fremtid - MAN People - MAN Truck & Bus

manpeople.mantruckandbus.com

fremtid - MAN People - MAN Truck & Bus

MAN Truck & Bus

6 skandinavien J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

leder dk

Kære alle

Med hastige skridt nærmer vi os

kalenderårets afslutning. For MAN

Danmark har 2012 endnu en gang

været en tur i rutsjebanen. Året startede

flot med mange nye ordrer fra

vores lastbilkunder, og en fin omsætning

på værkstederne.

Lidt senere på året fik piben dog en

anden lyd. Gældskrisen i Sydeuropa

nyT F ra M an T r uckers W orld

begyndte for alvor at kunne mærkes

i Danmark. Landets samlede eksport

falder, og den afledte effekt kan desværre

aflæses direkte på vores egen

bundlinje: Vi sælger færre lastbiler,

busser og serviceydelser end forventet.

Situationen bevirker også,

at vores kunder og underleverandører

presser priserne, og dermed

er kimen lagt til en ”ond cirkel”, der

kan være svær at komme ud af.

Men det skal vi selvfølgelig ikke lade

os skræmme af.

Vi har nogle af branchens bedste

medarbejdere og et fremragende

produktprogram. Det sidste så vi

med al tydelighed på IAA messen,

hvor MAN høstede stor ros hos både

kunder og fagpresse.

2012 er også året, hvor vi for alvor

blev en del af mega-koncernen

Volkswagen Group – en af verdens

Man Trucker’s World klub

har fået et Facelift

Nyt design, ny pige, ny kollektion og ikke mindst ny

hjemmeside. Ja Trucker’s World har fået et facelift.

Som medlem af Trucker’s

World klubben kan

man, ved at går ind på

hjemmesiden, se, at der

er sket noget. Trucker’s

World har skiftet udseende. Vi har

fået et Facelift. Vi har også fået en

ny Trucker's World girl, Meg Pfeiffer

har overtaget efter vores ”gamle”

pige.

Gå på opdagelse

Siden januar har vi i Trucker’s World

Teamet arbejdet på højtryk for at få

vores nye flotte hjemmeside op at

køre, og det er nu lykkedes, du er

velkommen til at gå på opdagelse

på www.man-truckers-world.dk

Her kan du blandt andet finde

spændende nyt om vores klub, lidt

historie om MAN, læse om de fantastiske

tilbud, der er til vores medlemmer,

og som noget nyt kan man

skrive en kommentar til de forskellige

artikler.

Nyt medlemskort

Vi vil nemlig gerne høre, hvad vores

medlemmer har at sige. Alle medlemmer

har også fået deres nye

Trucker's World medlemskort, som

jo giver adgang til en masse gode

Country Manager Christian Barsøe gør status.

tilbud blandt andet, når de skal på

langfart ned gennem Europa.

I september sendte vi nogle glade

vindere afsted til den store IAA messe

i Hannover i Tyskland. De havde

alle vundet to styk indgangsbilletter

i vores lille ”facelift konkurrence”.

Så vi har bestemt ikke ligget på den

lade side her i foråret og hen over

sommeren.

Det har været meget spændende,

og vi håber på et lige så spændende

efterår og ikke mindst vinter.

MAN Trucker’s World Team

Lena Schmidt Bredvig

stærkeste bilkoncerner, og det forpligter

selvfølgelig!

Dygtige kunder søger stærke

partnerskaber

Vi kender det lidt fra os selv: Hvis

ikke det lokale supermarked eller

mobilleverandøren konstant arbejder

på at forny sig, finder vi hurtigt

andre alternativer – tænk bare på

Nokias lange nedtur. Parallellen til

vores egen branche er ligetil.

For rigtig mange af vores potentielle

kunder ”shopper rundt” hos

de forskellige bilmærker for at finde

den bedste pris – her og nu.

Men hvorfor? Kan det skyldes, at

branchens præstationer ud i bilimport

og detailsalg opfattes som

middelmådige?

Heldigvis viser historien, at ”middelmådighed”

ikke har en vinders

chancer. Og det ved mange af vores

kunder i Danmark godt.

Toppræstationer sælger – de bilimportører

og detailkæder, der formår

at levere en høj produktkvalitet,

kombineret med et smidigt og effektivt

serviceapparat, løber med

kunderne, og de er heldigvis stadig

parate til at betale en fair merpris

for en reel merværdi, når der handles

lastbiler og busser.

Det er så vores chance! Og det er

derfor, vi konstant må være på udkik

efter initiativer og projekter, der

kan styrke vores konkurrenceevne.

Effektivitet og konkurrenceevne

I Danmark er vi godt i gang. De

to største enkeltprojekter, vi har

iværksat er følgende:

MAN Core processes – 100% kundefokus

& effektive arbejdsprocesser

• Mål: En 100% kundefokuseret ser-

viceorganisation, der leverer høj

kvalitet og effektivitet på alle fagområder.

Initiativet er startet på

eftermarkedet, men principperne

er selvfølgelig glædende for hele

virksomheden.

Projektet følges op ved hjælp af

intern træning og uddannelse

samt en årlig ekstern tilfredshedsanalyse

fra vores kunder (CRI

analyse). Deadline for gennemførelse:

2013

ISO certificering af MAN DK – kvalitet

sat i system

• Mål: ISO certificeringen går hånd

i hånd med MAN Core processes.

De bedste arbejdsrutiner identificeres

og gøres til standard i virksomheden.

Og husk: ISO certificeringen

er en dynamisk proces,

hvor vi løbende forbedrer vores

kvalitet og arbejdsrutiner – til

gavn for kunder og medarbejdere.

Deadline for gennemførelse: 2013

Det hele stopper selvfølgelig ikke

her. I 2013 lancerer vi blandt andet

et helt nyt produkt til udveksling af

servicedata mellem køretøj, stamværksted

og kunde. Alt sammen

med henblik på at skabe merværdi

for kunden ved at minimere hans

administrative byrder og spildtid på

dårligt planlagte værkstedsbesøg –

mere om dette ved årets start.

Jul og nytår står lige for døren. Det

er en dejlig tid på året, der giver anledning

til at stresse af og nyde mellemdagene

med familie og venner.

MAN har nogle super gode kort på

hånden – lad os i fællesskab spille

dem bedst muligt!

Med ønsket om en god jul og et godt

nytår!

De bedste hilsner

Christian


J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

Pål Bergstad.

workshop

vinnerkultur

Alle bedrifter, store og små, har sin egen

bedriftskultur. Denne kulturen bestemmer

i stor grad hvordan, og hvor godt og effektivt,

vi som kollegaer arbeider sammen.

Og følgelig er den med på å forme hvordan

kundene våre oppfatter oss… En god

bedriftskultur kan derfor være et av våre

sterkeste konkurransemidler i kampen om

markedsandeler og kunder.

Av den grunn har ettermarkedet

i Norge nylig

gjennomført en omorganisering,

og er i gang

med å implementere

Servicekjerneprosessen. Denne prosessen

skal hjelpe til å holde fokus

på de rette arbeidsoppgavene, slik at

MAN best mulig kan innfri kundenes

forventninger til våre verkstedstjenester.

Tidligere i høst gjennomførte

salgsavdelingen for lastebiler,

ordrekontoret og produkt/marked

en workshop, for å se på MAN sin

kultur, utfordringer i salgsprosessen

og veien videre i Norge. Det ble

en samling hvor kreativiteten fikk

fritt spillerom. Engasjementet blant

deltakerne var det ingen ting å utsette

på og målsettingen var klar fra

første stund; vinnerkulturen i MAN

skal videreutvikles og forsterkes ytterligere.

Workshopen tok blant annet for seg

utfordringene i salgsprosessen inkludert

Manec, ESA og CRM. Det ble

også sett på hvordan vi kan spisse

markedsføringen, samt sikre korrekte

leveranser, både i forhold til

spesifikasjoner og tid. I tillegg var

det fokus på hvordan vi kan løfte

salget av nye og brukte lastebiler,

busser, timer og reservedeler. Det

ble også lagt ned mye godt arbeid

med å beskrive hva våre fire verdier

(Pålitelig, Innovativ, Åpen og Dynamisk)

i praksis betyr for oss i hverdagen.

Du kan se resultatet at dette

arbeidet i en egen ramme i denne

artikkelen.

Produkter av ypperste kvalitet

forplikter

”Våre produkter er av ypperste kvalitet,

det viser blant annet TÜV rap-

'Våre produkter er av ypperste kvalitet' udtaler Pål Bergstad.

porten. Vi som selger så gode produkter,

kan ikke tillate oss å ha lave

ambisjoner på noe av det som vi

foretar oss”, sier Pål Bergstad, salgs-

og markedsdirektør i Man Truck &

Bus Norge AS – ”kvalitet forplikter”.

Ulike tiltag i tiden fremover

Resultatene av den reisen som MAN

i Norge nå legger ut på vil komme

til syne gjennom ulike tiltak i tiden

fremover.

Ovenfor MAN People forteller likevel

Bergstad litt om hva vi kan

forvente:

”En god bedriftskultur skal støtte

opp under forretningsstrategien.

MAN Truck & Bus 7

skandinavien

Den skal bidra til at tid spares, ergrelser

og irritasjon reduseres, samt

at vi alle har fokus på å utføre de

riktige arbeidsoppgavene – til rett

tid. Positive tanker og holdninger er

vesentlig for å lykkes. Det som det

snakkes og tenkes omkring, blir det

rett og slett bare mer av”, slår han

fast.

”Det er ikke en revolusjon vi holder

på med, kun en styrking av våre

gode sider og en justering av våre

forbedringsområder. Vår felles målsetting

i MAN Norge er å innfri de

samlede forventningene som alle

våre kunder har til oss”, avslutter

Pål Bergstad.

Verdiene Pålitelig, Innovativ, Åpen og Dynamisk er våre ledestjerner.

