folder 2007 2008 080607 rette... - Esbjerg Svømmeklub

esbjergsvoemmeklub.dk

folder 2007 2008 080607 rette... - Esbjerg Svømmeklub

SVØMNING

AKTIVITETER 2007/2008


INDHOLDSFORTEGNELSE

DGI SYDVEST'S ÅRSMØDE....................................................................................3

TURNERINGS- og AKTIVITETSMØDE ..............................................................3

KONTAKTPERSONER OG ADRESSER ....................................................................4

DGI SYDVESTS SVØMMEUDVALG ...................................................................4

UDENFOR UDVALG.........................................................................................4

TURNERINGSANSVARLIGE .............................................................................5

ANDRE NYTTIGE ADRESSER ............................................................................5

OVERDOMMERE ..............................................................................................5

MEDLEMSKLUBBER .........................................................................................6

HALLER og KURSUSCENTRE ...............................................................................11

STÆVNER OG TURNERINGSREGLER ..................................................................12

GENERELLE REGLER FOR STÆVNER ..............................................................12

BEGYNDERTURNERING.................................................................................14

TALENTTURNERING ......................................................................................15

BRONZE- OG SØLVTURNERINGEN...............................................................16

UDTAGELSESSTÆVNE....................................................................................18

DISTANCESTÆVNE ........................................................................................18

SPRINTERSTÆVNE .........................................................................................19

REGIONSMESTERSKABER..............................................................................20

ALTERNATIV STÆVNER..................................................................................22

LANDSSTÆVNER ...........................................................................................22

SVØMMESKOLE..................................................................................................23

NÅLETIDER - DAMER..........................................................................................24

NÅLETIDER - HERRER .........................................................................................24

KURSER ..............................................................................................................25

KURSUSOVERSIGT 2007/2008......................................................................25

SPOTKURSER.................................................................................................25

BASISKURSUS ...............................................................................................26

HJÆLPEINSTRUKTØR UNGDOM 1 ................................................................27

HJÆLPEINSTRUKTØR UNGDOM 2 ................................................................28

INSTRUKTØR 1..............................................................................................29

INSTRUKTØR 2..............................................................................................30

INSTRUKTØR 3..............................................................................................31

INSTRUKTØR 4..............................................................................................32

INSTRUKTØRSPIRER......................................................................................33

OFFICIALKURSUS MODUL 1..........................................................................34

OFFICIALKURSUS MODUL 2..........................................................................35

OFFICIALKURSUS MODUL 3..........................................................................36

OFFICIALKURSUS MODUL 4..........................................................................37

TILMELDINGSBLANKETTER FOR KURSER ...........................................................38

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest

1


2

FØLG MED! - IDRÆTSNYHEDER I DIN INDBAKKE.

Modtag DGI's nyhedsbrev på mail – så kommer du ikke bagud!

Klik ind på www.dgi.dk/nyhedscenter - her kan du bestille abonnement på nyheder

fra DGI. Ud fra dine interesser vælger du selv hvilke informationer, der skal indgå i

dit personlige nyhedsbrev.

På www.dgi.dk/ sydvest kan du altid følge med i nyt om stævner og kurser på

landsplan.

På www.dgi.dk/

sydvest kan du altid følge med i nyt om stævner og kurser på

amtsplan, her vil der også være andre nyttige informationer der vil komme fra

svømmeudvalget. Det vil også være her du ville kunne se hvis der vil ske ændringer

eller der er kommet nye tiltag.

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


HUSK at sætte

X I KALENDEREN TIL:


DGI SYDVEST's årsmøde

Onsdag den 28. november 2007

kl. 18.00 – sted oplyses senere

OBS! Grundet vedtægtsændringer sker valg af formand for

svømmeudvalget på vores årsmøde.


TURNERINGS- og AKTIVITETSMØDE

Onsdag den 12. marts 2008

kl. 19. 00 på RAGU-KU i Oksbøl

OMFATTER:

Beretning fra formanden.

Ris og ros til udvalget.

Valg af udvalgsmedlemmer og formand.

Forslag til nye tiltag (kurser, svømmeskoler og lign.).

Foreningsrunde - 5 min. pr. klub (erfaringsudveksling).

Indbydelse og dagsorden tilsendes formanden i svømmeklubberne.

Ris og ros til udvalget på baggrund af de afsluttede turneringer.

Færdiggørelse af den kommende turneringsplan.

Information og inspiration til andre aktiviteter indenfor svømning i DGI Sydvest.

Stævneønskeliste, indbydelse og dagsorden tilsendes formanden i

svømmeklubberne.

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 3


4

KONTAKTPERSONER OG ADRESSER

DGI SYDVESTS SVØMMEUDVALG

Formand Marianne Brøndsted 75 38 45 36

H.P. Andersens Alle 1, 6600 Brørup msb.dgi@mail.dk

Formand og aktiv i Svømmeklubben Brørup, hvor jeg er træner for børn i alderen

fra 4 – 16 år.

Mine ansvarsopgaver i svømmeudvalget er den dagligkontakt til klubberne, PRopgaver

samt kontakten til svømning uden for amtets grænser.

Kursus- Mogens Marker 75 24 58 80

ansvarlig Solvænget 135, 6870 Ølgod s.m.marker@webspeed.dk

Amtsinstruktør og svømmetræner i Ølgod GU, svømning.

Menig Julius Ravn 76 76 70 30

Medlem Skamstrupvej 5, Sig, 6800 Varde 40 28 15 48

Tilknyttet Varde Svømmeklub tivo@dfif.dk

Stævne og Laila Andersen 75 14 03 16

PR ansvarlig: Morbærlunden 40, 6705 Esbjerg Ø lbga@svenet.dk

Aktiv i Swim Team Esbjerg, og tidligere elite udøver. Dommerudannet og ansvar for

DGI Sydvests Svømnings ”Info formidling”.

Alternative Emil Poulsen 75 24 54 07

stævner: Brombærvej 27, 6870 Ølgod emil.poulsen@oncable.dk

Aktiv i Ølgod svømmeklub som instruktør for børn i alderen 8 til 15 år og voksen

svømning samt vandskræk. Ansvarlig for alternative stævner og kurser i Ribe amt

UDENFOR UDVALG

Official- Ejvind Andersen 75 38 17 50

Uddannelse Vestervang 3, 6650 Brørup elander@stofanet.dk.dk

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


TURNERINGSANSVARLIGE

Begynder- Carsten

Jensen 76 10 53 56

stævner DGI Sydvest

Nygade 2, 6753 Agerbæk

carsten.jensen@dgi.dk

Talentstævner: Børge Larsen 75 32 48 06

Dalsøvej 185, 7200 Grindsted larsen.grindsted@mail.dk

Bronze/ Thomas Stub 75 13 04 50

Sølv-stævner: Amagervej 14, 4. lejl. 5 20 62 13 50

6705 Esbjerg Ø stub@swim.dk

ANDRE NYTTIGE ADRESSER

DGI Sydvest:

Idræts-

Nygade 2, 6753 Agerbæk 75 19 60 22

ribe@dgi.dk

ww.dgi.dk/ribe_amt

koordinator: Carsten Jensen 76 10 53 56

DGI SYDVEST 25 30 72 49

Nygade 2, 6753 Agerbæk carsten.jensen@dgi.dk

Ragu-Ku: Strandvejen 1, 6840 Oksbøl 75 27 11 10

info@ragu-ku.dk

www.ragu-ku.dk

OVERDOMMERE

EA: Ejvind Andersen 75 38 17 50

Vestervang 3, 6650 Brørup ean@eurofins.

OJ: Ole Jørgensen 75 14 06 25

Kastanielunden 98, 6705 Esbjerg Ø owj@tdcadsl.dk

MJ: Mona Jørgensen 75 15 45 54

Krebsens Kvarter 87, 6710 Esbjerg V jespermus@esenet.dk

NB: Niels Bonde 75 33 82 62

Flintemarken 20, 7190 Billund niels.bonde@ddf.dk

SD: Stefan Dracea 21 41 60 81

Hobrovej 3, 6700 Esbjerg sdr@pwc.dk

TM: Tom Mathiasen 75 53 35 43

Agtrupvej 68, 6000 Kolding tmathiasen@mail1.stofanet.dk

Ved afbud kontakt venligst: Laila Andersen, tlf. 75 14 03 16

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 5


6

MEDLEMSKLUBBER I RIBE AMT

Alslev Gymnastik- og Ungdomsforening

Formand: Laila Mortensen Rosenvej 7

Alslev, 6800 Varde

2x1962@mortensen.mail.dk

75 26 96 50

Askov/Malt Ungdom- og Idrætsforening

Formand: Anders Lauridsen, Hvedevænget 45 75 36 22 53

6600 Vejen

Billund Idrætsforening

Formand: Søren Boalth, Solsortevej 1

7190 Billund

boalth@stofanet.dk

75 35 39 49

Billund Ungdomsskole Klub

Formand: Frede Nørskov, Postboks 71

7190 Billund

72 13 16 50

Blåvandshuk Svømmeklub

Formand: Lisbeth Mølleskov, Dalgårdsvej 57

6840 Oksbøl

moelleskov@c.dk

75 27 28 18

Kontaktperson: Søren Poulsen, Odinsvej 32

6840 Oksbøl

75 27 02 16

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole

Formand: Kirsten Tygesen, Gabelsvej 12

6740 Bramming

Dagcentret Kærhøjen

Formand: Hanne T. Andersen

Beskæftigelsescentret i Vejen

Kærhøjparken

75 36 41 62

Danmarks Ryg Lokalafd. Esbjerg

Formand: Henning Kristensen, Åmosevænget 28 75 15 39 62

6710 Esbjerg V

DUI leg og virke

Formand: Carl Henning Møller, Jagtvej 79

6705 Esbjerg Ø

chm@kreds.lev.dk

75 14 28 79

Esbjerg Gymnasium og HF kursus

Formand:

