Formanden mener - Erhverv Hjørring

erhvervhjoerring.dk

Formanden mener - Erhverv Hjørring

NYHEDSBREV NR. 4, 25. FEBRUAR 2013

Indhold:

(Klik på teksten og gå direkte til artiklen).

Evaluering af nytårskur side 2

Faldende kriminalitet i Hjørring side 3

Netværk nøglen til vækst side 4

Ministersvar til Nordjylland side 5

Formanden mener

Henrik Willadsen,

formand for

Erhverv Hjørring

”Vi oplever et stort behov for at styrke erhvervslivets

rammevilkår, så vi igen kan få

gang i jobskabelsen i den private sektor.”

Sådan skriver skatteminister Holger K. Nielsen

i et svar, som er foranlediget af den

pressemeddelelse, som de nordjyske erhvervsorganisationers

formænd udsendte i

protest mod den planlagte kørselsafgift for

lastbiler (læs mere på side 5 i dette nyhedsbrev.)

Her i Nordjylland tillader vi os derfor at

tro, at protesterne baseret på konkrete

regneeksempler fra vores borgmestre, fra

det lokale erhvervsliv og fra erhvervenes

organisationer har været en stærkt medvirkende

årsag til, at kørselsafgiften blev taget

af bordet..

Regeringens tilbagetog blev meldt ud i onsdags

– dagen før et åbent samråd i skatteudvalget

på Christiansborg, hvor ministeren

kunne forvente at blive mødt med en stribe

eksempler på, hvordan kørselsafgiften ville

ramme virksomheder i Nord- og Vestjylland

særlig hårdt.

Så med en perfekt timing af tilbagetoget

undgik ministeren at blive grillet for åbne

døre.

Som det fremgår af ministerens udmelding,

er kørselsafgiften imidlertid ikke død, kun

lagt i dvale.

Redaktion: Claus Dindler, telefon 9623 2609 / 4052 2240, e-mail cd@hjec.dk

1

Skulle den blive vakt til live på et senere

tidspunkt, vil vi huske på lektien og endnu

en gang stå sammen i Nordjylland.

Og det bør bestemt ikke kun gælde kørselsafgift.

Og på andre områder, hvor der

på Christiansborg planlægges initiativer til

skade for det nordjyske erhvervsliv, bør vi

samle alle gode lokale kræfter. Det nytter -

som denne sag viser.

Til kalenderen

Erhverv Hjørring

generalforsamling

Torsdag den 21. marts kl. 15.00

University College Nordjylland,

Skolevangen 45, Hjørring.


NYHEDSBREV NR. 4, 25. FEBRUAR 2013

Rekorddeltagelse og hidtil bedste evaluering

Erhverv Hjørrings Nytårskur 2013 blev igen en succes – næste nytårskur forberedes

Erhverv Hjørrings nytårskur 2013 havde rekordtilslutning

med næsten 200 deltagere.

Hele 121 af deltagerne har efterfølgende

medvirket til at evaluere arrangementet. Og

de har givet nytårskuren den hidtil bedste

evaluering, siden Erhverv Hjørring holdt sin

første nytårskur i 2009.

Det får imidlertid ikke Erhverv Hjørrings

nytårskomité til at hvile på laurbærrene.

Komitéen har holdt mødet og på baggrund

af egne observationer samt forslag i kommentarer

fra evalueringerne drøftes små og

store ændringer i næste års arrangement.

Ét ligger fast. Der bliver også en Nytårskur

i 2014, og den bliver igen på Nordsøen

i Hirtshals. Der skal dog arbejdes videre

med arrangementets detaljer.

Komitéen vil desuden lægge sig i selen for

at finde en gæstetaler, der har et højt fagligt

format, og som desuden er spændende og

underholdende.

Udvalgte statistikker fra evalueringen:

Billede fra Erhverv

Hjørrings Nytårskur

2013: Næste års

nytårskur er allerede

under forberedelse.

Total

Er dine forventninger til nytårskuren blevet

indfriet?

Procent Antal

I høj grad 77% 93

I nogen grad 23% 28

I mindre grad 0% 0

Ikke indfriet 0% 0

Total 100% 121

Total

Vil du deltage i nytårskuren næste år? Procent Antal

Ja 86% 104

Nej 0% 0

Måske 14% 17

Total 100% 121

Total

Vil du anbefale andre i dit netværk at deltage

næste år?

Procent Antal

Ja 99% 120

Nej 1% 1

Total 100% 121

2

Tilbage til forsiden

Udvalgte citater fra deltagerne:

Jeg deltog for første gang. Et fantastisk flot og velforberedt

arrangement. Jeg var meget positivt overrasket

over Jeres store fokus på at netværke. Jeg fik gode kontakter

og direkte aftale om 2 møder.