I vår hverdag betyr disse verdiene følgende for oss:

Pålitelig:

- bli oppfattet som til å stole på

- Ikke love mer enn du kan holde

- være presise

- være imøtekommende og tilgjengelig

- være kundens representant internt

- ring alltid tilbake

Innovativ:

- åpen for nye ideer og impulser

- stor takhøyde

- nytenkning / være i forkant

- viktig virkemiddel for å løse utfordringer

Åpen:

- løsningsorientert / positiv

- erfaringsforum

- ta sak og ikke person

- ikke kos med misnøye

Dynamisk:

- positivitet / engasjert

- behovsanalyse

- lyttende

- løsningsorientert

- strukturert

- gjennomføringsevne


MAN Truck & Bus

8 skandinavien J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

jubilæum

To gange 25 år – én delvis

og en "efternøler"

I vore dage er det næsten en speciel kvalifikation at skifte job ofte. Derfor er der ekstra

grund til at markere, når medarbejdere har passet deres arbejde samme sted i 25 år.

Den 1. november 2012 var det tilfældet for to medarbejdere hos MAN Truck & Bus i

Greve – nå ja, næsten tre. Og sandelig om ikke vi har endnu en jubilar.

2x25 år – Allan Petersen (tv) og Finn Hansen (th).

bransC horganisaT ion

abC-Åkarnas styrelse

på besök i münchen

Sveriges Åkeriföretag är den svenska åkerinäringens

branschorganisation där 8 av 10 svenska

åkerier är medlemmar. Det finns totalt 8 000 medlemmar

som tillsammans förfogar över 31 000 fordon.

ABC-Åkarna som är en av de största lokalavdelningarna

samlar åkeriägarna i Stockholms- och

Uppsalaregionen och de tillsammans förfogar över

4 600 fordon.

Varje år försöker ABC-Åkarnas

styrelse utvidga ett styrelsemöte

med någon form av

studiebesök för att öka gruppens

branschkännedom. I år tog de kon-

takt med MAN med en önskan om

att få hålla mötet i München i samband

med ett fabriksbesök.

Då alla i styrelsen också är åkeriägare

och tillsammans represente-

rar en fordons-flotta på hela 700

bilar så var det naturligtvis en klart

intressant grupp att ta med ner till

München för en företagsvisning.

Medarrangörer var också DNB Finans

och Specialkarosser AB.

I samband med fabriksvisningen

fick deltagarna också möjlighet att

titta närmare på några av de nya TGmodellerna

i MAN Forums utställningshall.

Förutom fabriks-besök,

styrelsemöte och god bayersk mat

besökte gruppen också minnesplatsen

och museet för koncentrationslägret

i Dachau för en drygt två timmar

lång guidad tur.

Bildtext, Truck Forum_11)

Som ett bevis på sin uppskattning

överlämnade

ABC-Åkarnas VD, Torbjörn

Heierson, ABC-Åkarnas

standar till Stefanie

Backer, Teamleader vid

MAN Forum.

De to ”ægte” jubilarer

er servicechef Finn

Hansen og mekaniker

Allan Petersen. Og

den ”delvise” jubilar er

værkfører Michael Laudrup – han

startede ganske vist samtidig med

de to kolleger, men er kun delvis,

fordi han i en periode på 7- 8 år arbejdede

for andre MAN-partnere,

før han vendte tilbage til importørvirksomheden.

Men 25 år med MAN

passer i hvert fald.

Fælles for alle tre er, at de startede

hos MAN Last & Bus A/S i Glostrup

den 1. november 1987, samme dag

som det dengang nye anlæg på

Farverland blev indviet. Fælles for

de tre er også, at de alle blev ”headhuntet”

af samme kollega, der var

startet hos MAN kort tid forinden,

nemlig driftsleder Mogens Henriksen.

Det gode gamle princip om at

ansætte folk, der anbefales af medarbejdere,

viste sig altså at fungere

særdeles fint i disse tre tilfælde.

Garanti for seriøsitet

Finn Hansen har i alle årene haft

ansvaret for afvikling af garantisager

i bredeste forstand, herunder

kulance, tilbagekaldelser etc., samt

uddannelse af kolleger på området.

Og der er sket rigtig meget siden

1987, blandt andet er produkterne

blevet langt bedre.

Selv om vi sælger langt flere biler

end for 25 år siden, er antallet af garantisager

slet ikke fulgt med, siger

Finn. I betragtning af at bilerne også

er langt mere komplicerede med

blandt andet masser af elektronik,

er det et klart tegn på, at kvaliteten

er langt bedre i dag end for 25 år

siden – og sådan skal det jo gerne

være!

Også på det rent administrative

område er der sket store ændringer,

fortæller Finn: I 1987 brugte vi meget

telex til kommunikation med

fabrikken, og da vi fik telefax var

det et kæmpe fremskridt. I dag kører

alt via elektronisk kommunikation,


J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

Efter at MAN Peoples journalist havde færdiggjort artiklen, kom det frem at vi så

sandelig har endnu en jubilar: Reservedelschef Bjarne Rasmussen kunne den

1. december også fejre sit 25 års jubilæum.

og hvis vi blot sørger for, at den fornødne

dokumentation foreligger,

får vi svar på vore spørgsmål og afgørelser

af sagerne på få timer. Det

er også nødvendigt, for vi har ikke

lige så frie hænder til at træffe afgørelse

selv, som vi havde tidligere.

De stramme regler har sikkert også

sparet fabrikken for store beløb, for

de udelukker effektivt snyd – det

har nu aldrig været et problem hos

os, men på nogle markeder i det

”nye østen” har der været adskillige

afskrækkende eksempler, fortæller

han.

Den elektroniske kommunikation

er meget effektiv, men man kan

godt savne den tidligere personlige

kontakt pr. telefon med kollegerne i

München lidt, siger Finn. Dog er fordelene

de fleste: Nu sendes sagerne

direkte til de ansvarlige specialister,

hvilket sikrer hurtige og korrekte afgørelser,

til gavn for både kunderne

og os.

I de 25 år, der er gået, er firmaet

vokset stærkt. I 1987 var vi ganske

få medarbejdere i hele firmaet, så

der er både kommet og gået mange

nye kolleger gennem årene, men

heldigvis er der da stadig mange

kendte ansigter, siger Finn. Sverige

og Norge er kommet til som område,

og Finn har stået for uddannelse

af sine kolleger på disse markeder.

Selv om Finn er alene om at passe

garantiområdet, er han ikke stresset.

Hvordan kan det lade sig gøre?

Som sagt har vi fået bedre værktøjer

i form af effektiv elektronisk kommunikation,

produkterne er også

bedre, og endelig spiller erfaringen

jo ind, forklarer Finn.

Desuden har jeg altid lagt vægt på at

have fritidsinteresser. Man er jo faktisk

sammen med sine kolleger i lige

så mange timer som med familien,

og det er aldrig godt, hvis hele ens

tilværelse kun drejer sig om arbejdet,

pointerer han.

Fritiden er blandt andet idræt,

hvor Finn i 30 år har været aktiv i

bestyrelsesarbejde, herunder som

formand, i Torslunde-Ishøj Idrætsforening.

Han er også aktiv idrætsmand,

og nu er det badminton,

Deltagarna passade på att bekanta sig med de nya TG-modellerna som visades

i MAN Forum.

Den delvise jubilar Michael Lautrup har arbejdet med MAN i 25 år, men har haft en

lille afstikker.

tidligere var det både håndbold og

fodbold.

Idrætten er en god måde at få blæst

hjernen igennem på og koble helt fri

fra arbejdet. Det giver friske kræfter

og lyst til at tage fat på opgaverne

igen. Og lysten har han stadig:

Jeg er stadig glad for at komme på

arbejde hver dag!

Systematik og erfaring

Nede på værkstedet er der travlt,

men Allan Petersen lægger værktøjet

og fortæller om sine 25 år hos

MAN: Jeg er udlært Scania-mekaniker,

og jeg var kollega med Mogens

Henriksen. Jeg blev så at sige ”taget

med” af Mogens, da han skiftede

fra Scanva Diesel til MAN i efteråret

1987, og jeg startede så den 1.

november. Den første uges tid var

vi på værkstedet i Padborg, for den

nye bygning i Glostrup var endnu

ikke helt færdig, siger han.

Værkfører Michael Laudrup (ja, han

er i familie med den anden Michael

Laudrup) blev også hentet til MAN

af Mogens Henriksen: Jeg arbejdede

dengang hos DSB, der havde mange

MAN-biler, så jeg kendte jo produktet,

og jeg kendte også Mogens. Så

han overtalte mig til at skifte – og

det har jeg ikke fortrudt.

Og de to kolleger er forblevet trofaste

mod mærket i et kvart århundrede

– indtil videre.

Hvordan vurderer de så udviklingen

set fra værkstedet?

Tingene er langt mere komplicerede

nu end før, forklarer Allan. –

Bilerne er fyldt med elektronik, og

vi kan faktisk ikke lave ret meget

uden vores computer. Det skyldes

ikke mindst de nye systemer til at

begrænse forureningen. Det stiller

større krav til både mekanikerne og

til udstyret på værkstedet. Men det

gør ikke så meget, bare arbejdsklimaet

er godt – og det er det!

Og kvalitet og holdbarhed er jo

langt bedre nu end før. Til gengæld

er der mere administration og papirarbejde,

også for mekanikerne.

Michael supplerer: Der er langt

mere styr på processer og kontroller,

og det indebærer selvfølgelig

MAN Truck & Bus 9

skandinavien

mere administration. Men det giver

også nogle fordele, bl.a. kan vi jo se

alt, hvad andre MAN-værksteder

har foretaget ved en given bil, da det

registreres centralt hos fabrikken.

Og registreringer af kundetilfredsheden

betyder, at vi løbende kan

blive bedre – og det bliver vi også.

Allan sætter pris på, at forholdene

på værkstedet i det nye anlæg i Greve

er bedre end i de tidligere lokaler

i Glostrup.

Vi har bedre plads, vi kan for eksempel

løfte også høje køretøjer i kraft

af den større loftshøjde. Men det

betyder til gengæld, at der er knap

så godt lys på værkstedet.

En ting er teknikken, en anden er tilrettelæggelse

af arbejdet. Hvordan

har det udviklet sig?

I princippet ikke meget, men i praksis

har vi indført mere systematik,

fortæller Allan.

For eksempel kører vi mekanikere

en tur med bilerne, før vi begynder

at arbejde på dem. Det giver os et

bedre grundlag, og vi undgår diskussioner

med kunder om, ”at sådan

gjorde den ikke, før den kom ind

på værkstedet”.

Gennem de 25 år er der sket en del

udskiftninger, og der er flere kolleger

på værkstedet end i starten.

