PDF-fil - IAA

iaa.dk

PDF-fil - IAA

Indledning

Søværnets Operative Kommando har siden ’06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen

”Stop Olien”. Den har aldrig været tilmeldt

IAA i sin oprindelige form- og heller ikke i sin nuværende form.

Vi har tilladt os at dele præsentationen op i to faser. Første del

rækker længere tilbage end 2 år (men det er absolut nødvendigt

at kende den første fase, for at kunne vurdere den anden fase).

Det er så op til juryen, om de vil vurdere kampagnen som en

samlet helhed eller kun vurdere anden fase, som er gennemført

i 2009 og 2010.


Stop Olien!

– bliv Havmiljøvogter for SOK

Søværnets Operative Kommando har bl.a. til opgave at sikre, at

”dansk farvand er rent farvand” ved at forhindre, at der bevidst

bliver dumpet olie og ved at begrænse skaderne ved evt. uheld.

Alle erhvervssejlere i Danmark har derfor pligt til at melde alle

olieobservationer til SOK. En opgave, de bliver informeret om i

brochurematerialer, som bl.a. omdeles af lodser og div. rederier.

Denne pligt omfatter imidlertid ikke Danmarks ca. 45.000 lystsejlere

- og der skulle derfor gøres en hverveindsats for at få de

danske lystsejlere til frivilligt at hjælpe med at ”stoppe olien” ...


Tre formål for kampagnen

Kampagnen blev opdelt i to faser: En relativt bred awareness- og

hvervedel samt en efterfølgende member-get-memberindsats,

som en målrettet opfølgning på den første indsats (fra 2006-2008).

I første omgang blev der formuleret tre klare formål:

1) Danskerne skal vide, at Søværnet har en vigtig opgave, og at

lystsejlere kan gøre en forskel i kampen mod olieforurening.

2) Der skal sikres hurtige meldinger og dermed hurtigere indsats.

3) Alle der besejler dansk farvand skal vide, at SOK og Danmark

tager beskyttelsen af havmiljøet alvorligt - og vi fanger syndere.


To målsætninger for

aktiviteterne

Stop Olien Kampagnens overordnede mål var at få 10% af alle danske

lystsejlere til at melde sig som Havmiljøvogtere over en tre-årig

periode, hvilket svarede til ca. 4.500 personer.

For den efterfølgende member-get-member-indsats var målsæt- målsætningen

at 25-30% af havmiljøvogterne skulle tegne et nyt medlem,

således at styrken kom op på ca. 6.000 personer over en årrække.

Det skulle dog vise sig, at vi klart undervurderede sejlernes lyst og

vilje til at gøre en forskel: Første del af kampagnen gav ca. 8.000

havmiljøvogtere og anden del har p.t. skabt 5.000 havmiljøvogtere.

Der er således i dag (29. september 2010) 13.211 havmiljøvogtere.


Kommunikationsstrategi

Den første kampagne bestod af en brochure i en anderledes

holder, der sammen med et brev blev sendt til sejlklubberne.

Denne brochure blev understøttet af annoncering i div. special-

blade for sejlere samt udvalgte dagblade, og der blev ligeledes

udarbejdet et tv-spot, som blev sendt på bl.a. OBS!

Tilmelding foregik pr. kupon i brochuren, telefonisk eller via internettet,

hvor SOK’s hjemmeside havde en elektronisk kupon.

Endelig var der mulighed for at følge med aktuelle oliemeldinger

- og andre relevante aktiviteter - online på Søværnets website


Brochure til erhvervssejlere

For- og bagside

samt et af tre opslag…


Materialer

Brochureholder og brochure til sejlklubberne


Materialer Brev til sejlklubber, annonce samt tv-spot


Kommunikationsstrategi 2

Det bærende element i kampagnen fremadrettet var et brev fra

Admiralen til den enkelte havmiljøvogter, som takkede for engagementet

og interessen og indeholdt følgende materialer:

-Et oliekendingskort og meldeskema (lamineret)

-En SOK-vimpel til at føre synligt på båden.

-En række klistermærker med tlfnr’et i forskellige størrelser

-En gave som tak for hjælpen (en SOK-måtte til båden)

-Et eksemplar af den brochure, som omdeles til erhvervssejlere


Materialer

Meldeskema, brev fra admiralen til den enkelte havmiljøvogter og klistermærker


Materialer

Vimplen her vist i en annonce samt gaven ”en bådmåtte”


Kommunikationsstrategi

Ved sejlersæsonens afslutning blev der sendt et nyt brev til alle

havmiljøvogterne fra Admiralen, der takkede for indsatsen og

samlede op på årets aktiviteter.

Der blev desuden vedlagt en aktuel ”flådeoversigt” over søværnets

skibe og ønsket på gensyn i den nye sæson.

Indholdet fra brevet blev ligeledes trykt i en takkeannonce, der

samtidigt viste hvordan fordelingen af de mange havmiljøvogtere

var i landet.

Hermed var grundstenen for Havmiljøvogterkorpset lagt.


Materialer

Takkeannonce og sæsonafslutningsbrev fra Admiralen


De efterfølgende år

I 2007 og 2008 kørte kampagnen videre efter samme koncept.

En ny pakke hvert forår med friske materialer (vimpler, klistermærker

etc.) fra Admiralen og med en synlig forårsgave.