Filskov IF

Thomas Kaptain, Esbjerg Gymnasium 75 14 13 00

Stengårdsvej 345, 6705 Esbjerg Ø

Formand: Sonja Laustesen, Engdraget 10

Filskov, 7200 Grindsted

75 34 81 44

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


Føvling/Stenderup Ungd.- og IF

Formand: Connie Pedersen, Møllebakken 17

6683 Føvling

75 39 83 18

Grindsted Firmaidræt

Formand: Jørgen Madsen. Nymarksvej 4

7200 Grindsted

75 31 04 31

Grindsted Dykkerklub

Formand: Karsten Bruhn Madsen

gdk@sport.dk

75 32 23 95

Gørding/Lourup Idrætsforening

Formand: Jørgen Olesen, Tingvej 2

Sønder-Lourup, 6690 Gørding

75 17 89 51

Hedelund Motionscenter

Formand: Lita Mortensen, Storegade 172

6705 Esbjerg Ø

75 13 07 23

Helle Svømmeklub

Formand: Frank Martinussen, Bygaden 36

Endrup , 6740 Bramminge

75 15 82 68

Kursusansvarlig: Jan Bertelsen, Bolhedevej 12

Nordenskov, 6800 Varde

75 29 83 54

Holsted Ungdoms- og Gymnastikforening

Formand: Hanne Rødgård, Møllevej 1

Gørklint 6770 Holsted

75 39 26 75

Hviding Idrætsforening

Formand: Rita Wûrtz, Enderupvej 25

6760 Ribe

Idræt om Dagen, Helle Kommune

Formand: Kirsten Olesen, Skærbækvej 5

Blåholm, 6818 Årre

75 16 91 09

Idræt om dagen, Oksbøl

Formand: Inge Junghans, Østvænget 3 75 27 12 36

Idrætsforeningen Varde Garnison

Formand:

KVIK 70

Idrætsofficeren, Varde Kasserne

6800 Varde

Formand: Jan Sørensen, Vestermarksvej

6760 Ribe

75 44 32 57

Lindknud Gymnastik- og Ungdomsforening

Formand:

Lintrup UG

Formand:

Gitte Nielsen, Læborgvej 47

Lindknud, 6650 Brørup

75 38 81 88

Stævneleder: Lis Lund, Nyvej 19

6660 Lintrup

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 7


Lydum Idrætsforening

Formand: Karen K. Lauridsen, Hekkenfeldtvej 60 75 28 82 22

6830 Nr. Nebel

Læborg Gymnastik- og Ungdomsforening

Formand: Merete Neergaard, Fru Mettesvej 13

Læborg, 6600 Vejen

75 36 80 02

Mejls/Orten/Tinghøj G.U.

Formand: Maria Lorentzen, Rosengårdsvej 49

6800 Varde

75 22 23 06

Nr. Nebel Gymnastik- og Ungdomsforening

Formand: Hans Skov Christensen, Bredgade 42

6830 Nr. Nebel

40 36 66 93

PAF, Projekt Aktive fore.medar

Formand:

Rengøring

Jens Langvad, Grønnegårdsvej 8

6705 Esbjerg Ø

76 16 68 80

Formand: Jens P. Christoffersen, Rådhuset 76 16 18 18

Att.: Rengøring - Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Ribe Svømmeklub

Formand: Bo Mainburg, Riddermandsvej 1

6760 Ribe

75 41 19 64

Kurser: Maiken Brarup, Fanningers Allè 20

6760 Ribe

75 41 11 86

Riberhus Privatskole

Formand: Liselotte Christensen, Heides Fenne 4

6760 Ribe – lotte-martin@mail.dk

75 42 42 06

Rødding Svømmeklub

Formand: Jens Westen Pedersen, Rødding Nørregade 57 74 84 13 59

6630 Rødding – westennoer@rnet.dk

Stævner: Helge Kjer, Højvej 6 74 82 18 76

6510 Gram – toftkjer@adslhome.dk

Kurser: Anita Skov, Aabenraavej 8

6630 Rødding

74 82 02 01

Skovlund Idrætsforening

Formand: Hanne Uhd, Parkvænget 2

Skovlund 6823 Ansager

75 29 21 05

Skrave Ungd. Og Idrætsforerning

Formand: Gjerluf Hansen, Gastrupvej 10

6630 Rødding

74 84 97 05

St. Andst Efterskole

Formand: Nieks Schmidt, Markdannersvej 3

St. Andst, 6600 Vejen

75 58 84 22

Stenderup/Ø. Lindet Ungdomsf.

Formand: Erik Jakobsen, terpvej 61

6630 Rødding

74 84 63 00

Strellev Svømmeklub

Strellev Friskole, Adsbølvej 1

Strellev, 6870 Ølgod

75 25 01 14

8

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


Sdr. Omme IF, Svømning

Formand: Ann Marianne Spandet, Gl. Bøvlvej 39 75 34 20 93

7260 Sdr. Omme

spandet-kaus@mail.tele.dk Kontaktperson:Marianne

Stokholm, Vejlevej 32

72 60 Sdr. Omme

75 34 10 37

Kurser: Jes Svanberg, Egeparken 19

7260 Sdr. Omme

75 34 21 44

Svømmeklubben Brørup

Formand: Marianne Brøndsted H.P. Andersens Allé 1 75 38 45 36

6650 Brørup

Svømmeklubben Grindsted

Formand: Anette Jensen, Søndervold 331

7200 Grindsted

75 32 48 23

Stævner: Ange Larsen, Dalsøvej 185

7200 Grindsted

75 32 48 06

Kurser: Steen Dahl, Søndervold 100

7200 Grindsted

randiogsten@hotmail.com

Swim Team Esbjerg

Formand: Henning Hansen, Januarvej 31

Andrup, 6705 Esbjerg Ø

25 32 77 42

Stævner: Gert Hansen, Havrevangen 7

6705 Esbjerg Ø

havrevangen@esennet.dk

75 12 77 63

Kurser: Helle Christiansen, Højvangshaven 67 75 13 23 07

6700 Esbjerg

Hellec@esenet.dk

Tobøl Ungdoms- og Gymnastikforening

Formand: Henrik Junker Madsen, Vesterbyvej 43 75 39 88 80

Tobøl, 6683 Føvling

Varde Svømmeklub

331@mail.dk

hh@swim.dk

Formand: Margit Ries, Navervej 11, 6800 Varde 75 22 59 62

Kontaktperson: Julius ravn, Skamstrupvej 5

Sig, 6800 Varde

Mobil: 40 28 15 48

Stævner: Karin Jensen, Gammelgårdevej 21, 75 25 15 71

6855 Outrup Mobil: 30 25 73 90

karindan@gmail.com

Kurser: Peter Sillesen, Chr. Richardtsvej 17 75 21 03 67

6800 Varde

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 9


Vejen Svømmeklub

Formand: Uffe Nørgaard, Dalgårdsvej 35

6600 Vejen

75 36 34 27

u-norgaard@mail.tele.dkStævner: Poul Henrik Elbæk,

Gunnarsvej 5 75 36 43 23

6600 Vejen

elbaek@lite.dk

Jan Jensen, Ørnevej 11 75 36 29 26

janbirte@vejen-net.dk

Kurser: Birthe Andreasen, Ørnevej 11

6600 Vejen

janbirte@vejen-net.dk

75 36 29 26

Vejrup Idrætsforening

Formand:

Vorbasse KFUM

Marianne Pedersen, Elmevej 1

Vejrup, 6740 Bramming

m-pedersen@webspeed.dk

75 19 04 60

Formand:

West Swim

Lena Borch Madsen, Drivvejen 4

6623 Vorbasse

75 33 39 59

Formand: Birthe Rasmussen, H. C. Ørstedsgade 6 75 45 21 05

6700 Esbjerg

Stævner: Kirsten Sørensen

kir_pet@esenet.dk

75 46 82 03

Kontor: Tarphagevej 70, 1. Sal, 6710 Esbjerg V 75 15 18 76

klubhus@westswim.dk

Ølgod Gymnastik- og Ungdomsforening

Formand: Emil Poulsen, Brombærvej 27

6870 Ølgod

emil.poulsen@oncable.dk

75 24 54 07

Kurser: Anette Jeppesen, Viaduktvej 17

6870 Ølgod

75 24 51 73

Ølgod Efterskole

Kontakt:

