Download - Gyptone

gyptone.dk

Download - Gyptone

Gyptone Kant D1 system

Monteringsvejledning

Design og teknik

Produktbeskrivelse/anvendelse

Gyptone akustikloft med Kant D1 er et

færdigmalet, demonterbart loft, monteret

i skjult skinnesystem (T-24). Lofter med

Kant D1 er altid nedhængte. Gyptone akustiklofter

kan anvendes mange forskellige

steder, såsom skoler, kontorer og offentlige

bygninger. Gyptone lofter med Kant D1

er fuldt demonterbart og giver gode muligheder

for adgang til installationer bag

loftet. Gyptone loftplader med Kant D1

leveres med eller uden perforering i tykkelsen

12,5 mm og formatet 600 x 600 mm.

Nedhængningshøjde

Min og max nedhægningshøjde med

T-skinnesystem findes på side 5.

Overflader

Gyptone loftplader leveres færdigmalede i

Kant D1, Den anvendte maling er hvid

(NCS0500) med en glansværdi på 5-9 jf.

ISO 2813. Efterfølgende maling skal ske

med en korthåret malerrulle. Perforerede

plader må ikke sprøjtemales, da dette forringer

lydabsorptionen væsentligt.

Skinnesystemer

Gyptone Kant D1 installeres på et Quick-

Lock T-24 skinnesystem. Systemet er nedhængt

og der skal anvendes de korrekte

stropper til monteringen. Gyptone Kant

D1 skal monteres iht. denne monteringsvejledning

og byggeprojektets tegnings-

og beskrivelsesmateriale.

Brand

A2-s1, d0.

Belastning

Max. punktbelastning for Gyptone Kant

D1 (med max. nedbøjning på 2 mm)

er 1 kg. Såfremt en installation påvirker

pladen med en større belastning, skal

denne installation fastgøres til dæk konstruktionen

over loftet i eget nedhængningssystem.

Max. punktbelastning på

skinnesystem er 0,5 kg. Max. jævnt fordelt

belastning på bæreprofiler er 2 kg/m for

T-24 skinnesystem.

Formstabilitet

Gyptone Kant D1 bør monteres og anvendes

i rum med en relativ fugtighed, der

ikke vedvarende overstiger 70%, eller

temperatur der vedvarende overstiger

45 grader.

Vægt

Uperforerede Gyptone Kant D1 = 9 kg/m²

Perforrerede Gyptone Kant D1 = 8 kg/m²

Rengøring

Gyptone loftplader med Kant D1 kan aftørres

med fugtig klud med et almindelig,

mildt rengøringsmiddel. Brug altid rene

handsker under monteringen af Gyptone

Kant D1.

Vedligeholdelse

Ved skader på kanter eller overflader, anbe-

fales det at udskifte det beskadige element.

Gyproc A/S tager forbehold for eventuelle trykfejl samt forbeholder sig ret til sortiments- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.


Gyptone Kant D1 system

Montering af T-skinnesystem.

Vi anbefaler at hele monteringsvejledningen læses inden montering påbegyndes.

300 mm

A B

Kantlistens placering afmærkes med vaterpas/snoreslag og

listen monteres med skrue med fladt hoved, passende til

underlaget, pr. max. 300 mm. Første skrue placeres max. 50

mm fra et hjørne eller en samling. Monter ikke kantlister med

længder kortere end 300 mm. Ved hjørnesamlinger skæres profilerne

i tæt gæring, eller stødes op mod hinanden. Ved ujævnt

underlag monteres en tynd træliste bagved kantlisten.

C

15 mm

Ved længdesamling af bæreprofiler skal koblingerne trykkes

sammen, så Quick-Lock systemet aktiveres. Stropperne justeres,

så alle bæreprofiler er i højde svarende til den anvendte

kantliste. Bæreprofilet lægges ikke på kantlisten, men holdes

hævet ca. 15 mm over kantlisten.

Stropper til bæreprofiler placeres i rækker pr. 600 mm. Første

bæreprofil 200-600 mm fra væg. Første strop i bæreprofil

max. 100 mm fra væg. Øvrige stropper pr. max. 1200 mm.

Se illustration på side 4. Stroppens krog klemmes sammen

med en tang.

D

Afstand mellem profiler

Ved montering af afstandsprofiler placeres hage altid i slidsens

højre side set fra montagesiden. Afstandsprofiler monteres

med en afstand på 1200 mm, se illustration på side 4. Første

afstandsprofil placeres ved første strop. Yderste afstandsprofil

mod væg tilpasses i længden. Skinnesystem justeres til korrekt

højde. Hvert 5 bæreprofil, og alle afstandsprofiler mod væg-

gen fastgøres med vinkelbeslag.

