37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

hjsf.dk

37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

Hjerneskade og hverdagsliv

- En brugerundersøgelse af senhjerneskadedes fritids- og kulturaktiviteter i Viborg Amt

Af Birthe Bjørslev

Når du drømmer skal du være vågen

I Viborg Amt blev de hjerneskadede

spurgt, hvad de drømmer om og det kom

der en rapport ud af: ”Hjerneskade og

hverdagsliv – en brugerundersøgelse af

senhjerneskadedes fritids- og kulturaktiviteter

i Viborg Amt.

Torsdag den 6. februar blev de medvirkende,

sammen med repræsentanter for

Hjerneskadeforeningen orienteret om rapportens

konklusioner.

Forskellige ord, forskellige verdener

I systemerne sættes økonomi, indsatsområder,

handleplaner, implementering og

ejerskab for nu blot at nævne nogle af de

mest anvendte ord på dagsordenen. Mennesker

med en hjerneskadede spørger til

venner, noget at få dagen til at gå med,

kørselsordninger, samvær, og hvad skal

jeg gøre, og hvem vil hjælpe mig, og

20 Hoved Cirklen 1-03

hvornår vil de det, og hvordan får fat i

dem ?

Hjerneskadeforeningen med alle dens

amtskredse kæmper en hård kamp for at

forbedre vilkårene for de mennesker, som

har fået en hjerneskade. I de mange amter

foregår der et stort arbejde, men at være

aktiv i foreningen og samtidig have en

hjerneskade kan for nogle opleves som en

uoverkommelig stor opgave. Rapporten

om hjerneskade og hverdagsliv må konkludere,

at det ikke for alle hjerneskadede

er en selvfølgelig sag at være medlem at

en forening, som varetager de skadedes

interesser.

Undskyldninger er der nok af:

” Det er for dyrt ”

” Møderne ligger for langt væk!

”Det er ikke lige mig”

” Så skadet er jeg da heller ikke, at jeg

ligefrem behøver en forening”

” Hvilken en af dem skal jeg vælge:

”Hjernesagen” eller ”Hjerneskadeforeningen”?

Det kan være for forvirrende

Derfor var det også opløftende, at mellem

60 og 70 personer tog mod invitationen

fra Viborg Amt om et møde i Skivehallerne

en tidlig aften først i februar for at

høre om rapporten.

”Vi tog ud i de skadedes eget hjem og

spurgte dem, hvad de gik og drømte om”

udtaler forskningsassistent Dorthe Kildedal

fra Ålborg Universitet og forfatter til

rapporten. ”Og så fik vi os en snak om,

hvorfor det ikke kunne lade sig gøre”.

Initiativtager til projektet er amtsskolepsykolog

Finn Christensen fra undervisnings-

& kulturforvaltningen i Viborg

Amt. Han har ofte undret sig over, at så få

hjerneskadede deltager i de forskellige til-

More magazines by this user
Similar magazines