

for at lufte og løsne overfladen, hvis vi samtidig komprimerer den

samme overflade med den tunge traktor, siger Eddy Glinjui.

For et års tid siden afleverede han en ønskeseddel til bestyrelsen

for Hammel Golf Klub. Øverst stod en lettere maskine til specielt

greens. Maskinen skulle kunne bruges med flere forskellige

typer redskaber påmonteret.

Hos Lindholm Maskiner A/S i Vissenbjerg bad direktør Per Lindholm

Eddy Glinjui om lige at slå koldt vand i blodet. Han vidste

godt, hvilken maskine, golfklubben i Hammel skulle have. Men

den var endnu under udvikling hos den hollandske maskinproducent

Redexim.

danmarks første

- Dermed blev Hammel Golf Klub så også landets første til at få

leveret den nye Redexim Verti-Power monteret med Verti-Drain

1513. Verti-Power er en redskabsbærer, som netop kan anvendes

med forskellige redskaber. Men det er helt oplagt at montere en

Verti-Drain, som løsner og dybdelufter vækstlaget på greens og

fairway med kraftige spyd. Foruden på golfbaner er maskinen

også ideel til boldbaner typisk på superliga-niveau, forklarer Per

Lindholm.

Eddy Glinjui har været chefgreenkeeper i Hammel Golf Klub i

nu tre år. Han er født og opvokset i Thailand, men er dansk gift og

har boet i Danmark de seneste 22 år. I alt har han passet fairways

og greens i Hammel i syv år. Tidligere på Odense Eventyr Golf

Klub og Aarhus Aadal Golf Club. Han går gerne selv 18 huller. Og

han går også gerne og laver nogle millioner ekstra huller med

Verti-Drain 1513’s spyd.

- Redexims Verti-Power monteret med Verti-Drain 1513 har en

arbejdsbredde på 130 cm. Motoren har 32 hk og hydrostatisk

gearkasse, Når spyddene går i jorden, løsnes og luftes der i ned til

15 centimeter dybde. Det er det dybeste på markedet for en hurtigprikker.

Derudover kan maskinen indstilles til ”bræk” for at

løsne komprimerede områder, nøjagtigt som på de store Verti-

Drain maskiner, fortæller Per Lindholm fra den danske importør.

Verti-Power er selvkørende, men ikke beregnet til at sidde og

falde i staver på. Den styres nemlig ved, at greenkeeperen går

foran den. Det har i Hammel haft den positive effekt, at flere af

folkene har tabt sig simpelthen ved at arbejde med den nye

maskine. En glæder sig over at have tabt otte kilo.

Samtidig med at greenkeeperassisten

er blevet lettere, er det

samme overgået både trykket

på greens og det daglige

arbejde.

- Tidligere kørte vi ind på

greens med en 2,5 tons traktor.

Nu er det mere end halveret.

Selve redskabsbæreren Verti-

Power vejer 520 kilo og Verti-

Drain enheden 530 kilo. Alt i alt

1.050 kilo. Det er noget, som

både greens, forgreens og teesteder

er glade for. Og selv om vi altså går

rundt med maskinen, så sparer vi tid i forhold

til, da vi tidligere sad på en traktor.

Inklusive transport rundt på banen brugte

jeg ca. 10 timer, da jeg var rundt og lufte

med den nye maskine første gang. Med

traktor plejer det at tage i hvert fald halvanden

arbejdsdag, siger Eddy Glinjui.

Chefgreenkeeperen er overbevist om,

at tidsforbruget reduceres yderligere, når

han og mandskabet bliver helt fortrolige

med den nye Redexim maskine.

- Det er jo nemt at ændre kørselsmønster,

fordi maskinen er meget manøvredygtig.

Og man har en meget bedre føling

med arbejdet, end når man sidder på en

traktor. Vi får også en højere kvalitet ud af

at gå med Verti-Drain’eren end ved at køre

med den på en traktor. Vi kan køre tættere

på kanter, og det er nemmere at tage specielle

hensyn til greens, der måske har

behov for lidt mere luftning end de øvrige,

siger Eddy Glinjui.

- Selve redskabsbæreren kan jo andet

og mere end at køre med Verti-Drain. Jeg

regner med også at bruge den monteret

med en eftersåningsmaskine og en vertikalskærer.

