S Posten april 2007 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

S Posten april 2007 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 4 – april 2007 28. årgang

Arrangementer i april

16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl.

19.30

17. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

18. EU-kursusrække, Poul Breyen, Birkelundgård,

kl. 19.30

23. Partiforeningens generalforsamling,

Rådhusets Kantine, kl. 19.30

25. Møde i byudviklingsgruppen. Birkelundgård

kl. 19.30

26. Møde i Børnepolitisk gruppe,

Roholmskolen, kl. 19.30

Kom og vær med i debatten

— det vedrører os alle

Redaktionen ønsker

alle medlemmer

Ove Fich skriver om de ansattes

forhold i den offentlige sektor

s. 8

Voldermisse:

H U S K

Generalforsamlingen

Mandag d. 23. april 2007

kl. 19.30

i Rådhusets kantine.

Denne måneds Voldermisse tager

fat på YTRINGSFRIHEDEN:

” Det er simpelthen så groft, at ministeren

bør trække sig. Og det er ynkeligt

at høre ham påstå, at han blot

brugte sin ytringsfrihed, at han blot

orienterede formanden etc. Det var et

forsøg på at knægte ytringsfriheden i

Danmarks Radio.”


Side 2

S-POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Henrik Hess og Britta S. Jørgensen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten

m.fl. S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt:

Aage Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Trykt hos A-Kopi aps i Glostrup

Miljøcertificering ISO 14001

Layout: Henrik Hess og Britta S.

Jørgensen

e-mail Greve.Hess@webspeed.dk

Korrektur: Henrik Hess

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..... side 2

Irak bløder og vi skal også

tage os af Danmark...................... side 3

Invitation til 1. maj ...................... side 4

Mådenens Voldermisse: Ytrings-

frihed for nogle— men ikke alle.. side 5

Globalisering på lager.................. side 6

Suppleant til fanebærer................ side 7

Der var engang ........................... side 8

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden.................................... side 10

Set fra sidelinien.......................... side 12

Gl. Landevej lukkes ikke............. side 14

Poul Nielson kom forbi................ side 15

Sidst på måneden møder.............. side 16

Sildemøde.................................... side 16

Arbejdsgrupper............................ side 17

Kalender ...................................... side 18

A-gruppen.................................... side 19

Partiforeningens bestyrelse.......... side 20

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

På grund af at være fyldt 60 år

Dato: / 2007 Underskrift:

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Politik er både at ville, kunne og turde.

Til evighed vil der være opgaver at løse,

ting der skal gøres, noget der skal laves

om, steder der skal tænkes nyt.

På internationalt plan er Danmark stadig

del af en umulig krig i Irak.

Alt er grebet forkert an fra start af. Man

sendte i 2003 hæren og politiet hjem

uden løn, men uden at få deres våben

fra dem. Derfor er en stor skare rede til

at kæmpe mod de fremmede. Oveni fyrede

man det meste af toppen i centraladministrationen,

fordi de var i Saddams

parti ( men det var man jo nødt til, hvis

man ville være noget som helst).

Man skulle have beholdt og omskolet

hovedparten af både administratorer og

væbnede styrker.

Nu har borgerkrigen fået lov at vokse i

styrke og grusomhed med daglige bade i

blod. Ligesom i eks-Jugoslavien er det

de yderliggående, der fører an i alle

grupperne.

Etnisk/religiøse mord og udrensninger.

3½ mio. irakere - flest blandt de bedre

uddannede - er sendt på flugt fra deres

hjem siden krigen startede i 2003 - deraf

halvdelen internt i Irak og halvdelen

ud af landet - de fleste i Jordan og Syrien.

Vores statsminister og USA’s præsident

må se i øjnene, at der ikke findes nogen

militær løsning. Kun en forhandling i

stedet for slagsmål samt inddragelse af

nabolandene, uanset hvor lidt man kan

lide deres regeringer, kan pege frem.

Så meget i denne

omgang om det

internationale fra

mig til S-Postens

læsere.

