Untitled

cactuspro.com

Untitled

52

Gruppe B, Boreo-Cylindropuntiæ Bckbg.: Nordlige Arter; Tornene er

forsynede med Skeder.

Række 1, Ramosissimæ Br. & R.: Slanke Led, inddelte i flade eller

svagt fremspringende Felter; tør Frugt, faa Torne.

Række 2, Leptocaules Br. & R.: Slanke Led, Puklerne er enten

fremspringende eller mangler helt, Inddeling i Felter findes

aldrig; kødfuld Frugt, faa Torne.

Række 3, Thurberianæ Br. & R.: Som foregaaende, men med flere

Torne; de yderste Led er aldrig over 2 cm tykke.

Række 4, Echinocarpæ Br. & R.: Ret kraftige Torne; kraftige Led,

de yderste over 2 cm tykke; tør, stærkt tornet Frugt.

Række 5, Bigelowianæ Br. & R.: Stærkt tornede Planter; Puklerne

fremspringende, næppe længere, end de er brede. Frugten et

kødfuldt Bær.

Række 6, Imbricatæ Br. & R.: Kraftige Arter med lange, smalle

Pukler.

Række 7, Fulgidæ Br. & R.: Brede, flade Pukler.

Opuntia Mill.

Denne store, rigt varierede Slægt findes overordentlig daarligt re-

præsenteret i europæiske Samlinger, hvilket utvivlsomt skyldes, at de

fleste Arter er meget store og kræver fri Udplantning i rummelige Driv-

huse. alwin berger har gennem mange Aar iagttaget et stort Antal

Opuntier, voksende under aaben Himmel ved Rivieraen; vi følger der-

for i det store og hele hans Inddeling af Slægten, idet vi dog samtidig

erkender, at et fremtidigt mere dybtgaaende Kendskab formentlig vil

medføre forskellige Forandringer i Opstillingen.

Serie A, Reductæ Bckbg.: Smaa, lave Arter med langstrakte, smalle Led.

Række 1, Chaffeyanæ Br. & R.: Næsten cylindriske, kun ganske

lidt fladtrykte Led; stor, kødfuld Rod. I Naturen er Plantens

overjordiske Del etaarig (N.-Am.).

Række 2, Pumilæ Br. & R.: Lave, tornede Arter med løstsiddende,

lidet fladtrykte, ± laadne Led (S.-Am., N.-Am.).

Række 3, Airampoæ Bckbg.: Dværgagtige, i Naturen ± pudedannende

Højfjeldsarter med knoldformede eller fladtrykt rund-

agtige Led; i Kultur oftest med ± langstrakt Vækst (S.-Am.).

Række 4, Divaricatæ S.-D.: Krybende eller ± oprette Arter med

fladtrykte, men ± smalle, løstsiddende, ikke laadne Led (N.-

Am., S.-Am.) 1 ).

1 ) Til denne Række henfører vi samtlige Arter af de tidligere beskrevne

Rækker Curassavicæ Br. & R., Pisciformes Small og Tunæ (K. Sch.) Br. & R.,

idet vi skønner, at de Definitioner, tidligere Forfattere har givet af de tre

nævnte Rækker, ikke er distinkte nok til at berettige en Adskillelse. Det er

muligt, at et fremtidigt bedre Kendskab til Arterne vil tillade en klar Opdeling,

selv om en saadan i Øjeblikket ikke er forsvarlig.

More magazines by this user
Similar magazines