I det store hele er græs som

græs altid har været. Men vi kan give det

bedre betingelser. Det vigtigste for greenkeepere

er jo det, der foregår under jorden.

Og den indsats, vi gør i år, giver resultat

næste år. Hen ad vejen bliver rodnettet

stærkere og stærkere. Og på længere sigt

kan vi se, at vi får en nemmere pasning,

forklarer chefgreenkeeper Eddy Glinjui. n

Produktinfo

- Den var værd at vente på,

erklærer Hammel Golf Klubs

chefgreenkeeper Eddy Glinjou.

Han fik Danmarks første

eksemplar af den nye

Redexim Verti-Power stort

set dampende varm fra

fabrikken i Holland. Maskinen

er monteret med Verti-

Drain, men Eddy Glinjou

agter også at bruge redskabsbæreren

med både

eftersåningsmaskine og vertikalskærer.

Chefgreenkeeper Eddy Glinjou

på motionstur med den

nye Redexim Verti-Power

monteret med Verti-Drain

1513. Da den selvkørende

redskabsbærer rullede ind i

Hammel, blev 2,5 tons traktor

solgt. Og belastningen

på greens blev halvandet

tons mindre.

idrætkulturfritid Nummer 228 33


Gør som delfinen Ariel – brug Nordteknik

Delfinariet i Kolmården’s Dyrepark i Sverige,

har 6.500 kubikmeter vand.

Her bor Ariel og hendes delfinvenner. De er følsomme af naturen

og stiller høje krav på vandkvaliteten – deres levemiljø.

At det er SaltClean, som har leveret klormaskinerne, ved Ariel sikkert ikke,

men det er jo intelligente dyr, så mon ikke de forstår vores nemme og

sikre metode, at rense vand på;

Vand + salt + jævnstrøm = Rent bassinvand.

En formel, som fungerer udmærket - også i et bassin for mennesker!

Kort sagt: I alle slags badebassiner!

Det er uhyre vigtigt, at bunden bliver renset effektivt og

professionelt. Det er også derfor, delfinariet bruger

Weda’s automatiske bundsugere til opgaven.

Ring gerne for et uforpligtende tilbud

eller en demo-kørsel i Dit eget bassin.

Foto: P. Evinger/Kolmården

Nordteknik

Stjernevej 8 . 3100 Hornbæk .

Tlf. 4970 8182 . mobil 2240 8185 . www.nordteknik.dk

mail@nordteknik.dk


KVALITETSNET

DER FANGER

Din net leverandør til:

Fodbold, Håndbold

Badminton,Tennis

Volleyball, basketball

afskærmningsnet

samt mange andre net

og specielle løsninger

Toosholmvej 9

7700 Thisted

Tlf 97 93 84 50

norvo@norvosportsnet.dk

www.norvosportsnet.dk

MæRKEdaGE

50

10/7-2012

oddbjørg

Bertholdsen

Vestbad I/S

23/8-2012

Jens

Berthelsen

Godthåb-Hallen

18/9-2012

Jane axelsen

Rønde

Idrætscenter

21/9-2012

claus Madsen

Frederiksberg

Idræts Union

16/7-2012

Poul

søndberg

Hobro Idrætscenter

4/8-2012

tommy

thomsen

Sæby

Fritidscenter

18/8-2012

Benny

nielsen

Kibæk-Hallen

20/8-2012

Knud Erik

Kristensen

Skjern

Kulturcenter

nYE MEdlEMMER

Karsten

latocha

Nysted

Sportscenter

Morten

olsen

Snedsted Hallen

søren Peter

Mølnitz

Greve Idræts-

og Fritidscenter

Erik lund

Hvidovre

Stadion

Per larsen

Uvelse Fritids

Center

tommy

Glyngfeldt

hansen

Stouby Multihus

23/8-2012

leif Rohde

hansen

Alslev

Idrætsanlæg

60

29/8-2012

nils Peter

nilsson

Skovvang Stadion

1/9-2012

svend ove

hansen

Langeskov

Idrætscenter

3/9-2012

carsten

clemmensen

Bornholms

Idrætsområder

Jesper

Bendtsen

Østbirkhallen

ann-louise

nielsen

Bülowsvejhallen

1/7-2012

hans ove

Poulsen

Senior

65

1/9-2012

Palle Petersen

Galten Hallen

2/9-2012

dan hacke

Roskilde-Hallerne

22/7-2012

Knud Uffe

sloth

Senior

18/8-2012

henrik

andersen

Brink

Senior

13/8-2012

Rikard

dinesen

Senior

70

75

29/8-2012

Kaj

Kristensen

Senior

idrætkulturfritid Nummer 228 35


HAR I LEGIONELLA I JERES BRUSEVAND?

