Kirkeblad august 09 - Sorgenfri Kirke

sorgenfrikirke.dk

Kirkeblad august 09 - Sorgenfri Kirke

KIRKEN I SORGENFRI

HØST 2009


Fællesskab og

sangglæde

Selv om jeg ikke bor i Sorgenfri

Sogn er jeg kommet i Sorgenfri

Kirke igennem de sidste 15 år og

har for et par år siden løst sognebånd.

Det er der mange grunde til og én

af dem er salmesangen, der virkelig

løfter og bærer én af sted på

”sangens vinger”.

Sangglæden tror jeg er kommet

ind med modermælken, idet jeg

sammen med mine to brødre er

vokset op i et grundtvigiansk skolelærer-hjem

på Midtfyn. Vores far

har tit fortalt om, hvordan vores

farfar, der var mejeribestyrer på

Nordfyn, både tidligt og silde gik

og sang i mejeriet. Ved alle familiesammenkomster

- og dem var der

mange af, for de var 7 søskende i

min fars familie - var højskolesangbogen

fremme og sangen løftede

sig, når min far, hans 5 brødre og

Jeg håber og tror, at

alle, der kommer til

gudstjenester eller de

mange andre arrangementer

i og omkring

kirken føler det gode og

varme fællesskab, som

er så vigtigt for langt

de fleste mennesker

ene søster sang for, da de alle var

begavet med en god og kraftig

sangstemme.

Det var derfor nærmest en selvfølge,

at jeg meldte mig til skolekoret

både i folkeskolen og senere i

gymnasiet. Jeg husker endnu den

fantastiske følelse af fælles sangglæde

og -styrke, da vores børnekor

ved en kirkekoncert i den lokale

kirke blev forstærket af et professionelt

voksenkor - det var en

utrolig dejlig oplevelse.

Den blomstrende sangglæde i Sorgenfri

Kirke skyldes ikke mindst

vores dygtige, entusiastiske og

sangglade organist Levi Bæk, der

ustandseligt opfordrer til at alle

synger med - helst stående og meget

gerne à cappella. Vores organist

er desuden primus motor for

drop-in koret hver tirsdag aften og

underholder med sang og klaver/

flygelspil både før gudstjenesterne

og ved Sct. Hans på kirkebakken,

hvor han er en ihærdig forsanger.

Jeg håber og tror, at alle, der kom-

mer til gudstjenester

og/eller de

mange andre arrangementer

i og omkring

kirken føler

det gode og varme

fællesskab, som er

så vigtigt for langt

de fleste mennesker.

Sangen som katalysator

for fællesskab

oplevede mange

danskere især i sommeren 1940,

hvor op mod 750.000 mennesker

med Axel Schiøtz i spidsen samledes

til alsangsstævner. Men også i

fredstid skaber fællessangen samhørighed.

Dem, der regelmæssigt kommer i

Sorgenfri Kirke, vil have bemærket,

at der er dannet et frivilligt

kirkekor, som nu har medvirket

ved gudstjenesterne igennem de

sidste 3-4 mdr. Koret er etableret

på et skønt koncept: sangglæde og

fællesskab samt tekst/indhold og

melodier i de mange gode nye og

gamle salmer. - Og det er jo ikke

svært at være med i kirkekoret, når

der er en menighed, der synger så

kirketaget løfter sig! Jeg er meget

glad for at være med i dette kor -

og synes det giver mening og sammenhæng

i mit liv helt tilbage fra

modermælken og til salme-korsangen

i Sorgenfri Kirke.

Kirsten Damgaard

Opvokset i Ringe. Ledende

overlæge, Gentofte Hospital.

Har 3 døtre og 3 børnebørn.

Suppleant i Sorgenfri

Kirkes menighedsråd.


Prøv nu,

bette ven!

Politikeren Svend Auken døde i

begyndelsen af august måned - og

i den anledning lød der mange

smukke ord.

Hans ex-kone Bettina Heltberg

skrev i en nekrolog: ”Mange af

hans gamle modstandere råber i

kor: ’Svend var et herligt menneske’.

De glemte bare at sige det,

da det gjaldt”.

Ord kan være taknemmelige.

Men en kommentar bed sig fast i

mig, politikeren Frank Jensens

ord: ”Svend havde evnen til at

tilgive sine fjender - og det kommer

fra hans religiøse tro”.

Det kommer fra kristendommen,

siger Frank Jensen.

Der er meget, der kommer fra kristendommen:

Næstekærlighed,

barmhjertighed,

at sætte det andet

menneske foran

en selv, at se sig

selv som skabt og

ikke tilfældig - og

meget mere. Kristendommensætter

på så mange

måder udsynet

for os - også selv

om vi måske ikke føler os særligt

kristne.

En af mine venner kom hjem fra

Indien. Det var i de glade hippiedage.

Det var en trend blandt

unge, at man skulle til Indien for

at opleve verdenen og søge sandheden.

Mange kom forandrede

hjem. Indien var meget anderledes!

En ubegribelig stor fattigdom

og en tilsyneladende stor laden

stå til - karma, my friend!

Min ven var dybt rystet. Hvorfor er

der ingen, der gør noget? Tiggere

på gaden og rige folk i store villaer!

Du skal elske selv

dine fjender. Det er

ikke let. Det er der

heller ikke nogen, der

siger, men kom nu.

Prøv, bette ven!

Du kan, fordi du selv

er elsket af Gud ...

Skandale! Man

skal gøre noget

for sin næste,

sagde han - og

hans kristendom

var blevet vækket!

Han fandt kristendommen

i Indien!

Frank Jensens ord rammer ned i

dette. Kristendommen er noget,

der taler til en. Den er ikke bare

noget, man tager frem, når man

skal til barnedåb eller i kirke juleaften.

Kristendommen sætter en himmel

over os. Du er ikke bare dig selv og

dit liv er ikke tilfældigt, men du er

villet og du er elsket dybest nede af

Gud selv - og han vil at du bruger

dit liv med kærligheden som dimension.

Ja, du skal elske også

dine fjender, siger Jesus, der er

Gud!