Side 3

Irak bløder— og vi skal også tage os af

Danmark

Uanset internationale problemer skal vi

aldrig vi glemme også at have fokus på

det hjemlige og det nære.

Pr. nytår er amterne ophørt at eksistere,

men vi bliver stadig syge, og nogle gange

så syge, at vi har behov for at komme

på hospitalet.

Jeg skal ikke gå i detaljer med, hvordan

vi som parti mener, at meget på sundhedsområdet

burde være håndteret anderledes

og kan gøres bedre. I stedet vil

jeg bede alle partifæller tænke over og

komme med tilbagemeldinger om, hvordan

vi i fremtiden finder en god balance

mellem det personlige og det fælles ansvar

for helbredet.

Venstres vej er uanset slesk tale og

smukke overskrifter et forsikringssamfund,

hvor den gode og rigtige behandling

vil være afhængig af tykkelsen på

pengepungen. De har måske flyttet målet

lidt længere ud i fremtiden, men de

styrer stadig efter det.

Vores vej er den solidariske, hvor sundhed

og godt helbred er for alle uanset

status. Men den vej bliver stenet og

ufremkommelig, hvis vi ikke kommer

med stærke politiske bud på, hvordan vi

får knækket de mange kedelige kurver,

som i dag – med stor social slagside –

gør livsstilssygdomme til den helt store

trussel mod sundheden i Danmark.

Mogens Lykketoft

www.lykketoft.dk


Side 4

Til medlemmer der ikke har deltaget før.

S-posten

Den første morgen i maj holder vi møde i partiet, hvor vi mødes

til morgenmad, en sang og samvær. Man har sine børn med, og

der er dejligt på Birkelundgård, sådan en forårsmorgen. Du møder

andre socialdemokrater, og har god tid til en snak, med

hvem du nu kunne finde det interessant at tale med

Der bliver holdt taler af Mogens Lykketoft, Vibeke Storm Rasmussen

og Finn Aaberg.

Mvh

Aage B. Jensen

Formand Soc. Albertslund

1. maj

Mødet starter kl. 7,00

men lidt over syv er også fint.


S-posten

Side 5

Ytringsfrihed for nogle - men ikke alle!

Af Voldermisse

Vi husker alle Muhammedkrisen, hvor

statsministeren gjorde en dyd ud af at

stå vagt om ytringsfriheden – ja for

enhver pris, og prisen blev som bekendt

høj!

Men det var kun dele af ytringsfriheden,

som regeringen og dens støtteparti

ville stå vagt om.

Det er nemlig noget helt andet med

Danmarks Radio.

Regeringen og dens støtteparti har den

helt klare opfattelse, at Danmarks Radio

er til for at sælge regeringens politik,

rose den politik til skyerne etc.

Kritisk analyserende journalistik er en

vederstyggelighed, altså hvis den ikke

lige når frem til, at regeringen er åh…

så velbegavet.

Det har stået på længe. I tide og utide

hyler regeringen og deres støtteparti –

op, hvis Danmarks Radio sætter bare

det tyndeste spørgsmålstegn ved regeringens

førte politik. Og standardsvaret

er, det er urigtigt, og der er ikke noget

at komme efter, selvom der utallige

gange rent faktisk har været noget at

komme efter.

Men det er helt o.k. at debattere alt i

det offentlige rum, det er en del af vores

demokratikultur. Selvom det ER

vanskeligt at føre en debat, når regeringen

kun deltager i den med ordene:

der er ikke noget at komme efter. Omvendt

er den debatform jo ret så afslørende

af regeringen.

Et er at tage til genmæle overfor udsendelser

i Danmarks Radio, men noget

helt andet er at forsøge at true Danmarks

Radio til alene at være regeringsvenlig.

Og det er det sidste, som

kulturminister Brian Mikkelsen har

gjort. Og det kan dokumenteres sort på

hvidt.