Statens Serum Institut tilbyder Legionella analyser, der er målrettet kontrol

af brusevandet i haller.

Statens Serum Institut har lang erfaring med forskning i og analyse af Legionella bakterier.

Vi kan undersøge præcis hvilken type Legionella der findes i vandet, hvilket er til

stor hjælp i forbindelse med bekæmpelse og opklaringsarbejde.

Enkeltanalyse Pris ex moms

1 analyse

Rabataftale

Kr. 1.511

4 - 8 analyser pr år Kr. 1.150 pr analyse

9 - 16 analyser pr år Kr. 1.100 pr analyse

17 - 25 analyser pr år Kr. 1.050 pr analyse

Mere end 25 analyser pr år Kr. 1.000 pr analyse

Viser prøven et forhøjet niveau af bakterier yder SSI råd og vejledning til yderligere tiltag.

Kontakt

Statens Serum Institut

Christina Wiid Svarrer

T +45 3268 3259

@ diagnostik@ssi.dk


Halgulve der

kan tåle det

hele

malerfi rmaet

christiansen’s eftf.

Højbrogade 17a

Nykøbing F.

tlf. 54 85 27 67

Danmarks bedste oplakerings-,

kontrakt, og servicesystem –

også med gulvafslibning.

Gratis konsulentbistand.

Ring og aftal tid.

hB - oMRådEFoRMænd

01-København/Køge Bugt

Peter Aa. Jensen

Ishøj Svømmehal og

Centersal

Ishøj Stor Torv 14

2635 Ishøj

Tlf: 4357 7175/4357 7124

Mail: Paj@ishoj.dk

02-nordsjælland

Kaare R. Jacobsen

Frederikssund-Hallen

Kalvøvej 13

3600 Frederikssund

Tlf: 4731 2800

Mail: kjako@frederikssund.dk

03-nordvestsjælland

Aage Lauridsen

Svinninge

Sports Center

Halvej 1

4520 Svinninge

Tlf: 5926 5016

Mail: aage.karin@gmail.com

04-sydsjælland/Møn

Peder Stig Jørgensen

Haslev Svømmehal

Sofiendalsvej 42 B

4690 Haslev

Tlf: 5636 4570

Mail: pejo1@faxekommune.dk

05-lolland/Falster

Bjarne Simonsen

(Guldborgsundhallerne)