Det er let nok at elske dem, der

elsker en og at gøre noget for

dem, man holder af. Men du skal

mere. Du skal elske selv dine fjender.

Det er ikke let. Prøv, bette

ven! Du kan, fordi du selv er elsket

af Gud, og han vil at hans børn,

både de uvorne og dumme, de

søde og de gode, skal leve sammen

på denne grønne jord og passe

på den.

Ord kan være taknemmelige.

Jesus mente sine ord - og levede

dem helt ind i døden for os. Jo,

hans ord rummer en levet virkelighed.

Jo, du kan ... menneske! ”Jeg

er med dig alle dage ...” siger Jesus

Søren Hermansen


Årets lille menighedsrejse

fandt sted i slutningen af

juni. Vi tog af sted fra Sorgenfri

kirke mandag den 29.

juni. Solen skinnede og det

var 18 grader. 36 glade ”sorgenfri-folk”

var klar til turen.

Flemming Bertelsen var chauffør.

Han har været vores chauffør

på tidligere ture og er en lun

jyde fra Herning, som alle straks

holder af. Vi havde lejet en bus

fra Spjald Rutebiler. Er det ikke

trygt og godt, at der stadig er

noget, der hedder rutebiler?

Ud på motorvejen sydpå mod

Gedser. Halvvejs gør vi et pitstop,

som det hedder i motorsporten.

Vi skulle dog ikke skifte

dæk, men blot strække benene

og tjekke væskebalancen.

Rostock

På færgen over til Rostock sætter

vi den store Østersø-buffet til

livs. Mætte og tilfredse sejler vi

ind til Rostock. Byen kender

mange kun fra motorvejen og

suser lige videre. Det er ærgerligt,

for den rummer meget.

Det er en gammel by, der i middelalderen

var med i det mægtige

Hanseforbundet, der ofte lå i

4 herlige so

4 herlige so

stridigheder med den danske

konge. Byen var meget velhavende

i 1200-tallet, hvilket de

store kirker vidner om. Byen fik

tidligt universitet. Ja, det var det

første i Nordeuropa - et halvt århundrede

inden København. Tycho

Brahe gik her i 1566/67 - og

der hænger et flot væg plade til

minde om det. Vi ser den store

flotte Maria-kirke, der er ved at

blive sat i stand efter mange hårde

år under først nazismen og

siden kommunismen. Derefter

sidder vi på torvet og nyder byens

puls. Øllet og kaffen er gode

i disse egne!

Rügen

Vi kører fra Rostock og kommer

til øen Rügen, der ligger ud for

Stralsund og er Tysklands største

ø. Vi har booket hele Hotel

Kaufmannshoff, der ligger i den

charmerende by Bergen - lige

midt på øen.

Vi spiser en god middag og slumrer

sødt til det bliver tirsdag den

30. juni. Vi besøger på denne

dag borgen Arkona, der ligger på

den nordligste pynt på øen. Her

havde venderne, der i den sene

vikingetid plagede de danske kyster,

deres stærkeste borg. Flere

gange havde den danske konge

udrustet en flåde, der skulle

stoppe dette uvæsen, men først,

da Valdemar den Store og Absalon

i juni 1169 stævnede mod

Arkona med en mægtig flåde,

lykkedes det - og borgen med

dens afgud Svantevit blev besejret

og ødelagt. Området ligger i

dag og ser flot og fredeligt ud.

Poul Erik Branebjerg nyder freden

og skønheden.

Vi kører fra Arkona til den nærliggende

landsby. Altenkirchen.

Her byggede Absalon en kirke

med materialer fra vender-borgen.

Den kom som resten af Rügen

under Roskildebispen og var

det til 1648. Næsten 500 år!

Vi ser den smukke gamle kirke,

som Absalons arkitekter og

håndværkere byggede. Efter besøget

holder vi picnic i det grønne.

Putbus og Binz

´Dagen efter besøger vi den

uhyre charmerende by Putbus,


mmerdage på Rügen

mmerdage på Rügen

der havde sin storhedstid omkring

år 1800. Den satsede på

badeturisme - og blev velhavende,

indtil turismen skiftede til

øens gode strande på østkysten.

På strækningen fra Putbus til de

nye badebyer Binz og Gøhren

anlagde man i slutningen af

1800-tallet en damptog forbindelse,

der stadig er i brug. ”Der

Rasende Roland” hedder toget,

der er en seværdighed i sig selv -

og som stadig bruges af de lokale

som transportmiddel, hvis

man skal til stranden fra Putbus.

Præsten i Sorgenfri er en stor

beundrer af damptog, især smalsporsbaner!

Efter kørslen til stranden går vi

gennem badebyen Binz. Derfra

kører vi til et mærkeligt byggeri

fra nazismens dage. Hitler havde

gennem organisationen Kraft

durch Freude bestemt, at der

skulle anlægges store feriebyer,

hvor det tyske folk kunne rekreere

sig. Her ved Prora blev der

bygget en 4,5 km lang 6-etagers

bygning 150 m fra stranden. Her

kunne 20 000 mennesker bo

samtidig i

10 000 lejligheder, alle med havudsigt!

Det var masseturisme før

turismen rigtig blev allemands.

Byggeriet kom aldrig rigtig i

brug på grund af krigen, men

det står der stadig i sin vældige

grå beton. Solidt og uhyggeligt!

Vi går ned til stranden og spiser

picnic. Stranden er der ikke noget

i vejen med. Tværtimod.

Stralsund og hjem

Torsdag den 2. juli er det hjemrejsedag.

Vi kører fra Bergen til

Stralsund, der er en pragtfuld by

ved Østersøen. Med i Hanseforbundet

som Rostock i højmiddelalderen

og dermed rig. Vi ser

det i kirkerne Skt. Nikolaj og

Mariakirken. De er utroligt flotte

og i Mariakirken hører vi det

berømte Steelwagen-orgel.

Vi går gennem den gamle by til

dens ældste torv, der rummer

hele historien. Der ligger det

smukke gotiske rådhus og en

del gamle huse. Vi sidder på torvet

og nyder varmen, solen og

hinandens selskab.

Fra Stralsund kører vi til Rostock

og sejler hjem til Gedser.

fire herlige, varme og nærende

dage er forbi, men vi ses i Sorgenfri

Kirke!


