marts 2010_TL1.cdr - Stokkemarke.dk

stokkemarke.dk

marts 2010_TL1.cdr - Stokkemarke.dk

STOKKEMARKE

SOGNS KIRKEBLAD

Marts - April - Maj

2010

ÅRETS KONFIRMANDER

Konfirmandholdet 2009-2010 består af 14 elever. Heraf forventes de 12 konfirmeret i

Stokkemarke Kirke - søndag den 18. april kl. 10.00. De to øvrige (Elijah Okello og

Mette Stryhn) konfirmeres i deres bopæls sognekirke.

André R. Jørgensen Nicklas C. Stefansen Martin Aa. Skude

V.Landevej 161, Stokkemarke Horslundevej 24, Nakskov Rørmarksvej 5, Stokkemarke

Maria Pedersen Helene L. Christensen Ida Haapanen

Havnegade 5, Bandholm Løjetvej 7, Søllested Havløkkevej 29, Stokkemarke

Kevin D. Parbst Dennis E. Schytz Peter J. W. Hansen

Brandsmosevej 29, Stokkemarke Hollevej 22, Rødby Bjerreskovvej 14, Søllested

Mette B. Pettersen Jessica E. S. Fuchs Andreas S. Petersen

V. Landevej 181, Stokkemarke Blansvej 26, Bandholm V. Landevej 236, Stokkemarke

Må alle flag i sognet komme til tops på denne festdag i lokalsamfundet!


Konfirmander medvirker - møde med konfirmandforældre sendt ovenfra. Vi bliver alle ældre, men..!

Det er godt at lære gennem at få et der nytter, men også om kærlighed, magt,

ansvar. Det gælder ”ude i livet”, men religion, penge og fattigdom i en af de

sandelig også når man går til præst! Når mest isolerede indiske delstater, Orissa

det sker i Stokkemarke med henblik på at ud til den Bengalske Bugt. Det er langt fra

blive konfirmeret, modtager man ikke blot Goas turistmekka, men dog en del af det

undervisning, man står også ”i lære” i Indien, som er ved at finde sin plads som

hvad kirkens åndedræt, gudstjenesten er en betydningsfuld stat. ”

for noget. Niels Caning.

Det sker selvfølgelig især ved, at man Må ovenstående appetitvækker få mange

også går i kirke i konfirmandforløbet. Men væk fra TV´et denne aften! Vi vil gøre,

særligt får man også chancen for at være hvad vi kan for at få sneen ryddet af vej.

med til at lave en gudstjeneste sammen Og vi foreslår, at kaffepengene, samt

med kammeraterne. hvad man ellers samler ind, går til

Og man bliver ikke blot medarrangør, man

Bissamcuttack via Folkekirkens

medvirker også selv ved at bede ind-

Nødhjælp! Kistrup

gangsbøn, læse tekster, sørge for klokkeringning,

og at alteret bliver behørigt

dækket!

Velsignelse

Denne oplevelse skal konfirmanderne

Der er øjeblikke i tilværelsen, som er

have sammen med menigheden ved

anderledes end de andre! Luften er

gudstjenesten søndag den 14. marts kl.

fortættet, eller den står stille, siger vi

14.00

også!

Det bliver selvfølgelig også spændende at

I kirken sker det, når korset tegnes og

erfare, hvilke salmer de unge vælger til

velsignelsen lyses.

deres gudstjeneste - fra de ny eller nogle Herren velsigne dig og bevare dig!

af de ”gode gamle”? Herren lade sit ansigt lyse over dig

Efter gudstjenesten inviteres

og være dig nådig.

konfirmandforældrene til møde i Herren løfte sit åsyn på dig og give

præstegården kl. ca. 15. dig fred!

Under kaffen med det bløde brød - eller Præstens ord, som han har taget fra

en cola - orienteres far og mor om Gamle Testamentes 4. Mosebog kap. 6,

konfirmandforløbet. Især bliver der nok 24-26, samler til slut hele gudstjenesten,

brugt tid på at drøfte selve konfirmationen medens alle står op og tager imod af de

den 18. april. kl.10.00. udstrakte arme foran alteret.