Der har været perioder med lidt

rigeligt ”gennemtræk” af kolleger,

fortæller Allan.

Men i de sidste mange år har der

heldigvis været mere ro på, og vi har

i dag et godt kammeratskab. Vi har

også et fællesskab uden for arbejdet,

blandt andet har vi arrangeret

grillaftener, og i sommers dystede

vi i go-kart med kollegerne ovre fra

DAF-værkstedet ved siden af – det

var en god oplevelse, og vi havde det

rigtigt skægt.

De to garvede MAN-folk er enige om

det væsentlige, når det gælder deres

arbejdsplads:

Det er ikke perfekt alt sammen, men

der er en god stemning, og vi har

gode kolleger.

Vi bliver, til vi skal pensioneres!

God jul


MAN Truck & Bus

10 skandinavien J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

Kvinder

i en

MANs verden

Louise er gift med Lars.

Sammen har de drengene

Rasmus og Mikkel, og de

bor i Hadbjerg (imellem

Århus og Randers). 7. december

i år har Louise været hos

MAN i Tilst i fem år. Her arbejder

hun som kontorassistent, alt-mulig-MANd

– eller blæksprutte er nok

mere dækkende. For Louise laver alt

fra løn, klargøring af mødelokale,

ordner posten, smører rundstykker

til chaufførerne til at være ”superbruger”

på kollegernes it-systemer.

Louise sidder i dag som den eneste

kvinde blandt sine mandlige kolleger,

noget som hun ikke ser som

qvinder i M an

kvinder i en

Mans verden

Hun er gift, mor til 2 til drenge på 12 og

7 år, hun står ikke tilbage for en kvik bemærkning

og så er hun en ”ægte” Cowgirl

der ved hvordan man håndtere både en

riffel og en pistol. Velkommen til Qvinden

i en MANde verden, Louise Vendelbo.

den store udfordring. Det fungerer

fint, vi har en god tone, men man

skal selvfølgelig ikke være for nærtagende,

for der ryger da et par finker

af fadet en gang i mellem, men på

den gode måde.

Det er klart en fordel, hvis man kan

give igen, af samme skuffe.

Der er en god drillende stemning,

og tonen er næsten altid drilsk, men

lige så meget som de kan drille, lige

så meget er de der for én, hvis det

gælder.

Der skal et godt bryst til

Man skal altså ikke være for tyndhudet,

hvis man skal være her, der skal

et godt bryst til. Men det har også

sine fordele, for her er der ikke noget

fnidder, hvis man har noget, man

er utilfreds med, så tager man det

op med det samme, får ryddet op,

gjort rent bord, og så er man klar til

at starte på en frisk igen.

Godt at være i Tilst

Louise kan godt lide at være i Tilst

netop for denne ligefremme tone,

det gode kammeratskab, og fordi

alle virkelig stoler på hinanden.

Når Louise holder fri fra MAN, er

hendes store passion heste. Hun

har redet, siden hun var lille og har

da også haft egen hest.

En märkbart rörd Lars Bjerndahl tackade sina kollegor för en fantastisk tid, gott samarbete och önskade alla lycka till i framtiden.

Louise og familien

Louise sidder i bestyrelsen i Western

Ridning og er også redaktør for deres

klubblad. Men med to drenge og

en mand, der alle har hver deres, har

tiden desværre ikke været til så meget

ridning, som Louise godt kunne

have tænkt sig.

Louises mand, Lars, dyrker motorsport/racerløb,

og meget af familiens

tid går til dette, da de alle støtter

100 % op om det.

Nu er det jo ikke fordi hun så selv

har ligget på den lade side, for i foråret

tog hun jagttegn og købte sig

avtackning

Fredagen den 28 september samlades

en stor del av MAN:s personal i

Kungens Kurva för att avtacka Lars

Bjerndahl som efter ca 11 år valt att

pensionera sig.

Detta var lite av ett historiskt ögonblick

då Lars var den först anställde

säljaren i MAN:s svenska organisation.

Resan

Resan med MAN började 2001 med

ett tomt kontorsrum i ett kontorshotell

strax norr om Stockholm.

Därpå följde en ganska hektisk

period då företaget växte från två

her et haglgevær, når hun så har tid,

går hun på skydebanen og øver sig

på lerduer, inden hun skal ud i naturen

og skyde efter noget vildt.

Fuld fart på

Begge hendes drenge startede sidste

år med at skyde med riffel, og mens

de trænede, ja så skulle ventetiden

jo bruges til noget.

Så Louise og hendes mand skød lidt

med pistol, mens drengene øvede

riffel. Ja, der er nok at se til for vores

jyske cowgirl.

Lars Bjerndahl, Man:s först anställde

säljare i sverige, nu en ung pensionär

till 22 anställda, en egen verkstad

etablerades och ett säljkontor i Göteborg

öppnades.

Lars sålde sin första MAN till en

kund i Västerås och den sista december

2002 hade 37 MAN-bilar

registrerats i Sverige och marknadsandelen

var 0,5 %.

Därefter följde ett antal år då verksamheten

stadigt växte, fler bilar

registrerades och marknadsandelen

ökade med några tiondels procent

varje år.

Många skakade på huvudet åt

MAN:s satsning i Sverige med två

inhemska giganter, men Lars och


J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

kundearrangeM ent

et besøg på iaa Messen

Salgskonsulent Bjarne Mathiasen var med Vestjyllands Vognmandsforening

på IAA messen, her havde han inviteret til rundvisning

og mad på MAN Standen.

Da bussen rullede af sted

mod Hannover, var alle

i godt humør. Bjarne

havde på forhånd tilmeldt

20 medlemmer

til en guidet tur på MAN Standen

samt en frokost i MANs cafeteria,

men yderligere otte meldte sig

hans kollegor kämpade tappert vidare

och uttrycket ”spotta på stenen

– det kommer att bli ett hål” blev en

sanning.

All time high

På fredagen när Lars avtackades

med blommor, presenter och lunch

kunde vi konstatera att vi nått en

marknadsandel på hela 6,2 % vilket

var all time high för MAN i Sverige.

– Snacka om att lämna över stafettpinnen

med flaggan i topp!

Vi alla kollegor vill tacka Lars för en

enastående insats och önskar honom

en skön och behaglig tid som

pensionär och vi vet att det snart

bär av till det egna huset i Brasilien

med en flygbiljett som har en ”öppen

retur”.

på banen til at deltage. Nu havde

Bjarne 28 interesserede, men kun

20 tilmeldte. Dette skulle heldigvis

vise sig ikke at være noget problem.

For de søde MAN medarbejdere på

IAA Messen fik lynhurtigt fikset det.

Der blev plads til alle, så ingen blev

snydt for den gode varme mad samt

Middagen for Vestjyllands Vogmandsforening blev indtaget på MANs store stand.

de kolde øl eller vand. Efter en dejlig

frokost var der arrangerede en

guidet tur rundt på MAN standen.

Her blev alle de nye MAN lastbiler

gennemgået – ligesom vi fik information

om de nye EURO 6 motorer.

Dette var noget, som kunderne var

meget glade for, og det viser, at sam-

Peter Winbo gjorde en kortfattad resumé över Lars Bjerndahls resa med MAN i Sverige under 10 år.

men kan vi arrangere den gode

oplevelse for kunden. En stor tak til

dem, som hjalp med at få det arrangeret:

Lena Schmidt Bredvig for at

arrangere frokosten, John Hostrup

MAN Truck & Bus 11

skandinavien

og Florian Reiter Reiter for for

at arrangere den guidede tur på

standen.

Bjarne Mathiasen


MAN Truck & Bus

12 skandinavien J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

Hele MAN-verkstedet på Skårer var med på å sikre at overleveringen

av Nobina-bussene gikk helt etter tidsplanen. Foto: Knut Myra

De røde MAN-bussene var godt synlige på det nye buss-depoet til Nobina.

etterM arkedsavtale

78 nye diesel- og gass-

busser fra Man tungt

inn i kollektivtrafikken

på Oslo vest

I januar i år ble buss-selskapet Nobina tildelt kontrakt for kjøring

av bussruter på Oslo vest av administrasjonsselskapet Ruter AS;

selskapet som planlegger, samordner, bestiller og markedsfører

kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Nobinas innkjøpsavdeling

ligger i Stockholm,

så det var her vi måtte

foreta våre forhandlinger

for å kunne komme

i betraktning”, forteller Svein Brakstad,

salgssjef buss i MAN Truck

& Bus Norge AS. Ved god hjelp av

dyktige kollegaer i Sverige og i Munchen,

ble Nobina overbevist om at

MAN-bussene totalt sett var det beste

de kunne kjøpe – og det ble bestilt

51 gassbusser og 27 dieselbusser for

levering til kunde i begynnelsen av

oktober 2012.

Nobina Norge AS overtar

Senere har Nobina Norge AS overtatt

kontrakten. Sammen med MAN

sin ettermarkedsavdeling på Skårer,

har partene forhandlet seg frem til

en ettermarkedsavtale for bussene

med utgangspunkt i Nobina sitt nye

bussdepot og verksted ved Østre

Akervei i Groruddalen i Oslo.

”Av ulike årsaker sto Nobinas nye

bussanlegg først ferdig dagen før

rutestart. Dette medførte at vi måtte

mellomlagre bussene og overlevere

samtlige busser fredag ettermiddag,

5. oktober 2012”, forklarer

Svein Brakstad.

Kjempeinnsats

Denne situasjonen ga selvsagt store

utfordringer for MAN-verkstedet

på Skårer. I tillegg til å installere diverse

utstyr og foreta annen klargjøring

av bussene innenfor en meget

stram tidsplan, måtte teknisk leder

Jens Fjeldstrøm og hans mekanikere

sørge for en sikker mellomlagring


J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

MAN Truck & Bus Norge

AS har inngått

avtale med Nett-

Teknisk leder Jens Fjeldstrøm er stolt

buss Østfold AS for

av arbeidet som hans dyktige mekani-

leveranse av 97 nye

kere utførte i forbindelse med Nobina- biogassbusser. De nye bussene skal

bussene. Foto: Knut Myra etter planen settes inn i trafikken

fra 1. juli 2013, og trafikkere byområdene

i Sarpsborg og Fredrikstad.

Samtlige av bussene har såkalt laventre,

det vil si at gulvet befinner

seg svært lavt nede på buss-chassiet.