Det er simpelthen så groft, at ministeren

bør trække sig. Og det er ynkeligt

at høre ham påstå, at han blot brugte

sin ytringsfrihed, at han blot orienterede

formanden etc. Det var et forsøg på

at knægte ytringsfriheden i Danmarks

Radio. Og det må undre, at den daværende

formand ikke svarede igen, så

det kunne høres.

Og minsandten om ikke Louise Frevert

fra Dansk Folkeparti følte sig kaldet til

at forsvare kulturministeren, og det

gjorde hun så med en løgn så stor om Lisbeth

Knudsen (DR’s tidligere nyhedschef), at

hun måtte trække det hele i sig igen.

Beskæmmende, beskæmmende…..

…..

Artiklen er skrevet under pseudonymet

Voldermisse. Redaktionen er

kendt med det korrekte navn.


Side 6

Af Mogens Lykketoft

Globalisering på lager

Mandag den 5. marts besøgte jeg Albertslunds

suverænt største arbejdsplads

Coop Danmark.

Det var en på mange måder spændende

og lærerig oplevelse, som også satte

tanker i gang på andre felter end dem

der direkte vedrører detailhandel.

For det første var det overvældende

med egne øjne at se, hvordan globaliseringen

udfolder sig i praksis. Varer

både på tørvarecenteret og ferskvareterminalen

kommer fra hele Jorden, og

lander via flere led – bl.a. Coop Danmark

– i vores indkøbskurve.

Vi tager det efterhånden som en selvfølge,

at vi kan købe frugter, grønt, vin,

tøj, elektronik og alt muligt andet fra

hele jorden, og det er sjældent vi tjekker,

hvor varen egentlig kommer fra.

Men når man med egne øjne ser de

store mængder, de mange kasser og

paller, hvor der på alle mulige sprog

står om indhold, afsender, mængde

osv., så kan man ikke lade være at

tænke på, hvor mange led der skal

passe sammen, for at få den globale

varehandel til at fungere.

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at

globaliseringen ikke er nogen ny opfindelse,

men har været en realitet lige

siden det kun var krydderier og klæde,

man købte i fjerne egne af verden.

Og så var det i øvrigt en stor oplevelse

at hilse på så mange forskellige mennesker

med vidt forskellige baggrunde.

Jeg blev særdeles godt behandlet af

både de tillidsrepræsentanter og de

repræsenterer for ledelsen og de øvrige

medarbejdere, som jeg mødte.

S-posten

En glædelig melding var, at Coop havde

gode og lange erfaringer med at beskæftige

medarbejdere med mange

forskellige etniske baggrunde. Det bestyrkede

mig i overbevisningen om, at

arbejde – og samtale – er et af de bedste

redskaber til at springe over de

fleste kulturkløfter.

Det store og imponerende hovedkontor

fik jeg også set en del af, og jeg kom

endda ind i det inderste hjerte, hvor de

millionvis af transaktioner med penge

og varer kører inde i edb-maskiner, der

kun udsender en svag summen – og

der var i øvrigt god plads i rummet, for

også disse maskiner bliver stadigt mindre

og med større ydelse.

En lidt pudsig sammenligning opstod

undervejs, nemlig hvordan detailhandel

og politik ligner hinanden. I detailhandlen

lever man med den virkelighed, at

bliver man behandlet dårligt eller er

varen eller prisen forkert, så går man

hurtigt til konkurrenten. Vælgere og

kunder ligner hinanden, og alle undersøgelser

peger i retning af, at vælgerne

i stadig mindre grad stemmer på et

parti pr. tradition, og i stadig højere

grad tager stilling fra valg til valg.

Derfor skal vi som parti hele tiden forny

os, finde nye måder at kommunikere

med vælgerne på, sørge for at vores

politik er vedkommende og aktuel og

giver svar på nutidens spørgsmål.

Derfor er politik også noget af det mest

kreative man kan beskæftige sig med

Vi bygger fremtidens samfund – og

vi bygger hele tiden om.


S-posten

Fanebærer !!!