Det plejer heller ikke at være kedeligt! Man fornemmer, at der videregives en

Velkommen! Kistrup styrke - udefra til menigheden, der kan

tage den med sig ud

i livet, når man går

Til Indien med byens læge fra kirke.

Læge Niels Caning skriver følgende: Der loves og ønskes

” Jeg har fået lov at komme i præstegår- varme lys og livsden

torsdag den 18. marts kl.19,30, for at kraft at bruge løs af.

vise lysbilleder og fortælle om min tur til At blive velsignet

Indien i efteråret 2009. kan faktisk opfattes

Centralt i mit foredrag er aktiviteterne på som noget så stort,

Christian Hospital Bissamcuttack, hvor jeg at man som med

boede, og de læger og sygeplejersker, solen ikke kan se

der giver alt for at holde liv i en drøm, der ind i den. Velsignel-

blev startet af en dansk læge, Lis sen er et kraftfeldt

Madsen. Der er historier om ulandshjælp, fyldt med energi

I gudstjenesten lyses (!) velsignelsen

oftest lige efter, at der har været holdt

altergang. Derved slås det også fast,

hvad der er sket der: Jesus har lidt og er

opstået, for at vi kan få tilgivelse og - nyt

liv!

Der peges der ud på fremtiden for os.

Også den evige engang, må være os til

styrke og håb.

Ved velsignelsen bliver nadverens kræfter

til vore kræfter. Ja der bliver Guds kræfter

til vore kræfter. Om vi tør åbne os og tage

imod - velsignelsen.

Kom derfor ikke og sig, at der ikke sker

noget i en kirke! Her handler ikke mindre,

end Gud. SE det dog i øjnene og lad dig

mærke af det til kraft, mod, glæde og håb!

Som, netop velsignet kan vi gå fornyet

friske ud i verden igen efter gudstjenesten!

Og sluttelig kan vi - omend i langt mindre

målestok - genkende den velsignelse, vi

faktisk ofte giver hinanden:

Når vennen skal ud at rejse, giver vi ham

på stationen et knus til afsked og ønsker

”god tur”, eller: ”Kom snart igen ” og ”kør

forsigtigt”

Og somme tider føjer vi også et fysisk

tegn til med et kys, et knus, et håndtryk.

Det skal give tryghed i hjertet, og tillid til,

at skønt vi skilles, er vi alligevel til for

hinanden.

At velsigne er, når der slås bro mellem -

også Gud og mennesker. Der udsendes

os gnistrende livskontakt, med guddom-

melige ord tegnet med det kors, der med

Jesus blev livstegnet over alle.

Hvor vi dog derfor

altid synger ”Amen

= det er sikkert og

sandt” bagefter.

Må det ske, og så

næste gang vi går

fra kirke, eller

andetsteds blot har

ønsket hinanden alt

godt!

Amen!

Peder Kistrup

Vi fødes ind i tiden og selv om tidens lov

er aldring på vej mod døden, er det et

mirakel at være med i tiden. Måtte den

vare længe, siger den livsglade og raske.

Lægevidenskabens største triumf er vores

udsigt til at kunne leve længere. Holder vi

os fra tobak og hjertestop på stribe eller

fra farlige stunts og djævelske kræftceller,

kan vi nå langt!

I stedet skal vi hænge på med bevægelse

af både sjæl og legeme. Vi bør læse

romaner og danse slowfox. Vi skal kort

sagt være aktive og bruge de talenter, vi

har fået givet - ja endog gå i kirke, for så

lever man også længere, har det kunnet

læses på det sidste!

Hvor længe vil vi så leve? Levealderen

siges at stige med 2-3 måneder om året.

Det er meget.

Middellevetiden er p.t. 78 år. Prognoser

siger, at tallet i 2040 er steget til 88. Til

den tid vil mange kunne blive både 110 og

120 år!

