Handleplan for undervisning af ordblinde børn og unge i ... - Skive.dk

skive.dk

Handleplan for undervisning af ordblinde børn og unge i ... - Skive.dk

Forord

Ordblindeproblematikken i en kommunal sammenhæng er de seneste

år blevet aktualiseret i den pædagogiske verden.

Baggrunden for dette skal ses i perspektivet af, at vores samfund

udvikler sig med hastige skridt bort fra industrisamfundet imod

vidensamfundet.

Det stiller i høj grad andre krav og forventninger til den enkelte borger

om i særlig grad selv at kunne tilegne sig viden og indsigt på

specifikke områder.

Dette sidste element stiller nye krav til – og giver nye muligheder i

undervisningen af alle elever, også de ordblinde.

Undervisningen vil i højere grad blive baseret på et ændret læringssyn,

hvor hver enkelt elev skal have mulighed for at nå bredere ud,

dybere ned og højere op.

På landsplan taler man om, at 6% af børnene i en årgang kan karakteriseres

som børn, der er i risiko for at udvikling ordblindhed,

men at dette tal med en tidlig og målrettet indsats kan reduceres.

Det har været slående, at mange faggrupper i Skive Kommune prioriterer

indsatsen for børn og unge, der er i risiko for at udvikle

ordblindhed meget højt og samtidig hver på deres område lægger et

stort engagement i det.

Handleplanen for undervisning af ordblinde børn og unge i Skive

Kommune skal sikre, at ordblinde børn og unge i Skive Kommune får

et tilbud, der er baseret på et samarbejde mellem alle involverede

parter og med fokus på tidlig indsats og en nærhed i opgaveløsningen.

Barnets tidligste sproglige udvikling hænger nøje sammen

med dets læse­ og skrivemuligheder i folkeskolen og for dets senere

muligheder i uddannelses- og arbejdslivet.

Denne rapport indeholder forslag til handleplan, status i Skive

Kommune samt artikler og øvrige oplysende materialer om

ordblindhed.

3

More magazines by this user
Similar magazines