Untitled - Dansk Kommunikationsforening

kommunikationsforening.dk

Untitled - Dansk Kommunikationsforening

Trends inden for oplevelsesøkonomi og

oplevelsesbaseret kommunikation:

Forandrings- og intern organisationsudvikling i

erhvervsvirksomheder.

By- og regionaludvikling

Erhvervsliv og kunst

Turismeindustrien

Spilindustrieen

Oplevelsesindustrien

Produktudvikling

Branding

Jacob M. Lund m.fl. Følelsesfabrikken)


Oplevelsesøkonomien kom på dagsordenen i Danmark via den

danske regerings rapport fra 2003 Denmark in the Culture and

Experience Economy , hvor der udelukkende fokuseres på en

række kulturelle og kreative erhverv som en særlig kultur- og

oplevelsesøkonomisk sektor.

Ifølge Pine & Gilmore omfatter de oplevelsesproducerende

erhverv også virksomhedssektorer som ønsker at skabe

oplevelser omkring deres produkter og ydelser via

markedsføringsstrategier samt oplevelser i forbindelse med

ledelses-, og organisationsstrategier.


Producenterne i oplevelsesøkonomien kan

således inddeles i to grupper:

For den ene gruppe er det at skabe oplevelse

selve forretningsideen og dermed

eksistensgrundlaget.

For den anden gruppe har oplevelsen

karakter af et biprodukt, som er knyttet til

forbrug af et produkt eller en serviceydelse.


Oplevelsesøkonomi:

Der fokuseres på den økonomiske gevinst

Oplevelseskommunikation:

Der fokuseres på selve oplevelsen

Oplevelseskommunikation er en del af en

oplevelsesøkonomisk strategi


Et af budskaberne inden for

oplevelseskommunikation

Vi lærer bedst ved at opleve et budskab med vores krop og

sanser.


Ifølge Ørnbo, Sneppen og Würtz defineres en oplevelse som et

medium i form af et fysisk og flersanseligt møde mellem

mennesker.

(Oplevelsesbaseret kommunikation, 2004)


Ifølge Jacob M. Lund m.fl. bliver en hændelse først til en

oplevelse idet den genfortælles.

Ureflekterede erfaringer er ikke oplevelser, principielt uanset

hvor dramatiske de er. Hvis erfaringsmaterialet ikke bliver

gengivet som en fortælling er der ikke tale om en hel og unik

oplevelse. Begrebet oplevelse bliver således knyttet sammen

med sprogliggørelse og narrativisering.

(Følelsesfabrikken, side 32)


Flow-oplevelser udgør ifølge Mihaly Csikszentmihalyi livets mest

exellente momenter uden at man reflekterer over det i situationen.

Når man er i flow glemmer man tid og sted for at hengive sig til flowoplevelsen

perceptuelt, kropsligt og mentalt er man fuldt

koncentreret om sin aktivitet. Denne oplevelse unddrager sig en

særlig dækkende sproglig beskrivelse og den kan være endnu

sværere at narrativisere.

Mihaly Csikszentmihalyi (udtales Chick-Sent-me-high ): Finding flow the

psychology of engagement with everyday. 1997, side 17-34.


Emotioner og følelser kan anskues som to

forskellige, men sammenhængende psykologiske

begreber. Følelser er den førsproglige og

erkendelsesmæssige overbygning på de kropslige

forankrede emotioner, hvor vi gennem

hukommelsen og med vores erfaringer kan tænke

eller tale om følelsen og eventuelt give

emotionerne en mening.

Tove Arendt Rasmussen, Oplevelser æstetisering og moderne hedonisme.

Paper fremlagt ved konferencen Produktion, forbrug og kultur i

oplevelsesøkonomien, Roskilde 3.- 4. febr. 2006.


Synssansen

Høresansen

Lugtesansen

Følesansen

Smagssansen


Singapore Airlines

Universal Studios 4-D biografer

B&O

Madeleines Madteater


Modtagerbaserede oplevelsesparametre

ifølge Jacob M. Lund m.fl.

Nyhedsværdien

Det uforudsigelige

Det identitetsskabende/Selviscenesættelsen

Selvrealiseringen

Oplevelsen i at være medproducerende

Interaktiviteten

Fællesskabsfølelsen

Personligt engagement

(Jacob M. Lund, m.fl. Følelsesfabrikken, 2005 )

More magazines by this user
Similar magazines