Gyptone Kant D1 – Monteringsvejledning 2


Gyptone Kant D1 system

Montering af Gyptone Kant D1 loftplader.

Vi anbefaler at hele monteringsvejledningen læses inden montering påbegyndes.

J-profil

Z-profil

E

GYPTONE

GYPTONE

Ved oplægning af Gyptone loftplader anvendes rene bomulds-

handsker. Pladerne løftes vinkelret op over skinnesystemet.

J-profil føres ind over kanten på bæreprofilet, hvorefter pladen

lægges på plads, så Z-profilet ligger på modstående bæreprofil.

Herefter skydes/skubbes pladerne på plads i bæreprofilets

retning. Undgå at ridse pladerne. Alt installationsarbejde bør

være afsluttet inden montering af pladerne. Oplægning af

plader startes altid i rummets midte.

G

Ved montering af friseplader mod væg, monteres 2 stk. vægfjedre

pr. plade. Fjederens korte side skal presses ned mellem

kantliste og væg.

F

Friseplader: Forsiden af pladerne opmærkes. Z og J profilet

på bagsiden afkortes med en nedstryger eller tilsvarende.

Pladen vendes og tilskæres med kniv eller sav.

Friseplader må skæres max. 5 mm i undermål.

H

Gyptone Kant D1, monteret i skjult T-24 skinnesystem.

Gyptone Kant D1 – Monteringsvejledning 3


15

Gyptone Kant D1 system

Montering af T-skinnesystem og Gyptone Kant D1 loftplader.

Vi anbefaler at hele monteringsvejledningen læses inden montering påbegyndes.

Skinnesystem

38

Max.

100 mm

24

Dimensioner på T24 skinnesystem

4

Min.

200 mm

Max.

1200 mm

1

3

5

Min.

200 mm

600 mm

Estimeret forbrug ved montering af nedhængt skinnesystem

2

Produkt Betegnelse T24 Længde mm cc mm Forbrug/m²

1 Bæreprofil 4810181 3000 600 1,67 m

2 Afstandsprofil 4849111 600 1200 0,83 m

3 Kantliste 4133301 3000 24x24 12 15Opmåling

4 Justerbar strop - - 1200 1,39 stk.

Bæreprofil

L: T-24 3600 mm

Afstandsprofil

24

L: 600 mm

cc 1200 mm

Kantliste

25

L: 3000 mm

5

5 Vægfjedre 4133301 3000 24x24 3,3 stk. pr. m kantliste

19

24

24

25

5

12

15

19

24

19

24

19

24

24

24

38 38

19

24

15

NB! Gyptone afstandsprofil skal altid anvendes.

Afstandsprofiler skal altid placeres ved en strop.

24

25

5

25

5

25

5

24

12

12

15

15

1

2

3

4

5

12

Vægfjeder

15

Justerbare stropper

for længder mellem

90-1500 mm

Gyptone Kant D1 – Monteringsvejledning 4

38

38

38

15

15

15


Gyptone Kant D1 system

Montering af T-skinnesystem og Gyptone Kant D1 loftplader.

Vi anbefaler at hele monteringsvejledningen læses inden montering påbegyndes.

Gyptone Kant D1, nedhængningshøjde på

skinnesystem

For at sikre at pladerne kan monteres ubesværet i skinnesystemet,

skal afstanden mellem skinnesystemets underkant

og overliggende bygningsdel være min. 100 mm.

Min. 100 mm

T-skinnesystem med justerbare stropper

Højden er målt uden Gyptone loftplader og uden at tage

højde for befæstigelse til bagvedliggende dæk/tag konstruktion.

Afstanden er fra toppen af stroppen til underkant af

bæreprofil.

Gyptone Kant D1, friseløsninger

Max. 300 mm. Max. 300 mm.

T24 Justerbar 9-12 Min. højde 100 mm Max. højde 130 mm

T24 Justerbar 12-20 Min. højde 130 mm Max. højde 210 mm

T24 Justerbar 18-30 Min. højde 190 mm Max. højde 310 mm

T24 Justerbar 30-60 Min. højde 310 mm Max. højde 610 mm

T24 Justerbar 60-100 Min. højde 610 mm Max. højde 1010 mm

T24 Justerbar 100-125 Min. højde 1010 mm Max. højde 1260 mm

T24 Justerbar 125-150 Min. højde 1260 mm Max. højde 1510 mm

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

5

5

7 7

11

7 8

6 4

24 mm bæreprofil 4810181,

c/c afstand 600 mm. (hvert 5

bæreprofil fastgøres til væg).