Sommer på

vidunderlige sommerdage

og den smukkeste Sankt

Binhs båltale Sankt Hans aften på Kirkebakken

Kathrine Christensen spurgte Binh på Sorgenfri Torv om han ville

holde årets båltale. Binh svarede “Ja!” med det samme. Og holdt

denne smukke peronlige tale i den vidunderlige sommeraften.

Jeg er beæret fordi jeg får lov til at repræsentere borgerne i Sorgenfri og jeg er

ikke mindst beæret fordi jeg kommer fra en helt anden kultur end den danske.

Jeg er født og opvokset i Vietnam. I 1984 kom jeg til Danmark som bådflygtning.

Den gang flygtede jeg fra en kommunistisk og anti-demokratisk regering,

i håbet om en tilværelse med ytringsfrihed. Min rejse til Danmark har

været en meget barsk oplevelse. Jeg har sammen med 16 andre levet 10

dage på havet i en lille fiskerbåd, uden mad og drikke. Jeg har kæmpet mod

håbløsheden, og følt at døden var nær. Vi kunne ikke andet end at håbe på

at nå internationalt farvand, hvor der var en lille chance for at blive samlet

op. Og heldigvis skete det en dag. Vi blev samlet op af et Mærsk skib fra

Danmark, som sejlede os til Hong Kong, hvor jeg boede i en flygtningelejr

i 3 måneder. Derefter fløj jeg til Danmark og bosatte mig i Odense i 5 år. I 1989

flyttede jeg til København for at starte mit studie som bygningsingeniør på

DTU. I slutningen af 1995 flyttede jeg så til Sorgenfri og overtog cafégrillen.

Mine barske oplevelser som flygtning har bevirket at jeg værdsætter den

tilværelse jeg har i dag. De har motiveret mig til at gøre alt hvad jeg kan for at

integrere mig i det danske samfund. Jeg har kæmpet for at lære den danske

kultur at kende og beherske det danske sprog (som ikke er helt let sku’ jeg

hilse at sige). Jeg tager det derfor som et kæmpe skulderklap at jeg i dag

holder båltale i Sorgenfri og at jeg oven i købet kan sige ”rødgrød med fløde”.

Ligesom jeg har udforsket den korrekte udtale af retten rødgrød med fløde, har


Kirkebakken

med udendørsgudstjenester

Hans Aften vi kan mindes

jeg i forbindelse med min tale, også syntes det har været enormt spændende at

udforske traditionerne omkring fænomenet St. Hans.

Den sidst heks blev brændt i Danmark i 1693. Men i virkeligheden har myten om

hekse og trolddom ikke nogen direkte relation til vores St. Hans tradition. St.

Hans bålet er egentlig en bonde tradition, som hørte sig midsommeren til.

Bønderne lavede simpelthen et stort bål for at skræmme onde ånder væk. For at

have en syndebuk som man kunne give skylden, fx i tilfælde af en dårlig høst.

Det der i fortiden blev opfattet som heksegerninger kunne fx være en dårlig

fiskefangst, en dårlig høst, eller det at smitte folk med sygdom. Det tætteste vi

kommer på en heksegerning i dag, er vel aktuelle problemstillinger som fx

underskriftforfalskning, løgn eller direkte økonomisk kriminalitet. I stedet

for at blive henrettet på bålet, bliver man i dag sat i fængsel. Hvis Stein

Bagger havde været kvinde, ville han have været nutidens heks. Mens ITfactory

er gået konkurs, har finanskrisen for alvor ramt Sorgenfri og Danmark

i det hele taget. Nu rammes den “ægte økonomi” i takt med, at

efterspørgslen falder brat. Virksomheder må indskrænke eller lukke, og mange

af mennesker har mistet deres job. Derfor gælder det om at tænke positivt,

og bevare tålmodigheden og håbet om bedre tider. Men bare rolig, Binhs

pizzaer er stadig i høj kurs.

Til sidst vil jeg endnu en gang gerne sige tusind tak fordi jeg har fået til opgave

tale i aften, og ikke mindst fordi I gad lytte til mig. Jeg er utrolig glad for at være

en del af Sorgenfri. For mig er Sorgenfri hjertet af Virum og hele det fantastiske

område mellem Lyngby sø, Bagsværd sø og Furesøen. Jeg nyder løbeturene i

området og jeg nyder ikke mindst alle de glade mennesker som jeg møder på

torvet, med et smil på læben.

Hav en rigtig god sommer!


Konfirmandtid

Der er så mange tider: Højtid,

sommer- og vintertid, spisetid og

sovetid... ja, du kan sikkert fortsætte

rækken. I skrivende stund er det

agurketid i aviser og TV og også

lidt her i kirken for her er forholdsvis

stille. Men det bliver der

ikke ved med at være, for nu bliver

det KONFIRMAND-TID! Skønt!

Hvor har vi savnet dem!!

Der er 125 konfirmander på listen,

så det bliver stort og kræver lidt

planlægning. Vi har netop lagt sidste

hånd på efterårets forløb:

Vi har en masse lege, øvelser og

simuleringer parat, der illustrerer

hvad tro, kristendom og kirke går

ud på. Vi skal lære det hemmelige

konfirmandtegn for Gud, og tage

hul på det der med treenigheden.

Vi har planer om en ’kirketur’

rundt i lokalområdet - for alle kirker

ligner jo ikke Sorgenfri Kirke.

Vi får besøg af KFUM og K’s ungdomsgruppe

Teen Sing, der vil lære

os noget om rytmer og teater, og vi

skal synge gospel med vores musikalske

medarbejder, Vibeke.

Hver morgen indtil efterårsferien

indledes med en morgensalme -

nede foran udendørsalteret på kirkebakken.

Inden vi går hjem samles

vi til bøn, et Fadervor... og til

Nutella!

Der skal nås meget inden efterårsferien,

men vi vil gerne nå endnu

mere. Derfor har vi også planer om:

To ’Turbo-tours’ - forlængede

konfirmandmorgener, hvor vi bruger

det meste af en dag inde i København

og bl.a. skal opleve andre

måder at være kirke på.

