Nr. 4 60. ÅRGANG DEC. 2010 - FEB. 2011 - Paarup kirke

paarupkirke.dk

Nr. 4 60. ÅRGANG DEC. 2010 - FEB. 2011 - Paarup kirke

LÆS MERE OM:

Julehjælp

Julekrybbe

De røde legesvende

Julens arrangementer

Cafélørdage

Menighedsrådet

Kalender

December

4 Dåbs- og familiegudstjeneste

5 Adventskoncert

12 Syng julen ind

14 Hverdagsgudstjeneste

14 Fransksproget julegudstjeneste

(i Valgmenighedskirken)

15 Jul for dagplejemødre

17 Jul for børnehaver

17 Jul for Tarup Skole (på skolen)

18 Dåbs- og familiegudstjeneste

19 Højmesse med krybbespil

19 Tysksproget julegudstjeneste

20 Jul for Paarup skole,

små klasser

21 Jul for Paarup skole,

store klasser

21 A festival of carols and lessons

Januar

1 Nytårsgudstjeneste

2 Vi bærer julen ud

4 Menighedsrådsmøde

8 Dåbs- og familiegudstjeneste

8 Cafélørdag og fernisering

14 Fællessang

15 Musiksjov

22 Dåbs- og familiegudstjeneste

22 Gospel

28 Fællessang

29 Musiksjov

Februar

1 Menighedsrådsmøde

3 Familiegudstjeneste

5 Dåbs- og familiegudstjeneste

5 Cafélørdag og fernisering

6 Familie- og lysgudstjeneste

10 Kend din kirke

13 Konfirmandgudstjeneste

14 Fællessang

16 En aften om Salmer

19 Dåbs- og familiegudstjeneste

19 Musiksjov

25 Fællessang

Marts

1 Menighedsrådsmøde

5 Dåbs- og familiegudstjeneste

5 Cafélørdag og fernisering

9 Fastelavns- og familiegudstjeneste

INTERNET

www.paarupsogn.dk

www.sogn.dk/paarup

Nr. 4

60. ÅRGANG

DEC. 2010 - FEB. 2011

Julekrybbe i Paarup Kirke. Læs mere inde i bladet.

Julekrybbe til Paarup Kirke

Vi har i Paarup Sognegård tidligere haft besøg af ægteparret Kirsten og Frede Gregersen,

Kolding, som gennem adventstiden udstillede nogle af deres mange (13 flyttekasser

fylder de!) julekrybber fra hele verden. Det var sjovt at se, hvorledes julekrybbe -

traditionen varierede fra land til land, så at elementerne nok var de velkendte, men

dog med særlige kendetegn fra de enkelte lande. – Og det er måske det, der gør, at julekrybbetraditionen

fortsat lever, og at vi også på vore breddegrader efterhånden har

taget den til os. For julekrybben har til formål at skabe et visuelt udgangspunkt for

forkyndelsen af Gud. Vi får således med denne syn for sagn. Med julekrybben føres vi

tilbage ind i krybberummet, hvor det eventyrlige sker, at Gud selv kommer til verden

og det som et lille barn. Julekrybben, ligesom de mange krybbespil, der i adventstiden

opføres rundt om i de danske kirken, levendegør dette, at Gud bliver menneske ind i

tiden, – at Han bliver som en af os og det ved en af os, nemlig mennesket Maria. Julekrybben

er på denne måde en prædiken i sig selv, ja, eller mere et evangelium, når den

gennem sine figurer og opstilling udlægger for os, at Gud vil mennesket.

Paarup Kirke bad tidligere i år Hans Mittmann, Harzen, om at fremstille en julekrybbe

til brug i kirken. Denne krybbe er beskrevet og afbilledet i nærværende kirkeblad.

Krybben vil fremover komme til at stå i kirken i adventstiden og vil forventeligt

blive brugt ved de mange juleafslutninger, der præger december måned som en håndgribelig

og umiddelbar gengivelse af, hvad der skete i den nat, hvorom Johannes Johansen

skriver i salmebogens nr. 98:

Det var ikke en nat som de andre,

thi al skabningen holdt på sit vejr

og så engle i tusindvis vandre

rundt på jorden med stjernernes skær.

Denne nat blev et lyshav i tiden,

den har lyst gennem slægterne siden,

dengang Gud selv blev menneskets lys.

KIRKEBLAD

for Paarup Sogn

LSPL


Menighedsrådet informerer

Julehjælp

I sognet har vi begrænsede midler, som

kan uddeles til værdigt trængende indbyggere

i sognet. Det drejer sig om midler, der

er indsamlet i kirken ved gudstjenester, en

andel af overskuddet fra nørklernes basar

og beløb skænket af nogle af sognets forretningsforbindelser.

De der ønsker at komme i betragtning

kan henvende sig til en af sognets præster

senest fredag den 10. december. Der vil

blive svaret tirsdag den 14.