Side 7

Den nuværende fanebærer, Grethe Andersen, fortsætter

gerne, men hun kunne ønske sig en suppleant. Hvis

du kunne tænke dig at være med til at præsentere den

nye fane, så skriv til undertegnede, eller mød op på generalforsamlingen,

hvor vi vælger medlemmer til bestyrelsen,

og andre tillidsposter.

Mvh.

Aage B. Jensen

Formand Soc. Albertslund

EU-møde

Onsdag d. 18. april 2007 : Poul Breyen – Hvor står EU nu, hvor skal vi

hen.

Mødet foregår på Birkelundgård, Damgårdsvej 25 Albertslund kl. 19,30

Med venlig hilsen

Aage B. Jensen


Side 8

af Ove Fich, medlem af Regionsrådet

for Sjælland

Der var engang, hvor samfundet var

mindre kompliceret end i dag. Fremskridtene

har haft deres pris bl.a. på

tilrettelæggelse af vort arbejdsliv. Det

er for en del blevet svært i befinde sig

godt i.

Uden at tro, at vi skal tilbage til fortiden,

er der alligevel idéer, som kan

hentes dér.

Mange offentlige ansatte var førhen på

fast løn uden hensyn til, hvor lang tid

arbejdet varede. De skulle løse en opgave,

og om det tog seks eller ti timer

var sagen uvedkommende. Det gjaldt

f.eks. postbudene, der havde en bestemt

rute, hjemmehjælpere, som skulle

passe navngivne personer, lærere,

som havde nogle klassetimer, landbetjenten,

som passede sit område og

skovfogeden, der tog sig af sit distrikt.

Hvis de udførte deres arbejde ordentligt,

var det underordnet, om hjemmehjælperen

drak en kop kaffe med en af

de ældre eller om skovfogeden tog en

middagslur efter frokosten.

Deres lønsedler var også til at forstå,

fordi det ikke vrimlede med alle tænkelige

og utænkelige små tillæg. Man fik

løn for et stykke arbejde. Basta.

Hos de privatansatte var det normalt

helt anderledes. Her var der faste arbejdstider

med de aftalte indlagte pauser.

I mange tilfælde var det også nødvendigt,

fordi f.eks. industriproduktionen

var helt afhængig af, at alle var til

stede på samme tid.

Der var engang

Gennem en del

år er der lavet

meget om på

begge ansættelsesformer

– og i

hver sin retning.

S-posten

For mange offentligt

ansatte

har det medført

overordnet styring

frem for

brugerbehov, strikse arbejdstider og

opgaver, etablering af omfattende kontrolapparat,

mindre personlig tilrettelæggelse

af arbejdet og mindre arbejdsglæde.

For nogle gruppe, bl.a. i den offentlige

administration, er det heldigvis gået i

retning af mere selvstændighed.

I takt med, at den privat produktionssektor

er blevet reduceret og den private

servicesektor er blevet større, er det

delvist gået mod større personlig indflydelse

på arbejdets tilrettelæggelse i den

private sektor. Flekstid, mulighed for at

arbejde hjemme, større ansvar for

spændende arbejde, frihed til metodevalg

mv. har bidraget til mere tilfredshed

i den private sektor.

Der bør sadles om i den offentlige sektor.

Betal for et stykke arbejde – ikke

for antallet af timer. Og stop for brugen

af enorme ressourcer på kontrol og

studier af teoretiske effektiviseringer.

Det vil bidrage til en bedre offentlig

sektor med større tilfredshed hos de

ansatte og hos brugerne.


S-posten

Uden tvivl vil mange ledere vende sig

imod dette. Både offentlige ledere, private

ledere og politiske ledere.

Men de arbejder selv under sådanne

vilkår. Ingen direktører i den offentlige

eller private sektor har fast arbejdstid.

De skal blot gøre deres arbejde bedst

muligt. Det samme gælder for folketingsmedlemmer,

borgmestre, organisationsledere

og mange andre. Og de

arbejder stort set alle godt uden at se

på klokken og er oftest glad for arbejdet,

fordi de i stor udstrækning selv

kan tilrettelægge det og føre nye idéer

ud i livet.