Væggerløsehallen

Idrætsalleen 1

4873 Væggerløse

Tlf: 5417 7847

Mail: bsim@guldborgsund.dk

06-Fyn

Hans Nielsen

Aarup Fritidscenter

Ormehøjvej 4

5560 Aarup

Tlf: 6443 3555

Mail: mail@aarup-fritidscenter.dk

07-sønderjylland

Erik Gade

Augustenborg Hallen

Kettingevej 19 A

6440 Augustenborg

Tlf: 7447 1666

Mail: erik@augustenborghallen.dk

08-sydjylland

Jørgen Thorlund Jepsen

Ribe Fritidscenter og

Svømmebad

Simon Hansens Vej 8

6760 Ribe

Tlf: 7542 2562

Mail: jtj@ribefritidscenter.dk

09-Vestjylland

Henvendelse til

sekretariatet

10-Midtjylland

Per Hansen

Svømmecentret

Nordvestbadet

Nylandsvej 80

8600 Silkeborg

Tlf: 8682 7642

Mail: per.hansen@silkeborg.dk

11-nordvestjylland

Morten Møller Jensen

Vestbadet

Rughavevej 39

8800 Viborg

Tlf: 8662 3708

Mail: mm8@viborg.dk

12-Østjylland

Niels-Jørn Mogensen

Voldum-Hallen

Voldum Rudvej 42

8370 Hadsten

Tlf: 8649 1500

Mail: voldum-hallen@mail.tele.dk

14-nordjylland

Mogens Lauritsen

Hirtshals Idrætscenter

Halvejen 4

9850 Hirtshals

Tlf: 9894 4400

Mail: info@hirtshalsidratscenter.dk

15-Bornholm

Carsten Clemmensen

Bornholms

Idrætsområder

Torneværksvej 1

3700 Rønne

Tlf: 5692 1752

Mail: Carsten.Clemmensen@hrk.dk

senior-Udvalget

Formand

Peder Jensen

Tlf: 4580 4850

Mail: p.jensen@comxnet.dk

idrætkulturfritid Nummer 228 37


lEVERandØRREGistER

Akustiklofter

Troldtekt A/S

Sletvej 2 A

8310 Tranbjerg J

Fax: 87 47 81 11

Tlf: 87 47 81 00

www.troldtekt.dk

Anlægsgartner

P. Malmos A/S

Hovedgaden 92,

Ubby

4490 Jerslev

Fax: 59 59 59 44

Tlf: 59 59 53 42

www.pmalmos.dk

Boldrenser

ms2solution

Skalhuse 13

9240 Nibe

Fax: 87 46 91 00

Tlf: 28 92 84 28

www.ms2solution.dk

Bundsugere

Nordteknik

Stjernevej 8

3100 Hornbæk

Fax: 49 70 81 87

Tlf: 49 70 81 82

www.nordteknik.dk

Café udstyr

KEN storkøkken a/s

Runetoften 15-17

8210 Århus V

Fax: 86 24 83 00

Tlf: 86 24 84 00

www.kenstorkoekken.dk

Fitnessudstyr

MedicSport A/S

Herlev Hovedgade 17

2730 Herlev

Fax: 39 55 19 87

Tlf: 39 55 19 97

www.medicsport.dk

Star Trade Biz ApS

Lyskær 13 B

2730 Herlev

Tlf: 25 23 18 64

mail : jd@startrade.biz

www.startrade.biz

38 Nummer 228 idrætkulturfritid

Fødevarer

EASYFOOD A/S

Albuen 39

6000 Kolding

Fax: 76 30 87 01

Tlf: 76 30 87 00

www.easyfood.dk

Gulvafdækning

Sunstill

Langgade 17, Lund

8700 Horsens

Fax: 86 92 45 54

Tlf: 86 92 45 73

www.sunstill.dk

Gulvservice

Malerfirmaet J & J Christiansens

Eftf. ApS.