Istandsættelse af kirken

udskudt

I det forrige nummer af kirkebladet kunne

vi meddele, at kirken vil blive lukket, fordi

der skal installeres fjernvarme, hvorefter

kirken skal kalkes indvendig. Af praktiske

og økonomiske grunde bliver projektet nu

udskudt på ubestemt tid. Menighedsrådet

2

vil underrette om det, når der komme rnye

terminer for arbejdets omfang og udførelse

Per Hübschmann Hansen

træder ud af menighedsrådet

Med beklagelse, men også forståelse, har

menighedsrådet måttet acceptere Per Hansens

ønske om at måtte udtræde af menighedsrådet

med henvisning til et forøget

arbejdspres. Per Hansen har gjort et godt

stykke arbejde i menighedsrådet blandt

andet som kontaktperson i forhold til

medarbejderne og med etablering af sognets

nye hjemmeside.

Da menighedsrådet er sammensat ved

aftalevalg og Per Hansen ikke har en personlig

stedfortræder, vil menighedsrådet

arbejde valgperioden ud med kun 12

valgte medlemmer.

Møder i Sognegården

Kend din kirke.

Den 10. februar kl. 19.30

i Sognegården

Studenterpræstens menighed v. Jens Buchwald

Andersen

Jens Buchwald Andersen har som sit

særlige område at række ud mod de mange

unge, der kommer til byen for at studere.

De nye livsomstændigheder med egen

bolig og studier, måske langt hjemmefra,

er en stor udfordring for unge mennesker

og en særlig opgave for Folkekirken.

En aften med salmer

Den 16. februar kl. 19.30

Mette Gabelgaard er ansat i Hjallese provsti

med særligt ansvar for voksenundervisning.

Denne aften kommer hun til Paarup

som et led i en sammenhængende række af

aftener fordelt over provstiet. Dette er den

første af 2 aftener – den næste aften i Paarup

bliver den 30. marts.

Konstituering

Ved sit møde den 2. november har menighedsrådet

konstitueret sig således med

virkning fra 1. Søndag i Advent:

Formand: Preben Holmboe

Næstformand: Anders Friis Knudsen

Kasserer: Anders Friis Knudsen

Kirkeværge: Erik Greising

Kontaktperson: Preben Holmboe

Afsked med Jørgen Ellekilde

Vores organistassistent Jørgen Ellekilde har

set sig nødsaget til at opsige sin stilling

som organistassistent med virkning fra 1.

januar 2011. Baggrunden er den for ham

glædelige, at der er stadig større efterspørgsel

efter ham som pianist. Menighedsrådet

beklager men forstår hans ønske om at fratræde.

Vi siger Jørgen tak for hans gode

virke i sognet og ønsker ham alt godt.

SALMEBOGENS PÅSKESALMER

To aftener med sognepræst og voksenunderviser Mette Louise Gabelgaard

”VERDENS BEDSTE SALMEBOG”

sådan er Den Danske Salmebog blevet

omtalt. Det er selvfølgelig et udsagn der

kan diskuteres.

Men i hvert fald vil den der fordyber

sig i Den Danske Salmebog finde ud af,

at den rummer skiftende tiders forsøg på

at udtrykke hvad kristen tro er.

I 2003 fik vi en ny salmebog. Og med

den nye salmebog fik nulevende salmedigtere

som Johannes Møllehave, Lars

Busk og Lisbeth Smedegaard Andersen

plads i salmebogen ved siden af f.eks.

Grundtvig, Kingo, Ingemann og Brorson.

Gamle og nye salmer står side om side i

Den Danske Salmebog, vidt forskellige i

udtryksformer og sprogdragt, men alle

med det mål at fortælle og digte om Jesu

fødsel, liv, lidelse, død, opstandelse, årstiderne

og menneskelivet.

Onsdag d. 16. februar 2011

kl. 19.30 i Paarup Sognegård, Solgårdsvej

4, 5210 Odense NV.

– Sangaften om salmerne til påske – Jesu

lidelse og død.

Onsdag d. 30. marts 2011

kl. 19.30 i Paarup Sognegård, Solgårdsvej

4, 5210 Odense NV.

– Sangaften om salmerne til påske – Jesu

opstandelse.

Over de to aftner vil vi synge flere af

påskens salmer. Og ind i mellem salmesangen

vil jeg fortælle om salmernes budskab.

Arrangementet er for Hjallese provstis

vestlige sogne: Paarup, Ubberud, Ravnebjerg,

Brændekilde, Bellinge, Sanderum

og Dyrup, men alle er velkomne.

PAARUP SOGN · DECEMBER 2010 · FEBRUAR 2011


De Røde ”Legesvende”

Et af mine minder fra barndommens jul er

nisselandskaber i vat. Centrum i landskabet

var en lille porcelænskirke omringet af

et væld af nisser. I kirken kunne der sættes

et fyrfadslys, men vi fik kun lov at få lys i

den juleaften, da mine forældre frygtede

den fortærende ild, der kunne springe ud

af vinduerne. Denne lille verdens elementer

kan bruges som ramme for at fortælle

julens idéhistorie.