Det lave gulvet gjør det enklere for

passasjerene å stige på og av bussen.

Bussene er ellers av typen MAN Lions

City og kommer i to ulike lengder.

Bussleveransen består av 12

busser med 15 meters lengde og 85

busser med 12 meters lengde.

”Vi er veldig fornøyd med denne

avtalen. Dette viser igjen at MAN

sine gassbusser er blant markedets

av alle bussene på en tomt i Lillestrøm.

”Vi klarte å levere alle bussene

innen tidsfristen, mye takket

være god planlegging internt og

meget fleksible, positive og dyktige

mekanikere. Hele verkstedet bidro

sterkt”, forteller Fjeldstrøm og legger

til: ”Før bussene ankom Skårer,

hadde vi flere planleggingsmøter

med de som skulle ha sine produkter

montert på bussene, som f.eks

leverandører av kommunikasjons-

og overvåkingsutstyr. Dette var vel

anvendt tid, og ga store tidsmessige

besparelser da arbeidet først begynte”,

forteller han.

”Jeg må også berømme bussavdelingen

som hadde gjort en meget

god jobb med kunden i forhold til

hvor ekstrautstyr skulle monteres .

De hadde også en meget god kommunikasjon

med fabrikken i Polen.

Spesielt har kvalitetskontrollen

vært meget god. Det var svært få feil

på bussene da de kom til klargjøring

og utsjekk hos oss på verkstedet”,

utdyper Fjeldstrøm og avslutter:

”Samarbeidet mellom kunde, salg,

registreringsmyndigheter og vårt

verksted på Skårer har rett og slett

vært fantastisk – en stor takk til alle

involverte”, sier han.

MAN-bussene begynte på sine ruter

6. oktober 2012, og er i dag meget

godt synlige i bybildet i Oslo. Bussene

kan blant annet sees på rute

31 som går ut til Lysaker/Fornebu.

Denne ruten er kjent som den mest

trafikkerte bussruten i Norge. Ellers

kjører bussene rutene 30, 31E, 32 og

36.

a v ta l e

MAN Truck & Bus 13

skandinavien

Man får stor bussordre i Østfold

97 MAN Lions City gassbusser skal frakte passasjerer i Sarpsborg og Fredrikstad.

Fakta om MAN gassbusser i Norge.

vinnere innen miljøbusser. Vi har

de siste årene levert gassbusser til

både Trondheim og Oslo, og nå også

til Østfold”, sier Svein Brakstad, som

er salgssjef buss hos MAN Truck &

Bus Norge AS. ”Gode tilbakemeldinger

på produkt og service har

bidratt til vår suksess, sammen med

leveringsdyktighet og sterkt miljøfokus”,

slår han stolt fast.

Hovedverksted

MAN sitt hovedverksted for leveransen

blir Sarpsborg. Det er ennå

ikke helt avklart hvordan verkstedsopplegget

og stasjoneringen av bussene

blir.

Vi vil om kort tid sette oss ned

sammen med Nettbuss Østfold for å

utarbeide et opplegg for våre ettermarkedstjenester”,

avslutter Svein

Brakstad.

Siden 2011 har MAN levert over 200 gassbusser til blant annet Oslo og Trondheim

by. Med den store bussordren fra Østfold vil MAN på under 3 år ha levert

over 300 gassbusser i Norge.

De nye gassbussene fra MAN har alle meget lave utslipp til miljøet. Faktisk

ligger utslippet fra våre nye gassbusser betydelig lavere enn utslippsnivåene

til den kommende Euro 6 normen; et utslippskrav som vil tre i kraft i Norge fra

1. januar 2014. Våre gassbusser ligger med andre ord allerede idag godt under

fremtidens miljøkrav når det gjelder utslipp.

De utslippsgjerrige gassbussene fra MAN erstatter busser som har et langt

høyere utslipp. På denne måten er MAN-bussene med på å bidra til en betydelig

bedret luftkvalitet i lokalmiljøene som de trafikkerer.

MAN sine gassbusser er blant vinnerne innen miljøbusser”, sier Svein Brakstad,

salgssjef buss hos MAN Truck & Bus Norge AS. Foto: Knut Myra

Gassbussene som Nettbuss Østfold har bestilt, er av tilsvarende kvalitet som de som ble levert til Trondheim høsten 2011. Bildet over viser MAN gassbusser i

Trondheim sentrum, juni 2012. Foto: Knut Myra


MAN Truck & Bus

14 skandinavien J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

mange besøgende

Danske Busvognmænd

årsmøde 2012

Vanen tro afholdt de Danske Busvognmænd årsmøde.

Denne gang i lidt mere landlige omgivelser – nemlig i

Rebild Bakker i Nordjylland.

Stor aktivitet inden åbningen

– Steffen sikrer, at

Danmarkspremieren er klar.

For at lokke flest mulige

vognmænd til årsmødet

har foreningen besluttet

at lave en udstilling, hvor

alle leverandører til den

danske busbranche har mulighed

for at deltage. Udstillingen blev over

de to dage besøgt af mere end 400

busvognmænd samt deres koner,

så alle beslutningstagere var repræsenteret

På pletten

MANs Busafdeling og MAN Finance

med Martin Christensen og ikke

mindst Søren Ussing fra Eftermarkedet

var selvfølgelig på pletten

og deltog i det hårde arbejde hele

weekenden.

Selv om Busafdelingen består af

unge, præsentable, attraktive, tiltalende

og veltalende mænd med og

uden overskæg kommer der jo ikke

noget salg, hvis vi ikke har produkter

at kunne sælge.

Vi holdt danmarkspremiere med

den nye turistbus Neoplan Jetliner.

En ny model, som mange vognmænd

uopfordret roste, hvilket giver

os positiv tro på fremtiden i et

meget presset markedet.

Bybusser

Et andet måske endnu vigtigere

segment for fremtiden – nemlig

bybusserne blev præsenteret ved

den flotte MAN Lions City LE. Hvor

vi i øjeblikket lægger alle kræfter i at

være det rigtige valg for vognmanden

med de mange udbud, der kommer

nu og i nær fremtid.

Originalt

Men det er jo ikke kun busser, vognmændene

køber. Derfor benyttede

vi også lejligheden til at slå et slag

for de seneste eftermarkedskampagner.

”Hvem siger at det at købe

originalt behøver at være dyrt ?”. En

kampagne, der målrettet skal gøre

vores kunder opmærksomme på

de fordele, der er ved originale reservedele

samt det faktum, at vi har

nedsat prisen på 1.000 varenumre.

Vi fik også gjort opmærksom på det

lovbefalede klimaeftersyn med et

godt kampagnetilbud.

Telamatics bus

Som noget nyt introducerede vi Telematics

til bus, og det bliver meget

spændende at se, hvordan det bliver

modtaget blandt buskunderne.

Der blev skålet med mange kunder.

Rygtet fortæller, at Christian

var særdeles aktiv i denne disciplin.


J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

Ø k O n O miaF deL ingen

”FasT CLOse”, ”neRO” og andre

mærkelige begreber. Økonomi-

afdelingen gør status på 2012

I 2012 blev NERO 2.0 implementeret. NERO er et scanningssystem/-program,

hvor man scanner alle indkomne leverandørfakturaer og gemmer dem digitalt.

Det giver mulighed for at sende dem til godkendelse via ESA/SAP.

ars Bundgaard fra økonomi

fortæller her om Hard

og Fast Close, NERO– og

hvorfor du skal huske at

tjekke din Nero indbakke,

især først og sidst på måneden.

Fast Close:

2012 startede som tidligere år med

fast close (årsregnskabet). Fast close

er for dem, der ikke ved det; årsregnskab

på speed, omskrevet svarende

til et fuldt servicetjek af en truck

på fem minutter. For at vi kan gøre

det, må der naturligvis laves en del

forarbejde blandet andet via hard

close, der er baseret på regnskabet

per november. Selve fast close

laves den første uge i januar (inkl.

weekend), hvor al bogføring inkl.

alle hensættelser / periodiseringer

samt specifikationer til revisorerne

(to ringbind + det løse) skal på plads.

Resultatet, hvis alt er gået glat og

revisorerne er tilfredse, er så, at vi

faktisk allerede i uge to har et færdigt

regnskab. Det at man koger en

så stor proces/opgave ned til en

uge gør, at økonomiafdelingen er

MEGET afhængig af, at alle andre

overholder de deadlines, der er udstukket

for aflevering af materiale,

godkende fakturaer etc.

Hvorfor så gøre det så presset, kan

man spørge? Er de masochister deroppe

i økonomi – gør de det for at

irritere alle andre? Nej årsagen skal

blandt andet findes i, at vi er en del

af en endog meget stor international

koncern, der er børsnoteret.

Koncernen kæmper i et meget hårdt

marked og har derfor behov for at

kunne agere hurtigt på udviklingen,

og fordi aktionærerne kræver hurtig

information.

NERO:

Efter et par udsættelser blev 2012

endelig året, hvor NERO 2.0

blev implementeret. NERO er et

scanningssystem/-program, hvor

man scanner alle indkomne leverandørfakturaer,

så vi har dem elektronisk.

Vi kan dermed sende dem

ud via ESA/SAP til de personer, der

skal godkende dem.

De bliver så godkendt elektronisk

og sendt retur til økonomi, der kan

bogføre dem direkte i ESA/SAP.

Dette betyder, at vi slipper for at

sende fakturaer frem og tilbage

mellem Greve og filialerne/sælgerne

som almindelig post. Ud over

vi sparer en masse i porto, betyder

det også, at vi langt hurtigere kan

Lars Bundgaard er ved at

forberede sig til årets store

slutspurt i økonomiafdelingen.

få godkendt fakturaerne. Såfremt

fakturaen er forfalden, kan vi ved

et opslag i systemet se, hvor den er,

og vi har altid en elektronisk kopi af

fakturaen i ESA/SAP.

Der har været en del udfordringer,

men alt i alt fungerer systemet godt.

De udfordringer, vi arbejder med

lige nu, er blandt andet hastigheden

mellem scanningssystemet og

ESA. Dette bevirker, at vi ikke altid

kan få udsendt de fakturaer, vi har

MAN Truck & Bus 15

skandinavien

modtaget og scannet samme dag. Vi

håber på forbedringer af systemets

brugere, når koncernen har samlet

feedback fra de lande, der er på systemet.