Og to ’Aften-shows’ med natløb,

kirkebio, en hemmelig gæst og

natmesse i kirken.

Derudover skal vi i teateret samt

holde vores helt egen konfirmandaftengudstjeneste

med dans, sang

og musik. Gad vide, hvad vi egentlig

har gået og fået tiden til at gå

med i denne her sommerperiode

uden konfirmander...?

Kathrine Christensen


Spirekoret og Børnekoret!

Spirekoret

er for jer sang og musikglade

børn fra 0.-2. klasse. Vi øver

onsdag kl. 16.50-17.40. Vi synger,

danser, klapper, rapper,

synger efter håndtegn og lærer

om rytmer og noder og leger

musikken ind i kroppen. Koret

er med til børnegudstjenesterne

i Sorgenfri kirke, vi tager på

korstævner, er med til store

koncerter og møder vores venskabskor.

Vi har en pragtfuld kormormor,

der passer på os! Så kan jeres

forældre købe ind eller løbe en

tur, mens vi øver.

Børnekoret

Vi har brug for nye sangere fra

3.-6. klasse, både drenge og piger.

Vi øver onsdag kl. 15.15-

16.40, af og til lidt længere. Vi

mange forskellige slags sange:

danske sange, salmer, klassiske

sange, gospelsange, Disney- og

Beatlessange. Vi medvirker ved

gudstjenesten i Sorgenfri kirke

ca. en gang hver anden måned

og er med i en del andre projekter.

Vi tager på øveweekend i

en spejderhytte, på korstævner,

synger koncerter og har venskabskor

både i Danmark og i

udlandet.

Det får du

I begge kor arbejder vi grundigt

med stemmetræning gennem

en masse legende øvelser, og I

lærer at bruge jeres stemmer på

en god og sund måde. I bliver

trænet i at lytte til hinanden, at

synge rent og flerstemmigt, at

turde synge alene og I lærer noget

om noder, rytmer og musik

i det hele taget. Vi bruger meget

tid på krop og bevægelse. I lærer

hvordan gudstjenesten for-

løber og lærer de korsvar og salmer,

vi bruger i kirken.

Desuden har vi det rigtig sjovt

sammen og lægger vægt på det

sociale fællesskab.

Korets leder

Korleder er Vibeke Sahner

Ockelmann. Jeg er uddannet

musikpædagog og organist og

har beskæftiget mig med børnekor

i mange år. Jeg har undervist

i børnekorledelse på Det

kgl. Danske Musikkonservatorium

og ledet konservatoriets

børnekor i en periode. Jeg er

også leder af Lyngbykirkernes

Børnekor.

Første prøve i den nye sæson er

onsdag d. 19. august.

Vibeke

Hvis du vil vide mere så ring til mig

på tlf. 29 42 16 69 eller skriv til:

v_s_ockelmann@hotmail.com, eller

klik dig ind på Sorgenfri kirkes

hjemmeside og læs om os.

Så er det nu

drenge og piger

fra 0 - 6 klasse!

Kom forbi en onsdag og

prøv at være med! Hvis

du har sangglade venner

så tag også dem med!

Og til jer voksne: Fortæl

børn og børnebørn og

venner og bekendte om

korene!

Det er gratis

at synge

i korene!


Kort og godt:

Høstgudstjenester

For børn: 20. september kl. 10

For voksne: 27. september kl. 10

Der er stadig god ide i at holde

høstgudstjenester, selvom der ikke

er meget landbrug over Sorgenfri.

Det er det at huske at sige tak! Det

glemmer både små og store undertiden.

Høstgudstjenesten hjælper

med at huske det.

Børnehøstgudstjenesten handler

om skabelse! Mon ikke Gud havde

en høj hat på hovedet og en tryllestav

i hånden, da han skabte? Og

hvor meget skaberværk kan der

egentlig være inden i Sorgenfri Kirke

på sådan en søndag i september?

Vi er nogen, der slet ikke kan vente

med at finde ud af det. Og der

bliver, som altid, masser af det

hele - og noget både for øjne og

ører og næse og mund og mave.

Børnene kommer ind og fylder kirken

med frugt og grønt. Og bagefter

tager vi det hele med ud igen

og holder auktion over det på kirkepladsen.

Alle pengene går direkte

til vores venskabsmenighed i

Morogoro, Tanzania - og det er

helt fortryllende, hvad de kan få

ud af vores tiere og tyvere!

Det er Kathrine Christensen og Sø-

ren Hermansen, der i fællesskab

står for gudstjenesten sammen

med den øvrige iderige børnegudstjenestegruppe.

Ugen efter er det for de voksne.

Det er Søren Hermansen, der har

fornøjelsen.

Kursus i kristendom

Kom ind i troen -

16. september, 21. oktober,

18. november. kl. 17-18.30.

Foråret bød på et kursus, der hed

’Kom ind i kirken’, hvor luften

var fuld af spørgsmål til eller undren

over noget af alt det, der sker

omkring os og med os under gudstjenesten

og i kirkens rum. Vi var i

et rum, hvor der er plads til alle,

og hvor ingen spørgsmål var for

dumme eller svære. Det var en

række spændende og meget lærerige

møder. Nu fortsætter det med

en tre eftermiddage, som vi har

valgt at kalde ’Kom ind i troen’.

Sammen med Søren Hermansen

og Kathrine Christensen skal vi se

nærmere på nogle af Det Nye Testamentes

kernetekster. Hvad ligger

der i dem? Hvad betyder de for

os i vores liv, i vores hverdag?

Vi begynder med temaet:

’Vor tro er ikke på hvad som helst!

- introduktion til Det Nye Testamente’

og de næste par gange følger vi op

på temaet. Du kan sagtens være

med, selvom du ikke var med i for-

året! Tilmelding på kirkekontoret

45852372 eller på

sorgenfrikirke@mail.tele.dk

Filmretræten

9. september, 14. oktober og 4.

november.

Og dette efterår skal vi til Spanien.