Ser vi på nissernes historie har de nemlig,

i modsætning til kirken i det hvide

landskab, flyttet sig en hel del. En nisse var

egentlig en husgud ved navn Niels, der

med tiden blev til Nissen. På landet var

nisserne en slags sure gamle mænd, der

skulle formildes med alt godt, for hvis ikke

så kunne de tage en frygtelig hævn. Datidens

nisser var altså ikke så bøjelige som

min barndoms i piberensere. I en hekseproces

fra 1692 tilstod en Anne Palle således,

at der holdt en nisse til på hendes gård

– Niels Goddreng kaldte hun ham. Nisserne

var altså noget farligt, man skulle

holde sig på god fod med. Da urbaniseringen

satte ind, så det for en tid ud til at nisserne

ikke flyttede med. Inden længe kom

nisserne dog i kapitalens tjeneste. I 1836

blev de portrætteret af maleren Constantin

Hansen, der brugte dem til at pynte op ved

en julefest. De blev så populære, at forretningerne

brugte dem til at få lidt ekstra

gang i julehandlen. Nisserne gjorde derved

følgeskab med en anden falleret figur

Sankt Nikolaus, der i levende liv havde

været biskop i Myra i det 4. årh, hvor han i

hemmelighed skulle have givet gaver til fattige

børn. Efter sin død blev han helgen for

skippere, fiskere, bagere, apotekere og jurister,

men dog især for børn. I byen glemte

man den gamle Nikolaus og han tog navneforandring

til Julemanden. Hans nye

image blev stærkt hjulpet på vej af firmaet

Coca-Cola, der også gav ham hans nye

røde uniform i 1931.

Julemanden og nisserne havde nu fundet

deres nye job og betydning, anderledes var

det gået med kirken, der stadig lå på landet.

Bladet Familiejournalen lavede hurtigt

kirker i karton til at pynte i byboernes

hjem. For kirken var et symbol på det guddommelige

i tilværelsen, mens andre lande

havde julekrybber til at symbolisere dette.

En tradition der skulle være startet af

Frans af Assisis ved julefejring i Greccio i

1223. I hans krybbe skulle der have været

brugt levende dyr. Ved Reformationen fik

katolikkerne lov til at beholde deres krybber,

mens vi tog kirken til os, der hvor

Ordet inkarnerer sig på ny og bliver levende

i blandt os, eller sagt med andre ord

min barndoms porcelænskirke.

Kirkens betydning overskrider langt

selve bygningen, den bliver et symbol på

det religiøse i menneskelivet. Juleaften stiger

kirken, som en sunken katedral frem

af underbevidstheden. I mange familier er

det tradition at komme i kirke i hvert fald

Juleaften, noget man gentager igen og

igen, fordi der går et bindeled til vores

barndoms Jul. Juleaften er noget særligt.

Her forbindes vor egen historie med historien

om Jesus, der finder sin særlige

plads i vores livsrytme. Den aften fortættes

virkelighed og vi oplever det, som om vi

får lyset med hjem. Kirken har fra den første

jul i stalden været dér, hvor mennesker

har brug for at høre dens budskab. Juleaften

bliver vi konfronteret med vores barndoms

jul, og med kirken som et symbol på

en større mening med livet. Med Nisserne

i vatlandskabet gik det som med os mennesker,

de fik andet at bestille, var mest til

at lege med og fik et nyt kommercielt livsmønster

i byen. Kirken derimod fik lov at

stå ubevæget, som punktet vi fra vores urbane

tilværelse kan vende tilbage til, når

vores livsrytme trænger til at justeres. Porcelænskirken

blev således et symbol på

mødet mellem vores tid og Guds højtid,

og derfor et naturligt midtpunkt i min

barndoms nisselandskab selv om lyset kun

måtte tændes Juleaften.

Lasse Lauesen

Julegudstjenester på fremmedsprog

Fransk Julegudstjeneste i

Odense Valgmenighedskirke

tirsdag den 14. december

kl. 19

Det nye tiltag, der blev gjort sidste år i

Valgmenighedskirken i Dronningensgade

med afholdelse af en fransk julegudstjeneste,

er kommet for at blive.

Derfor indbydes der igen i år til denne

særlige gudstjeneste.

Tysk julegudstjeneste/

Weihnachtsandacht auf

deutsch i Paarup Kirke

søndag d. 19. december kl. 16.30

Ved gudstjenesten veksles mellem læsninger,

korsatser, orgelmusik og julesalmer,

hvoraf flere kendes også i den danske juletradition.

Medvirkende er læsere, kirkens

kor og organist samt sognepræst Lene Placatka.

”A Festival of Carols and

Lessons” i Paarup Kirke

tirsdag d. 21. december

kl. 19

En mangeårig tradition i vores kirke, hvor

vi indbyder til engelsksproget juleforberedelse

med læsninger, korsang og de kendte

og elskede Christmas Carols samt orgelmusik.

De medvirkende er læsere med baggrund

i engelsksprogede lande, kirkens kor

og organist samt sognepræst Jens Rønn

Sørensen.

PAARUP SOGN · DECEMBER 2010 · FEBRUAR 2011 3


Musik i kirke og sognegård

Cafélørdage

I Sognegården kl. 14.15-15.45

den 27/11, 8/1 og 5/2

Ved disse cafélørdage er der mulighed for

at høre musik af vidt forskellig art, samtidig

med at eftermiddagskaffen kan nydes i

selskab med de mange andre tilhørere. Der

er altid fri adgang.

