Skejby Sygehus

skejby.dk

Skejby Sygehus

Dagkirurgisk Afsnit åbnet

Skejby Sygehus

Den 6. september åbnede Dagkirurgisk

Afsnit (DKA) på Skejby Sygehus. DKA

kommer organisatorisk til at høre under

Anæstesiologisk­Intensiv Afdeling, men

skal varetage operationer for alle kirurgiske

afdelinger på Skejby Sygehus.

Patienter, som skal have foretaget mindre

kirurgiske undersøgelser og indgreb på

Skejby Sygehus, vil fremover kunne blive

behandlet på Dagkirurgisk Afsnit, der

ligger ved Indgang 11 under de nye Mor­

Barn Afsnit Y1 og Y2.

Når Dagkirurgisk Afsnit er fuldt udbygget

vil alle kirurgiske afdelinger på

Skejby Sygehus foretage undersøgelser og

operationer på Dagkirurgisk Afsnits fire

operationsstuer, men allerede i september

begyndte afsnittet forsigtigt på to af de

fire operationsstuer.

Det bliver i første omgang kirurger fra

Gynækologisk­Obstetrisk Afdeling Y og

Urinvejskirurgisk Afdeling K, der kommer

til at operere på Dagkirurgisk Afsnit.

Urinvejskirurgerne skal lave kikkertundersøgelser

af urinveje og blære (cystoskopier)

og lave dialyseadgang på patienter

med nyresvigt.

Mindre kirurgiske indgreb

Gynækologerne skal til at starte med

lave mindre kirurgiske indgreb i skeden,

udskrabninger, kikkertoperationer i livmoderhulheden,

keglesnit på livmoderhalsen

og operationer for nedsynkninger. Fra

1. oktober bliver der desuden foretaget

aborter og lavet kikkertkirurgi i bughulen.

Dagkirurgiske afsnit på sygehuse har

ifølge en rapport fra Evalueringscenter for

Sygehuse fra år 2000 adskillige fordele.

2006 – tid til

arbejdspladsvurderinger

I løbet af foråret 2006 skal samtlige afsnit

Skejby Sygehus udarbejde arbejdspladsvurderinger

(APV´er) og arbejdsklimaundersøgelser

(AKU´er).

Arbejdet vil foregå hen over foråret, hvor

den enkelte afdeling tager fat på arbejdet

med små to måneders mellemrum.

Arbejdet vil blive understøttet af skriftligt

materiale samt to store auditoriemøder

henholdsvis den 12. og den 27. oktober.

Her anbefales det, at alle afsnit deltager

med mindst en leder og en medarbejderepræsentant

– samt at alle funktionsledere

med personaleansvar deltager.

„Det er en særdeles krævende proces, der

skal i gang,“ siger arbejdsmiljøkoordinator

Helle Lehmann.

I løbet af efteråret vil sygehusledelsen,

når den kommer rundt til de enkelte

afdelingsledelser, have specielt fokus

på afdelingernes arbejdsmiljøarbejde

og deres arbejde med at relatere det til

strategiarbejdet.

Først og fremmest „sygeliggøres“ patienterne

mindre ved et kortere behandlingsforløb,

ligesom de også aktiveres bedre.

Derudover følger flere fordele, hvad angår

planlægning og økonomi: Operationsprogrammet

forstyrres ikke af akutte indgreb,

og der opstår en særlig kultur blandt

medarbejderne, der indebærer, at alle

procedurer udføres på kortest mulige tid,

fordi medarbejderne føler fælles ansvar.

More magazines by this user
Similar magazines