Husk at fortællle, hvem der er

substitut

I skrivende stund er vi medio november,

og økonomi forbereder sig

igen på HARD og FAST close, som vi

kun kan få gennemført succesfuldt

med jeres hjælp. Derfor en opfordring

til at huske og overholde de

deadlines, der bliver udmeldt, og

husk at tjekke jeres NERO indbakke

jævnligt især de sidste og første

dage af en måned. Har du fri, så

husk at angive en substitut, så det

ikke er dig, der bremser processen…..

Glædelig jul fra økonomi

Til sidst et ønske om en glædelig

jul og godt nytår fra hele økonomi

til jer alle, der har arbejdet hårdt i

2012, for at MAN kan komme igennem

den krise, der hersker i vores

branche.


MAN Truck & Bus

16 skandinavien J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

s TaT us

Tilbageblik på 2012

Salgsåret 2012 står nær sin afslutning, og vi er allerede nu i fuld gang med at forberede

os til 2013. National salgschef i Danmark Frank Nielsen gør status på et år med mange

udfordringer.

Frank Nielsen kan

stadigvæk smile

trods et hårdt år.

Før vi kommer til 2013, vil

jeg benytte lejligheden til

et tilbageblik på 2012. Et

år hvor overskrifterne let

har kunnet være ”hårdt”

og ”udfordrende”. Året har på alle

måder været både hårdt og udfordrende

for MAN – og i særdeleshed

hele transportbranchen.

Få solstråler

Vismændene, politikkerne og mange

andre har sporadisk talt om et

”Danmark i bedring” – og nu ville

der komme gang i væksten. Det

har derfor også været med en vis

frustration at arbejde i en transportbranche,

som kun har mærket

tilbagegang og kun har oplevet få

solstråler i en begrænset periode.

25% under et normalt marked

Markedets total for lastbiler over

6 ton vil i skrivende stund ende på

cirka 3.500 lastbiler i 2012, svarende

til ca. 25 % mindre, end hvad der betragtes

som et normalt marked.

Dette niveau har desværre været

kendetegnende for den sidste årrække,

hvilket har resulteret i, at

vi pt. må konstatere den laveste

bestand af lastbiler på det danske

marked i over ti år. Bestand 2007:

48.439 lastbiler vs. bestand 2012:

40.445 lastbiler taler sit tydelige

sprog.

Skærpet konkurrence

Det er klart for enhver, at når markeder

skrumper, bliver konkurrencen

skærpet, og indtjeningen kommer

under pres. Det bevirker, at vi hele

tiden og i endnu højre grad er nødt

til at kigge på, hvordan vi gør tingene.

Vi skal hele tiden være klar til

omstilling, da markederne konstant

er under forandring. Vi er og bliver

nødt til hele tiden at kigge på vores

omkostninger, effektivitet og øvrige

muligheder for at skabe indtjening

for vores virksomhed. Vi har i løbet

af 2012 igangsat flere forskellige tiltag

med fokus på disse udfordringer.

Mere flad struktur

For at øge effektiviteten og med

fokus på omkostninger startede vi

2012 med at omorganisere salgsledelsen

og salgsafdelingen til en

mere flad struktur.

Det gode salgsarbejde

Vi har samtidigt flyttet nogle support-funktioner,

som blandt andet

er overgået til andre afdelinger.

Dette har betydet, at vi har fået

plads til flere sælgere og dermed en

styrkelse af nogle nærområder og

vores Key Account afdeling. Resultatet

heraf – og selvfølgeligt et godt

salgsarbejde med fokus på nye kunder

– har blandt andet betydet, at vi

har handlet med HCS, ANCO Trans,

Viggo Petersen, Carlsberg, Leif Sørensen

Tanktransport, HC. Pumps,

OHL med flere.

Det er her værd at bemærke, at nye

kunder tilsammen udgør mere end

30 % af salget i 2012.

Det gode salgsarbejde kommer ikke

af sig selv. Få personer er skabt til

at sælge, og endnu færre er skabt til

Dieselduft og Truckermad.

Kunder fra Norge, Sverige

og Danmark testede MAN

entreprenør lastbiler i Århus

og Greve.

at sælge lastbiler. Vi er mange, som

igen og igen må træne vores færdigheder

gennem uddannelse, kurser

og sparring. Med udgangspunktet

i ”amatører træner aldrig, professionelle

træner hverdag” slog MAN

Academy og Ladegaard A/S dørene

op for ikke blot endnu et salgskursus,

men en rigtig salgsuddannelse

på merkonomniveau med afsluttende

hovedopgave og mundtlig

eksamen.

Nye værktøjer

Det var på alle måder utroligt spændende

at være med til, opgaven og

undervisningen gav anledning til

mange gode diskussioner og udvekslinger

af erfaringer i løbet af

perioden. Samtidigt gav det os alle,

nogle nye værktøjer til at gribe

salget an på en mere struktureret

måde.

Alle sælgere var igennem uddannelsen

og bestod med meget fine

resultater.

I forsøget på at øge vores indtjening,

som jeg tidligere var inde på, har vi

haft stor fokus på vores sideprodukter,

Servicekontrakter, Finansiering,

Rental og TeleMatics.


J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

Det har blandt andet betydet, at vi

lige nu sælger en servicekontakt på

over 50 % af de biler, vi leverer, og

at vi pt. har over 1.000 aktive kontrakter.

Vi har over 100 biler med

TeleMatics, vi har cirka 200 Rental

biler ude at køre, og vi laver finansiering

på mere end 35 % af de biler

vi leverer.

Mere med på hvert læs

Alle disse sideprodukter er vigtigere

end nogensinde for os. Indtjeningen

på bilerne er som sagt presset, og vi

skal have mere med på hvert læs.

Udover ovenstående har salgsafdelingen

deltaget, og drevet mange

events gennem 2012. Det er alle

events, hvor kunderne og produktet

har været i fokus. For at nævne

nogle af dem her, har vi blandt andet

deltaget i ”Transport øst”, vi har

gennem vores forhandler i Odense

deltaget i ”Vestfyn Trækker”, vi har i

Århus og Greve afholdt ”Trucknolo-

gy Days” og sidst, men ikke mindst,

har vi deltaget på den store fagmesse

for hele transportbranchen

i Europa, IAA i Hannover. Det var

her med stor stolthed, at vi kunne

byde vores mange danske kunder

indenfor på MANs stand og præsentere

dem for MANs teknologiske og

designmæssige overlegenhed.

At spå om fremtiden er svært, men

at tro 2013 bliver nemmere og mindre

ukompliceret vil nok være naivt.

Som nævnt tidligere, er vi lige nu i

fuld gang med at planlægge 2013,

budgetterne og planerne er ved at

falde på plads, men selvom 2013 sikkert

også bliver et vanskeligt år, er

jeg samtidig sikker på, at det også

bliver et meget spændende år for

os alle.

Vi skal i gang med at sælge det hidtil

stærkeste produktsortiment, hvad

angår både lastbiler og sideprodukter,

og til at støtte dette salg, har vi

allerede nu skudt vores ”nye model

MAN Truck & Bus 17

skandinavien

MAN Trucknology Days var ét af

de store kundearrangementer,

som blev afholdt i 2012.

kampagne” i gang. Denne kampagne

skal støtte vores salgsarbejde

gennem det meste af 2013.

Mål og planer

Som vi fortalte på filialmøderne, har

vi mål og planer for 2013.

Det overordnede mål er 20% markedsandele

og dermed et salg på

670 lastbiler.

Målene skal indfries gennem blandt

andet større fokus på segmentering

af kunderne og en bedre rådgivning

og synliggørelse af vores sideprodukter

til gavn for både kunderne

og os selv – det glæder jeg mig meget

til.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle

de supportfunktioner, som står bag

salgsafdelingen, samt til de kolleger

ude i vores filialer, som går den ekstra

meter, når vi har brug for det. Vi

i salgsafdelingen glæder os til 2013

med alle jer.

Med venlig hilsen MAN Salg.


MAN Truck & Bus

18 skandinavien J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

selgertrening

amatører trener ikke –

de spiller kun kamper.

Profesjonelle trener hver

dag…

Dette er en av hovedtesene som vår eksterne samarbeidspartner

Volo tufter sine selgertrenings-kurs på. Og i disse få ordene ligger

hemmeligheten til hvordan man kan bli god innenfor ethvert felt

eller interesseområde, enten det er i arbeidslivet eller privat.

Samtlige selgere på lastebil

i MAN har vært

gjennom salgstrening

med Volo, hvor salgsfokus

med behovsanalyse,

booking av møter, avslutning av

salg og kundebehandling har vært

blant temaene. Målet med kurset

har vært å engasjere, motivere og

inspirere selgerne til å fokusere på

positivt adferdsmønster i salgsarbeidet.

I denne forbindelse utarbeidet

selgerne i fellesskap en oversikt

over MAN sine USP (Unique Selling

Proposition); en liste som viser

hvorfor kundene bør kjøpe lastebil

av oss i MAN og ikke av konkurrentene.

”Personlig opplevde jeg kurset til

Volo som både lærerikt, engasjerende

og motiverende”,forteller Michael

Bermann, selger hos MAN, avd

10 glada MAN-säljare visar stolt upp sina nyförvärvade diplom.

Oslo. Han utdyper: ”Det var selvfølgelig

noen deler av kurset, som var

kjent fra tidligere salgstreninger/

kurs, men i hovedsak synes jeg Ketil

og Johnny gjorde en meget god

jobb. Vi fikk muligheten til å tenke

nytt, og gjennom praksis oppleve at

det faktisk virker”.

Adferd

”Vi gikk igjennom selgerens adferd,

verktøy og muligheter. I tillegg ble

det snakket mye om suksesskriterier,

kompetanse, energi, begeistring,

kjøpsmotiver, behovsanalyse, salgsteknikker,

merverdi, innvendinger,

kjøpssignaler og ikke minst avslutning/closing”,

forteller Bermann,

som har tatt med seg kunnskapen

inn i sitt daglige salgsarbeid.

I løpet av kurset ble det booket

mange møter med kunder som har

resultert i flere salg i ettertid. Mange

av kundene synes det var hyggelig

å bli kontaktet av MAN, da det var

lenge siden sist de hadde hatt kontakt

med oss.