Kor Cecilia

Lørdag den 27. november kommer et

af vore lokale kor, et øvet kvindekor med

18 medlemmer, ledet af Leif Munk Hansen.

I korets 14 årige historie har sangerne

givet sig i kast med korsang af alle genrer –

danske salmer og sange, evergreens, musicals,

jazz og spirituals.

Bemærk denne dag vil der være mulighed

for at få gode julegaveideer i Nørkleklubbens

julebasar i Sognegårdens kon -

firmandstuer, hvor der er åbent hele dagen

fra 10 til 17.

4

Blæsermusik

Lørdag den 8. januar 2011 får vi mulighed

for at høre flere af de dygtige blæ -

s er elever fra Det Fynske Musikkonservato -

rium på deres instrumenter, basun og

trompet. De ledes af deres lærer, trompetisten

Rolf Persson

Christian Søgaard Trio

med jazz, viser og verdensmusik

Lørdag den 5. februar vil denne trio

igen fylde sognegårdens sale med musik

fra forskellige genrer. På harmonika høres

Christian Søgaard, der har spillet sammen

med bl. a. Poul Dissing, Benny Andersen

og Rasmus Lyberth. Bassisten Jens Holgersen

bliver meget brugt inden for jazz og

folkemusik, og guitaristen Morten Nordal

har spillet med i diverse kendte bands.

Således skal vi her møde tre energiske spillemænd,

der suser rundt mellem jazzklassikere,

blues og franske musetter.

Se evt. www.myspace.com/soegaardtrio

Særlige gudstjenester:

Hverdagsgudstjeneste

den 14. december kl. 10

4 gange årligt indbyder vi alle til hverdagsgudstjeneste i kirken. Adventsgudstjenesten

er tirsdag den 14. december, og læg mærke til, at tidspunktet er ændret til, om formiddagen.

Busserne kører fra de sædvanlige steder efter denne plan:

Bus 1 fra aktivitetscentret på Eddavej kl. 9.30 og fortsætter til Solgården.

Bus 2 fra Hyldestenten kl. 9.30 og fra Paarup Plejecenter kl. 9.45

Efter gudstjenesten inviterer vi til samvær i graverhuset, inden alle bliver kørt hjem

igen.

Nytårsdag kl. 16

Nytårsdag er altid en udfordring, og vi lægger forsigtigt ud med en gudstjeneste kl. 16

og en efterfølgende lille sammenkomst i graverhuset for at markere det nye år.

Vi bærer julen ud!

Søndag d. 2. januar kl. 10.00 afholdes børnegudstjeneste på højmessens plads.

Vi vil i denne se tilbage på hvad julen bragte og helt konkret afslutte julen ved at

bære juletræet ud af kirken – efter vi har plyndret det for godter! Efter gudstjenesten

fortærer vi byttet i Graverhuset.

Kirken vil være pyntet med særlige Helligtrekongerslys, dog uden krudt som det ellers

kendes fra Emil på Lønneberg.

Lysgudstjeneste

Søndag den 6. februar kl. 16.30 kalder vi igen til lysgudstjeneste i anledning af

kyndelmisse. Efter en festlig og lysfyldt gudstjeneste er der en lille sammenkomst i

graverhuset, hvor vi bl.a. byder på pandekager i en kold tid.

Adventskoncert i Paarup Kirke

søndag d. 5. december kl. 16

Oplev stemningen fra Dickens juletid.

Kvartetten ”The Christmas Carol Singers”

synger julen ind med de kendte og elskede

engelske carols.

Kvartetten, som i december rejser Danmark

tyndt spreder julestemning med en

blanding af de gamle kendte carols og

nyere julesange. Hør bl. a. Joy to the

world, God rest Ye, merry gentlemen og

The Twelve days of Christmas, men også

danske julemelodier sniger sig ind mellem

de andre.

The Christmas Carol Singers består af

Louise Pape, Tessa Kiilsholm, Søren Ulrichs

og Andreas Winther, og af disse har

Louise og Søren i adskillige år været tilknyttet

Paarup Kirkes kor.

Øvrige medvirkende er sognepræst Jens

Rønn Sørensen samt organist Preben Berg,

der spiller iørefaldende fransk og engelsk

julemusik.

Julesang i Paarup Kirke søndag den

12. december kl. 16 med kirkens pigekor

og blæsere.

En kort musikgudstjeneste med juletoner,

sunget af kirkens pigekor, der nu har ca.

30 medlemmer, fællessalmer og bibelske

læsninger. Kirkens blæserere medvirker

med såvel tårnmusik inden gudstjenesten

som med musikstykker og akkompagnement

til nogle af fællessalmerne. Blæserne

ledes af Jakob Sønderby Larsen, og øvrige

medvirkende er sognepræst Jens Rønn Sørensen

og organist Preben Berg.

Gospelkoncert i Paarup Kirke

lørdag d. 22. januar kl. 13.30

Gospelkoret Exdjazz med dirigenten

Lisa Freeman fra Svendborg har

flere gange optrådt i Paarup Kirke, og vi

kan allerede glæde os til et genhør. Ensemblet

er et 5-stemmigt blandet kor –

semi-professionelt med omkring 30 dygtige

amatørsangere, en professionel korleder,

Lisa Freeman, samt professionelle

musikere.