Det vil sige, vi er allerede i høj grad

taget af sted. For efter denne sommers

KirkeFilmNat, som løb af stablen

den 12. August, hvor vi så hele

to spanske film på én aften: Pedro

Almodóvars storfilm ’Alt om min

mor’ og Luis Buñuels fantastiske

’Dagens skønhed’, er vi nu varmet

op og helt klar til fortsætte rejsen.

Vi gør, som vi plejer: Mødes kl.

18.00. Spiser sammen. Får en kort

præsentation af aftenens film. Læner

os tilbage og ser den. Holder

derefter en kort andagt i kirken. For

så med fornyet styrke fra en kop

kaffe og lidt kage at lade vores tanker

og holdninger til filmen få frit

spil. Alle og ingen er eksperter, og

det den ene ser på én måde, opfattes

ofte helt anderledes af den anden

- og det er skønt, for det er det,

der beriger! For det meste kunne vi

snakke hele natten, men vi slutter

altså omkring kl. 22.30 - for ellers

kommer vi jo aldrig hjem i seng.

Det koster 75 kroner i alt at være

med, og vi betaler første gang.

Tilmelding på kirkekontoret

45852372 eller på

sorgenfrikirke@mail.tele.dk

Onsdagsfilm

Onsdag formiddag kl. 10.00

23. september, 21. oktober og

18. november.

Vi mødes igen i mørket og udveksler

oplevelser og meninger bagefter

i det levende lys.

Juniorkonfirmanderne!

I år er det 3. klasserne fra Hummeltofteskolen,

der er inviteret

til at være juniorkonfirmander!

Det er onsdag eftermiddag lige ef-


ter skole - vi henter børnene på

skolen efter sidste time, og går

over i kirken for dér at gribe vandrestave

og madposer... for vi

skal på vandring!

Livet er en vej, der er korte veje og

lange veje, stenede veje, krogede

veje og lette og lige veje og vores

kommer til at føre os rundt i området

omkring kirken, ned i Åmosen,

over på kirkegården, eller ind i kirken,

op på loftet, ned i kælderen

og lige direkte op til alteret.

Man taler så godt sammen, når

man går, og vi skal lære en masse

om kristendom på en sjov og

spændende måde. Vi skal opleve

med hele kroppen. Bruge hovedet,

armene, ben og alle vores

muskler. Og skulle vi blive sultne

undervejs, så er madposen altid

fyldt med ét eller andet godt.

Vi begynder den 2. september og

slutter den 25. november.

Per Jensen & Kathrine Christensen

Er du nogens bedste?

Eller har du overskud og lyst til at

være det for flere? Så er der et

kuld juniorkonfirmander, der bliver

rigtig glade! Du må gerne være

med hver onsdag, men også gerne

bare engang imellem! Har du lyst

til at være bedste for os? Så ring til

Kathrine: 21740044 eller skriv på:

kach@km.dk

Per Jensen & Kathrine Christensen

BabyKirkeKlubben

Efter en kort sommerpause går vi i

gang igen onsdag den 19. august.

Det bliver som altid:

Babysalmesang i lige uger og legestue

i ulige uger. Hver onsdag

fra 10-12.

Babysalmesangen er nok sjovest

for dem på 3-9 måneder, men det

er altså også ret sjovt for os andre -

så alle er meget velkomne! Hvis

du vil vide mere så ring til Kathrine

Christensen på: 21740044, eller

skriv en mail: kach@km.dk

Kathrine Christensen

Det frivillige Kor

Ordningen med Det frivillige Kor,

hvor det lønnede kor er erstattet af

frivillige sangere, virker rigtig godt.

Der er nu en række mennesker, der

på skift er ”korsangere” ved gudstjenesten.

Det virker således, at

præsterne sender salmenumrene

pr mail senest lørdagen inden søndagen

til alle på listen. Om søndagen

kommer så dem, der kommer.

Hidtil har der været pæn opbakning

til gudstjenesterne.

Vi præster er meget glade for ordningen,

og vi glæder os over den

gode tilslutning til det at være ”kirkesanger”,

når man har tid og lyst.

Det er rigtig dejligt, at menigheden

derved selv synger for på salmerne -

og at sangerne kommer ned og sætter

sig i kirken under prædikenen.

Det signalerer, at vi er fælles om dette

- både dem ”på broen” ved organisten

og os andre nede i kirken.

Man kan komme på salmelisten,

hvis man vil - enten for at vide,

hvad søndagens salmer bliver, eller

fordi man har lyst til at være

med i koret de søndage, man kan.

Det er tanken i løbet af efteråret at

lave nogle aftener, hvor nye salmer

bliver sunget igennem, så præsterne

kan have et arsenal af nye salmer

at trække på.

Skriv til enten Sørens mail:

Sher@km.dk eller Kathrines

Kach@km.dk, hvis du vil på salmelisten

som enten sanger eller

bare salme-interesseret.

Kathrine Christensen

og Søren Hermansen

Læsere til gudstjenesten?

Vi har gennem et godt stykke tid

ofte haft folk fra menigheden, der

har læst en af gudstjenestens læs-


ninger. Som regel har det været

den evangelielæsning, der kommer

lige før trosbekendelsen.

Vi præster synes, at der er dejligt,

når nogle fra ”bænken” vil læse

Guds ord foran menigheden for

menigheden. Det giver godt liv i

gudstjenestens forløb, at der er

flere, der aktivt er med.

Og det kræver jo ikke andet, end en

lyst og lidt mod til at læse foran en

stor gruppe mennesker. Har du

det, kan du komme på ”listen” - og

så vil du blive kontaktet pr mail, om

du kan læse den efterfølgende søndag,

hvis du alligevel skal i kirke.

Du binder dig altså ikke til nogen

bestemt søndag og læser kun, når

du kan og har lyst!

Skriv til Søren: sher@km.dk eller

Kathrine: kach@km.dk, hvis du vil

kontaktes

Kathrine Christensen og

Søren Hermansen

Byggeriet går nu i gang

Nu står vi endelig med alle godkendelser

og bevillinger i hånden,

og håndværkerne kan rykke ind.

Uge 35 går de i gang med at renovere

- først kloaksystemet, der ikke

virker, så skal taget over Sognegården

pilles ned og erstattes af et andet.