Øse Efterskole

Sinne Marker, Solvænget 135

6870 Ølgod

s.m.marker@webspeed.dk

75 24 58 80

Øse Efterskole, Sønderskovvej 130

Øse, 6800 Varde

kontoret@oese.dk

75 29 85 05

Øster Vedsted Idrætsforening

Formand: Benny Nielsen, Græsgårdsvej 23

6760 Ribe

75 41 08 88

10

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


HALLER

Billund Bad, Åstvej 8, 7190 Billund 75 33 15 08

Blåvandshuk Idrætscenter, 6840 Oksbøl 75 27 16 53

Brørup Svømmebad, Hovedvejen 13, 6650 Brørup 75 38 13 50

Esbjerg Seminarium, Skolebakken 171, 6705 Esbjerg Ø

Grindsted Svømmehal, Tinghusvej 11, 7200 Grindsted 75 32 16 52

Helle-Hallerne, Hellevej 27, Vrenderup, 6818 Årre 75 19 5111

Nr. Nebel Svømmehal, Klintingvej 21, 6830 Nr. Nebel 75 28 87 31

Ribe Svømmehal, Seminarievej 25, 6760 Ribe 75 41 10 78

Rødding Centeret, Søndergyden 15 , 6630 Rødding 74 84 17 27

Hjemmeside: www.rcentret.dk

Sdr. Omme Friluftsbad, Stadion Allé 6, 7260 Sdr. Omme 75 34 14 29

Svømmestadion Danmark, Gl. Vardevej 62, 6700 Esbjerg 75 45 94 99

Varde Svømmehal, Lerpøtvej 55, 6800 Varde 75 21 04 02

Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen 75 36 05 00

Vorbasse Fritidscenter, Drivvej 1, 6623 Vorbasse 72 14 18 60

Ølgod Svømmehal, Skolegade 20, 6870 Ølgod 75 24 46 91

KURSUSCENTRE

DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V 33 29 80 00

Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel 86 35 13 55

RAGU-KU, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl 75 27 11 10

Rødding Centeret, Søndergyden 15 , 6630 Rødding 74 84 17 27

Hjemmeside: www.rcentret.dk

SI-Centret A/S, Øbeningvej 3-7, 6230 Rødekro, 74 66 96 97

Skærbæk FritidscenterStoregade 46-48, 6780 Skærbæk 74 75 19 70

E-mail: info@kursus-fritidscenter.dk

Hjemmeside: www.kursus-fritidscenter.dk

Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, 75 86 55 33

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 11


STÆVNER OG TURNERINGER

GENERELLE REGLER FOR STÆVNER

Anmeldelse af stævner

DGI Sydvest Svømning er ansvarlig for, at stævnerne bliver anmeldt til Dansk

Svømmeunion ved sæsonens begyndelse.

Tilmelding til stævner.

Klubberne tilmelder svømmerne i den turnering, hvor de naturligt hører til m.h.t. alder og

opnåede tider. Bedste tid skal altid angives. Se deltagerbetingelser under de enkelte

stævner.

Tilmeldinger foretages enten via DO-DATA eller WinGrodan. Alternativ kan der tilmeldes

med en tekstfil (.txt) på følgende måde:

Stævne/klubnavn

Løbsnr/meter/disciplin/svømmer/årgang/licensnr/tid

Eks. individuel: 14/100/ryg/Kaj Åge Hansen/88/1209881236/1.26.25

Eks. holdkap: 18/4x100/fri/Vejen Girls/4.55.21

Nåletiderne i dette hæfte er gældende, hvor deltagerbegrænsning er aktuel.

Tilmeldinger sendes via mail eller postvæsenet og skal være arrangerende klub eller

stævneansvarlige i hænde senest lørdag kl. 12.00 ugen før stævnets afholdelse. For sent

modtagne anmeldelser kan returneres til klubben, med besked om at de ikke kan deltage i

dette stævne.

Arrangerende klub eller stævneansvarlig skal kvittere for modtagelse af tilmeldingen enten

via mail eller telefonisk senest 1 døgn efter modtagelsen. Hvis tilmeldende klub ikke har

modtaget kvittering for sin tilmelding skal tilmeldende klub telefonisk kontakte

arrangerende klub eller stævneansvarlig.

Senest tirsdag kl. 19.00 i ugen op til stævnets afholdelse skal arrangerende klub eller

stævneansvarlig have udsendt en deltagerliste til de tilmeldte klubber. Eventuelle

afmeldinger, rettelser eller eftertilmeldinger skal være arrangerende klub eller

stævneansvarlig i hænde senest torsdag kl. 19.00 i ugen op til stævnet.

Navne på deltagerne til holdkapperne skal afleveres senest med 45 minutter før

stævnestart.

Resultatlister m.v.

Der udleveres 1 resultatliste pr. klub efter stævnets afslutning. Arrangerende klub eller

stævneansvarlig skal snarest og senest 24 timer efter stævnets afslutning sende resultatliste

m.v. til de deltagende klubber samt til DGI Sydvest og Dansk Svømmeunion.

Pointberegning i turneringerne

I begynder- bronze- og sølvturnering svømmes der om en vandrepokal udsat af DGI efter

følgende pointberegning, hvor én svømmer pr. klub pr. løb tæller:

1. plads: 15 point – 2. plads: 13 point – 3. plads: 12 point – 4. plads: 11 point – o.s.v.

Holdkap gælder ikke dobbelt.

12

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


Official til stævner

Hver klub skal så vidt mulig deltage med mindst 2 official, hvoraf den ene skal være

dommeruddannet. Hvis en klub har mere end 30 starter skal klubben stille med yderligere

en dommeruddannet official.

Navne samt dommermodul oplyses til arrangerende klub senest lørdag kl. 12.00 ugen før

stævnets afholdelse.

Arrangerende klub er ansvarlig for, at det nødvendige antal official er til stede ved stævnet.

Holdgebyr for enkelte turneringer

Deltager pr. turnering Kroner

1 – 10 400,-

11 – 20 800,-

21 – 30 1050,-

31 – 40 1300,-

41 – 1500,-

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 13


Stævneansvarlig:

14

BEGYNDERTURNERINGEN

Dato: Klub: Opvarmning: Sted: OD:

1. 29.09.2007 Varde 08.45-09.15 Varde Fritidscenter ---

2. 01.12.2007 West Swim 13.00-13.30 Seminariet Esbjerg MJ

3. 24.02.2008 Varde 08.45-09.15 Varde Fritidscenter MJ

4. 27.04.2008 Swim Team Esbj. 09.30-10.00 Seminariet Esbjerg MJ

Deltagerbetingelser:

Ingen svømmer må have opnået gældende Sæltid i deltagende distance og disciplin dette

gælder også i holdkap.

Der er fri tilmelding til turneringen.

Der svømmes kun 1 løb i holdkap, det kan være piger, drenge eller Mix.

Der dømmes efter lempede FINA regler

Præmier:

Deltagermedalje til alle deltagere

Carsten Jensen 76 10 53 56

DGI Sydvest carsten.jensen@dgi.dk

Nygade 2, 6753 Agerbæk

Løbsrækkefølge - 1. stævne: Løbsrækkefølge – 2. stævne:

Løb 1 25 m Fri Piger Løb 1 25 m Ryg Piger

Løb 2 25 m Fri Drenge Løb 2 25 m Ryg Drenge

Løb 3 50 m Ryg Piger Løb 3 50 m Bryst Piger

Løb 4 50 m Ryg Drenge Løb 4 50 m Bryst Drenge

Løb 5 100 m Fri Piger Løb 5 100 m Fri Piger

Løb 6 100 m Fri Drenge Løb 6 100 m Fri Drenge

Løb 7 50 m Bryst Piger Løb 7 100 m IM Piger

Løb 8 50 m Bryst Drenge Løb 8 100 m IM Drenge

Løb 9 4x50 m Fri Mix Løb 9 4x50 m Bryst Mix

Løbsrækkefølge - 3. stævne: Løbsrækkefølge – 4. stævne:

Løb 1 25 m Bryst Piger Løb 1 25 m Fly Piger

Løb 2 25 m Bryst Drenge Løb 2 25 m Fly Drenge

Løb 3 100 m Ryg Piger Løb 3 100 m Fri Piger

Løb 4 100 m Ryg Drenge Løb 4 100 m Fri Drenge

Løb 5 50 m Fri Piger Løb 5 50 m Ryg Piger

Løb 6 50 m Fri Drenge Løb 6 50 m Ryg Drenge

Løb 7 100 m IM Piger Løb 7 100 m Bryst Piger

Løb 8 100 m IM Drenge Løb 8 100 m Bryst Drenge

Løb 9 4x50 m Ryg Mix Løb 9 4x50 m Fri Mix

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


Stævneansvarlig:

TALENTTURNERINGEN

Dato: Klub: Opvarmning: Sted: OD:

1. 07.10.2007 West Swim 09.00-10.00 Seminariet Esbjerg OJ

2. 25.11.2007 Grindsted 08.45-09.15 Grindsted svømmehal OJ

3. 26.01.2008 Grindsted 08.30-09.15 Grindsted svømmehal MJ

4. 12.04.2008 Vejen 08.30-09.15 Vejen Fritidscenter MJ

Deltagerbetingelser:

Svømmerne skal have opnået Vandhundtid i deltagende distance og disciplin, men må ikke

have opnået bronzetid. Dette gælder også i holdkap.