Jeg synes det er et fantastisk arrangement og specielt

jeres arbejde og tanker ift bordplan og præsentation af

hinanden under middagen gør, at det bliver en god aften

med en god dialog.

Jeg synes det er et rigtigt godt initiativ, I tog for nu

snart flere år siden. Det er hyggeligt sådant lige i det

nye år at ønske hinanden godt nytår - snakke med

mange af dem man kender - stifte nye bekendskaber/

netværk - det er altså vigtigt i dag, især med netværk.

Super godt arrangement i velvalgte inspirerende rammer.

Ideer til fremtidige arrangementer kan være at

fokus flyttes fra økonomien, der var hovedtemaet i år

( - og helt fint ) til kreativitet og innovation som lokomotiver

for udvikling.

Jeg kunne godt tænke mig, måske en halv time, hvor

man kunne cirkulere rundt bland deltagerne. Det nåede

jeg ikke. Nu var det første gang jeg deltog, og jeg kommer

bestemt igen næste år.


NYHEDSBREV NR. 4, 25. FEBRUAR 2013

Kriminaliteten er støt faldende i Hjørring

På fem år er antallet af anmeldte forbrydelser gået ned med 46 procent

Det bliver stadigt tryggere at være borger

i Hjørring Kommune. Uanset at kriminalitet

stadig optager meget plads i den lokale nyhedsdækning,

så er det et statistisk faktum,

at der gennem de seneste år er blevet mindre

og mindre af den.

Det fremgår af Danmarks Statistiks opgørelse

over anmeldte forbrydelser, som igen

dækker over indberetningerne fra politiet.

Tallene opgøres kvartalsvis. De nyeste tal

for Hjørring Kommune er fra 4. kvartal

2012. Her blev der anmeldt i alt 679 overtrædelser

af straffeloven og særlove (narkotika,

våben mv.)

Fem år tidligere i 4. kvartal 2007 var antallet

1249. Det er næsten en halvering. Helt

nøjagtigt et fald på 46 procent.

På landsplan er kriminaliteten også faldet i

samme periode. Men slet ikke i samme niveau

som i Hjørring. Den nationale udvikling

viser et fald på 6 procent.

Som det fremgår af grafen over anmeldte

forbrydelser er faldet i Hjørring Kommune

sket jævnt hen over perioden. Og i øvrigt

nogenlunde parallelt med udviklingen i Frederikshavn

Kommune.

I de to øvrige vendsysselske kommuner,

Brønderslev og Jammerbugt, er antallet af

anmeldte forbrydelser til gengæld nogenlunde

konstant gennem de seneste fem år.

Vi har også regnet på kriminaliteten set i

forhold til indbyggerantallet. Som grafen

viser, er kriminalitetsfrekvensen for hele

landet 78 – dvs. 78 forbrydelser pr. 1000

indbyggere i 2012.

Det er cirka 50 pct. højere end i Hjørring

Kommune, hvor kriminalitetsfrekvensen er

46. Frekvensen i Vendsyssel er lavest i Brønderslev.

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Kriminalfrekvens

Antal forbrydelser pr. 1000 indbyggere i 2012

78

3

Tilbage til forsiden

56 54

46 45

Anmeldte forbrydelser i Vendsyssel

2007 - 2012

Kilde: Danmarks Statistik

Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt

Kilde: Danmarks Statistik


NYHEDSBREV NR. 4, 25. FEBRUAR 2013

Netværket er nøglen til stadig vækst

Elektrikeren i Vrå må sige nej til opgaver af mangel på kvalificerede medarbejdere

Siden Niels Erik Pedersen i 1994 overtog

sin mester Preben Pilgaards forretning og

omdøbte den til slet og ret Elektrikeren, er

virksomheden vokset støt og sikkert.

Der er 21 medarbejdere i dag i det, der nu

rettelig hedder Elektrikeren Nord A/S. Og

der kunne godt være to-tre stykker mere.

”Vi må sige nej til opgaver, for vi kan ikke

få kvalificerede folk,” fortæller Niels Erik Pedersen.

Virksomhedens kerneområde er landbruget,

og det er tilsyneladende ikke alt for

populært hos danske elektrikere. Desuden

er der på landsplan faktisk ingen ledighed

overhovedet indenfor elektrikerfaget.

”Vi får så ansøgninger fra udenlandske

medarbejdere, fra Ukraine og Rumænien

for eksempel. Men de har simpelthen ikke

det nødvendige kendskab til de danske

regler på vores område, så dem tør jeg ikke

ansætte,” siger Niels Erik Pedersen.