H U S K

Møde i Børnepolitisk gruppe

26. april

Roholmskolen kl.19.30

Side 9

Så ingen af disse ledere kan med nogen

ret vende sig mod en sådan forenkling

af arbejdstilrettelæggelsen og aflønningen

for nogle store grupper i den offentlige

sektor.

Det vil øge arbejdsglæden og dermed

skabe en bedre offentlig sektor til glæde

for alle.

Så sommetider kan man lære af den

fortid, man ikke kan gå tilbage til.

Kom og

mød Poul Breyen.

Temaet er:

Hvor står EU nu og hvor skal vi hen

Birkelundgård d. 18. april kl. 19.30


Side 10

Generalforsamling:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Mandag d. 23. april 2007 kl. 19,30

I rådhusets kantine.

Dagsorden:

S-posten

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af dagsorden

3) Valg af referent

4) Valg af stemmetællere

5) Evt. orientering fra Folketinget v/ Mogens Lykketoft

6) Beretninger:

a) Kommunalpolitisk v/ Finn Aaberg

b) Organisatorisk v/ Aage B. Jensen

c) Regnskab v/ Else Boel

7) Aktivitetsplan for det kommende år

8) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før

generalforsamlingen)

9) Valg til bestyrelsen: På valg er:

a) Formand: Aage B. Jensen.

b) Næstformand for et år: Leif Neergaard

( modtager ikke genvalg)

c) Sekretær Elisabeth Bentzen

d) Uddannelsessekretær Aase Elkott

e) Bestyrelsesmedlemmer: Flemming Holst

Stephen Seidelin

f) Suppleanter:: Susanne Winther-Nielsen

Elmer Jensen

Morten Nielsen


S-posten

10) Valg af revisorer

Side 11

a) To revisorer Astrid Hansen

Jørgen Lind

b) To revisorsuppleanter:

11) Valg til Kongressen:

Jette Blom-Jensen

Joan Stubtoft

a) 3 delegerede: Aage B. Jensen, Else Boel og

b) 2 suppleanter:

12) Valg af én regionsrepræsentant: Aage B. Jensen

13) Valg at fanebærer:

a) fanebærer: Grethe Andersen

b) fanebærer suppleant?

14) Valg til AOF:

a) Bestyrelsesmedlem: Steen Poulsen

b) Repræsentantskabsmedlem: Stephen Seidelin

15) Eventuelt

Medbring Termokaffe/ te og krus

Gækkevers til en kokkepige

"Søde smækfede Kokkepige,

der er saa trivelig som nogen.

Husk paa, at det gaar ikke altid

Just paa en Prik efter Kogebogen

. Derfor er det i Dag jeg kommer

med min Blomst, skøndt det ej er Sommer

Derfor er det, at jeg Dem spaar:

Lille Gæk, De blir´ gift i Aar."

(1870 og senere)

Svarvers

"Hvorfor dog spilde papir og Blæk,

for at sende mig denne Vintergæk,

naar det hele ikke bedre ender,

end at jeg præcis Deres Haandskrift kender.

De duer nu ikke til at være Filur,

Hermed sender jeg Gækken retur."

(1900)

Gækkevers hører

påsken til


Side 12

Af Jette Kammer Jensen

Den første rigtige forårssol, 2cifrede

varmegrader, masser af

forårsblomster i haven… det var

mere pligten end lysten, der kaldte…

men pligten er en håndfast

arbejdsgiver!!

Bedre vilkår for de små klubber

Tildelingen af midler til klubberne

har hidtil stort set været på objektive

kriterier uden hensyntagen til

klubbens størrelse, men det rådes

der bod på nu, så de små klubber

og klubber med helt særlige behov

får relativt flere midler end de store

klubber.

Samtidigt ansættes en administrativ

medarbejder hos områdelederen,

så den enkelte klubleder aflastes

for nogle administrative gøremål.