Der dømmes efter FINA's regler.

Præmier:

Medaljer til nr. 1, 2 og 3 i alle løb

Børge Larsen, Dalsøvej 185 75 32 48 06

7200 Grindsted larsen.grindsted@mail.dk

Løbsrækkefølge - 1. stævne: Løbsrækkefølge - 2. stævne:

Løb 1 100 m Fri Piger Løb 1 100 m Ryg Piger

Løb 2 100 m Fri Drenge Løb 2 100 m Ryg Drenge

Løb 3 100 m Bryst Piger Løb 3 100 m IM Piger

Løb 4 100 m Bryst Drenge Løb 4 100 m IM Drenge

Løb 5 50 m Fly Piger Løb 5 200 m Fri Piger

Løb 6 50 m Fly Drenge Løb 6 200 m Fri Drenge

Løb 7 100 m Ryg Piger Løb 7 50 m Fri Piger

Løb 8 100 m Ryg Drenge Løb 8 50 m Fri Drenge

Løb 9 4x50 m Fri Piger Løb 9 4x50 m Bryst Piger

Løb 10 4x50 m Fri Drenge Løb 10 4x50 m Bryst Drenge

Løbsrækkefølge - 3. stævne: Løbsrækkefølge - 4. stævne:

Løb 1 50 m Ryg Piger Løb 1 50 m Bryst Piger

Løb 2 50 m Ryg Drenge Løb 2 50 m Bryst Drenge

Løb 3 100 m Fri Piger Løb 3 100 m Ryg Piger

Løb 4 100 m Fri Drenge Løb 4 100 m Ryg Drenge

Løb 5 100 m Bryst Piger Løb 5 50 m Fly Piger

Løb 6 100 m Bryst Drenge Løb 6 50 m Fly Drenge

Løb 7 100 m IM Piger Løb 7 200 m Bryst Piger

Løb 8 100 m IM Drenge Løb 8 200 m Bryst Drenge

Løb 9 4x50 m Ryg Piger Løb 9 4x50 m HM Piger

Løb 10 4x50 m Ryg Drenge Løb 10 4x50 m HM Drenge

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 15


Stævneansvarlig:

16

BRONZE- OG SØLVTURNERINGEN

Dato: Klub: Opvarmning: Sted: OD:

1. 15. 09.2007 Swim Team Esbj. 12.00-13.00 Seminariet Esbjerg OJ

2. 05.01.2008 Swim Team Esbj. 12.00-13.00 Seminariet Esbjerg OJ

3. 01.03.2008 Vejen 08.00-09.00 Vejen Fritidscenter TM

Deltagerbetingelser - Bronzeturneringen:

Svømmerne skal have opnået bronzetid i deltagende distance og disciplin, men må ikke

have opnået sølvtid. Dette gælder også i holdkap.

Der dømmes efter FINA's regler.

Deltagerbetingelser - Sølvturneringen:

Svømmeren skal have opnået bronzesæltid i deltagende distance og disciplin, men må ikke

have opnået guldtid. Dette gælder også i holdkap.

Der dømmes efter FINA's regler.

Præmier:

Thomas Stub 75 13 04 50 / 20 62 13 50

Amagervej 14, 4. – 5 stub@swim.dk

6705 Esbjerg Ø

Medaljer til nr. 1, 2 og 3 i alle løb i både bronze- og sølvturneringen.

Løbsrækkefølge - 1. stævne:

Løb 1 100 m Bryst Bronzeturnering Piger

Løb 2 100 m Bryst Bronzeturnering Drenge

Løb 3 200 m Bryst Sølvturnering Piger

Løb 4 200 m Bryst Sølvturnering Drenge

Løb 5 200 m Fri Bronzeturnering Piger

Løb 6 200 m Fri Bronzeturnering Drenge

Løb 7 50 m Fri Sølvturnering Piger

Løb 8 50 m Fri Sølvturnering Drenge

Løb 9 200 m IM Bronzeturnering Piger

Løb 10 200 m IM Bronzeturnering Drenge

Løb 11 200 m Fly Sølvturnering Piger

Løb 12 200 m Fly Sølvturnering Drenge

Løb 13 100 m Ryg Bronzeturnering Piger

Løb 14 100 m Ryg Bronzeturnering Drenge

Løb 15 100 m IM Sølvturnering Piger

Løb 16 100 m IM Sølvturnering Drenge

Løb 17 4x100 m Fri Bronzeturnering Piger

Løb 18 4x100 m Fri Bronzeturnering Drenge

Løb 19 4x100 m Fri Sølvturnering Piger

Løb 20 4x100 m Fri Sølvturnering Drenge

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


Løbsrækkefølge - 2. stævne:

Løb 1 200 m Bryst Bronzeturnering Piger

Løb 2 200 m Bryst Bronzeturnering Drenge

Løb 3 200 m Fri Sølvturnering Piger

Løb 4 200 m Fri Sølvturnering Drenge

Løb 5 100 m Ryg Bronzeturnering Piger

Løb 6 100 m Ryg Bronzeturnering Drenge

Løb 7 100 m Fly Sølvturnering Piger

Løb 8 100 m Fly Sølvturnering Drenge

Løb 9 100 m Fly Bronzeturnering Piger

Løb 10 100 m Fly Bronzeturnering Drenge

Løb 11 200 m Ryg Sølvturnering Piger

Løb 12 200 m Ryg Sølvturnering Drenge

Løb 13 100 m Fri Bronzeturnering Piger

Løb 14 100 m Fri Bronzeturnering Drenge

Løb 15 100 m Bryst Sølvturnering Piger

Løb 16 100 m Bryst Sølvturnering Drenge

Løb 17 4x50 m HM Bronzeturnering Piger

Løb 18 4x50 m HM Bronzeturnering Drenge

Løb 19 4x100 m HM Sølvturnering Piger

Løb 20 4x100 m HM Sølvturnering Drenge

Løbsrækkefølge - 3. stævne:

Løb 1 100 m Fri Bronzeturnering Piger

Løb 2 100 m Fri Bronzeturnering Drenge

Løb 3 100 m Bryst Sølvturnering Piger

Løb 4 100 m Bryst Sølvturnering Drenge

Løb 5 200 m Ryg Bronzeturnering Piger

Løb 6 200 m Ryg Bronzeturnering Drenge

Løb 7 200 m IM Sølvturnering Piger

Løb 8 200 m IM Sølvturnering Drenge

Løb 9 100 m IM Bronzeturnering Piger

Løb 10 100 m IM Bronzeturnering Drenge

Løb 11 100 m Fri Sølvturnering Piger

Løb 12 100 m Fri Sølvturnering Drenge

Løb 13 100 m Bryst Bronzeturnering Piger

Løb 14 100 m Bryst Bronzeturnering Drenge

Løb 15 100 m Ryg Sølvturnering Piger

Løb 16 100 m Ryg Sølvturnering Drenge

Løb 17 4x50 m Fri Bronzeturnering Piger

Løb 18 4x50 m Fri Bronzeturnering Drenge

Løb 19 4x50 m Fri Sølvturnering Piger

Løb 20 4x50 m Fri Sølvturnering Drenge

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 17


Stævneansvarlig:

18

UDTAGELSESSTÆVNE

Dato: Klub: Opvarmning: Sted: OD:

13. 01. 2008 West Swim 08.30-10.00 Seminariet Esbjerg EA

invitation udsendes senere.

Deltagerbetingelser:

Der er ingen deltagerbegrænsninger.

Præmier:

Der uddeles ingen præmier til stævnet

Stævneansvarlig:

DISTANCESTÆVNE

Dato: Klub: Opvarmning: Sted: OD:

06. 10 2007 Vejen 08.00-09.00 Vejen Fritidscenter EA

Deltagerbetingelser:

Der er ingen deltagerbegrænsninger.

Piger og drenge svømmer samlet ved stævnet, men bliver adskilt i resultatlisten.

Præmier:

Der uddeles ingen præmier til stævnet

Carsten Jensen 76 10 53 56

DGI Sydvest carsten.jensen@dgi.dk

Nygade 2, 6753 Agerbæk

Poul Henrik Elbæk, Gunnarsvej 5 75 36 43 23

6600 Vejen - E-mail: elbaek@lite.dk

Løbsrækkefølge:

Løb 1 400 m Fri Piger og Drenge

Løb 2 800 m Fri Piger og Drenge

Løb 3 400 m IM Piger og Drenge

Løb 4 1500 m Fri Piger og Drenge

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


Stævneansvarlig:

SPRINTERSTÆVNE

Dato: Klub: Opvarmning: Sted: OD:

22. 09. 2007 West Swim 13.00-14.00 Seminariet Esbjerg OJ

Deltagerbetingelser:

Der kan tilmeldes Mix-holdkapper i drengeløb.