Siden starten i 1994 har Niels Erik Pedersen,

der driver virksomheden sammen med sin

kone, Pia Pedersen, opkøbt flere lokale virksomheder.

”Men væksten er først og fremmest kommet

Elektrikerens karakteristiske

bygning i Vrå

igennem de netværk, som vi hele tiden har

lagt stor vægt på at dyrke og udvide. Det

betyder især meget indenfor landbruget.

Men det er også netværket, der har ført til,

at vi i dag har mange opgaver udenfor vores

oprindelige kerneområde.”

Elektrikeren er p.t. i gang med opgaver i

Fredericia, Varde og Odder i samarbejde

med totalentreprenør-virksomheden

Svend Aage Christiansen A/S fra Østervrå.

På lokalt plan har Elektrikeren desuden elopgaven

på akvakultur-projektet i Hirtshals

– et projekt i 100 mio. kr. klassen totalt. En

opgave som også kom i hus i kraft af forbindelser

i netværket. Det samme gælder

for tre lokale biogasanlæg, hvor netværket

også havde afgørende betydning.

4

Tilbage til forsiden

Niels Erik Pedersen tilser en af Elektrikerens store

opgaver, akvakultur-projektet i Hirtshals

Landbrugs-området er dog fortsat grundpillen

i virksomheden.

”De danske landbrug er i dag højt specialiserede

virksomheder med avanceret computerstyret

teknologi og strenge krav til

hygiejne. Det er både krævende og spændende

at arbejde med,” siger Niels Erik Pedersen.

Den nok så omtalte krise i de senere år har

Elektrikeren ikke mærket så meget til.

”Der var en periode, hvor det var lidt småt

med opgaver. Den benyttede vi til at indføre

digital styring af materialer og tidsforbrug.

Det har været en stor lettelse,”

fortæller Pia Pedersen, der står for det administrative

i virksomheden.

Digitaliseringen har dog samtidig sat fokus

på et problem – mobildækning på landet.

”Vores folk ude i marken kommunikerer

med basen her i Vrå via mobile forbindelser.

Og vi må desværre konstatere, at masser

af steder er der bare ikke dækning. Så

for vores skyld kan det kun gå for langsomt

med at få etableret det landsdækkende

mobile bredbånd, som der tales så meget

om,” siger Pia Pedersen.


NYHEDSBREV NR. 4, 25. FEBRUAR 2013

Kørselsafgiften ville blive en ekstra byrde

Skatteministeren giver uddybende svar til de nordjyske erhvervsorganisationer

”Det vil ikke være hensigtsmæssigt at pålægge erhvervslivet

denne ekstra byrde.”

Med denne passus uddyber skatteminister Holger

K. Nielsen som officielle udmelding om beslutningen

om ikke at indføre kørselsafgift for

lastbiler.

I sin officielle redegørelse for, hvorfor kørselsafgiften

blev droppet, henviste ministeren alene til

omkostningerne ved at administrere en kørselsafgift.

Formuleringen fremgår af et svar fra ministeren

til folketingsmedlem Kristien Pihl Lorentzen (V),

der har bedt ministeren kommentere den pressemeddelelse,

som formændene for de nordjyske

erhvervsorganisationer udsendte den 30. januar.

PRESSEMEDDELELSE

30. januar 2013

Danmark bliver endnu skævere

Regeringen bør droppe enhver tanke om ny kørselsafgift,

opfordrer nordjyske erhvervsformænd

Et endnu skævere Danmark. Det bliver resultatet, hvis regeringen fastholder den indførelse af en ny

kørselsafgift på lastbiler, som den sammen med Enhedslisten har lagt ind i finansloven.

Afgiften skal ifølge finansloven træde i kraft fra 2015. Den pålægger lastbiler over 12 tons at betale 1.50 kr.

pr. kørt km. Afgiften forventes at indbringe mellem 2,7 og 2,9 mia. kr. til statskassen.

Hermed belastes danske virksomheder af endnu en milliard-beskatning til skade for vores i forvejen

forringede konkurrenceevne.

Men ikke nok med det. Kørselsafgiften vil ramme skævt til ugunst for de virksomheder, der ligger i landets

udkanter. For det er dem, der må køre længst, hvad enten det gælder import af råvarer eller eksport af de

færdige produkter.

En række nordjyske virksomheder har allerede fremlagt dokumentation for, i hvilket omfang de vil blive

belastet af den bebudede kørselsafgift.

Som hovedregel vil virksomhederne på grund af konkurrencesituationen kun i mindre omfang kunne

indregne de øgede transportomkostninger i priserne. Konsekvensen bliver faldende indtjening, lavere

vækst, tab af arbejdspladser og et forstærket incitament til at flytte virksomhederne bort fra Nordjylland til

steder med et mildere erhvervsklima.

