SÆLENs deployering til Middelhavet og den Persiske Golf

forsvaret.dk

SÆLENs deployering til Middelhavet og den Persiske Golf

Rejse- og nyhedsbreve - ubåden SÆLEN 2002-03

SÆLENs deployering til Middelhavet og den

Persiske Golf

Hvad er et rejsebrev?

Med det stigende internationale engagement op gennem 1990’erne og

i det nye årtusinde har mange af Søværnet og Forsvarets enheder brugt

Internettet til at fortælle om livets gang i forbindelse med operationer og

øvelser langt fra danske himmelstrøg.

Der findes ingen bestemmelser eller procedurer for rejsebreve. Det er den

enkelte enhed, der bestemmer, hvad rejsebrevet skal indeholde og hvem, der

skal skrive dem. Rejsebreve har derfor mange former og er skrevet af mange

forskellige personer. Nogen gange er det skibschefen selv, der skriver brevet,

andre gange er det dæksgasten, kokken eller en sergent. Det vigtige med

rejsebreve er, at de giver mange mulighed for at læse om, hvad enheden

oplever langt hjemmefra. Specielt ubåden SÆLEN havde i lange perioder

i sagens natur ikke mulighed for at give det enkelte besætningsmedlem

mulighed for at ringe og skrive, for på den måde at holde sig i kontakt med

familie og nærmeste. Rejsebrevene blev under SÆLENs deployering suppleret

med mulighed for at sende e-mail, en gang imellem.

Hvem læser rejsebrevene?

Rejsebrevene er blevet lagt på Søværnets Operative Kommandos hjemmeside

og har således været tilgængelige for alle via Internettet. Familie, venner,

kollegaer og offentligheden har haft adgang. De rigtig saftige og mystiske

historier er derfor ikke medtaget i rejsebrevene. Skibschefen og Søværnets

Operative Kommando har også fra tid til anden sorteret i udtryk, holdninger

og specifikke detaljer om operationen. De mange forskellige, der bidrager

til rejsebrevene, og alle de små historier giver et unikt indblik i, hvordan

livet ombord har været på SÆLEN. Rejsebrevene, suppleret med billeder og

lidt historiefortælling ved kaminens ild efter hjemkomst, har givet gjort det

nemmere for mange at forstå, hvad sejladserne egentlig har betydet for

den enkelte. Resultatet af ludo-turneringen, kokkens kulinariske overraskelser

og temperaturen i badebassinet på hotellet var meget vigtige sider af

ubådsfolkets liv langt hjemmefra.

Formål med deployeringen til Middelhavet og Golfen

Formålet med deployeringen var at deltage i operation Active Endeavour

5

More magazines by this user
Similar magazines