Motocross Reglement 2013 - Børkop Motor Sport

boerkopmotorsport.dk

Motocross Reglement 2013 - Børkop Motor Sport

Motocross Reglement 2013 – Danmarks Motor Union

3.10.1 Træning generelt .................................................................. 11

3.11 Almindelig træning ..................................................................... 11

3.12 Hjælp ........................................................................................ 12

3.12.1 Definition af samarit .............................................................. 12

3.12.2 Skadesanmeldelse ................................................................ 12

3.13 Ambulance/Læge ....................................................................... 12

3.14 Tilskadekomne kørere ................................................................. 12

3.15 Stævneresultat .......................................................................... 12

3.16 Præmiering ................................................................................ 13

3.16.1 Plaketter .............................................................................. 13

3.16.2 Præmiegenstande ................................................................. 13

3.16.3 Pengepræmier ...................................................................... 13

3.17 Sammenlægning af klasser .......................................................... 14

3.18 Officials ..................................................................................... 14

3.19 Officiallicens .............................................................................. 14

3.20 Erhvervelse af officiallicens .......................................................... 14

3.21 Fornyelse af officiallicens ............................................................. 14

3.22 Nødvendige officials .................................................................... 14

3.23 Gyldighedsområde for officiallicenser G ......................................... 14

3.23.1 G Grundlicens Funktionsområde B/C ....................................... 14

3.23.2 G Grundlicens Funktionsområde A ........................................... 14

3.23.3 T Træningsleder. .................................................................. 15

3.23.4 D og S Dommer og Stævneleder ............................................. 15

3.24 Dommerens opgaver................................................................... 15

3.25 Stævnelederens opgaver ............................................................. 15

3.26 Chefen for den tekniske kontrols opgaver ...................................... 16

3.27 Ryttergårdschefens opgaver ........................................................ 16

3.28 Tidtagerchefens opgaver ............................................................. 16

3.29 Starterens opgaver ..................................................................... 17

3.30 Banechefens opgaver .................................................................. 17

3.31 Chefen for baneofficials opgaver ................................................... 17

4 Motorcyklen ....................................................................................... 17

4.1 Generelt ....................................................................................... 17

4.1.1 Definition ................................................................................ 17

4.1.2 Konstruktionsfrihed .................................................................. 17

4.1.3 Kategorier, grupper og klasser .................................................. 17

Danmarks Motor Union – Brøndby Stadion 20 – 2605 Brøndby – www.dmusport.dk

II

Similar magazines