Så skal gulvene i en del af bygningen

brydes op og der skal ændres

ved vandafledning. Inde i bygningen

skal ventilationen forbedres.

Endelig skal der ny facade udvendigt,

og en del vinduer skal udskiftes.

Det er en større omgang!

Det varer til februar, siger arkitekterne.

Det betyder, at der skal

etableres byggeplads på en del af

den ydre parkeringsring, og omkring

bygningen bliver der et sikkerhedshegn.

Dvs der bliver ikke

så mange parkeringspladser i perioden.

Man skal nok belave sig på,

at parkering bliver på Nettos parkeringsplads.

De store møder som foredragsaftenerne

kan vi desværre ikke afholde,

da vi ikke har køkkenfaciliteter.

Vi må vente til februar! Desuden

bliver der nogle tekniske vanskeligheder

med adgangsforholdene

til Kirkekontoret, men det må løses

hen ad vejen.

Samtalekredsen

Der vil i efteråret blive sat fokus på

begrebet vrede. Der er den gode

vrede og den ødelæggende vrede.

Vi kender begge dele fra vores liv.

Ring til Mechthild Grøngaard (

4585 4503) for at høre nærmere

om datoer og ledige pladser.

Julemarkedet nærmer sig

Lørdag den 28. november

kl. 11-16.

Ja, det er utroligt, men sandt, men i

år bliver det nok en del anderledes

pga. renoveringen af Sognegården.

På nuværende tidspunkt kan vi

ikke sige, hvorledes julemarkedet

bliver, men sæt bare kryds i kalenderen

alligevel.

Vi modtager gerne gode ting til

salgsboden og kramboden. Desuden

er der altid brug for gode

hænder inden og på selve julemarkedsdagen.

Så har du lyst til at være med i Morogoro-gruppen,

så ring til Inger

Christensen, 4585 5188.

Den store menighedsrejse

Årets menighedsrejse går til Det

hellige Land.

Den finder sted i oktober, hvor turen

går via Prag til Tel Aviv i Israel.

Herfra går rejseruten over Jeriko i

Det palæstinensiske Selvstyreområde

til Petra og Amman i Jordan.

Herfra går det så tilbage til Israel

til Jerusalem og Galilæa.

Rejseleder er Søren Hermansen.

Turen er overtegnet.

Sankt Hans 2009

var nok vejrmæssigt den bedste

nogensinde! Sankt Hans aften

2009 går over i historien som varm

og stille. I de 10 år vi har holdt

Sankt Hans fest på Kirkebakken,

har denne været den dejligste.

Der kom mange mennesker - og

stemningen var fin.

Efter den festlige båltale af pizzaejer

Binh, Sorgenfri Torv blev det store

bål, som KFUM-spejderne havde lavet

tændt. Derefter var der svingende

country and western musik i kirken

med Duck and Cover - en fuld

kirke var meget begejstrede.

Samtidig var der mange mennesker

Kirkebakken, fordi vejret

var eminent - og børnene stortrivedes

hos KFUM-spejderne, der havde

gang i den med snobrød og diverse

lege.

Aftenen sluttede med det lille bål

og salmen ”Dejlig er jorden”

Vejr og stemning var i top denne

aften - og aldrig har der været så

mange deltagere.

Forsidebilledet

Kirkerummet venter på børnene til

den store takkefest! Det er høsttid.


Smil, det smitter!

”Hvorfor er danskere så dårlige til

at smile til hinanden?”, spurgte den

afrikanske mand på sædet over for

mig i S-toget. ”Danmark er et rigt

land. Ja, I er endda blevet udnævnt

til verdens lykkeligste folk. Hvorfor

smiler I ikke?!” Ups, tænkte jeg og

måtte lige synke engang. For hvordan

svarer man på sådan et spørgsmål?

Først prøvede jeg med noget

med kultur og kulturforskelle. Men

den gik ikke: ”I har jo

alting, så hvorfor smiler

I så ikke?”

Og han havde jo ret: Alt

det vi har. Alt det vi får.

Så hvorfor ikke smile -

måske får vi endda endnu

mere på den måde!

Jeg har ladet mig fortælle,

at på døgnapoteket i

Ålborg har kasseapparaternes displays

en løbende tekst, der siger:

’Smil, det smitter’. Det er nok det

eneste, man kan opfordres til at

smitte med dér.

Jeg mener, i disse tider hvor det

siges, at godt 1,5 million danskere

formodes at kunne smitte hinanden

med svineinfluenza. Hvorfor

så ikke skynde os at smitte med

noget livgivende? Så smil, det smitter!

Det er jo ikke særligt svært eller

anstrengende at smile. I et leksikon

står der, at: ’Smilet er en

kløft i ansigtet, en sprække, som

fremkommer, når vi slapper af og

tager imod’. Eller som Victor Borge

siger det i sine erindringer:

”Smilet er den korteste afstand

mellem to mennesker”. Så hvorfor

egentlig gøre den større? Hvis det

stod til Benny Andersen, skulle

man hellere straks skyde genvej,

som han siger det i sit digt om

store afstande: ’Her går vi ved siden

af hinanden / med 12 tusinde

mil imellem os / for stædige til at

skyde den lille genvej / på godt og

Englesmilet, det finder

vi lige der, hvor vi står

ved graven, eller hvad

det nu kan være, der

tynger i vores liv, og

fatter, at vi har fået

livet givet

vel et smil’. Hvorfor ikke gå den

lille genvej? Eller gå på internettet

og bliv medlem af Facebookgruppen

”Få smilet tilbage I dansk kultur!

’Vi vil smile til minimum tre

ukendte mennesker hver dag’, står

der på siden, som har intet mindre

end 47.797 medlemmer! Tænk lige

over det et øjeblik: Hvis 47.797

medlemmer smiler til tre mennesker

hver dag - og smilet vel at

mærke smitter så meget, som man

siger, det gør - så er vi da ret langt

om ganske kort tid, ikke?!

Det er høsttid, og vi kan se tilbage

på en lang sommer fuld af solskin

og store oplevelser sammen. Derfor

samles vi i kirken til intet mindre

end to høstgudstjenester, én

for de store og én for de små.

