Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel - ffUK ...

ffuk.dk

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel - ffUK ...

Velkommen til

Mindfulness

en organisatorisk vinkel

Udviklingskonsulenterne 2012

Hans Ehlert

www.hans-ehlert.dk


• Lidt baggrund

Nedslag i workshopen

• Hvad er mindfulness?

– Primære kilder og nogle definitioner

• Nogle små øvelser undervejs – i den grad det

muligt i dette regi


Hvorfor taler vi om mindfulness i tiden?

Nogle tendenser i tiden

• Det hyperkomplekse samfund – retten til at sige

hvad der gælder er et spørgsmål om legitimitet

• Usamtidighed i dagligdagen

• Kontingente tilkoblingsmuligheder

• ’Sandheden’ er – social, lokal og konkret

• Organisationer som dissipative strukturer

Kalder på større nærvær og en dybere kontakt til sig selv


Mindfulness

Mange tilgange – meget lang historie

• ”At være menneskelig er som et gæstehus.

En glæde, en nedtrykthed, en ondskab, nogle momentvise

oplevelser, der kommer som uventede besøgende.

Ønsk dem alle velkommen og vær sammen med

dem.

De mørke tanker, skammen og ondskaben mød dem

leende i døren og inviter dem ind.

Vær taknemmelig for hvad der kommer, for hver af

dem er sendt som en guide …”

Iranske: Jalal al-Din Rumi (1207 – 1273)


Nogle danske nedslag

• Det svære ved at være menneske er, at du skal

være nærværende i det nærværende.

Kirkegaard.

• Lykken er ikke, at det lykkes, men det vi

kommer ud for.

Løgstrup.


At være i det der er – med det der er

• Et skifte til ’værensmodus’ kræver træning

• Og det fordrer, at man tør møde sig selv

– Kun hvis du også kender og vedkender dig dine

sårbare sider, kan du være fuldt tilstede i nuet

– Sårbarhed er ikke i vejen – det er vejen


Mindfulness

Mindfulness er ikke at ville være det – men at kunne

være det

• Du kan således ikke tænke og reflektere dig til

mindfulness – mindfulness baserer sig på det

personligt erfarede

Mindfulness folder sig således ikke ud i det rationelle

alene – det er tanke og krop – og erfaringer med begge

• Og tankerne har det med at tage over og skygge for det

nærværende


Ikke et ’enten – eller’, men et ’både – og’

Begge perspektiver er der – og vi kan sanse begge, så de kan berige

hinanden, og dermed vore muligheder for klarhed


Øvelse i at fremkalde en bestemt oplevelse med tanker:


Rationalitet og intuition:

• Rationalitet alene giver handlinger en

deduktiv tilgang til forståelse af helheden som

’delheder’.

• Intuition alene kan udvikle sig til illusioner og

ønsketænkning uden forbindelse til

realiteterne og de rationelle

iagttagelsesperspektiver.

• Derfor giver komplementære paradigmer – i

sameksistens – mulighed for en større indsigt


How to be mindful?

”At være fuldt

opmærksom tilstede

i nuet – bevidst – uden at være

dømmende”

Jon Kabat-Zinn


En øvelse med åndedrættet

• Lad tankerne passe sig selv


Mindfulness – lidt flere ord

Mindfulness betyder i denne sammenhæng at

stræbe efter at være tilstede i nuet, med fuld

opmærksomhed

• At sætte automatpiloten til side og være fuldt

tilstede i det der er, med det der er

• At acceptere og tage imod det som allerede er

i nuet

• Undgå bedømmelser eller fordømmelser


Jon Kabat-Zinn:

• En amerikansk læge og meditationslærer, der i 1997 på

et medicinsk center tilknyttet et universitet i

Massachusett udviklede et mindfulnessprogram for

stress- og smertepatienter, som hed: ’Mindfulnessbased

Stress Reduction’.

• Forskere indenfor kognitive psykologi har siden taget

metoden til sig og har udviklet et program i forhold til

behandling af depression: Mindfulness-based Cognitive

Therapy.

Mindfulnessprogrammer har siden spredt sig til mange

institutioner og nu også ind i private og offentlige

virksomheders lederuddannelser.


Thich Nhat Hanh:

• En vietnamesisk buddhistisk munk, der som flygtning

fra sit hjemland har været underviser og lærer i vesten

i mange årtier. Han er blandt andet grundlægger af

flere centre i både Frankrig og USA.

• Thich Nhat Hanh har en meget enkel og alment

tilgængelig meditationsmetode, baseret på en

grundlæggende kontakt til åndedrættet: ’Træk vejret

du er levende’.

• Han peger samtidig på ’hverdagsmediationer’ og ’gåmeditationer’,

som en enkelt måde at arbejde med

mindfulness.


Mindfulness – ’definitioner’:

• I bogen Det resonante lederskab kaldes

tilstanden for omtanke, og beskrives som:

• At leve i en tilstand af fuldstændig, bevidst erkendelse

af hele ens jeg, af andre mennesker og af den kontekst,

som vi lever og arbejder i.

• At vi er vågne bevidste og opmærksomme – på os selv

og på vores omverden.


Mindfulness – definitioner:

• I bogen Skabende nærvær kaldes tilstanden

for opmærksomhed eller det skift i bevidsthed,

der afstedkommer:

• evnen til at hæve sig op over det konventionelle

• at se tingene i helhedens perspektiv

• at omdirigere sin opmærksomhed til kilden

• muligheden af at møde det autentiske hele

• transformation fra passiv observatør til aktiv deltager


Mindfulness – definitioner:

• I bogen Mindfulness kaldes tilstanden for en

fuldstændig fokusering på nuet, som opnås

gennem:

– observering af øjeblikket gennem vejrtrækning

– kropslig og sansemæssig opmærksomhed

– ændring af mentale programmer


Øvelse – at være i kroppen


Mindfulness kan endnu ikke videnskabeligt

bevises, men det kan klart erfares som det:

• at føle at man er lige der, hvor man skal være lige nu.

• at være til stede fuldt og helt lige der, hvor man er.

• at føle at man har gjort det man skulle og at det er godt

nok.

• at være ærlig og oprigtig også når det ’gør ondt’.

• at turde være sig selv og vove ’pelsen’.

• at styrke sin indre dømmekraft og personlige etik i omgang

med andre.

• at gøre sin selvforståelse mere uafhængig af kulturelle

forestillinger og idealer.


Tak for jeres medvirken

Tid til flytning

More magazines by this user
Similar magazines