Koret har en meget udadvendt koncertvirksomhed

med et bredt repertoire indenfor

rytmisk musik: rock, pop, gospel,

swing-jazz m.m.

Se endv. hjemmesiden: www.exdjazz.dk

PAARUP SOGN · DECEMBER 2010 · FEBRUAR 2011


Julekrybbe til Paarup Kirke

Hans Mittmann,

født 1942, Harzen

Allerede som barn begyndte jeg at snitte i

al slags træ. Tit med en kniv, der var

knækket og som skulle slibes en del for at

den kunne bruges. Jeg elsker at arbejde

med træ!

Ved siden af mit arbejde som gymnasielærer

tegnede og byggede jeg reoler og

andre små, kreative møbler til brug i familiens

hus og legetøj til børn. Ombygningen

af vores nuværende hus foregik også

efter mine idéer og tegninger.

Senere begyndte jeg at konstruere nodestativer

i massivt træ, da vores yngste datter

studerede violinspil. Indtil idag er det

blevet til næsten 20 nodestativer for forskellige

instrumenter (med indlagt violindetaljer

eller fløjter, trompet, violinnøgle).

Som bryllupsgave til hvert af vores to

børn snittede jeg en julekrybbe til hver

ung familie med udgangspunkt i vores

Det er for børn

Julegudstjenester for børn

Hvert år kommer hundredevis af børn til

kirken for at møde julens budskab på en

måde, som passer til aldersgruppen. Dagplejemødre,

børnehaver og skoler kommer,

og en 2. klasse fra Paarup Skole ind -

øver igen i år et krybbespil. Det bliver vist

for børnehaver, for skolens mindste klasser

og ved en gudstjeneste for alle 4. Søndag i

Advent kl. 10.

Familiegudstjeneste lørdag den 18.

december kl. 11

Gudstjenesten er for alle, og deltagere i

babysalmesang og familiegudstjenester vil

blive inviteret.

Juleaftensdag

Det er en selvfølge i vores sogn, at alle

gudstjenester er åbne for alle, men i de seneste

år har vi ordnet det således, at de to

første af vores i alt 6 gudstjenester den 24.

december i særlig grad er henvendt til børn

og børnefamilier. Da det er en ordning, der

er blevet vel modtaget, gør vi det samme i

år, som det kan ses af listen på bagsiden.

egen (købte) krybbe. Hvert år til jul kom

der et par figurer til, også nogle, som ikke

var med i den originale krybbe, men som

børnebørnene syntes manglede... I alt har

jeg lavet 4 af disse små julekrybber til

dato, og jeg er i øjeblikket i gang med den

femte.

I 2006 deltog jeg i et weekendkursus for

Familiegudstjeneste i Sognegården

med efterfølgende spisning den 3.

februar 2011 kl. 17.00 – 19.00

Efter en kort gudstjeneste spiser vi sammen.

Maden bliver lavet til os, og der er

også nogle, som tager sig af oprydningen.

Vi skal høre om traditionen bag kyndelmisse

og måske vi også får en pandekage

til dessert?! Det hører sig nemlig kyndelmisse

til!

Af hensyn til maden beder vi om tilmelding

på 66160048 eller

paarup.sogn@km.dk

Babysalmesang i Sognegården

Et nyt forløb starter igen fra tirsdag den 11.

januar kl. 10-11 og frem til tirsdag 22. marts

(dog springes over i uge 8/vinterferien).

En formiddag om ugen, hvor forældre

og bedsteforældre har mulighed for at være

sammen med deres babyer om sang, mu -

sik, bevægelse og snak. Hver gang indledes

med en kop te eller kaffe, og det eneste,

der skal medbringes er et stort tæppe til

børnene. Det er gratis at deltage. Alder fra

ca. 2-10 måneder.

at lære mere om snittekunsten. Det gav

mig lysten til at arbejde kreativt, og mellem

2007 og 2009 har jeg især beskæftiget

mig med at snitte forskellige figurer, abstrakte

former og andet.

Jeg var meget glad for forespørgslen om

at lave en større julekrybbe for Paarup

kirke. En sand udfordring! Det skulle være

en robust krybbe, så børn kan få lov at

røre og lege med den uden at de eller

krybben tager skade af det.

Figurerne er fremstillet af 5 cm tykke

lindetræbrædder, som står solidt, og træet

er efterbehandlet med linolie for bedre at

kunne modstå fingeraftryk og lignende.

Lindetræ er særlig velegnet til at snitte i.

Jeg har arbejdet på opgaven siden marts

i år og har brugt mere end 60 timer på

den. Jeg arbejder for øjeblikket på stalden,

og vil være klar til overrækkelsen af hele

julekrybben i slutningen af november.

Jeg er spændt på at se krybben på sin

plads i kirken!

Forløbet varetages af musiklærer Rikke

Petersen og en af sognets organister.