Gudstjenester, der sætter ord på alt

det, vi får givet, og hvor vi skal synge

alle de salmer, der netop handler

om det: Nu falmer skoven, Vi

pløjede og vi såede, og Du gav mig,

o Herre en lod af din jord. Den

sidste, synes jeg næsten er den

smukkeste, for hør hvordan den

slutter: ’Så lær mig da, Herre, at

dig til behag / jeg bruger det pund,

mig blev givet, / at fylde med hæderligt

virke min dag, / at hjælpe

og værne om den, som er svag, / at

elske, thi deri er livet. / Og giv mig

til sidst / et navn, Herre Krist, /

som er i din livsbog indskrevet!

Det er en af de smukkeste årstidssalmer.

At se, at man har fået alt

givet og at leve derefter. Det må

være det med smilet - Englesmilet.

Jeg ved godt det ikke er påske, men

Grundtvigs salme Tag det sorte kors

fra graven siger det jo også så

smukt. At smilet, englesmilet, det

finder vi lige der, hvor vi står ved

graven, eller hvad det nu kan være,

der tynger i vores liv, og fatter, at vi

har fået livet givet. Og at vi oven i

købet, når det hele er slut, ved, at vi

står skrevet lige dér i Hans livsbog.

Det er stort. Det er fantastisk.

Så gå ud og smil - det smitter!

Kathrine Christensen


Beretning om arbejdet i

Sorgenfri Kirke i 2008 - 2009

I menighedsrådsloven er

blevet indsat en bestemmelse

om, at menighedsrådet

én gang årligt skal afholde

et menighedsmøde, hvor

der orienteres om kirkens

økonomi, om rådets virksomhed

i det forløbne år og

orienteres om den planlagte

virksomhed i det kommende

år.

Menighedsrådet har besluttet,

at der i år ikke vil blive afholdt

et sådant møde på grund af renoveringen

af sognegården. Rådet

vil derimod overveje at afholde

en form for årsmøde i

senaugust 2010, hvor vi udover

beretning bl.a. kunne lave lidt

”sommermøde” ud af det, men

mere om det senere. Denne beretning

vil således i år være en

erstatning for ”Sommermødet”.

Økonomi

Sorgenfri kirkes økonomi er

udmærket. Vi har stort set haft

råd til det, som vi synes, er fornuftigt

og /eller nødvendigt.

Personalet og rådet har været

fokuseret på at følge udgifterne

nøje og vi har forsøgt at holde

lidt igen af hensyn til den store

udgift, som kommer i forbindelse

med renoveringen af sognegården.

Gudstjenester

Kirkens kerneydelse er jo søndagens

gudstjenester, som altid er

velbesøgte. Præsterne har gennem

året forsøgt at få flere kirke-

gængere til at læse mindst en af

teksterne for at vise, at gudstjenestens

ord kan siges med mange

tunger, og at gudstjenesten

ikke er præstens alene.

Brugen af storskærmen giver således

også mulighed for at sætte

navn på læserne. I det hele taget

er præsterne meget glade for at

arbejde med storskærmen. Det

giver liv og dynamik i gudstjenesten

- og så har den også en

pædagogisk fordel, nemlig at

give knapt så øvede kirkegængere

mulighed for bedre at være

med. At skærmen ikke er større,

skyldes udbuddet af skærme på

indkøbstidspunktet. Med tiden

vil præsterne og rådet gerne

”have” en større!

Som I sikkert har lagt mærke

til, har vi fra beg yndelsen af

året indført et frivilligt kirkekor

af kirkegængere, som synger

ved alle søndagsgudstjenesterne.

Dette fungerer fint, og

vi er alle meget glade for ordningen.

Hvis man er interesseret

i at være med, henvender

man sig til Anders Torp Gundersen

(via kirkekontoret). Man

deltager, når man har tid og

lyst. Salmerne får man pr mail

på forhånd fra præsterne. Det

er tanken, at ”koret” mødes enkelte

gange i løbet af året og

lærer nogle nye salmer, som

præsterne kan bruge, når det er

aktuelt.

Ellers kommer man bare om

søndagen og går op på pulpituret.

Koret går så ned i kirken

under prædikenen og er med

der! Anders Torp prøver at koordinere

”strømmen” til koret

på de enkelte søndage, men er-

faringerne er, at det går pænt -

og præsterne er meget glade

for initiativet. Det er utroligt

dejligt, at menigheden således

selv synger for og med!

Børnekirken

Et andet nyt initiativ er, at der

er oprettet en ”børnekirke”,

som finder sted under søndagsprædiken,

hvor de mindste får

deres egen gudtjeneste med

sang, leg og oplæsning.

Det er vigtigt, at der gives

børnefamilierne gode vilkår,

når de kommer i kirke. Kirken

skulle gerne opleves som et

rart sted, hvor alle generationer

har deres plads.

Børnegudstjenester er også et

hit som f.eks. børnegudstjeneste

i forbindelse med Hellig Tre

Konger, fastelavn og sidst med

ikke mindst ”Bededag er

børnedag”, hvor der er boder

og aktiviteter efter gudstjenesten.

I år deltog ca. 300 i denne

børnegudstjeneste.

I 2009 fik Sorgenfri Kirke en ny

musikalsk medarbejder, som

først og fremmest står for kirkens

spirekor og børnekor. Vibeke

Sahner Ockelmann har

godt fat i børnene, og der er

glæde hver onsdag, når koret

mødes. Desuden har koret fået

sin egen ”mormor”, nemlig

Helga Frimodt Møller, der hygger

om børnene.

Konfirmationer

I 2008 var der et usædvanlig

stort hold konfirmander, nemlig

150, hvilket resulterede i, at

der blev holdt konfirmation 7

gange. Man kan i løbet af året


følge med i konfirmationsundervisningen på hjemmesiden.

I 2009 er indskrevet ca. 125 unge mennesker til konfirmationsforberedelse.