24 mm afstandsprofil 4149111,

c/c afstand 1200 mm.

Justerbar strop,

c/c afstand 1200 mm.

Gyptone loftplade med Kant D1.

Hjørneprofil H 50/50, fastgjort

til væg pr. 400 mm, med skrue

med pan-hoved.

24 mm bæreprofil 4810181,

c/c afstand 600 mm.

24 mm afstandsprofil 4149111,

c/c afstand 1200 mm.

Justerbar strop, c/c afstand

1200 mm.

Gyptone loftplade med Kant D1.

Kantskinne GK-C, fastgjort til

væg pr. 400 mm.

Bæreprofil GK 1.

3

1

10

2

9

6

6

7

7

8

9

10

11

15,5 mm tilpasset gipsplade

GFKP 15 (faset kant fra fabrik)

(samlinger understøttes med

stålunderlag og spartles/

skrues).

Gyproc skrue QS 25.

11

Læs mere på www.gyptone.dk

3

1

25

Gyptone Kant D1 – Monteringsvejledning 5

2

4

Tilpasset bæreprofil GK-1,

c/c afstand 400 mm.

Koblebeslag GK 21.

Ophæng GK 26-25,

c/c afstand 900 mm.

Gyproc Kortplank, GKP 13

(faset kant fra fabrik).

Gyproc skrue QS 25.

Læs mere på www.gyptone.dk


in. 24 mm

Gyptone Kant D1 system

Montage af lysarmatur i Gyptone D1 loft.

Vi anbefaler at hele monteringsvejledningen læses inden montering påbegyndes.

min. 24 mm

Montering af lysarmartur i Gyptone D1 loft.

min. 24 mm

Montering af lysarmartur i Gyptone D1 loft.

min. 24 mm

Montering af lysarmartur i Gyptone D1 loft – detalje.

Montering af lysarmartur i Gyptone D1 loft – detalje.

Gyptone Kant D1 – Monteringsvejledning 6


Gyptone Kant D1 system

Gyptone Kant D1 – Gode råd

Hjørner med vægvinkel

Kant mod kant Smig samling Overlap samling

Sådan behandler du loftpladerne på byggepladsen

Gyptone D1

Gyptone D1

Gyptone D1

Gyptone D1

Placering af vægfjedre Brug de rigtige afstandsprofiler

Placering af første strop og afstandsprofil Max. 1 kilo belastning pr. plade

Bæreprofilet

hæves 15 mm.

i forhold til

kantlisten

Maks. 2 mm luft

Maks. 100 mm.

Gyptone D1

Gyptone D1

Gyptone Kant D1 – Monteringsvejledning 7


Gyptone Kant D1 system

Tjekliste for montering af T-skinnesystem og Gyptone Kant D1 loftplader.

Vi anbefaler at hele monteringsvejledningen læses inden montering påbegyndes.

Luftfugtigheden i rummet under

montering/drift må ikke overskride

70%.

Fastgør kantlister til underlag, med

en max. afstand mellem skruerne

på 300 mm.

Stropper sidder pr. 1200 mm.

Første strop max. 100 mm fra væg.

Bæreprofiler placeres med en cc

afstand på 600 mm og afstandsprofiler

med en cc afstand på

1200 mm. Placer altid et afstandsprofil

ved siden af en strop.

Gyproc A/S

Hareskovvej 12

4400 Kalundborg

Tlf. 59 57 03 30

Fax: 59 57 03 01

e-mail: info@gyproc.com

www.gyptone.dk

Bæreprofiler og afstandsprofiler

mod væg, holdes i en højde af

15 mm over bunden af kantlisten.

Brug altid de forskrevne afstandsprofiler

til Gyptone Kant D1 lofter.

Alle afstandsprofiler mod væg skal

fastgøres til væg.

Monter alt 2 vægfjedre pr. pladekant

ud mod væg.

Gyptone Kant D1 plader må max.

belastes med 1 kg pr. plade.

ISO og OHSAS

Gyproc A/S har et ledelsessystem, som er certificeret i henhold til

kravene i ISO standarderne 9001, 14001 og OHSAS 18001.

Gyptone Kant D1 – Monteringsvejledning 8

More magazines by this user
Similar magazines