Vil den med omhu brugte jord kunne føde

os hvis endnu flere bliver endnu ældre i

2100?

I al fald bliver der travlhed på det

menneskelige reparationsværksted. Og

det vil være godt at være genetisk vel

funderet!

I f.eks. 1600-tallet var tilværelsen brutal,

rå og kort, fordi faktorer som sult,

infektioner og vold medvirkede kraftigt til

livsalderens korthed. Kingo skrev f.eks. i

en salme om kroppen som en ”ormesæk”

så realistisk som død alt for tidligt?

For 200 år siden var middelalderen under

40 år! Kloakering, hygiejne og penicillin

hjalp gevaldigt!

Og efterfølgende er sundhedssektoren og

skattebilletten vokset enormt.

Spørgsmålet er nok snart, har vi råd til fru

Hansens nye lever og hr. Hansens ny

hjernedel - knap så tilkalket? Eller

spørger vi: Hvordan er det med etikken -

personen som sådan - og den gudskabte

naturlighed?

Kistrup


Søndag d. 30. maj - kl. 8.30

GUDSTJENESTER Trinitatis søndag - Kistrup

Søndag d. 7. marts - kl. 10.00

3. søndag i fasten - Kistrup Søndag d. 6. juni - kl.10.00

1. søndag eft. trinitatis - Kistrup

Søndag d. 14. marts- kl. 14.00

+ forældremøde - Kistrup Stokkemarke Plejecenter

Tirsdagene d. 2. marts, 6. april, 4. maj og

Søndag d. 21. marts - kl.10.00 1. juni kl. 14.00.

Mariae Bebudelses dag - Kistrup

Sognepræst

Søndag d. 28. marts - kl. 8,30

Palmesøndag - Maaløe Peder Riis Kistrup

Torsdag d. 1. april - kl. 19.00

Skærtorsdag - kl. 19.00

Stokkemarke Præstegård

Tjennemarkevej 6

4952 Stokkemarke

Fredag d. 2. april - kl.10.00

Langfredag - Kistrup

Tlf. 54 71 10 76

Email: prki@km.dk

Træffetid: Ingen fast, men vil man undgå

Søndag d. 4. april - kl.10.00

at gå forgæves, kan man ringe i forvejen

Påskedag - Kistrup og træffe aftale.

Mandag d. 5. april - kl. 10.00

Anden påskedag - Kistrup

Søndag d. 11. april - kl. 8.30

I. søndag eft. påske - Kistrup

Mandag er fridag.

Her passes embedet af sognepræst

Hans Maaløe, Østofte Præstegård.

Tlf. 54 78 66 67

Graver

Laila Wriedt Hansen

Søndag d. 18. april - kl.10.00

Konfirmation - Kistrup Bjerreskovvej 14

4920 Søllested

Søndag d. 25. april - kl.10.00

3. søndag eft. påske - Maaløe

Tlf. 29 40 88 91

Organist

Fredag d. 30.april - kl. 8.30

Bededag - Maaløe

Ingrid Hansen

Oddevej 155, Købelev

Søndag d. 2. maj - kl.10.00 Kirkesanger

4. søndag eft. påske - Maaløe Michael Lohse, Nakskov

Søndag d. 9. maj - kl.10.00

5. søndag eft. påske - Kistrup

Menighedsrådet

Formand: Bodil Mortensen

Torsdag d. 13. maj - kl. 8.30

Kristi himmelfarts dag - Kistrup

Havløkkevej 20

4952 Stokkemarke

Tlf. 54 71 14 56

Søndag d. 16. maj - kl. 19.00

Kirkeværge: Karen Hansen

6. søndag eft. påske - Kistrup

Vestre Landevej 248

4952 Stokkemarke

Søndag d. 23. maj - kl.10.00 Tlf. 54 71 11 56

Pinsedag - Kistrup

Kirkebilen

Søndag d. 24. maj - kl. 10.00 Bestilles forud hos vognmand Juul

Anden pinsedag - Kistrup på tlf. 54 71 10 82

More magazines by this user
Similar magazines