Mer kontakt

”Ringeaktiviteten har tydeliggjort

et behov for å ha mer kontakt med

kunder som vi ikke har solgt bil til

på lenge”, oppsummerer salgs- og

markedsdirektør Pål Bergstad.

MANs Unique Selling Proposition

1. Retningsstabil

2. Høy nyttelast

3. Garantert god totaløkonomi

4. Førermiljø og kjørekomfort i

særklasse

5. Gjennomført kvalitet

Michael Bermann fra MAN Avd. Oslo, har

tatt med seg mye av kunnskapen han fikk på

Volo-kursene inn i sitt daglige salgsarbeid.

Diplom for fullført kurs hører selvsagt med.

Foto: Knut Myra

Utbildning

examensdags för

svenska säljkåren

Torsdagen den 25 oktober var det

examensdags för de svenska säljarna

och avslutningen med tillhörande

diplomutdelning arrangerades i

Jönköping.

Lyckad försäljning

Under 2012 har alla säljare genomgått

utbildningen ”Nyckeln till

lyckad försäljning” som har bestått

av såväl lärarledd som webb-baserad

utbildning. Utbildningen, som

bygger på MAN relaterade case, har

behandlat säljprocessens fyra faser

kontakt, behov, presentation och

förhandling/avslut.

Ambitionen är att säljträningen ska

fortsätta även under 2013 då målet

är att MAN ska ha branschens bästa

säljare. Sanningen är ju den att amatörer

aldrig tränar, de spelar bara

match. De professionella tränar

varje dag.


J A N U A R – M A R T S 2 0 1 3

kunderådgivning

Lavere omkostninger, bedre

præstationer, større

produktivitet og lønsomhed.

Sådan optimerer

MAN kundens vognpark.

MAN kan tilbyde en lang række af

Servicekontrakter: Service Comfort,

Service Comfort Plus og Service

Comfort Super samt markedets

bedste tilkøbsgarantier.

Stærkt tema

MAN sælgerne er blevet uddannet.

Et super stærkt supportteam bestående

af servicekontrakt-ansvarlig

Karsten Brink Mouridsen, Key

Account Manager Aftersales Kent

Krogsøe samt eftermarkedskonsulent

Claus Christensen skal sikre,

at kunderne modtager den bedste

rådgivning for deres virksomhed og

MAN Truck & Bus 19

skandinavien

Man service-

kontrakter

Transportmarkedet oplever i denne tid

store forandringer med usikkerhed til

følge. Derfor ønsker mange transportvirksomheder

overblik og gerne faste omkostninger.

MAN har mange gode løsninger.

En stolt Karsten Brink Mouridsen konstaterer,

at 50% af alle nye MAN lastbiler nu også

tegner en serviceaftale.

dermed den optimale servicekontraktløsning.

50% med servicekontrakt

Dette har bevirket, at vi hos MAN

har stor succes med antallet af nye

biler, som sælges med servicekontrakt.

I dag købes 50 % af alle nye

biler med en servicekontrakt. Antallet

af aktive kontrakter er selvfølgelig

også stigende, og nu har MAN i

Danmark opnået første store mål,

nemlig 1.000 stk. servicekontrakter.

Optimal TCO

En fantastisk succes, men det stopper

selvfølgelig ikke her, MAN ønsker

at udvikle nye servicekontrakt-

produkter, som kan bidrage til optimal

TCO, Total Cost of Ownership,

for vores kunder.


Fotos: MAN (3)

DECEMBER 2012

BRASILIEN

Kraftværksordre

MAN DIESEL & TURBO har modtaget

en ordre på levering af gensetmotorer

af typen 18V32/40

til et kraftværksprojekt i Aracruz i

det sydøstlige Brasilien. Kunden

er energiproducenten Companhia

Termoelétrica do Espiríto Santo

(CTES), der er et datterselskab af

den brasilianske investeringskoncern

Brazilian Private Equity. Udover

motorer omfatter ordren yderligere

mekaniske og elektriske

installationer. Ordren har en samlet

værdi af ca. 40 mio. euro.

MODULVOGNTOG

Prøvekørsel

MAN DELTAGER I ET TYSK FELT-

FORSØG MED modulvogntog, der

har en længde på 25,25 meter. Siden

begyndelsen af oktober har

vogntoget kørt i rutefart mellem

MAN Logistics-centrene i Dachau

og Salzgitter for at transportere reservedele

til lastbiler og busser.

Modulvogntoget har en kapacitet,

der er 40% højere end i almindelige

sættevognstog, og samtidig

overstiger den samlede vægt ikke

de tilladte 40 ton. Anvendelsen af

modulvogntoget på den knap 600

km lange strækning sker for at undersøge

de trafi ktekniske, økonomiske

og miljømæssige konsekvenser

af længere køretøjer inden

for godstransport.

COMPLIANCE

Konkurrence

I ANLEDNING AF DEN VERDENS-

OMSPÆNDENDE ANTIKORRUPTI-

ONSDAG den 9. december kan

MAN-medarbejderne vinde fl otte

gevinster ved at løse en compliance-krydsogtværs.

Den årligt tilbagevendende

dag er en markering

af FN-konventionen mod korruption

(UNCAC) fra 2003, der er ratifi -

ceret af 161 af verdens lande.

Antikorruptionsorganisationer som

Transparency International og førende

tyske virksomheder – bl.a.

MAN – arbejder for, at FN-konventionen

også ratifi ceres af Tyskland.

Yderligere oplysninger kan ses på

koncern-intranettet på adressen

http://man-inside.eu.

VOLKSWAGEN-KONCERNEN

Forretningsområde med potentiale

Georg Pachta-Reyhofen leder industrimotorforretningen i Volkswagen-koncernen.

Her et overblik over hans nye opgaveområde.

Georg Pachta-Reyhofen,

koncerndirektør for MAN SE

INFORMATIONSSIKKERHED

F

ra september 2012 har

koncerndirektør i MAN

SE Georg Pachta-Reyhofen

som medlem af

Volkswagens koncernledelse

stået i spidsen for industriområdet

med motorer, specialgear

og turbomaskiner i

Volkswagen-koncernen.

MAN-chefens ekstra ansvarsområde

går ud på at

nde frem til muligheder

for samarbejde mellem

MAN, Volkswagen og

Scania på industrimotor-

området og udvikle disse muligheder.

Stor faglig viden

Georg Pachta-Reyhofen er godt

klædt på til opgaven. Han er uddannet

maskinkonstruktør og kender

industrimotorområdet helt fra

bunden. Han kom til MAN-koncernen

i 1986, overtog i 1999 ledelsen

af motorudviklingen på MAN Truck

& Bus-fabrikken i Nürnberg, og i

2001 blev han udnævnt som medlem

af direktionen i MAN Truck &

Bus med ansvar for områderne teknik

og indkøb. Fem år senere ski ede

han til MAN Diesel-divisionen

som administrerende direktør, inden

han i 2010 overtog hvervet som

koncerndirektør i MAN SE.

Nye muligheder

Georg Pachta-Reyhofen er overbevist

om potentialet i et samarbejde

på tværs af koncernen inden for industriforretningen:

”Samarbejdet

mellem de virksomheder i

Volkswagen-koncernen, der er aktive

på industriområdet, rummer

store muligheder. I fællesskab

har vi chancen for at skabe øget

overskud fremover”.

Effektiv sikring mod tyveri af data

Koncernafdelingerne for IT og sikkerhed har søsat et nyt initiativ, der skal øge bevidstheden

om sikker behandling af fortrolige virksomhedsdata.

Fundamentet for MAN’s konkurrencefordele

og succes er

banebrydende produkter og

processer. ”Vores data er vores

kronjuveler” er overskri en for et

tiltag fra koncernafdelingerne for

sikkerhed og IT i samarbejde med

Jochen Schumm, personalechef i

MAN SE og MAN Truck & Bus AG.

”Vi vil tydeliggøre, hvilke værdier

medarbejdere og ledere har med at

gøre i det daglige, og vise, hvor risikoen

for eksempelvis industrispionage

lurer”, fortæller Arvid Rosinski,

Chief Information Security

O cer, MAN SE. Selv de bedste sikkerhedssystemer

er ikke noget

værd, hvis hemmelige dokumenter

ligger frit fremme i pausen, eller

en smartphone lytter med ved

fortrolige drøftelser. ”Vi viser på

vores kurser, hvor let fremmede

kan få adgang til data og omgå ad-

gangskoder, ligesom vi giver

praktiske råd”, siger

Martina Geils, chef for

koncernsikkerheden i

MAN SE.

Undgå industrispionage

I oktober blev tiltaget

skudt skudt i i gang i i Oberhausen

med pilotkurser, og

i begyndelsen af af 2013

kommer turen til til Münchenchen

og Augsburg. Augsburg. Ӄn

for én vil vi ud på alle

lokationer”, fortæller

projektkoordinator

Christine Leipold fra

koncernsikkerhedsafdelingen

i MAN SE. W

MAN Group

Bred vifte af produkter

I regnskabsåret 2011 kunne MANkoncernen

notere en omsætning

på 4,5 mia. euro for forretningsområdet

Power Engineering og

den eksterne motorforretning i

MAN Truck & Bus AG.

I Volkswagen-koncernen er der en

meget bred vi e af produkter på

industrimotorområdet. Sortimentet

omfatter alt lige fra store

dieselmotorer til skibe og kraftværker

over motorer til jernbane,

landbrug, byggeri og både til nødstrømsaggregater

og kra -varmeværker.

Afprøvning af samarbejde

”Aktuelt har vi nedsat arbejdsgrupper,

der skal undersøge muligheden

for synergieffekter mellem

virksomhederne MAN, Volkswagen

og Scania på industrimotorområdet

– f.eks. via et tættere teknisk

samarbejde på det forbrændingstekniske

område og inden for

rensning af udstødningsgas samt

materialeforskning”, beretter Georg

Pachta-Reyhofen. Næste skridt

er at undersøge samarbejdsmulighederne

med Volkswagen inden

for organisation, salg og service. W

Allerede inden startskuddet for initiativet blev der gjort opmærksom på emnet

informationssikkerhed ved hjælp af underlag på kantinebakkerne. Budskabet:

”Kan du holde det fortrolige fortroligt? Hos MAN kan man”.