Præmier:

Der uddeles ingen præmier til stævnet

Løbsrækkefølge:

Løb 1 4x50 m Fri Piger

Løb 2 4x50 m Fri Drenge

Løb 3 50 m Bryst Piger

Løb 4 50 m Bryst Drenge

Løb 5 50 m Ryg Piger

Løb 6 50 m Ryg Drenge

Løb 7 100 m IM Piger

Løb 8 100 m IM Drenge

Løb 9 50 m Fly Piger

Løb 10 50 m Fly Drenge

Løb 11 50 m Fri Piger

Løb 12 50 m Fri Drenge

Løb 13 4x50 m Ryg Piger

Løb 14 4x50 m Ryg Drenge

West Swim – E-mail: info@westswim.dk

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 19


20

REGIONSMESTERSKABER

Stævneansvarlig: Carsten Jensen 76 10 53 56

DGI Sydvest carsten.jensen@dgi.dk

Nygade 2, 6753 Agerbæk

Dato: Klub: Opvarmning: Sted: OD:

17.05.2008 Vejen 07.30-08.50 Vejen Fritidscenter ---

Deltagerbetingelser:

Gruppe 1: Drenge: Årgang 93 og ældre Piger: Årgang 95 og ældre

Gruppe 2: Drenge: Årgang 94 og 95 Piger: Årgang 96 og 97

Gruppe 3: Drenge: Årgang 96 og yngre Piger: Årgang 98 og yngre

Der er ikke yderligere deltagerbegrænsninger.

Startpenge ved individuelle løb: 10,00

Startpenge ved holdkapper; 50,00

Løbsrækkefølge:

Løb 1 50 ryg Herrer Direkte Finale Gruppe 3

Løb 2 50 ryg Damer Direkte Finale Gruppe 3

Løb 3 200 ryg Herrer Direkte Finale Gruppe 1 og 2

Løb 4 200 ryg Damer Direkte Finale Gruppe 1 og 2

Løb 5 100 fri Herrer Direkte Finale Gruppe 1,2 og 3

Løb 6 100 fri Damer Direkte Finale Gruppe 1,2 og 3

Løb 7 400 medley Herrer Direkte Finale Gruppe 1

Løb 8 400 medley Damer Direkte Finale Gruppe 1

Løb 9 50 bryst Herrer Direkte Finale Gruppe 3

Løb 10 50 bryst Damer Direkte Finale Gruppe 3

Løb 11 200 bryst Herrer Direkte Finale Gruppe 1 og 2

Løb 12 200 bryst Damer Direkte Finale Gruppe 1 og 2

Løb 13 100 fly Herrer Direkte Finale Gruppe 1,2 og 3

Løb 14 100 fly Damer Direkte Finale Gruppe 1,2 og 3

Løb 15 50 fri Herrer Indledende heat Gruppe 1,2 og 3

Løb 16 50 fri Damer Indledende heat Gruppe 1,2 og 3

Pause (frokostpause)

Løb 17 50 fly Herrer Direkte Finale Gruppe 3

Løb 18 50 fly Damer Direkte Finale Gruppe 3

Løb 19 200 fly Herrer Direkte Finale Gruppe 1

Løb 20 200 fly Damer Direkte Finale Gruppe 1

Løb 21 100 medley Herrer Direkte Finale Gruppe 2 og 3

Løb 22 100 medley Damer Direkte Finale Gruppe 2 og 3

Løb 23 400 fri Herrer Direkte Finale Gruppe 1 og 2

Løb 24 400 fri Damer Direkte Finale Gruppe 1 og 2

Løb 25 200 medley Herrer Direkte Finale Gruppe 1,2 og 3

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


Løb 26 200 medley Damer Direkte Finale Gruppe 1,2 og 3

Løb 27 100 ryg Herrer Direkte Finale Gruppe 1,2 og 3

Løb 28 100 ryg Damer Direkte Finale Gruppe 1,2 og 3

Løb 29 100 bryst Herrer Direkte Finale Gruppe 1,2 og 3

Løb 30 100 bryst Damer Direkte Finale Gruppe 1,2 og 3

Løb 31 200 fri Herrer Direkte Finale Gruppe 1,2 og 3

Løb 32 200 fri Damer Direkte Finale Gruppe 1,2 og 3

Finaleafsnit – start 30 minutter efter afslutningen af indledende afsnit!

Løb 33 4 x 50 medley Herrer Direkte finale Samlet alle 3 grupper

Løb 34 4 x 50 medley Damer Direkte finale Samlet alle 3 grupper

Løb 101 50 fri Herrer Finale Gruppe 3

Løb 102 50 fri Damer Finale Gruppe 3

Løb 103 50 fri Herrer Finale Gruppe 2

Løb 104 50 fri Damer Finale Gruppe 2

Løb 105 50 fri Herrer Finale Gruppe 1

Løb 106 50 fri Damer Finale Gruppe 1

Løb 35 4 x 50 fri Herrer Direkte finale Samlet alle 3 grupper

Løb 36 4 x 50 fri Damer Direkte finale Samlet alle 3 grupper

Præmier:

Medaljer til nr. 1, 2 og 3 i direkte finaler

Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i Finaler i 50 fri

Pokaler til nr. 1, 2 og 3 i holdkapperne

Ingen medaljer i 50 meter fri indledende heats!

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 21


22

ALTERNATIV STÆVNER

Alternativ stævne er et stævne, der henvender sig til klubber, der ikke tager til

konkurrencestævner. Der er max. 60 deltagere i alderen 8 til 14 år.

Stævnet tager udgangspunkt i de 4 svømmearter og en holdkap og distancen er 25 til 50 m.

Der vil være en pause, hvor der vil blive serveret saftevand og frugt og kage. Klubben der

holder stævnet kommer med saft og frugt. De andre klubber kommer med kage.

Efter pausen vil der være alternative aktiviteter.

Stævnet varer ca. 4 timer.

Dato: Start: Sted: Klub: Tilmeldingsfrist:

04.11.2007 Kl. 09.30 Ølgod Svømmehal Ølgod 4. oktober 2007

08.03.2008 Kl. 10.00 Ribe Svømmehal Ribe 8. februar 2008

VANDKULTURSTÆVNE

Dato: Sted:

5.-6. april 2008 Vandkulturhuset, DGI-Byen,

København

LANDSSVØMMESTÆVNE (LS)

Dato: Sted:

22.-23.- november 2008 Munkebo

LANDSMESTERSKAB (LM)

LANDSSTÆVNER

Dato: Sted:

1.-2. marts 2008 Ikast

Med hensyn til tilmeldinger til stævnerne på landsplan - udsender svømmeudvalget

invitationerne til klubberne, når disse indløber fra DGI-Svømning landsplan.

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


SVØMMESKOLE – ER OGSÅ NOGET FOR JER!

En DGI svømmeskole er et tilbud til børn og unge om en aktiv ferie i sommer-, vinter-,

påske- eller efterårsferie. På en svømmeskole er der oplevelser både i vand og på land.

Svømmeskolen arrangeres i et samarbejde mellem en eller flere svømmeklubber og

svømmeudvalget, og varer typisk 3 dage fra kl. 9.00 - 15.00. Der veksles mellem

vandaktivitet og landaktivitet.

DGI Sydvest - Svømmeudvalget kan typisk stå for:


Tilbyde hjælp til påsætning og aflønning af instruktører

Udarbejdelse af PR-materiale

Administration omkring tilmeldinger

Evt. erindringsgaver

Mulighed for tilskud fra DGI

Klubben står typisk for:

Leje af svømmehal, hal eller lignende.

Påsætte hjælpeinstruktører og ledere i samarbejde med svømmeudvalget.

Distribuere PR-materiale

Udarbejde program i samarbejde med DGI-instruktøren


Finde hjælpere til det praktiske

Interesseret? - så kontakt et af svømmeudvalgets medlemmer for at få

mere information samt inspirationsfolderen

”Svømmeskole”.