Fra erhvervslivet i Nordjylland er meldingen derfor klar: Drop enhver tanke om en ny kørselsafgift. Den er en

direkte trussel mod det nordjyske erhvervsliv.

Underskrivere:

Direktør Allan Kastor Andersen, formand for Skagen Erhvervsforening. Telefon: 6161 4529

Direktør Brian Bertelsen, formand for Erhvervsrådet i Jammerbugt Kommune. Telefon: 2248 9878

Direktør Lars Brandt, formand for Sæby Erhvervsforening. Telefon: 9846 2030

Direktør Leif Ørsnæs Christensen, formand for Løgstør Egnens Erhvervsråd. Telefon: 9666 0662

Direktør Ole Peter Christensen, formand for Hjørring ErhvervsCenter. Telefon: 9623 0650

Direktør Kaj Christiansen, formand for Frederikshavn Erhvervsforening. Telefon: 7024 3650

Direktør Richard Fynbo, formand for DI Vendsyssel. Telefon: 9899 6802

Fabrikant Preben Hansen, formand for Aalestrup Erhvervsråd. Telefon: 9864 3386

Metalformand Arne M. Jensen, formand for Brønderslev Erhverv & Turisme. Telefon: 9882 3849

Statsaut. revisor Kenneth Jensen, formand for Mariagerfjord Erhvervsråd. Telefon: 9852 0999

Direktør Svend Jørgensen, formand for Himmerlands Udviklingsråd og Aars Erhvervsråd. Telefon: 9862 4073

Direktør Mogens Mathiasen, formand for DI Thy/Mors. Telefon: 9655 0704

Direktør Jesper Overgaard, formand for Morsø Erhvervsråd. Telefon: 2631 1000

Direktør Kjeld Pedersen, formand for Thy Erhvervsforum. Telefon: 9618 8888

Statsaut. Revisor Ole H. Poulsen, formand for Farsø Erhvervsråd. . Telefon: 9666 8466

Direktør Peter Rindebæk, formand for DI Aalborg. Telefon: 9635 3700

Advokat Henrik Willadsen, formand for Erhverv Hjørring. Telefon: 9892 0833

En delegation fra Hjørring var på Christiansborg for at overvære det åbne samråd i torsdags

om den nu droppede kørselsafgift. Fra venstre ses erhvervsdirektør Bo Geertsen,

borgmester Arne Boelt og Erhverv Hjørrings formand Henrik Willadsen.

(Foto fra TV2 Nord)

5

Tilbage til forsiden

Til

Folketinget - Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 243 af 31. januar

2013. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl

Lorentzen (V).

Holger K. Nielsen

/Klaus Østergård Jensen

Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30/1-13 fra

Erhverv Hjørring vedr. pressemeddelelse "Danmark bliver endnu skævere.

Regeringen bør droppe enhver tanke om ny kørselsafgift, opfordrer nordjyske

erhvervsformænd", jf. alm. del - bilag 104.

Svar: Kørselsafgiften er overordnet set baseret på et sundt princip om, at

forureneren betaler. Med en kilometerbaseret kørselsafgift vil transportbrugerne

i højere grad selv være med til at betale for de udgifter, som

transport af varerne medfører. Det er grundlæggende sund fornuft.

Der er dog to årsager til, at regeringen har besluttet ikke at indføre kørselsafgiften

for lastbiler fra 2015, som det hidtil har været planlagt. For det

første oplever vi et stort behov for at styrke erhvervslivets rammevilkår, så

vi igen kan få gang i jobskabelsen i den private sektor. Det vil derfor ikke

være hensigtsmæssigt at pålægge erhvervslivet denne ekstra byrde. For det

andet er det en udfordring, at et kørselsafgiftssystem for lastbiler indebærer

markante omkostninger til administration.

I Europa går udviklingen i disse år i retning af, at flere lande implementerer

kilometerbaserede kørselsafgifter for lastbiler. Det vil give en bredere

erfaringsbase, som Danmark vil kunne drage nytte af. Hvis det i løbet af

en årrække viser sig muligt at indføre kørselsafgifter for lastbiler uden væsentlige

økonomiske omkostninger vil regeringen igen overveje muligheden

for at indføre afgiften.

Regeringen vil som en del af det kommende udspil til en job- og konkurrenceevnepakke

anvise en ansvarlig finansiering, således at det provenu

fra afgiften, som VK-regeringen brugte til skattelettelser, ikke kommer til

at belaste de offentlige finanser fremadrettet.

J.nr. 13-0041175

Dato: 21.02.13

More magazines by this user
Similar magazines