37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

hjsf.dk

37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

Handicappede på

ROSKILDE FESTIVAL ‘2003

Er du til rockmusik?

Har du lyst til at deltage I ROS-

KILDE FESTIVAL?

I de sidste mange år er der sket en kraftig

udvikling af det kulturfænomen, som

går under betegnelsen musikfestival.

Arrangementerne foregår ofte udendørs,

afvikles over flere dage, indbefatter et

stort publikumsantal og de fysiske rammer

er midlertidige. Det drejer sig altså

om forhold, der ikke umiddelbart lægger

op til en rimelig servicering af bevægelseshandicappede.

ROSKILDE FESTIVAL har som flere

andre servicemindede arrangementer i

flere år været opmærksom på de behov,

handicappede bar. Tidligere har der på

festivalen kun været handicaptoiletter;

der er efterhånden bygget handicapramper

ved scenerne, der er skaffet mulighed

for opladning af kørestole og der

ydes information til blinde, når der bar

været rettet henvendelse om det. Der er

i det hele taget ydet en service, der kan

betegnes som rimelig men heller ikke

mere! Derfor startede der i 1994 et

udviklingsprojekt i samarbejde med

Dansk Handicap Forbund i Køge. Hensigten

bar været at forbedre forholdene

for bevægelseshandicappede, så serviceniveauet

kommer nærmere på noget, der

kan kaldes en ligeværdig behandling.

Målet er IKKE at skabe en hue handicapfestival

‘midt i den store festival,

men at give handicappede - med eller

uden hjælpere en mulighed for at deltage

i Roskilde Festival på tilnærmelsesvis

samme vilkår, også økonomiske,

som andre festivaldeltagere. Det er vigtigt,

at du har mod på store menneskemængder,

er selvfungerende (gerne med

egne hjælpere) og vant til at klare dig på

udebane.

Handicapordningen er nu en fast del

af Roskilde Festival. Foruden handicap-

toiletter og ramper er der mulighed for

at medtage nødvendige hjælpere. Der er

“Ryttergården” et centralt placeret sted,

hvor det er muligt at få opladet kørestole,

fa udført mindre reparationer på

hjælpemid1er, benytte handicaptoilet, fa

svar på spørgsmål af handicaprelevans,

få hvile efter mange timer i kørestol

eller få mulighed for at ligge ned i forbindelse

med vandladning.

Der er taget hensyn til de hyppigst

forekommende kritikpunkter. Således er

der større og flere handicaptoiletter og

platforme ved scenerne. Men udviklingen

er stadig i gang. Derfor vil Roskilde

Festival også i år bede brugerne komme

med kritik og forslag.

Har man som handicappet behov for

at medbringe hjælpere, skal Roskilde

Festival snarest kontaktes på telefon 46

36 66 13 med opgivelse af navn, adresse

og evt. telefonnr. Herefter modtagers et

skema med posten. Skemaet udfyldes

med vedlæggelse af dokumentation for

handicap og returneres hurtigst muligt

og senest den 1. maj til Roskilde Festival.

Senest den 20. juni modtages:

• Adgangstegn til eventuelle hjælper(e)

• Et kort over Festivalpladsen med angivelse

af handicaptoiletter, ramper m. v.

• Parkeringstilladelse til det særlige parkeringsområde

hvis der er sendt dokumentation

for handicapkøretøj.

• Informationsfolder, hvori bl. .a. kan

læses om Ryttergården

• Et spørgeskema, som udfyldes efter

festivalen og afleveres i “Ryttergården”

eller returneres til Roskilde Festival

senest den 1. august.

Personer med handicap skal selv købe

festivalbillet på almindelig vis. Det kan

geres via BilletNet på alle posthuse.

Vær opmærksom på, at der igen i år er

begrænsninger på antallet af billetter,

der er til salg, og erfaringerne viser, at

der er stor sandsynlighed for, at der bliver

udsolgt. Forsalget af 4-dages billetter

er startet og forsætter så længe, der

er billetter tilbage at sæ1ge. Vi vil gøre

opmærksom på at der er 2 slags billetter

i forsalg, der er den almindelig voksenbillet

er gyldig fra onsdag d. 26. juni kl.

08.00 og den udvidet voksenbillet er

gyldig fra søndag d. 22. juni kl. 08.00.

Ordningen med adgangstegn til eventuelle

hjælpere har et maksimum på det

totale antal adgangstegn, der kan udleveres.

Også derfor er det en god ide at

reagere hurtigt og sikre din(e) hjælper(e)

adgang til årets musikbegivenhed.

Når du som handicappet ankommer til

Roskilde Festival, og har installeret dig

på campingområdet. Så kik forbi “Ryttergården”,

hvor du kan få de seneste

nyheder.

Vi glæder os til at se dig på årets Roskilde

Festival.

De bedste hilsner

ROSKILDE FESTIVAL

Hoved Cirklen 1-03 15

More magazines by this user
Similar magazines