Handleplan for undervisning af ordblinde børn og unge i ... - Skive.dk

skive.dk

Handleplan for undervisning af ordblinde børn og unge i ... - Skive.dk

4c En indgribende indsats.

Barnet deltager i såvel de forebyggende –

som de foregribende indsatser, men får

desuden en individuel støtte i særlige

sproggrupper.

For børn med store sproglige problemer er

der særlige tilbud i småbørnsgrupper for de

3 – 6 årige.

SKOLE

Pædagog.

Talepædagog.

5 En forebyggende indsats. Klasselærer.

Læsevejleder.

6 En foregribende indsats.

Klasselærer søger rådgivning i specialcentret.

Der tages i samarbejde med skoleleder

og forældre stilling til, hvad der skal

foretages.

Hvis situationen bearbejdes inden for

skolens egne rammer aftales, hvad der

iværksættes og hvem, der er tovholder.

7 Den aftalte handleplan afprøves i en periode

på 3 måneder. Hvis der ikke ses den

forventede effekt, bør eleven indstilles til PPR

til yderligere vurdering.

De samarbejdende parter tager stilling til

mulige inkluderende og ekskluderende

indsatser og der udarbejdes en handleplan

med konkrete undervisningsforslag.

8 Når en elev i en normalklasse er diagnosticeret

som ordblind af PPR, når ordblindheden

er det primære problem, og når det

skønnes, at it er det rigtige undervisningsværktøj

til eleven, kan det fra 4. klasse

udløse en ordblindepakke.

Den udarbejdede handleplan suppleres

med konkrete undervisningsforslag.

Se beskrivelsen af Ordblindepakken.

9 Eleven undervises i klassen, på hold og

individuelt.

Der etableres korte kursusforløb på skolen.

Der arbejdes med specifikke elementer på

små hold uden for klassens rammer.

6

Klasselærer.

Specialvejleder

(specialcenter).

Skoleleder.

Forældre.

Evt. PPR.

Klasselærer.

Læsevejleder.

Specialvejleder

(specialcenter).

Skoleleder.

Forældre.

PPR.

Klasselærer samt

klassens lærere.

Læsevejleder.

Specialvejleder

(specialcenter).

Skoleleder.

Læsekonsulent.

Koordinator for

kompenserende it.

Klasselærer samt

klassens lærere.

Specialvejleder

More magazines by this user
Similar magazines