I


MAN Group

II DECEMBER 2012

MAN Group i 3. kvartal 2012

LEDER

Kære medarbejdere!

Vores virksomhed står over for en lang

række udfordringer. Vanskelige samfundsøkonomiske

betingelser, herunder

særligt gældskrisen i Europa, har medført

stor usikkerhed og lagt en mærkbar

dæmper på konjunkturerne. Det gælder i

stigende grad også markederne uden for

Europa. Konsekvensen er dalende

ordretal i hele branchen – også i MAN.

Den alvorlige situation viser sig i ordretilbagegang,

lavere omsætning og et fald

i koncernens resultat. MAN Group opnåede

i de første tre kvartaler af 2012 et

driftsresultat på 656 mio. euro – sammenlignet

med 1.083 mio. euro i samme

periode sidste år.

Det hverken kan eller vil vi være tilfredse

med. For at forbedre situationen skal vi

alle arbejde målrettet på især at sænke

omkostningerne og optimere de interne

processer. Vi må opfatte uroen på markederne

og de aktuelle udfordringer som

en mulighed for at skabe forbedringer –

det er vigtigt at anvende denne tilgang.

Vi har tidligere indført muligheden for at

bruge fl eksible instrumenter som tids-

Ordreindgang Omsætning Driftsresultat Medarbejdere

[mio €] +|- [%]* [mio €] +|- [%]* [mio €] +|- [mio €]* Antal** +|- [%]***

MAN Group 11 852 – 8 11 582 – 3 656 – 427 54 970 5

MAN Truck & Bus 6 876 –2 6 559 2 132 – 259 35 513 0

MAN Latin America 1 919 – 24 2 105 – 24 175 – 128 1 919 0

MAN Diesel & Turbo 2 604 – 9 2 721 4 293 – 47 14 928 6

Renk 404 9 341 29 50 16 2 238 11

* *Ændring i forhold til 3. kvartal 2011 **Pr. 30.9.2012, inkl. tidsbegrænset ansatte *** Sammenlignet med 31.12.2011

HYBRIDTEKNIK

Støjsvag og emissionsfri

Renovations rmaer er på jagt e er miljørigtige og e ektive løsninger.

MAN Truck & Bus leverer svaret med lastbilkonceptet Metropolis.

LADEAGGREGAT

Laderen forsyner batteriet

med 9,6 kW i timen.

OPLADNINGSDÅSE

En almindelig stærkstrømsstikdåse

er nok

til at kunne oplade.

BATTERI

Her kan der

oplagres en ydelse

på 105 kWh.

DIESELTANK

Tanken kan rumme 120 l diesel til motoren,

hvilket er tilstrækkeligt til en hel arbejdsuge.

KAPACITETSFORØGER

V6-dieselmotoren, der yder

150 kW, har til formål at

øge rækkevidden.

ELMOTOR

Drivmotoren giver

en varig ydelse på

203 kW, og i akutte

tilfælde op til

283kW, hvis

nødvendigt.

GENERATOR

Her omdannes

dieselmotorens

ydelse til strøm.

begrænset ansættelse og registrering af

arbejdstid for at være rustet til konjunkturudsving,

og disse tiltag anvendes nu.

Samtidig skal vi fortsat investere i vigtige

områder som forskning og udvikling

samt salgs- og eftersalgsnetværk. I

nedgangstider som nu viser det sig for

alvor, hvor vigtig den mindre konjunkturfølsomme

serviceforretning er for

MAN. Det er også nu, der er brug for en

særlig indsats fra alle medarbejdere.

Jeg er sikker på, at hvis vi alle arbejder

mod samme mål, er effektive og viljefaste,

styrker vi vores virksomhed og kan

føre den sikkert fremad.

Med venlig hilsen

Georg Pachta-Reyhofen

Koncerndirektør i MAN SE

Med knap 350 indbyggere

pr. kvadratkilometer

er Belgien

blandt landene med

den største befolkningstæthed

i EU. Samtidig producerer

belgierne med ca. 500 kg affald

årligt mere a ald pr. person

end gennemsnittet i Europa. Derfor

er det et ideelt sted at udføre et

forsøg med den nyeste produktudvikling

fra MAN Truck & Bus – hybridskraldebilen

MAN Metropolis,

der for nylig er indsat af SUEZ Environnement

i Flandern, hvor den

Finansleksikon

tilpasset landet.

markedskapitalisering, udtrykker

virksomhedens aktuelle

børsværdi. Tallet bruges af investorer

og analytikere og beregnes

ved at multiplicere virksomhedens

aktiekurs med antallet af

aktier i omløb – aktier, som virksomheden

selv ejer, tæller ikke

med i denne beregning. Da kurserne

svinger som følge af mange

forskellige omstændigheder,

ændrer markedskapitaliseringen

sig løbende. Tallet er ikke nødvendigvis

et udtryk for den sum,

der kræves for at købe virksomheden.

Hvis nogle af markedsaktørerne

køber eller a ænder et

stort antal aktier, ændres kursen

omgående – især når det drejer

sig om virksomheder, der ikke

har så mange aktier i omløb. For

mange børsindekser er markedskapitaliseringen

en vigtig størrelse,

da virksomheder med stor

børsværdi normalt har større

vægt i det samlede indeks end

virksomheder med lavere børsværdi.

markedsværdi, den samlede

afprøves på alle ledder og kanter.

Metropolis byder på et helt nyt

koncept, der lover godt for fremtiden.

Lastbilen er udstyret med et

litiumionbatteri med en kapacitet

på op til 105 kilowatt-timer, som

let kan oplades via en stikkontakt.

På den måde kan den tonstunge

skraldebil køre 15 km fra hus til

hus med konstant igangsætning

og stop – helt uden at udlede CO2.

I tætbefolkede områder er denne

distance nok til at udnytte lasteevnen

på 22 kubikmeter. Hvis batteriet

skulle løbe tør for strøm, er

der monteret en V6-dieselmotor

med 204 hk fra Volkswagen-koncernen.

Den starter selv og leverer

den nødvendige strøm til elmotorerne.

Motoren skal ikke direkte

sørge for fremdri , og dermed kan

den hele tiden køre i optimal tilstand.

Uden den traditionelle lastbilmotor

er der lagt en kra ig

dæmper på støjniveauet, og det

gør det muligt at køre i de tætbefolkede

områder tidligt om morgenen

og sent om a enen. På den

måde kan a aldsturene også køres

uden for myldretiden.o

Dyr litiumteknologi

Spørgsmålet er så, hvorfor ikke

alle a aldsvirksomheder i Belgien

og rundt omkring i verden ski er

til MAN Metropolis? Svaret er,

at litiumbatterierne fortsat er

meget dyrere end almindelige

blyholdige batterier. Ifølge forskellige

undersøgelser kan det dog

hurtigt ændre sig, og så er vejen

banet for Metropolis – ikke blot

i Antwerpen, men også i mange

andre storbyer. W

Foto: MAN, illustration: Hokolo 3D


DECEMBER 2012

SERIE

Motorer, der ikke vil dø

Den ældste MAN Diesel-motor har kørt i 100 år. Også de nyeste

MAN-skibsmotorer er robuste og frem for alt økonomiske.

Ifebruar 1912 ski ede en tocylindret

retaktdieselmotor ejer

mod en købesum på 24.730

goldmark. Den kejserlige marine

erhvervede motoren fra MaschinenfabrikAugsburg-Nürnberg

som demonstrationsgenstand

til dækso cerskolen Kiel-Wiek. Siden

da har vidundermotoren

overlevet to verdenskrige, en række

moderniseringer og kassationer.

100 år senere kører den aldrende

skibsmotor fortsat – som

den eneste af sin type fra MAN. På

marineteknikskolen Stralsund-

Parow ved Østersøen kan unge

marinesoldater få et overblik over

INTERVIEW

de tekniske processer i en motor

ved at se nærmere på veteranmotoren.

DF-motorer med høj effektivitet

På de nyeste motorer er det ikke let

at se, hvilke opgaver knastaksel,

ventiler og regulatorer har. Motorerne

har en kompakt konstruktion

med elektronisk styring og er

meget økonomiske i drift. Et eksempel

er den store og effektive

dual-fuel-motor 35/44DF, som indeholder

den seneste teknologiske

udvikling til reduktion af emission

fra skibsmotorer. Det nye produkt

blev præsenteret på verdens

”Vi er i godt selskab i MDAX”

Helga Würtele, Head of Investor Relations i MAN SE, fortæller om MAN-aktiens overgang

til MDAX, adgangen til kapitalmarkederne og dialogen med analytikere og investorer

MAN People: MAN var med helt

fra oprettelsen af aktieindekset

DAX i 1988 og har været

repræsenteret i det førende

tyske aktieindeks ua rudt

frem til 2012. Hvordan har

MAN-aktien udviklet sig

på de 24 år?

Helga Würtele: Kursen på

MAN-aktien lå for 10

år siden på ca. 13

Som chef for Investor

Relations informerer Helga

Würtele investorerne om

MAN’s strategiske struktur.

førende skibsfartsmesse SMM i

Hamborg i september, hvor den

var et tilløbsstykke på MAN’s messestand.

Med gasdrift opfylder

dual-fuel-motoren allerede nu de

emissionskrav i Tier III, der kommer

til at gælde fra 2016. Frem til

2016 skal NOx-udledningen i visse

kystnære områder reduceres med

80% i forhold til år 2000. MAN er

godt forberedt! W

Der bliver passet godt på den 100 år

gamle dieselmotor, så den kan køre

lang tid endnu.

euro, steg så til over 120 euro i

2007 og ligger nu på 75 euro. Et

blik på aktiekursudviklingen for

de seneste år viser, at MAN-aktien

bevæger sig på samme måde som

ved andre producenter af investeringsgoder,

da disse aktier er specielt

følsomme over for konjunkturudsving.

MAN-aktien har ikke været repræsenteret

i DAX siden slutningen af

september og indgår nu i stedet i

MDAX. Hvad er årsagen til det?

Det var ikke den store overraskelse,

at aktien røg ud af DAX, da det

er en logisk konsekvens af, at

Volkswagen har overtaget aktiemajoriteten.Volkswagen-koncernen

overtog i juni 75% af aktierne i

MAN. Dermed var der for få MANpapirer

i omløb til, at aktien fortsat

kunne være repræsenteret i DAX.