Højbrogade 17 A

4800 Nykøbing F.

Tlf:54 85 27 67

mail: maler-jj@c.dk

A.G. Gulvservice ApS

Helsingforsgade 23

8200 Århus N

Tlf: 86 16 36 88

www.ag-gulvservice.dk

Jens Ytzen A/S

Sædding Ringvej 21

Sædding

6710 Esbjerg V

Fax: 75 15 30 03

Tlf: 75 15 31 33

www.ytzen.dk

Idrætsudstyr

Trafik og Fritid ApS

Lunderskovvej 7, Veerst

6600 Vejen

Fax: 75 38 97 95

Tlf: 75 38 99 11

www.trafik-fritid.dk

LML sport

Snovdrupvej 9

8340 Malling

Fax: 86 93 22 25

Tlf: 86 93 39 22

www.lmlsport.dk

Tress A/S

Danmarksvej 34

8660 Skanderborg

Tlf: 86 52 22 00

www.tress.dk

Virklund Sport A/S

Korshøjvej 2

8600 Silkeborg

Fax: 70 22 03 05

Tlf: 70 20 04 55

www.virklund-sport.dk

Idrætsbelægning

Unisport Scandinavia ApS

Lejrvej 29

3500 Værløse

Fax: 75 38 98 13

Tlf: 75 38 98 11

www.unisport.com

Virklund Sport A/S

Korshøjvej 2

8600 Silkeborg

Fax: 70 22 03 05

Tlf: 70 20 04 55

www.virklund-sport.dk

Informationssystemer

Infosystemer

Havbakkevej 21

8250 Egå

Tlf: 20 88 65 60

www.info-systemer.dk

Info-skærme

House of IT

Carl Jacobsens Vej 16,

opg.16

2500 Valby

Fax: 70 25 28 18

Tlf: 70 21 28 18

www.houseofit.com

Is

Premier Is

Sennelsvej 1

7700 Thisted

Tlf: 40 40 00 52

www.polar-is.dk

Klorelektrolyser

Nordteknik

Stjernevej 8

3100 Hornbæk

Fax: 49 70 81 87

Tlf: 49 70 81 82

www.nordteknik.dk

Konfekture & Drikkevarer

Sügro Danmark A/S

Bugattivej 18

7100 Vejle

Fax: 75 63 09 40

Tlf: 75 63 09 60

www.sugro.dk

Sügro Nord

Kjeldsmarkvej 3-9

7600 Struer

Tlf: 97 85 11 00

mail: nord@sugro.dk

Sügro Syd

Bugattivej 18

7100 Vejle

Tlf: 73 56 16 66

mail: syd@sugro.dk

Sügro Sjælland

Greve Main 23

2670 Greve

Tlf: 43 99 38 10

mail: greve@sugro.dk

Sügro Bornholm

Ved Lunden 18

3700 Rønne

Tlf. 56 95 33 85

choko.bornholm@get2net.dk

Kunstige planter

Hilmars ApS

Brårupgade 16

7800 Skive

Tlf: 97 51 14 34

www.hilmars.dk

Lydanlæg

Ascon Trading A/S

K. Christensens Vej 2 D

9200 Aalborg SV

Fax: 98 18 88 32

Tlf: 98 18 50 66

www.ascon.dk

Unico Gruppen

Bavnborgvej 5

6600 Vejen

Tlf: 75 36 57 79

mail: post@unico-gruppen.dk

www.unico-gruppen.dk


Maskiner

Lindholm Maskiner a/s

Bygmarken 16

5492 Vissenbjerg

Tlf: 72 44 11 12

info@lindholmmaskiner.dk

www.lindholmmaskiner.dk

Messestande

PH-Service

Hesselbjergvej 9

5953 Tranekær

Fax: 62 55 12 09

Tlf: 62 55 12 07

www.phservice.dk

Standleje

Sdr. Boulevard 253

7200 Grindsted

Tlf: 24 43 87 65

mail: info@standleje.dk

www.standleje.dk

Messetæpper

Messetæpper ApS

Hesselbjergvej 9

5953 Tranekær

Fax: 62 55 12 09

Tlf: 62 55 12 07

www.messetaepper.dk

Motionsudstyr

Saga Trim ApS/ Tylø

Mileparken 30

2730 Herlev

Fax: 38 11 48 12

Tlf: 38 11 48 11

www.sagatrim.dk

Møbler

Flexform/Stolehuset A/S

Unionsvej 4

4600 Køge

Fax: 56 21 67 08

Tlf: 56 21 67 07

www.flexformstolehuset.dk

RBM Scandinavian Business

Seating A/S

Galionsvej 35

1437 København K

Tlf: 32 64 29 30

www.rbmfurniture.dk

Streamline ApS

Kirke Værløsevej 16

3500 Værløse

Fax: 44 48 02 10

Tlf: 44 48 00 95

www.streamline.dk

Zederkof A/S

Prins Christians Kvarter 28

7000 Fredericia

Tlf: 89 12 12 00

www.zederkof.dk

Rengøringsartikler

VESTERGAARD-NUSTRUP

Skolevej 9, Nustrup

6500 Vojens

Fax: 74 87 15 07

Tlf: 74 87 12 60

www.vestergaard-nustrup.dk

Rengøringsmaskiner

