37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

hjsf.dk

37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

Frederiksborg amtskreds

Af Lisbeth Holmgaard, Amtskredsformand.

Først vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de som havde

valgt at deltage i dette års generalforsamling, hvor er det dog dejligt

når flere og flere af amtskredsens medlemmer kommer og

viser deres interesse for hvad der foregår og samtidig fremsætter

ønsker til arbejdet til gavn for de hjerneskadede og deres familier

her i amtet.

Aktivitetskalender:

I skrivende stund er amtskredsbestyrelsen i færd med at udarbejde

dette års aktivitetskalender, som herefter vil blive udsendt til amtskredsens

medlemmer.

Når I modtager den, så husk straks at sætte kryds i kalenderen ved

de dage, hvor vi har medlemsarrangementer. I planlægningen har

vi i høj grad taget udgangspunkt i de forslag der fremkom på generalforsamlingen.

Selvhjælpsgrupper:

Jeg vil endnu en gang opfordre de af amtskredsens medlemmer

som har et ønske om at deltage i en psykologledet selvhjælpsgruppe

(enten for skadede medlemmer, ægtefælle til en skadet

eller som barn af en skadet) til at ringe til Lisbeth Holmgaard på

telefon 20 44 65 78. Jeg vil herefter forsøge at sammensætte grupperne,

således at gruppen kommer til at består af personer med

sammenlignende problemstillinger. Selvhjælpsgrupperne vil vi

søge at oprette når et passende antal (6-7 personer) har meldt sig.

“Lyspunktet” i Hillerød:

Efter en rigtig god skitur til Norge, efterfulgt af en velbesøgt generalforsamling

er det tid til fortsættelse af aktiviteterne i “Lyspunktet”.

Der dystes fortsat i bowling hver mandag fra kl.10.45-13.00 i Slots

Bowl, Københavnsvej 23 i Hillerød, der undervises i EDB om fredagen

i Grønnegadecentret fra kl. 13.00 til 15.00, onsdag står

“menuen” på idræt eller tilsvarende aktiviteter, i maj satser

Lyspunktet på at arrangere en tur til Kullen i Sverige, ligesom en

nattergaletur står på programmet. Syntes du dette lyder interessant

eller har du andre forslag til hvad de hjerneskadede som mødes i

Lyspunktet kan beskæftige sig med så ring til Lars Larsen på telefon

21 45 94 05 eller klik ind på amtskredsens hjemmeside

www.hjerneskadeforeningen-frb.dk og se under foreningen

Lyspunktet.

“Mødestedet” i Helsingør:

I Helsingør mødes hjerneskaderamte hver 3. onsdag i måneden i

Fyns Amtskreds

v/Ingemann Jensen

24 Hoved Cirklen 1-03

NYT FRA AMTSKREDSENE

HYP Fiolgade 17A fra kl. 14.00 - 16.00 for dels at hygge sig sammen,

eller for sammen at planlægge aktiviteter, udflugter, foredrag

eller hvad der nu er interesse for.

Der er på nuværende tidspunkt 18 medlemmer af “Mødestedet”,

men der er fortsat mulighed for flere. Du er velkommen til at komme

ned i HYP den 3. onsdag i måneden eller du kan ringe til Kirsten

Stockmarr på telefon 49 13 58 52 eller Lone Højbjerg 49 26

68 89 hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette mødested -

hvor medlemmer af Hjerneskadeforeningen hygger sig sammen.

“Onsdagsklubben” i Frederikssund:

“Onsdagsklubben” i Frederikssund er i lighed med “Mødestedet” i

Helsingør og “Lyspunktet” i Hillerød stedet hvor hjerneskaderamte

mødes med ligestillede. Onsdagsklubben har på nuværende tidspunkt

19 medlemmer, og man mødes fast hver onsdag fra kl.

12.00 til 15.00 i Kulturhuset “Elværket”, eller man tager på tur

- som f.eks. i marts måned hvor turen går til Teknisk Museum, i

april måned skal en lokal politistation besøges og i maj måned drager

de afsted til Sofiero i Sverige.

Hvis du ønsker yderligere information om “Onsdagsklubben” så

ring til Sanny Freund på telefon 48 18 40 31

Udfordring - ny pjece:

I sidste nummer af Hovedcirklen fortalte Christiane Kristensen fra

projekt “Aktiv pårørende” om Hjerneskadeforeningens nye pjece:

Udfordring - at leve med en hjerneskadet i familien. Amtskredsbestyrelsen

kan varmt anbefale den.

Hvis du vil købe et eksemplar, kan du enten ringe til Hjerneskadeforeningens

landskontor på telefon 43 43 24 33 eller du kan rekvirere

den via foreningens hjemmeside

www.hjerneskadeforeningen.dk

REHAB-messe i Bellacentret:

I dagene 21 - 23. maj afholdes REHAB-messe i Ballacentret. Hjerneskadeforeningen

vil her være repræsenteret ved Frederiksborg

og Københavns amtskredse.

Hvis der er nogle af jer som har lyst til at stå på foreningens flotte

stand et par timer så ring til Lisbeth Holmgaard 20 44 65 78.

Bestyrelsen vil være glad for en hjælpende hånd, og så er det er

rigtig god oplevelse at stå på standen og repræsentere foreningen

og dermed fortælle de besøgende om, det at have en erhvervet

hjerneskade, men ikke mindst hvordan Liv der reddes også kan

Leves

På generalforsamlingen blev der ikke ændret ved bestyrelsens sammensætning, så den består fortsat af: Ingemann Jensen fmd, Annlise Hansen

kass, Birgit Jacobsen kontor, Kirsten Grove, Birte Horsens, Henrik Horsens, Bente Juul, Kirsten Berg og Linda Nielsen.

Hjerneskadeforeningen støtter økonomisk og er medarrangør af foredragsrækken “Pårørende til en hjerneskadet” på Tarup Gl. Præstegård”, som

netop nu er godt og vel halvvejs. Det er et velbesøgt arrangement og der skal herfra lyde en tak til “Netværk for senhjerneskadede i Odense” for

et godt stykke arbejde. Bestyrelsen mødes den 4. marts og planlægger årets arangementer, se næste udsendelse.

More magazines by this user
Similar magazines