DAX omfatter de 30 tyske virksomheder,

der har den største

markedskapitalisering. Her er

MAN ikke længere at finde, men

det medfører ingen væsentlige

ændringer.

Er det ikke en fordel at være repræsenteret

i DAX?

Ved at indgå i DAX får en virksomhed

uden tvivl en del opmærksomhed.

Det har imidlertid ingen

betydning for MAN’s finansieringsmuligheder.

Formålet med at

Historie

med

fremtid

være på børsen er at have adgang

til kapitalmarkederne. Det skaber

uafhængighed af bankerne, og

denne mulighed har vi fortsat i

MDAX. Investorerne kan desuden

til enhver tid handle med MANaktier.

Hvordan reagerede nansanalytikerne

og investorerne på afskeden

med DAX?

De har forståelse for ændringen,

da årsagen til udski ningen er så

let at forstå. Begge målgrupper

kan fortsat regne med vores gennemskuelige

og pålidelige informationspolitik,

uanset om MAN

indgår i DAX eller MDAX. Efter

sammenslutningen med Volkswagen

har automobilanalytikerne

interesseret sig for vores lastbildivision.

Vi er i øvrigt i godt selskab i

MDAX. Indekset omfatter med 50

virksomheder et bredt spektrum

af både traditionelle brancher og

nye vækstbrancher. Eksempelvis

er milliardkoncerner som EADS,

Hochtief og Metro AG repræsenteret

her.

Er MAN det eneste af Volkswagens

datterselskaber, der er børsnoteret?

Nej, slet ikke. Man kan også købe

Audi-aktier, selv om under en procent

af aktierne er i omløb. Scania

er ligeledes en børsnoteret virksomhed.

MAN Group

To generationer af

skibsmotorer: den

tocylindrede fi retaktmotor

fra 1912

og den nye store

dual-fuel-motor

35/44DF

FAKTA

HELGA WÜRTELE

Helga Würtele har siden 1. december

2011 stået i spidsen for Investor

Relations i MAN SE. Hun er bachelor

i erhvervsøkonomi og har arbejdet

10 år i forskellige banker – blandt

andet med kapitalmarkederne. I

MAN overtog hun i 2008 ansvaret

for kapitalmarkedsforretning og

virksomhedsvurdering i Finance-afdelingen.

Før sin nuværende stilling

var hun afdelingsleder for controlling

på forretningsområdet Power

Engineering.

III

Hvilke muligheder har du for at påvirke

virksomhedens udvikling positivt?

Vores opgave består i at sikre gennemskuelig

og tilstrækkelig information

til kapitalmarkederne. Ved

siden af samtaler med investorer

og nansanalytikere informerer vi

om MAN’s strategiske struktur på

forskellige konferencer. Desuden

er vores årsrapport en informationskilde,

og vi arrangerer en såkaldt

”Capital Market Day” en gang

om året. Her indbydes analytikere

og investorer til en direkte snak

med virksomhedens ledelse. Ved

disse arrangementer præsenterer

vi forretningsområderne Commercial

Vehicles og Power Engineering

side om side. W

Fotos: MAN(2), ddp images, Simon Katzer


Fotos: MAN(6), fotolia, gettyimages

MAN Group

IV DECEMBER 2012

LÆRLINGEUDVEKSLING

MAN-lærlinge erobrer verden

Lærlinge samler erfaring i udlandet på MAN-fabrikker i

Danmark, Kina, Tjekkiet og Polen.

Tre ugers praktikophold

i Tjekkiet i foråret 2012

øj af sted for mekanikerlærlingeneMatthias

Strobl og Andreas

Engelhardt, der arbejder med

spåntagende bearbejdning. ”Hos

PBS-Turbo lærte vi om processerne

lige fra spåntagende bearbejdning

af turboladerkomponenter

over montering til afprøvning af

den færdige turbolader”, fortæller

Matthias Strobl. Der var naturligvis

også tid til få nye venner.

Incitament og belønning

Cirka en erdedel af alle lærlinge

og elever i MAN Diesel & Turbo

(MDT) i Augsburg kan komme ud

på en MAN-fabrik i Europa som

et led i det EU-støttede udvekslingsprogram

Leonardo da Vinci.

Desuden står MAN i Augsburg og

Oberhausen bag udvekslingsophold

i Asien for handels- og kontorelever,

industrimekanikere,

spåntagningsmekanikere og studerende

med en særlig uddannelses-

MAN-KANTINER

a ale. ”Udlandsopholdet skal være

en gulerod og en belønning for de

bedste fra en årgang”, siger Kaspar

Fischer, uddannelseschef for MDT

Augsburg. Som begyndelse på det

tre uger lange ophold i København

besøgte mekatroniklærling Michael

Gaugenrieder og industrimekanikerlærling

Bernd Müller Diesel-

House, og de var meget imponerede

over de historiske dieselmotorer.

Dere er kom de rundt i forskellige

afdelinger hos MDT i København

”Lærlingene prøvede at dreje, fræse,

montere, klargøre CNC-maskiner

og lave tryktests”, fortæller Michael

Gaugenrieder.

At vove skridtet

Jan-Niklas Scholten, Friederike

Peuler (MDT Oberhausen) og Andreas

Laur (MDT Augsburg) er lige

kommet hjem fra et re ugers et

praktikophold af re ugers varighed

i Kina. ”Jeg har lært en helt

anden verden at kende – fra kultur

til arbejdssikkerhed”, fortæller Jan

Niklas Scholten, der er spåntag-

Laksefi let og sursød skinkeret

ningsmekanikerlærling. Hos PrimeServ

i Shanghai var de med ingeniørerne

ude på serviceopgaver

på containerskibe og olietankere.

Lærlinge og studerende med særlige

uddannelsesa aler fra MAN

Truck & Bus (MTB) har indtil nu

kunnet høste erfaringer i Polen,

Wales, New Zealand, Californien,

Thailand, Østrig og Sydafrika.

”Som international virksomhed

vil vi gerne vise de kommende

medarbejdere, at døren til verden

står åben, og opmuntre dem til

at tage skridtet”, siger Wolfgang

Straube, erhvervsuddannelsesleder

MAN-fabrikken i München.

”Man lærer sig selv bedre at kende,

får et bredere perspektiv og bliver

mere åben, når man er i fremmede

omgivelser i en fremmed kultur”,

fremhæver Wolfgang Straube. Det

gælder også for Faye-Alexandra

Moritz. ”Det var meget lærerigt

for mig at se, at menneskene i den

polske landsby var meget lykkelige,

selv om de ikke havde så meget”,

siger hun. W

MAN-medarbejdernes smag er meget forskellig rundt om i verden. Vi har spurgt

køkkencheferne, hvad der er på bordet i Kina, Brasilien og Augsburg.

Laksefi let:

MAN-medarbejdernes

livret i Resende

I Augsburg er thai-karryretten

i høj kurs. Sursøde

skinkestykker tager til gengæld

kegler i Changzhou.

L

akse let og alt, hvad der kan

grilles”. Giselle Barbosa Almeida

Cardin (28) er ikke lang

tid om at overveje, hvilke yndlingsretter

hendes kolleger i MAN i

Brasilien har. Hun er kantinechef i

MAN Latin America i Resende ved

Rio og har ansvaret for 92 medar-

bejdere, der hver dag laver mad til

op til 4000 spisende. ”Mit vigtigste

mål er, at kunderne er tilfredse”,

siger hun. Almeida Cardin har erfaring

fra mange kantiner og restauranter

og ved, at det ikke altid

er let at gøre så mange mennesker

tilfredse. ”I 2013 bliver det ’Feijoada’

– en gryderet med bønner

– der indtager førstepladsen”, siger

kantinechefen med overbevisning

i stemmen.

Sundt og friskt

I Changzhou bliver det en helt

anden ret, hvis man skal tro Hui

Jiang, der er chef for det catering-

rma, som MAN Diesel & Turbo

(MDT) i Changzhou benytter. Han

er overbevist om, at favoritten i

2013 bliver dampet hønsekød med

chilisauce. Aktuelt er den sursøde

skinkeret medarbejdernes foretrukne.

Udvalget af retter er meget

sundt. Der serveres tomater, lotusrod

og spinat som tilbehør. ”Hver

dag kan medarbejderne vælge to

ud af re slags kød samt to ud af tre

slags grøntsager, suppe og frugt”,

beretter Hui Jiang. Gerhard Frauenschuh,

Food & Beverage Manager

for MAN-kantinen i Augsburg,

laver ligeledes sund mad. ”Vi laver

hver dag tre retter mad, hvoraf en

er ”Diesel Fit”. Det betyder, at det

er a alanceret kost set med ernæ-

ringsfysiologiske briller. Desuden

tilbyder vi hver dag en suppe og

bu eter med forretter, salater og

desserter”. Gerhard Frauenschuh

lægger stor vægt på friske råvarer

og kvalitet. Den elleve-mand store

gruppe tilbereder hver dag ca.

1300 portioner mad. Livretten er

her ugens bu et, der er på menuen

hver fredag. Thai-karryretten

er dog også populær i Augsburg.

I 2013 forudser Gerhard Frauenschuh,

at vegetarretterne kommer

på fremmarch. W

KOLOFON

Fremmede kulturer og nye

arbejdsprocesser langt

væk hjemmefra. Næste

generation i MAN – her på

udveksling i Kina, Polen

og Tjekkiet – kan afprøve,

hvordan det er at arbejde i

udlandet, og om de egner

sig til et job med mange

rejsedage.

MAN People:

Nyheder fra MAN-koncernen

Udgiver:

MAN SE,

Ungererstraße 69, D-80805 München

Ansvarshavende for udgiveren:

Florian Wöst,

Corporate Communications

Redaktør, MAN SE:

Ute Hofmann, e-mail: Ute.Hofmann@man.eu

Redaktør, MAN Diesel & Turbo SE:

Dagmar Rohe, e-mail: Dagmar.Rohe@man.eu

Redaktør, MAN Truck & Bus AG:

Stefan Schmid, e-mail: Stefan.Schmid@man.eu

Kai Hansel, e-mail: Kai.Hansel@man.eu

Ide og tilrettelæggelse:

Burda Creative Group GmbH,

konzepthaus Medien und Marketing GmbH

More magazines by this user
Similar magazines