Tilmelding til kirkekontoret telefon

66160048 eller mail: paarup.sogn@km.dk

Børnemusik i Sognegården

En ny sæson musiksjov starter i januar og

forløber over følgende lørdage:

15. og 29. januar, 19. februar, 12. og 26.

marts samt 9. april.

Børnene inddeles i følgende aldersgrupper:

Mini-musiksjov kl. 9.30-10.15 for de 1-2

årige

Musiksjov kl. 10.15-11 for de 3-4 årige

Maxi-musiksjov kl. 11-11.45 for de 5-6

årige.

Deltagerpris: Kr. 100 for hele sæsonen.

Se nærmere på sognets hjemmeside

www.paarupsogn.dk

Hanne Juul Sørensen, musikpædagog

Børneviolin

Vi fortsætter violin-spil-sammen for børn

efter nytår. Datoer og lærer annonceres på

kirkens hjemmeside. Alle, som går til violin,

er velkomne. Jo flere, der kommer, jo

sjovere bliver det!

PAARUP SOGN · DECEMBER 2010 · FEBRUAR 2011 5


Tirsdagsklubben

25. januar

Elisabeth Koch og Jens-Jørgen Søgaard vil spille og synge

danske sange for os. Vi får mulighed for at synge med på

nogle af sangene. Elisabeth Koch er organist i Aarup Kirke.

Tirsdagsklubben mødes hver tirsdag eftermiddag i sæsonen fra september

til maj, undtagen i ferierne og det meste af december måned.

Alle møder begynder kl. 14 og slutter ca. kl. 16.

Medlemskab af tirsdagsklubben koster 75 kroner halvårligt. For det

får man adgang til alle møder og rabat på sogneudflugten i juni. Udover

medlemskabet betales der 20 kroner for kaffen ved hvert møde.

Der er en mangeårig tradition for trofast og talstærkt fremmøde, og

som det kan ses, bliver der igen i år budt på et afvekslende program.

7. december:

Juleafslutning. Anne Marie og Knud Erik Jørgensen vil underholde

med julesang og –musik.

4. januar

Jordløse Gårdmusikanters 5 – mandsorkester vil underholde os med

musik og sang – gamle viser fra år 1900 til år 1960. Musikerne medbringer

sangbøger, så vi kan komme til at synge med.

11. januar

Sognepræst John Børsting Mikkelsen, Korup vil fortælle os om ”Kristendommen

hos samerne.”

18. januar

Operasanger Jesper Buhl ser tilbage. Han vil fortælle om sit liv og

også synge partier fra operaer for os.

6

1. februar

Maria Finde vil fortælle os om de 40 år, hun har sejlet som

telegrafist på verdenshavene.

8. februar

Landinspektør Lars Viinholt-Nielsen, Aarhus, vil vise billeder

fra og fortælle om ”fynske jernbaner gennem 100 år”.

Blandt andet om Den Nordvestfynske Jernbane (Brenderupbanen)

og om trinbrættet i Snestrup og de begivenheder,

som udspillede sig her.

15. februar

Jeanett og Valdemar Ulrikkeholm synger og spiller gamle

danske sange, salmer, filmviser, skillingsviser og gårdsangerviser.

Vi skal også være med på noget fællessang.

1. marts

Jørgen Stormgaard vil fortælle om Karen Blixens tid i Afrika

og om hendes forhold til de indfødte. Desuden vil han

komme ind på hendes skildringer af Kenya og hendes opfattelse

af Islam.

Kom og syng sammen i Sognegården følgende fredage kl. 13-14.45

14. og 28. januar samt 11. og 25. februar.

Deltagerbetaling pr. gang: 20 kr. Kaffe kan medbringes.

På gensyn

Hanne Juul Sørensen, Preben Berg og Lis Kaa.

Paarup Sogns Kunstforening, Solgårdsvej 40

www.paarup-kunst.dk

Fernisering: Udstillingsperiode: Kunstner:

lørdag d. 8. jan. 8. - 27. jan. Kirsten Bendt

kl. 13-14 Middelfart

lørdag d. 5. feb. 6. feb. - 3. mar. Ragna Thybjerg, Kerteminde

kl. 13-14 Jane Pedersen, Svendborg

Medlemskab af kunstforeningen koster 275 kr. /år.

Støttemedlemskab (uden gevinstmulighed i den årlige udtrækning) koster 100 kr. /år

PAARUP SOGN · DECEMBER 2010 · FEBRUAR 2011


Menighedsrådets

møder 2011:

Menighedsrådsmøder er åbne for offentligheden.

Dagsorden kan ses på sognets

hjemmeside og opslag i kirke og sognegård.

Møderne afholdes som regel den første

tirsdag i måneden med start kl. 19.30.

I 2011 mødes menighedsrådet på følgende

datoer:

4/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6, 6/9, 4/10,

1/11 og 6/12

Eventuelle ændringer vil blive annonceret.

KFUM-Spejderne

Sct. Knuds Gruppe

Grupperådsformand:

Ole Opstrup

Musvågevej 227

5210 Odense NV

Tlf. 66 16 31 80

Møde onsdag kl. 18 til kl. 19.30

“Hytten”, Tarupgårdsvej 9A

Kredsleder: Ib Jørgensen

Lucernevej 12

5210 Odense NV

Tlf. 66 19 45 25

Hvor skal man henvende sig?

