BESTYRELSENS BERETNING - Boligforeningen B42

b42.dk

BESTYRELSENS BERETNING - Boligforeningen B42

Anvendelsesbudgettet - fortsat…...

Forrige år vedtog B42s bestyrelse, at regnskab og budgetter for eftertiden ikke ville blive udsendt pr. post til afdelingens

beboere, men kunne hentes på B42 hjemmeside. Der er et link på hjemmesiden forside, ”Afdelingsmøder

2013”, hvor indkomne forslag og budget kan hentes, 8 dage før afdelingsmødet. Har man ingen mulighed for det,

kan der 8 dage før mødet hentes et eksemplar på kontoret.

I skemaet ”anvendelsesbudgettet” er der de prioriteringerne / arbejdsopgaver, som bestyrelsen i samarbejde med

administrationen har vurderet der vil komme i de kommende år.

Set over 10 år er opsparingen i øjeblikket på ca. 40.300 kr. i gennemsnit, men opsparingen pr. bolig falder markant i

år 2022, men stadig inden for den anbefalede minimums opsparingen pr. bolig på ca. 25.000 kr.

Der budgetteres med lidt flere udgifter en der spares op til de kommende år, således at der over en 10 årig periode

”budgetteres” med mere end 580.000 kr. end der er henlægges, altså vores kapital reduceres langsomt mod år

2022.

Afdelingens likviditet kan godt klare udfordringerne, med den øgede henlæggelse, og vi regner da heller ikke med at

alt det der er henlagt til, skal laves her og nu.

Som skrevet under ½-års regnskabet, har udgifterne til kloak og renoveringer ved fraflytninger været uventet dyre.

Derfor vil vi sammen med vores inspektør lave en revideret handleplan, så vi kan imødegå disse ændrede udfordringer.

Dette vil ske i løbet af året og danne grundlag for en revurdering af vores langsigtede budget. Hvis der kommer

ændringer i budgettet, kan de først træde i kraft for budgetåret 2014-15.

Anvendelsesbudget over 10 år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Primo 1430000 1397585 1358670 1368255 1399340 1360925 1330010 1301595 1288680 1254265

Anvendt 453500 385000 336500 315000 384500 377000 374500 359000 380500 679000

Henlæggelser 346085 346085 346085 346085 346085 346085 346085 346085 346085 346085

Ext. Indskud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ultimo 1322585 1358670 1368255 1399340 1360925 1330010 1301595 1288680 1254265 921350

Underskud / overskud pr. år over 10 år -107415 -38915 9585 31085 -38415 -30915 -28415 -12915 -34415 -332915

Opsparing pr. bolig 41331 42458 42758 43729 42529 41563 40675 40271 39196 28792

Her er en graf over udviklingen af opsparingen i boligerne over de næste 10 år, hvor man anbefaler ca. 25.000 kr.

henlagt pr. bolig, her markeret med rød streg, også svarende til 800.000 kr. i opsparing for alle boliger.

44000

42000

40000

38000

36000

34000

32000

30000

28000

26000

24000

22000

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Henlagte midler pr. bolig

41331 42458 42758 43729 42529 41563 40675 40271 39196

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Opsparingsperiode 2013 - 2022

5

28792

More magazines by this user
Similar magazines