Det ene år var det en t-shirt med teksten ”Jeg er havmiljøvogter

– er du med?” og det efterfølgende år var det en streamer til

bilen/bådtraileren med samme tekst.

Hvert efterår fulgte endnu et brev fra Admiralen, der opsummerede

årets gang og understregede betydningen af, at de danske

lystsejlere bakkede op og holdt et vågent øje med vores farvande.


T-shirts

Streamers

Materialer

Hvervegave T Shirt samt bagrudestreamer


Økonomi fase 1

De første tre år var økonomien fordelt således:

- Annoncering (dagblade/fagblade/tv): 3.000.000

- Diverse materialer excl. Forsendelse: 5.000.000

Totalt budget sæsonen ’06/’07/’08: 8.000.000


Status på de første 3 år

De første tre år havde givet adskillige oliemeIdinger fra havmiljøvogtere,

mange tv-indslag og spaltemillimeter - og korpset var gået

hen og blevet til Danmarks største sejlklub med 9000 medlemmer!

Ligeledes var der kommet havmiljøvogtere fra Sverige og Tyskland

ligesom danske sportsflyvere havde udtrykt interesse i at hjælpe

med opgaven. Dem blev der også plads til i havmiljøvogterkorpset.

Der var således en positiv stemning i ’08, da det var tid til at revidere

konceptet. Det skete med udgangspunkt i en member-getmember

aktivitet samt deltagelse på en række bådmesser o.lign.


Den nye hvervestrategi

Generelt var antallet af olieudslip faldet igennem årene og det var

meget sandsynligt, at de mange havmiljøvimpler virkede præventivt.

Det skulle udnyttes i en ny brochure til erhvervssejlere!

Der skulle også mere fokus på vimplerne i kommunikationen til

Havmiljøvogterne. Det var vigtigt at vimplerne vajede og alle der

besejlede dansk farvand kendte deres betydning.

Der blev derfor plads til at udarbejde et nyt tv-spot til OBS! med

dette budskab samt et nyt website, der fokuserede på hvervning.

Der blev også lavet en SMS-tjeneste og plakater til sejlklubberne.


Materialer

Ny erhvervsfolder, ny hvervefolder på flere sprog, ny plakat


Materialer

Nyt tv spot samt nyt kampagnesite med mulighed for online-tilmelding

(Tv spot sendes som bilag)


Willkommen!

Blandt de nye vogtere var adskillige svenske og tyske lystsejlere

ligesom Den Kongelige Danske Aeroklub gerne ville være med

og derfor havde brug for et mærke til tøjet i stedet for vimplen.


En revitaliseret kampagne

Med nye materialer i et nyt og friskt look var kampagnen klar. Alle

der hvervede et nyt medlem fik to splintfri cafeglas med SOK’s logo

og årets gave i havmiljøvogterpakken var en flo-up nøglering.

Tabte man sine nøgler i vandet blev en ballon inde i nøgleringen

pustet op og sikrede at nøglerne flød i overfladen frem for at gå til

bunds. I sommeren fulgte medlem nr. 10.000 som fik en præmie.

Præmien var en tur med SOKs miljøskib - og skæbnen ville at havmiljøvogter

nr. 10.000 på denne tur var med til at opdage et

olieudslip og derfor kunne opleve hele indsatsen fra første række!


Cafeglas

Flo-up nøglering

Populære gaver


Populære gaver

Efteråret 2009 bød atter på et brev fra Admiralen, der kunne konstatere

at ”Danmarks største sejlklub” talte næsten 11.000 medlemmer

- og at gaven havde vakt ekstra jubel hos sin målgruppe.

I løbet af sæsonen havde adskillige havmiljøvogtere i hvert fald

ytret ønske om at få en ny tilsendt! Det fik de naturligvis og i foråret

’10 var årets gave også en nyhed, der blev talt om i havnene.

En ”ekstra oplader” til telefonen, som gav fornyet liv til flade batterier.

Den passede til div. telefonmærker og er uundværlig i

båden, hvor den med sin ekstra batteritid faktisk kunne redde liv.


Nødstrøm til mobiltelefon

Populære gaver


Økonomi

Budgettet for de to sidste år har været som følger:

Media: 200.000 kr

Direct mails og øvrige materialer: 2.800.000 kr

Excl. Messestande og messematerialer

Excl. Porto

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere specifikationer på

disse og andre poster, hvis det er relevant ligesom vi gerne fremsender

mere materiale, som denne ppt. ikke har kunnet rumme.


Afslutning

Her på slutningen af sæsonen ’10, kan vi konstatere, at der er

hver-vet 13.211 havmiljøvogtere. Heraf er 1/3 hentet via memberget-member.

Ca. 1/3 af alle danske lystsejlere er i dag

havmiljøvogtere.

Kampagnens succes kan også måles på det meget store antal af

vimpler i de danske havne. Årets gave for 2011 er en velbevaret

hemmelighed, som gør Havmiljøvogterne endnu mere synlige.

Brevet fra Admiralen udsendes i løbet af oktober og til foråret vil

der atter blive sendt nye Havmiljøvogterpakker ud, så SOK-vimplen

kan advare potentielle oliesyndere og evt. udslip bliver meldt.

More magazines by this user
Similar magazines