Fødsel, faderskab og navngivning:

Ved fødsler, hvor en jordemoder medvirker anmeldes

fødslen automatisk, og forældrene skal ikke foretage sig

yderligere.

Har der ikke medvirket jordemoder ved fødslen, skal forældrene

selv anmelde fødslen til kirkekontoret senest 14

dage efter fødslen.

Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved

at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til

kirkekontoret. Denne skal være kirkekontoret i hænde

senest 14 dage efter barnes fødsel.

Barnet skal være navngivet senest 6 måneder efter fødslen.

Dette kan ske ved anmeldelse til kirkekontoret eller

ved dåb i kirken.

Ved dåb

Ved ønske om dåb ser man i gudstjenestelisten, hvilken

guds tjeneste man ønsker at holde dåb. Derefter henvender

man sig på kirkekontoret, som er behjælpeæig med at

aftale dato for dåben, samt barnets navne, tidspunkt for

samtale med præsten m.m.

Faddere: ved dåben indskrives mindst 3 og højst 6 faddere

med navne og adresser.

Ved vielse

kontaktes kirkekontoret, som reserverer dato. Cirka tre

måneder før vielsen kontaktes Odense Kommunes BorgerServiceCenter,

Skulkenborg l. Her udfyldes og indleveres

skema til ægteskabets prøvelse, hvorefter

“prøvelsesattest” tilsendes. Prøvelsesattesten afleveres til

kirkekontoret. Der tages kontakt til den præst, som skal

foretage viel sen.

Paarup Kirke

Kirkekontor:

Solgårdsvej 40, 5210 Odense NV.

Tlf. 66 16 00 48.

E-mail: paarup.sogn@km.dk

Kordegn: Lars Skjerning Stougaard.

Kordegn: Dorrit H. Sommer.

Kordegn: Jytte Bjerner.

Mandag-fredag kl. 9.30-13.00.

Torsdag desuden kl. 16.00-18.00.

(Køkkentelefon: 66 16 48 96)

Kirkegårdskontor:

Paarupvej 64, Paarup, 5210 Odense NV.

Kirkegårdsleder Aage Vejbøl og

overassistent Birthe Simonsen,

Tlf. 66 16 15 57 og 40 42 17 57.

E-mail: paarup.kirkegaard@12move.dk

Kontoret er åbent mandag - fredag 10.00-12.00

Sognepræst Jens Rønn Sørensen, kbf.

Ved Kirken 5, 5210 Odense NV

Tlf. 66160724 – E-mail: JRS@km.dk

Træffes efter aftale

Sognepræst Lene Placatka

Risvangen 13, 5210 Odense NV

Tlf. 66160792 – E.mail: LSPL@km.dk

Træffes efter aftale

Sognepræst Lasse Rødsgaard Lauesen

c/o Sognegården

Tlf. 2323 8441 – E-mail: LRL@km.dk

Træffes efter aftale

(Se mere om vielser på: www.km.dk/vielse.html).

Pyntning af kirken aftales med kirketjeneren.

Dødsfald

Ved dødsfald henvender familien sig i reglen til en bedemand,

som er behjælpelig med alt det praktiske. Kirkekontoret

kan også bistå ved formaliteterne i forbindelse

med anmeldelse af dødsfald.

Dødsanmeldelse godkendes af kirkekontoret i det sogn,

hvor afdøde havde bopæl, uanset hvor dødsfaldet er sket.

Anmeldelse skal indgives senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Lægens dødsattest, afdødes fødsels- og dåbs- eller navneattest

samt eventuel vielsesattest skal vedlægges.

Kirkekontoret sender anmeldelsen til skifteretten.

Ved anmeldelsen træffes afgørelse om begravelse eller ligbrænding

og om hvorvidt en præst skal medvirke ved

handlingen. Dette skal ske i overensstemmelse med afdødes

ønsker.

Ønskes medvirken af en præst, aftales tid og sted for den

kirkelige handling med pågældende præst. Uanset om

der skal finde jordbegravelse eller bisættelse sted, kan

man altid få denne forrettet fra sin sognekirke eller fra

kirkegårdskapellet.

Gravsted

Vedr. gravsted rettes henvendelse til kirkegårdskontoret.

Pyntning

af kirken i forbindelse med kirkelige handlinger aftale

ved henvendelse til kirketjeneren.

Organist:

Preben Berg,

Tlf. 66160025 / 41104309

E-mail: preben@paarupkirke.dk

Organistassistent:

Jørgen Ellekilde

Tlf. 20770149

Kirketjener:

Christina Pode,

Tlf. 66 16 17 33

E-mail: christina@podevest.dk

Træffes bedst kl. 16-19. Mandag fridag.

Pedel i sognegården:

Frank Nielsen,

Sognegården. Tlf. 23 23 06 09.

E-mail: frank@paarupkirke.dk

Menighedsrådet:

Formand: Preben Holmboe

Gransangervej 24

5210 Odense NV

Tlf. 22125862

Kirkeværge:

Erik Greising

Villestoftehaven 176

Tlf. 66165842

PAARUP SOGN · DECEMBER 2010 · FEBRUAR 2011 7


Gudstjenester

i Paarup Kirke 25. Juledag

December

4. 11.00: Dåbs- og familiegudstjeneste.

