beretning - HK

hk.dk

beretning - HK

Langtrukken udmøntning

af forsvarsforlig

medfører frustrationer

22. juni blev det besluttet i Forsvarsministeriet, hvordan Forsvarsforlig

2010-2014 skal implementeres. Notatet lægger op til effektiviseringer

i form af afskedigelser og personaleflytninger, men først i

december er udmøntningen af forliget gået i gang og kun på enkelte

områder. At processen er trukket ud så længe, har afdelingen mærket

som frygt og frustration blandt medlemmerne, som har skullet

vente i over et halvt år på at få vished stillet i udsigt. Andre effektiviseringsramte

har som regel fået besked om eventuel afskedigelse

et par uger efter udmøntningen. Selvom den lange proces har påvirket

det psykiske arbejdsmiljø blandt Forsvarets medarbejdere i negativ

retning, er der også grund til lettelse, da antallet af fyringer ved

årets slutning ikke tegnede til at blive så højt, som det i første omgang

var forventet. Det endelige antal vil dog først være kendt i løbet

af 2011.

Københavns Universitet

skærer ned på

trods af overskud

I årets første måneder blev cirka 130 medarbejdere

ved Københavns Universitet sagt op, heraf mindst 25

HK-området. Næste hug kom i december, hvor universitetets

bestyrelse vedtog et budget, der indebærer

afskedigelse af op til 200 medarbejdere. Præcis hvor

mange HK-ansatte, det drejer sig om, er endnu uvist.

Det sker, fordi ledelsen ønsker at udjævne de besparelser,

som regeringen har udmeldt i 2012 og fremover.

KU tager hul på dem ved at spare samlet set 27 millioner

på det administrative område allerede i 2011. Det

kritiseres af tillidsrepræsentanter fra hele universitetet.

De finder fyringsbudgettet ekstra kontroversielt

ved, at KU har haft overskud i 2010 og igen budgetterer

med overskud i 2011. I HK/Stat Hovedstaden kan man

konstatere, at de indkomne opsigelsessager fra universitetet

i stigende grad er begrundet med langvarig sygdom.

Om det skyldes lavere tolerance fra ledelsen eller

højere stressniveau blandt medarbejderne er uklart.

foto tomas bertelsen

Nedskæringer og

omstruktureringer

i Beskæftigelsesministeriet

Cirka 80 personer, heraf 19 HK-ansatte, er blevet afskediget

i Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med

nedskæringer og ressortomlægninger i 2010. Det gik

hårdest ud over Arbejdsdirektoratet og Arbejdsskadestyrelsen,

som måtte afskedige det største antal medarbejdere.

Ved årets udgang blev Arbejdsdirektoratet

nedlagt, og den tilbageværende del af medarbejderne

er flyttet med deres opgaver og fordelt mellem Pensionsstyrelsen

og Arbejdsskadestyrelsen. De øvrige styrelser

slap med at skulle afskedige 1-3 HK-ansatte. Arbejdstilsynet

gik helt fri, idet de ved en tidligere afskedigelsesrunde

havde afskediget flere medarbejdere

end de skulle.

HK-medlemmer samlet til møde

på Københavns Universitet.

5

www.hk.dk/stat

More magazines by this user
Similar magazines