Øvrige aktiviteter

Der har også i dette år været et meget højt aktivitetsniveau på

andre felter end det børne- og ungdomsmæssige. Der kan

nævnes: foredragsrækker, filmretræter, studie- og samtalekredse,

filmklub, baby-salmesang, drop ind kor, julemarked,

Skt. Hans arrangement m.m. Der er fuld fart over Sorgenfri

Kirke. Her er det meget vigtigt at sige de mange frivillige en

stor tak for deres indsats. Uden alle disse mange hænder

kunne vi ikke få alle disse aktiviteter til at lykkes.

Kirkens missionsarbejde

I forbindelse med kirkens venskabsmenigheder i Morogoro i

Tanzania havde kirken i efteråret 2008 besøg af to unge præster

fra Tanzania, som i kirken, over for konfirmanderne og i

forbindelse med skolebesøg fortalte om livet i Tanzania, og

om det at være kristen. Derudover har vi i juli måned haft

besøg af pastor Herb Hafermann fra Morogoro, som havde

lejlighed til dels at fortælle om kirkens udvikling blandt masaierne

og dels at sige tak for de store beløb, som Sorgenfri

kirkes menighed igennem årene har indsamlet først og fremmest

til uddannelse af evangelister og præster.

Kommunikation

Kirkens kommunikation med sognet sker på forskellige måder.

Kirkebladet, som udkommer 3 gange om året, og som nu

på 5. år uddeles af frivillige personer fra menigheden, er

meget læst, men derudover har vi ”Søndag Morgen”, et internt

informationsblad, som udkommer 1 gang om måneden, og

som kan fås i kirken eller læses på nettet. Samtidig udvikles

kirkens hjemmeside -www.sorgenfrikirke.dk - hele tiden. Et

af de nyere tiltag er, at hele gudstjenesten lægges ud på nettet.

Renovering

Det kommende halve år vil stå i ombygningens tegn, hvorfor

en del aktiviteter ikke kan gennemføres på normal vis, men

det vil være muligt at følge udviklingen gennem hjemmesiden

og i ”Søndag Morgen”.

Skulle I ønske flere oplysninger, er I

velkomne til at spørge menighedsrådet

eller kigge på hjemmesiden, som

opdateres løbende med tekst og billeder.

Sorgenfri Menighedsråd

Inger Christensen

formand

KIRKEKONTOR:

Kirkens og kirkekontorets

adresse:

Sorgenfri Kirke,

Hummeltoften 1, 2830 Virum

Kordegn:

Bente Torp,

tlf. 45 85 23 72, fax 45 85 54 14,

E-mail:

sorgenfrikirke@mail.tele.dk

Hummeltoften 1, 2830 Virum

Åbent: Mandag-fredag kl. 9-13,

samt torsdag kl. 15-17.

Kirketjenere:

Anne Jensen, træffes ved kirken

hver dag undtagen mandag.

Tlf. 45 85 10 88,

mobil tlf. 20 22 24 72.

sorgenfrikirketjener@mail.tele.dk

Andrew Mark Hutton

Tlf: 45 85 10 88,

sorgenfrikirketjener@mail.tele.dk

Organist:

Levi Bæk, Hummeltoftevej 99,

tlf./fax 45 85 31 82.

Sognemedhjælper og kateket:

Per Jensen, tlf. 45 85 69 67,

E-mail: kirkekat@get2net.dk

træffes i kirken tirsdag til fredag.

PRÆSTER:

Søren Hermansen,

Hummeltoften 3 A,

Tlf. 45 85 71 81 eller 21 74 03 84

E-mail: sher@km.dk

Træffes tirs. til fre. 10.00-11.00

Kathrine Christensen

Tlf. 45 83 50 20 eller 21 74 00 44

E-mail: kach@km.dk

Træffes tirs. til fre. 10.00-11.00

MENIGHEDSRÅD

Formand:

Inger Christensen,

Agernvej 1, 2830 Virum,

tlf.: 45 85 51 88,

inger-christensen@mail.dk

Sorgenfri Kirkes

hjemmeside:

www.sorgenfrikirke.dk


Udgiver: Sorgenfri menighedsråd. Ansvarshavende og lay-out: Per Jensen. Tryk: Sorgenfri Tryk as, Virumgårdsvej 8 A, 2830 Virum, tlf. 45 85 55 54.

29. 1. s. i Advent Kathrine Christensen og Søren Hermansen

22. Sidste s. i kirkeåret Kathrine Christensen

15. 27. s. e. trinitatis Søren Hermansen

18. november kl. 17 - 18.30: Kursus i kristendom TILMELDING

Kathrine Christensen og Søren Hermansen

18. november kl. 10 - 13: Filmklub

8. 26. s. e. trinitatis Børnegudstjeneste Alle Helgen, Halloween

4. november kl. 18 - 22.30: Filmretræte TILMELDING

1. Alle Helgens dag Kathrine Christensen og Søren Hermansen

21. oktober kl. 17 - 18.30: Kursus i kristendom TILMELDING

November:

21. oktober kl. 10 - 13: Filmklub

14. oktober kl. 18 - 22.30: Filmretræte TILMELDING

25. 24. s. e. trinitatis Søren Hermansen

27. september kl. 10.00 Høstgudstjeneste for voksne

18. 23. s. e. trinitatis Kathrine Christensen

23. september kl. 10 - 13: Filmklub

11. 22. s. e. trinitatis Kathrine Christensen

20. september kl. 10.00: Høstgudstjeneste for børn!

16. september kl. 17 - 18.30: Kursus i kristendom TILMELDING

4. 21. s. e. trinitatis Søren Hermansen

Oktober:

9. september kl. 18 - 22.30: Filmretræte TILMELDING

Husk også:

27. 20. s. e. trinitatis Høstgudstjeneste Søren Hermansen

Kathrine Christensen og Søren Hermansen

15. december Søren Hermansen

10. november Kathrine Christensen

20. 19. s. e. trinitatis Børnegudstjeneste Høst

20. oktober Søren Hermansen

13. 18. s. e. trinitatis Søren Hermansen

6. 17. s. e. trinitatis Kathrine Christensen

8. september Kathrine Christensen

September:

Virumgård, kl. 14.30

Gudstjenester - kl. 10, hvor intet andet er nævnt

Gudstjeneste- og aktivitetskalender

More magazines by this user
Similar magazines