Jens Rønn Sørensen

5. 2. søndag i advent

Lukas 21,25-36

Sognets julehjælp

10.00: Jens Rønn Sørensen

Kirkekaffe

16.00: Jens Rønn Sørensen,

Adventskoncert

12. 3. søndag i advent

Matt. 11,2-10

Hospice Fyn

10.00: Jens Rønn Sørensen

16.00: Jens Rønn Sørensen,

Syng julen ind m. pigekoret

14. 10.00: Hverdagsgudstjeneste

(Bemærk tidspunktet!)

Lene Placatka

14. 19.00 Fransk julegudstjeneste

I Valgmenighedskirken i Dronningensgade.

18. 11.00: Dåbs- og familiegudstjeneste

Lene Placatka

16.30 Tysksproget julegudstjeneste

19. 4. søndag i advent

Johs. 3,25-36

Hospice Fyn

10.00: Lasse Lauesen,

Krybbespil ved Paarup Skole

16.00: Tysksproget gudstjeneste

Lene Placatka

21. 19.30 A Festival of Carols and Lessons

Jens Rønn Sørensen

24. Juleaften

Lukas 2,1-14

Børnesagens Fællesråd

10.00: Lene Placatka

Især for børnefamilier

11.15: Lene Placatka

Især for børnefamilier

12.30: Lasse Lauesen

13.45: Lasse Lauesen

15.00: Jens Rønn Sørensen

16.15: Jens Rønn Sørensen

Lukas 2,1-14

Børnesagens Fællesråd

10.00: Lasse Lauesen

26. 2. Juledag

Matt. 23, 34-39

Børnesagens Fællesråd

10.00: Lene Placatka

Januar

1. Nytårsdag

Lukas 2,21

Bibelselskabet

16.00: Jens Rønn Sørensen,

traktement i graverhuset

2. Helligtrekongers søndag

Matt. 2,1-12

Bibelselskabet

10.00: Lene Placatka

Vi bærer julen ud. Familiegudstjeneste.

8. 11.00: Jens Rønn Sørensen

Dåbs- og familiegudstjeneste

9. 1. søndag efter helligtrekonger

Kirkens Korshær

Lukas 2,41-52 eller Markus 10,13-16

10.00: Jens Rønn Sørensen, kirkekaffe

16. 2. søndag efter helligtrekonger

Kirkens Korshær

Johs. 2,1-11

10.00: Lasse Lauesen

22. 11.00: Lene Placatka

Dåbs- og familiegudstjeneste

22. 13.30: Gospelkoncert

23. 3. søndag efter helligtrekonger

Matt. 8,1-13

Kirkens Korshær

10.00: Jens Rønn Sørensen, kirkekaffe

Kirkebil

Kan bestilles ved at ringe til kirkekontoret

fredag inden kl. 12.

Kørestolsbrugere kan bestille liftbus,

- dog senest kl. 11.

Telefon 66 16 00 48.

Gudstjenester mest for sognets ældre

Villestofte Plejecenter

Onsdage kl. 10.30

8/12, 5/1, 19/1, 2/2, 16/2, 2/3

Paarup Plejecenter

Torsdage kl. 14.30

9/12, 23/12, 6/1, 20/1, 3/2, 17/2, 3/3

30. 4. søndag efter helligtrekonger

Matt. 8,23-27

Kirkens Korshær

10.00: Lene Placatka

Februar

3. 17.00 Familiegudstjeneste i Sognegården

5. 11.00: Lene Placatka

Dåbs- og familiegudstjeneste

6. 5. søndag efter helligtrekonger

Matt. 13,24-30 eller Matt. 13,44-52

Kirkens Korshær

10.00: Lene Placatka, kirkekaffe

16.30: Lasse Lauesen

Familie- og lysgudstjeneste, kirkekaffe

13. Sidste søndag efter helligtrekonger

Matt. 17,1-9

Kirkens Korshær

Konfirmandgudstjeneste

19. 11.00: Lasse Lauesen

Dåbs- og familiegudstjeneste

20. Søndag Septuagesima

Matt. 20,1-16

Hans Tausens Fond

10.00: Lasse Lauesen, kirkekaffe

27. Søndag Seksagesima

Markus 4,1-20

Kofoeds Skole

10.00: Lasse Lauesen

Marts

Tarup Skovgård

Onsdage kl. 11.00

8/12, 22/12, 12/1, 9/2.

5. 11.00: Jens Rønn Sørensen

Dåbs- og familiegudstjeneste

6. Fastelavns søndag

Matt. 3,13-17

Folkekirkens Nødhjælp

10.00: Jens Rønn Sørensen

9. 17.00: Lene Placatka

fastelavns- og familiegudstjeneste

Solgården

Tirsdage kl. 10.30

7/12, 22/12, 4/1, 1/2, 1/3

8 PAARUP SOGN · DECEMBER 2010 · FEBRUAR 2011

Bogense Bogtrykkeri · 6481 1029

More magazines by this user
Similar magazines