Novadan ApS

Platinvej 21

6000 Kolding

Fax: 75 50 42 43

Tlf: 76 34 84 00

www.novadan.dk

Støvsugerspecialisterne

Danmark A/S

Merkurvej 1

4700 Næstved

Fax: 55 73 34 14

Tlf: 20 10 88 57

www.sssdk.dk

Støvsugerspecialisterne

Danmark A/S

Teglvænget 63

7400 Herning

Fax: 97 22 54 44

Tlf: 97 12 30 30

www.sssdk.dk

Rullegræs

Prodana Seeds A/S

Fåborgvej 248

5250 Odense SV

Fax: 63 17 16 19

Tlf: 63 17 16 00

Knud Eiler 40 21 02 14

Søren Drejer 40 21 02 13

www.prodana.dk

BODY BIKE Classic Supreme

Sauna

Saga Trim ApS/ Tylø

Mileparken 30

2730 Herlev

Fax: 38 11 48 12

Tlf: 38 11 48 11

www.sagatrim.dk

Scener & Tribuner

tel. 56 65 64 65 · email info@pedan.dk · www.pedan.dk

Sunstill

Langgade 17, Lund

8700 Horsens

Fax: 86 92 45 54

Tlf: 86 92 45 73

www.sunstill.dk

Scoringstavler

ELTIME A/S

Håndværkervangen 4

3550 Slangerup

Fax: 47 38 01 03

Tlf: 47 38 03 03

www.eltime.dk

Skilteløsninger

Jan Schmidt reklame -

totale skilteløsninger

til svømme- og

idrætsanlæg m.fl.

Maribovej 15

6000 Kolding

Tlf: 75 52 45 00

mail: post@jsr.dk

www.jsr.dk

Sportsnet

Nørvo Sportsnet A/S

Toosholmvej 9

Nr. Vorupør

7700 Thisted

Fax: 97 93 83 94

Tlf: 97 93 84 50

www.norvosportsnet.dk

Sportsgulve

Unisport Scandinavia ApS

Lejrvej 29

3500 Værløse

Fax: 75 38 98 13

Tlf: 75 38 98 11

www.unisport.com

Den ultimative indoor bike

BODY BIKE har kun én mission; at udvikle

og producere verdens bedste kvalitetscykler

Virklund til indendørscykling. Sport A/S Ingen

svingærinder Korshøjvej eller produktion 2 af andre

produkter. Kun passion og 100% fokus.

8600 Silkeborg

Med Classic Supreme har BODY BIKE taget

yderligere Fax: 70 et 22 skridt 03 05 fra konkurrenterne.

En Tlf: række 70 forbedringer 20 04 55 gør cykeloplevelsen

www.virklund-sport.dk

større, vedligeholdelsen lettere og

levetiden længere.

Technogym maskiner

PEDAN A/S

Københavnsvej 224

4600 Køge

Tlf: 56 65 64 65

www.pedan.dk

Pedan er distributør af Technogym motionsudstyr · BodyBike indoor bike · Activio pulsstyring · Concept 2 romaskine · PaviGym gulvbelægning · C+P skabe

Toilet & sanitet

HOPE I/S

Korskildeeng 5

2670 Greve

Tlf: 22 44 92 44

www.ho-pe.dk

Uridan A/S

Snerlevej 3

6100 Haderslev

Tel: 74 52 65 10

Fax: 74 52 71 71

www.uridan.com

Totalsystemer

Globus Data

Kongevejen 369

2840 Holte

Fax: 45 42 56 99

Tlf: 45 42 56 88

www.globusdata.dk

Vandbehandlingsleverandør

Aqua Wellness

Fuglebækvej 2 A

2770 Kastrup

Tlf: 29 44 65 46

www.aquawellness.dk

Vvs-armaturer o.l.

CMA Armatur A/S

Alstrup Alle 2

8361 Hasselager

Fax: 86 28 77 68

Tlf: 86 28 77 66

www.cma-armatur.dk

idrætkulturfritid Nummer 228 39

Nu også til

børn!

BodyBike

MAGIC


Rumdeling med net eller visuel deling

med miljødug.

Et stærkt hold af erfarne montører!

En rigtig god

NYHED

www.tress.dk

Som standard leverer vi i RAL 9006 sølvgrå.

Nyt opspændingssystem

til volleyball giver hurtig

og nem håndtering.

En rigtig god

NYHED

www.tress.dk

Tipsæde model Bern, fåes i alle RAL farver.

Vi leverer naturligvis omklædningsbænke

og knager i alle RAL farver.

Danmarksvej 34 • 8660 Skanderborg

Tlf.: 86 52 22 00 • www.tress.dk

Al henvendelse til: HI Sekretariatet, Solrød Strand 57 1 , 2680 Solrød Strand

SORTERET MAGASINPOST SMP

More magazines by this user
Similar magazines