Grønt regnskab - kommunens institutioner 2006.pdf - Herlev Kommune

herlev.dk

Grønt regnskab - kommunens institutioner 2006.pdf - Herlev Kommune

Generelt om kommunens ressourceforbrug

Det grønne regnskab er inddelt i tre afsnit om el-, vand- og varmeforbrug. I hvert afsnit er der diagrammer

for forbruget i børneinstitutioner, skoler, SFO’er/klubber, idrætsområdet, Børne- og Kulturforvaltningens

øvrige institutioner, Teknisk Forvaltning, Social- og Sundhedsforvaltningen samt administrationen.

Ved sammenligning af institutionernes forbrug bør man være opmærksom på, at der kan være store

bygningsmæssige forskelle, der påvirker forbrugets størrelse. Ligeledes spiller det en rolle hvilken opvarmningsform

bygningen har. Også institutionernes brug og åbningstider har stor betydning for ressourceforbruget.

Fx har en del skoler lokaler og sportshaller, der bliver anvendt uden for normal skoletid.

En stor energisluger er de ventilationsanlæg, der er monteret i mange af kommunens institutioner. De

forbedrer indeklimaet, men koster på energiregnskabet. På trods af de nævnte forbehold er det grønne

regnskab en god indikator for udviklingen af institutionernes forbrug.

Der arbejdes løbende på at indføre energibesparende foranstaltninger fx efterisolering og udskiftning af

vinduer til energiglas. Der arbejdes endvidere på at få opsat individuelle forbrugsmålere, hvor det mangler.

Generelt er der en måler pr. forbrugsenhed pr. institution.

I visse tilfælde er der institutioner, der ”mangler” i diagrammerne. Det kan skyldes, at institutionen ikke

har individuel måler, hvis fx forbruget er indeholdt i huslejen. I de tilfælde, hvor der ikke er angivet et

forbrug, kan det skyldes en defekt måler, ombygning eller manglende indberetning af data. Af ”forbrugsdata”

bagerst i regnskabet fremgår det blandt andet, hvor der ikke er individuel måling.

Generelt

More magazines by this user
Similar magazines