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 23


24

VANDHUND SÆL BRONZE

NÅLETIDER – DAMER

BRONZE

SÆL SØLV

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest

SØLV

SÆL GULD

CRAWL

50 1:00,31 0:49,11 0:43,28 0:37,92 0:34,34 0:30,48 0:28,15

100 2:11,65 1:47,19 1:34,48 1:22,77 1:14,95 1:06,54 1:01,44

200 4:46,80 3:53,51 3:25,82 3:00,32 2:43,28 2:24,96 2:13,85

400 10:01,61 8:09,83 7:11,75 6:18,26 5:42,52 5:04,08 4:40,77

800 20:38,00 16:47,98 14:48,47 12:58,39 11:44,84 10:25,74 9:37,78

1500 39:44,60 32:21,54 28:31,34 24:59,30 22:37,64 20:05,28 18:32,90

BRYST

50 1:15,47 1:01,45 0:54,16 0:47,45 0:42,97 0:38,15 0:35,22

100 2:43,17 2:12,85 1:57,10 1:42,59 1:32,90 1:22,47 1:16,15

200 5:49,89 4:44,88 4:11,10 3:39,99 3:19,20 2:56,85 2:43,29

RYG

50 1:07,92 0:55,30 0:48,74 0:42,70 0:38,67 0:34,33 0:31,70

100 2:25,32 1:58,32 1:44,29 1:31,37 1:22,73 1:13,45 1:07,82

200 5:11,41 4:13,55 3:43,49 3:15,80 2:57,30 2:37,40 2:25,33

FLY

50 1:04,83 0:52,78 0:46,52 0:40,76 0:36,91 0:32,76 0:30,25

100 2:22,50 1:56,02 1:42,27 1:29,59 1:21,13 1:12,02 1:06,50

200 5:13,11 4:14,93 3:44,70 3:16,86 2:58,26 2:38,26 2:26,13

IM

100 2:30,11 2:02,21 1:47,72 1:34,38 1:25,46 1:15,87 1:10,05

200 5:21,16 4:21,49 3:50,48 3:21,93 3:02,85 2:42,33 2:29,88

400 11:16,59 9:10,88 8:05,56 7:05,40 6:25,21 5:41,98 5:15,76

VANDHUND SÆL BRONZE

NÅLETIDER – HERRER

BRONZE

SÆL SØLV

SØLV

SÆL GULD

CRAWL

50 1:00,05 0:48,49 0:40,09 0:35,27 0:31,12 0:26,82 0:24,76

100 2:12,03 1:46,62 1:28,16 1:17,56 1:08,44 0:58,97 0:54,45

200 4:51,44 3:55,35 3:14,59 2:51,21 2:31,07 2:10,16 2:00,19

400 10:18,39 8:19,38 6:52,89 6:03,28 5:20,55 4:36,19 4:15,02

800 21:35,60 17:26,26 14:25,05 12:41,11 11:11,58 9:38,64 8:54,29

1500 41:01,88 33:08,08 27:23,76 24:06,24 21:16,13 18:19,53 16:55,25

BRYST

50 1:15,37 1:00,86 0:50,32 0:44,27 0:39,07 0:33,66 0:31,08

100 2:44,23 2:12,62 1:49,65 1:36,48 1:25,13 1:13,35 1:07,72

200 5:56,24 4:47,68 3:57,85 3:29,27 3:04,66 2:39,10 2:26,91

RYG

50 1:06,96 0:54,07 0:44,71 0:39,33 0:34,71 0:29,90 0:27,61

100 2:24,31 1:56,54 1:36,35 1:24,77 1:14,80 1:04,45 0:59,51

200 5:15,88 4:15,09 3:30,91 3:05,56 2:43,74 2:21,08 2:10,26

FLY

50 1:04,76 0:52,29 0:43,24 0:38,04 0:33,57 0:28,92 0:26,70

100 2:22,62 1:55,17 1:35,22 1:23,78 1:13,92 1:03,69 0:58,81

200 5:17,32 4:16,25 3:31,87 3:06,41 2:44,48 2:21,72 2:10,86

IM

100 2:30,43 2:01,48 1:40,44 1:28,37 1:17,98 1:07,18 1:02,03

200 5:25,11 4:22,54 3:37,07 3:10,99 2:48,52 2:25,20 2:14,07

400 11:30,78 9:17,83 7:41,22 6:45,80 5:58,07 5:08,51 4:44,87


KURSER

KURSUSOVERSIGT 2007/2008

28.-30. september 2007 Instruktør 1**

26.-28. oktober 2007 Basiskursus

16.-18. november 2007 Instruktør 2 *

23.-25. november 2007 Hjælpeinstruktør 1 *

18.-20. januar 2008 Instruktør 3

25.-27. januar 2008 Hjælpeinstruktør 2

23.-24. februar 2008 Instruktørspirer

07.-09. marts 2008 Instruktør 4

uge 27 2008 Sommersjov i samarbejde med badminton – indbydelse

følger senere

*Instruktør 2 og Hjælpeinstruktør 1 har byttet weekend i forhold til tidligere udmelding.

** Instruktør 1 har fået ny weekend i forhold til tidligere udmelding. (ændret 12/3 07).

Alle kurser afholdes på Skærbæk Fritidscenter

Storegade 46-48

6780 Skærbæk.

SPOTKURSER!!!

er spot på jeres interesser og ideer – derfor vælger I emnet

er for bestyrelse, instruktører, medlemmer og forældre i foreningen

er velegnet til f.eks. et ledermøde, en instruktøraften eller hvis generalforsamlingen

skal ændres fra en pligt til en begivenhed

varer 3 – 8 timer, inkl. evt. vandtid

har min. 8 deltagere

afholdes lokalt hos jer eller... ?

planlægges i samarbejde med amtsinstruktør / vejleder

har håndplukkede instruktører

UDGIFTER

DGI Sydvest betaler instruktørerne.

Foreningen betaler kun udgifter til: lokaler, forplejning og materialer.

Derfor er prisen for klubberne MEGET lav!

Du har ideen! Sammen skaber vi det ideelle Spotkursus for din forening.

KONTAKT:

Idrætskoordinator Carsten Jensen 76 10 53 56

DGI SYDVEST 25 30 72 49

Nygade 2, 6753 Agerbæk

carsten.jensen@dgi.dk

Sæt X i kalenderen

og ring eller mail straks til DGI Sydvests svømmeudvalg

- og få planlagt netop det kursus som I mangler!

Gode ideer kunne være:

Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, trænere og officials, lederpleje, motion i vand,

rette- / fejlfinding, vandskræk, boldspil, kursus i kassererarbejde, ansvars- og opgavefordeling

og meget andet.

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 25


26

BASISKURSUS

Målgruppe/formål:

Dette kursus henvender sig først og fremmest til den "voksne" kommende instruktør eller til

instruktører, der gerne vil føres "up to date". Det vil sige, at kurset er for dig, som er en nysgerrig

forælder, der godt kunne tænke sig at hjælpe til i lokalforeningen, - eller for dig, som ikke har

været på kursus i lang tid.

Kurset indeholder mange og omfangsrige områder og aktiviteter. Det er instruktøren og det

enkelte hold, der i fællesskab vælger de områder ud, der er væsentligt at arbejde med for lige

netop dette hold. Derfor er det meget vigtigt, at du ved tilmeldingen beskriver dine

forudsætninger grundigt.

Indhold:

På dette kursus arbejdes der i praksis og teori med forskellige emner, som alle sigter mod en

større indsigt og forståelse for:

Forudsætning:

At du er voksen og interesseret i at undervise i svømning, - evt. har erfaring med

undervisning i svømning eller andet.

Sted:

Skærbæk Fritidscenter – Storegade 46-48,

6780 Skærbæk

Dato:

Kursusnr.

Max. deltagere:

Ankomst:

Afgang:

Instruktører:

Pris:

Tilmelding:

Kursusansvarlig

Hvad er en god instruktør?Hvorfor skal vi lege og hvordan?

Hvordan underviser jeg i de forskellige stilarter?

Hvad er mekaniske principper/vandfysik?

Hvad kan børn og unge?Hvordan tilrettelægger jeg en lektion?

26. – 28. oktober 2007

200711752324

20

Fredag kl. 18.30

Søndag kl. 12.00

DGI Sydvests instruktører

Kr. 3.440 – DGI tilskud kr. 2.240 = kr. 1.200

Gennem lokalforeningen senest 4 uger før kurset

påbegyndes til

DGI Sydvest, Nygade 2, 6753 Agerbæk

Eventuelle spørgsmål rettes til kursusansvarlig:

Mogens Marker – 75 24 58 80

s.m.marker@webspeed.dk

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


HJÆLPEINSTRUKTØR UNGDOM 1

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle 14-16 årige i foreningen, som beskæftiger sig med

svømmeundervisning som hjælpeinstruktør, eller forventer at komme til det.

Formål:

Som hjælpeinstruktør skal du kunne være med til at skabe gode rammer og oplevelser for

svømmerne. Det skal være sjovt at være på kurserne og det skal give dig lyst til at komme hjem i

din forening og være hjælpeinstruktør. Hensigten er også, at du på længere sigt får lyst til at blive

instruktør i din forening og tage din uddannelse, instruktørrækken 1-2-3-4 i DGI-svømning.

Hjælpeinstruktør 1 og 2 er over to weekender, og det anbefales, at du lader en del uger gå

mellem de to kurser.

Indhold:

På hjælpeinstruktør ungdom 1 vil du blive præsenteret for en masse aktiviteter, som vi vil lave

sammen. Formålet er, at du oplever:

Forudsætninger:

Kursisten skal være fyldt 14 år, men ikke være fyldt 17 år, samt have svømmefærdigheder og

lyst til svømmeinstruktørgerningen.

Sted:

Dato:

Kursusnr.:

Max. Deltager:

Ankomst:

Afgang:

Instruktører:

Pris:

Tilmelding:

Kursusansvarlig

Hvad forskellige aktiviteter kan bruges til.

Hvilke muligheder vand giver for bevægelse.

Hvordan det er at opleve alene og sammen med andre samt at

blive bevidst om, hvorfor du vil være instruktør.

Skærbæk Fritidscenter – Storegade 46-48,

6780 Skærbæk

23. – 25. november 2007

200711752322

20

Fredag kl. 18.30

Søndag kl. 12.00

DGI Sydvests instruktører

Kr. 3.440– DGI tilskud kr. 2.240= kr. 1.200

Gennem lokalforeningen senest 4 uger før kurset

påbegyndes til

DGI Sydvest, Nygade 2, 6753 Agerbæk

Eventuelle spørgsmål rettes til kursusansvarlig:

Mogens Marker – 75 24 58 80

s.m.marker@webspeed.dk

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 27


28

HJÆLPEINSTRUKTØR UNGDOM 2

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle 14-16 årige i foreningen, som beskæftiger sig med

svømmeundervisning som hjælpeinstruktør, eller forventer at komme til det.

Formål:

Som hjælpeinstruktør skal du kunne være med til at skabe gode rammer og oplevelser for

svømmere. Det skal være sjovt at være på kurserne og det skal give dig lyst til at komme hjem i

din forening og være hjælpeinstruktør. Hensigten er også at du på videre sigt får lyst til at blive

instruktør i din forening og tage din uddannelse, instruktørrækken 1-2-3-4 i DGI-svømning.

Hjælpeinstruktør 1 og 2 er over to weekender, og det anbefales, at du lader en del uger gå

mellem de to kurser.

Indhold:

På hjælpeinstruktør 2 vil du selv afprøve og undervise i forskellige aktiviteter.

Formålet på dette kursus er:

Forudsætninger:

Kursisten skal være fyldt 14 år, men ikke være fyldt 17 år, og have gennemført kursus 1,

samt have svømmefærdigheder og lyst til svømmeinstruktørgerningen.

Sted:

Skærbæk

Dato:

Kursusnr.:

Max. Deltager:

Ankomst:

Afgang:

Instruktører:

Pris:

at du skal arbejde med at blive god til at lave analyser af forskellige aktiviteter

at du skal prøve at sætte undervisning i gang og være med til at prøve, når andre

kursister underviser

at du efter undervisningen skal drøfte med de andre, hvornår noget gik rigtig godt og

hvorfor samt i hvilke situationer, det kunne være en god idé at ændre på nogle

forhold, så det kunne gå endnu bedre

Tilmelding:

Gennem lokalforeningen senest 4 uger før kurset

påbegyndes til DGI Sydvest, Nygade 2, 6753 Agerbæk

Kursusansvarlig

Skærbæk Fritidscenter – Storegade 46-48, 6780

25. – 27. januar 2008

200811753029

20

Fredag kl. 18.30

Søndag kl. 12.00

DGI Sydvests instruktører

Kr. 3.440 – DGI tilskud kr. 2.240 = Kr. 1.200

Eventuelle spørgsmål rettes til kursusansvarlig:

Mogens Marker – 75 24 58 80

s.m.marker@webspeed.dk

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


INSTRUKTØR 1

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med svømmeundervisning i

svømmeforeningerne, eller forventer at komme til det.

Formål/hensigt:

Udgangspunktet er, at du har valgt at blive en god instruktør/underviser. Derfor skal du have

indsigt i og forståelse for, hvad en god underviser/instruktør er, og hvordan du kan arbejde med

svømning i din forening.

Instruktørrækken strækker sig over 4 weekends og er ment som en længerevarende svømmeinstruktøruddannelse.

Helst strækkende sig over 12-14 måneder eller mere.

Indhold:

På kurset vil vi lave forskellige vandaktiviteter.

Temaerne vil være: Legeudvikling, brug af sanser, undervisningslære, mekaniske principper,

crawl og rygcrawl.

Forudsætninger:

At du fylder 17 år, det år du påbegynder kurset. Der gøres opmærksom på, at det tages for

givet, at du kan teorien fra materialet på hjælperinstruktørkursus 1 og 2 eller basiskursus.

Sted:

Dato:

Kursusnr.:

Max. Deltager:

Ankomst:

Afgang:

Instruktører:

Pris:

Tilmelding:

Kursusansvarlig

Skærbæk Fritidscenter – Storegade 46-48,

6780 Skærbæk

28. – 30. september 2007

200711752325

20

Fredag kl. 18.30

Søndag kl. 12.00

DGI Sydvests instruktører

Kr. 3.440 – DGI tilskud kr. 2.240 = kr. 1.200

Gennem lokalforeningen senest 4 uger før kurset

påbegyndes til

DGI Sydvest, Nygade 2, 6753 Agerbæk

Eventuelle spørgsmål rettes til kursusansvarlig:

Mogens Marker – 75 24 58 80

s.m.marker@webspeed.dk

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 29


30

INSTRUKTØR 2

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med svømmeundervisning i

svømmeforeningerne, eller forventer at komme til det.

Formål/hensigt:

Udgangspunktet er, at du har valgt at blive en god instruktør/underviser. Derfor skal du have

indsigt i og forståelse for, hvad en god underviser/instruktør er, og hvordan du kan arbejde med

svømning i din forening.

Indhold:

På dette kursus vil vi efter at have arbejdet i praksis drøfte:

Kurset er tilrettelagt, så du får mulighed for at analysere og vurdere aktiviteter

og undervisning og blive god til at anvende erfaringer og teori.

Forudsætninger:

Kursisten kan optages, hvis de har gennemført DGI's instruktør 1.

Sted:

Dato:

Kursusnr.:

Max. Deltager:

Ankomst:

Afgang:

Instruktører:

Pris:

Tilmelding:

Kursusansvarlig

Hvad kan / skal aktiviteterne bruges til?

Hvordan kan man tilrettelægge undervisningen i en svømmeart?

Hvordan arbejder vi med børn og vand?

Hvordan analyserer jeg ved hjælp af de mekaniske principper?

Hvilken fysiologi er nødvendig at kende?

Hvordan lærer vi at give og modtage vejledning?

Skærbæk Fritidscenter – Storegade 46-48,

6780 Skærbæk

16. – 18. november 2007

200711752323

20

Fredag kl. 18.30

Søndag kl. 12.00

DGI Sydvests instruktører

Kr. 3.440 – DGI tilskud kr. 2.240 = kr. 1.200

Gennem lokalforeningen senest 4 uger før kurset

påbegyndes til

DGI Sydvest, Nygade 2, 6753 Agerbæk

Eventuelle spørgsmål rettes til kursusansvarlig:

Mogens Marker – 75 24 58 80

s.m.marker@webspeed.dk

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


INSTRUKTØR 3

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med svømmeundervisning i

svømmeforeningerne, eller forventer at komme til det.

Formål/hensigt:

Udgangspunktet er, at du har valgt at blive en god instruktør/underviser. Derfor skal du have

indsigt i og forståelse for, hvad en god underviser/instruktør er, og hvordan du kan arbejde med

svømning i din forening.

Indhold:

På dette kursus vil vi efter at have arbejdet i praksis drøfte:

På dette kursus vil den viden og de ideer, du kan supplere din uddannelse med, være relateret til

din fortsatte udvikling som en god underviser. Vi vil analysere og vurdere praksis og teori

indenfor områderne:

Forudsætninger:

Kursisten kan optages, hvis de har gennemført DGI's instruktør 2.

Sted:

Skærbæk

Dato:

Kursusnr.:

Max. Deltager:

Ankomst:

Afgang:

Instruktører:

Pris:

Tilmelding:

Kursusansvarlig

Rygsvømning

Start og vendinger

Funktionel anatomi

Skader og sikkerhed

Børneundervisning og den gode instruktør

Konkurrencebegrebet

Skærbæk Fritidscenter – Storegade 46-48, 6780

18. – 20. januar 2008

200811753030

20

Fredag kl. 18.30

Søndag kl. 12.00

DGI Sydvests instruktører

Kr. 3.790 – DGI tilskud kr. 2.240 = kr. 1.550

Gennem lokalforeningen senest 4 uger før kurset

påbegyndes til

DGI Sydvest, Nygade 2, 6753 Agerbæk

Eventuelle spørgsmål rettes til kursusansvarlig:

Mogens Marker – 75 24 58 80

s.m.marker@webspeed.dk

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 31


32

INSTRUKTØR 4

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med svømmeundervisning i

svømmeforeningerne, eller forventer at komme til det.

Formål/hensigt:

Udgangspunktet er, at du har valgt at blive en god instruktør/underviser. Derfor skal du have

indsigt i og forståelse for, hvad en god underviser/instruktør er, og hvordan du kan arbejde med

svømning i din forening.

Indhold:

På dette kursus er arbejdet med fordybelse et væsentligt indholdsområde.

Desuden skal vi arbejde med:

Så er det selvfølgelig vigtigt at afslutte med at evaluere hele

uddannelsesforløbet.

Forudsætninger:

Kursisten kan optages, hvis de har gennemført DGI's instruktør 3.

Sted:

Dato:

Kursusnr.:

Max. Deltager:

Ankomst:

Afgang:

Instruktører:

Pris:

Tilmelding:

Kursusansvarlig

Livredning og selvredning

Børneundervisning

Udvikling og vejledning

Livskvalitet og sundhed

Skærbæk Fritidscenter – Storegade 46-48,

6780 Skærbæk

7. – 9. marts 2008

200811753027

20

Fredag kl. 18.30

Søndag kl. 12.00

DGI Sydvests instruktører

Kr. 3.790– DGI tilskud kr. 2.240 = kr. 1.550

Gennem lokalforeningen senest 4 uger før kurset

påbegyndes til

DGI Sydvest, Nygade 2, 6753 Agerbæk

Eventuelle spørgsmål rettes til kursusansvarlig:

Mogens Marker – 75 24 58 80

s.m.marker@webspeed.dk

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


INSTRUKTØRSPIRER

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle 13-14 årige, der gerne vil på kursus, men som ikke opfylder

alderskravene til Hjælperinstruktør 1.

Formål:

Formålet er at give kursisten et indblik i foreningsarbejde og lyst til fremover at deltage i

svømmekurser.

Indhold:

Forskellige aktiviteter i såvel svømmehal som idrætshal, som har til hensigt at fastholde

kursistens interesse for klublivet. Kursisten vil blive præsenteret for aktiviteter, der kan benyttes

både "på land og i vand".

Sted:

Dato:

Kursusnr.:

Max. Deltager:

Ankomst:

Afgang:

Instruktører:

Pris:

Tilmelding:

Kursusansvarlig

Skærbæk Fritidscenter – Storegade 46-48,

6780 Skærbæk

23. – 24. februar 2008

200811753028

30

Lørdag kl. 13.00

Søndag kl. 12.00

DGI Sydvests instruktører

Kr. 2.500 DGI tilskud kr. 1.750 = kr. 750

Gennem lokalforeningen senest 4 uger før kurset

påbegyndes til

DGI Sydvest, Nygade 2, 6753 Agerbæk

Eventuelle spørgsmål rettes til kursusansvarlig:

Mogens Marker – 75 24 58 80

s.m.marker@webspeed.dk

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 33


34

OFFICIALKURSUS MODUL 1

TIDTAGERKURSUS

Formål:

I overensstemmelse med den fælles danske svømmerdommer uddannelse.

At uddanne svømmeofficiel efter gældende nationale og internationale regler for at sikre de

aktive svømmere en ensartet bedømmelse, uanset i hvilket stævne de deltager, og uanset hvor

stævnet holdes.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til svømmeinteresserede, forældre m.v. der ønsker en basisviden om et

svømmestævne, samt at kunne udføre enkelte opgaver ved svømmestævnet.

Indhold:

Der arbejdes med urets funktion (incl. El-tidtagning), startproceduren, startkortets- og dets

funktion, tidtagerens opgaver ved et svømmestævne. En gennemgang af svømmearterne samt

præsentation af et løb fra start til mål.

Kursets varighed er 4-5 timer.

Forudsætninger: Fyldt 14 år.

Sted: Aftales med Svømmeudvalgets kursusansvarlige.

Dato: Arrangeres efter behov - efter aftale med klubberne. I bedes henvende Jer til Ejvind

Andersen, når I ønsker et kursus oprettet.

Instruktører:

Kursusleder:

Pris:

Max. deltager:

Kontakt:

DGI Sydvest's Amtsinstruktør

Svømmeudvalget

2007: DKK 180,-

20

Ejvind Andersen, Brørup – 75 38 17 50

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


OFFICIALKURSUS MODUL 2

BANE- VENDE- MÅLDOMMER

Formål:

I overensstemmelse med den fælles danske svømmerdommer uddannelse.

At uddanne svømmeofficie efter gældende nationale og internationale regler for at sikre de

aktive svømmere en ensartet bedømmelse, uanset i hvilket stævne de deltager, og uanset hvor

stævnet holdes.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til svømmeinteresseret, forældre m.v. der ønsker en basisviden om et

svømmestævne, samt at kunne udføre enkelte opgaver ved svømmestævnet.

Indhold:

Forudsætninger:

Kursisten skal være fyldt 17 år, samt have bestået modul 1, samt erfaring i svømmestævner.

På nuværende tidspunkt er der planlagt 2 Officiel modul 2 kurser:

Dato:

Instruktører:

Kursusleder:

Priser

Max. deltager:

Kontakt:

Måldommerens opgaver

Måldommersedlens anvendelse

Skifte dommer

Bane- og vendedommerens opgaver

Diskvalifikationssedler og anvendelse af vendetavler

Svømme- og løbsregler

Bjærgning

Praktik

01.12.2007 i Esbjerg – Begynderstævne (West Swim)

DGI Sydvest - Amtsinstruktør

Svømmeudvalget

2007: DKK 355,-

20

Ejvind Andersen, Brørup – 75 38 17 50

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 35


36

OFFICIALKURSUS MODUL 3

STARTERKURSUS

Formål:

I overensstemmelse med den fælles danske svømmerdommer uddannelse.

At uddanne startere efter gældende nationale og internationale regler for at sikre de aktive

svømmere en ensartet bedømmelse, uanset i hvilket stævne de deltager, og uanset hvor stævnet

holdes.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til svømmeinteresseret, forældre m.v. der ønsker en basisviden om et

svømmestævne, samt at kunne udføre enkelte opgaver ved svømmestævnet.

Indhold:

Forudsætninger:

Kursisten skal være fyldt 17 år, samt have bestået modul 1 og 2, samt erfaring i

svømmestævner.

Sted: Aftales med Svømmeudvalgets kursusansvarlige.

Dato: Arrangeres efter behov - efter aftale med klubberne. I bedes henvende Jer til Ejvind

Andersen, når I ønsker et kursus oprettet.

Instruktører:

Kursusleder:

Pris:

Max. deltager:

Kontakt:

Starterens opgaver

Starterens procedurer

Teori og praktik

DGI Sydvest's Amtsinstruktør

Svømmeudvalget

2007: Pris DKK 245,-

12

Ejvind Andersen, Brørup – 75 38 17 50

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest


OFFICIALKURSUS MODUL 4

LEDENDE TIDTAGER OG -MÅLDOMMER

Formål:

I overensstemmelse med den fælles danske svømmerdommer uddannelse.

At uddanne dommere efter gældende nationale og internationale regler for at sikre de aktive

svømmere en ensartet bedømmelse, uanset i hvilket stævne de deltager, og uanset hvor stævnet

holdes.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til svømmeinteresseret, forældre m.v. der ønsker en basisviden om et

svømmestævne, samt at kunne udføre enkelte opgaver ved svømmestævnet.

Indhold:

Forudsætninger:

Kursisten skal være fyldt 17 år, samt have bestået modul 1 og 2, samt erfaring i

svømmestævner.

Sted: Aftales med Svømmeudvalgets kursusansvarlige.

Dato: Arrangeres efter behov - efter aftale med klubberne. I bedes henvende Jer til Ejvind

Andersen, når I ønsker et kursus oprettet.

Instruktører:

Kursusleder:

Pris:

2007: Pris DKK 225,-

Max. deltager:

Kontakt:

Tidtagning generelt

Ledende tidtagers opgaver

Nåle- og rekordbestemmelser

Automatisk tidtagning (el-tid)

Gruppearbejde

Ledende måldommers opgaver

Løbsregler

DGI Sydvest's Amtsinstruktør

Svømmeudvalget

20

Ejvind Andersen, Brørup – 75 38 17 50

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest 37


38

TILMELDINGSBLANKETTER FOR KURSER

Arrangements nr. ..... : _______________________________________________________

Kursets navn ............ : _______________________________________________________

Kursistens navn ........ : _______________________________________________________

Adresse ................... : _______________________________________________________

Postnr. og by............ : _______________________________________________________

Fødselsdato og –år... : _______________________________________________________

Telefon.................... : _______________________________________________________

E-mail ..................... : _______________________________________________________

Forening.................. : _______________________________________________________

Foreningens underskrift og stempel:

klip--------------------------------------------------------------------------------------------------------klip

TILMELDINGSBLANKETTER FOR KURSER

Arrangements nr. ..... : _______________________________________________________

Kursets navn ............ : _______________________________________________________

Kursistens navn ........ : _______________________________________________________

Adresse ................... : _______________________________________________________

Postnr. og by............ : _______________________________________________________

Fødselsdato og –år... : _______________________________________________________

Telefon.................... : _______________________________________________________

E-mail ..................... : _______________________________________________________

Forening.................. : _______________________________________________________

Foreningens underskrift og stempel:

Klik ind på www.dgi.dk/sydvest