Derudover oprettes nogle puljer

eks. til vikarer, dækning af udgifter

til praktikanter, som ligeledes

tilgodeser de små klubber.

Jens Mikkelsen indledte på punktet,

og jeg tænkte: det er da bare sund

fornuft, og det må alle da kunne

tiltræde. Men nej, sådan så verden

ikke ud. SF og Enhedslisten kunne

ikke tiltræde. Som tilhører var det

Set fra sidelinien

S-posten

ret så vanskeligt at forstå deres

modstand, men det handlede tilsyneladende

om, at begge partier var

mod centrale puljer og den administrative

medarbejder, men argumenterne

for deres synspunkter

var der ikke megen saglighed i.

Både SF og Enhedslisten erklærede

sig dog enig i, at der skal ske en

omfordeling mellem store og små

klubber, de kunne bare ikke lide

modellen, som Annette Pedersen

fra SF sagde. Og som tilhører sidder

man så og undrer sig såre

over, at ingen af de 2 partiet så

havde gjort sig skyggen af overvejelser

om en anden model.

Elever og klasser i skolen

Hvert år skal kommunalbestyrelsen

beslutte, hvor mange klasser, der

skal oprettes i skolerne det kommende

år og dermed også, hvor

mange elever, der så skal være i

de klasser.

Indstillingen var bl.a., at der oprettes

14 børnehaveklasser – 2 på

hver skole, og det udløste den traditionslange

kendte debat fra Enhedslistens

side: antallet af elever i

hver klasse er simpelthen bare til

enhver tid for mange for Enhedslisten.

Og ethvert argument preller

af.

Argumenterne var der mange af,

og de var saglige.

Det er vigtigt at planlægge, så de

eksisterende skoler forbliver 2spors-skoler,

dvs. skoler har 2

klasserækker fra 0-9 klasse. Det er


S-posten

O

også vigtigt at planlægge, at det

ikke bliver nødvendigt at sammenlægge

klasser senere i skoleforløbet.

Derfor må man starte med

børnehaveklasser af en vis størrelse

– i indstillingen 24,7 i gennemsnit

– for så kan de klasser klare

den afvandring, der i enhver klasse:

skoleflytning til anden skole,

overgang til friskoler, efterskoler

m.v.

Men det prellede af på Enhedslisten,

så de stemte imod.

Tilsyn med virksomheder

Kommunen er forpligtet til at føre

tilsyn med virksomhederne, og i

2006 blev der ført 158 tilsyn, som

er langt over det, der anbefales,

som Steen Christiansen sagde. Tilsynet

er mere end tilsyn, det bruges

også til dialog, information og

samarbejde mellem kommunen og

virksomhederne, og i 2006 var der

sat fokus på affald.

Selvom antallet af tilsyn langt

overstiger det, som Miljøstyrelsen

anbefaler, så var det ikke nok til,

at Enhedslisten kunne sige ja til

rapporten.

Biler til hjemmeplejen

Side 13

Den sag handlede om hvilke biler,

hjemmeplejen skal have, og om de

skal købes eller leases. Det var et

punkt, som jeg ikke havde forestillet

mig kunne udløse den helt store

debat, men her tog jeg fejl. Med

imponerende viden kastede enkelte

kommunalbestyrelsesmedlemmer

sig ud i valg af bilmærker, gribende

kendskab til arbejdsbetingelserne

for ansatte, der utallige gange skal

ud og ind ad en bil. Derfor trøstede

det mig voldsomt, at sagen endte

med at blive vedtaget på baggrund

af en indstilling udarbejdet af de,

der ved noget!

Øjebæer

Pengene til bygningsvedligeholdelse

skulle prioriteres, og det er i sig

selv ikke nogen smuk sag, for der

er et efterslæb på vedligeholdelse

på ikke mindre end 127 mio. kr.,

og det fører jo til, at man pludselig

må foretage nogle vedligeholdelser,

som ikke var planlagt.

Kommunen kæmper heroisk for at

få det til at hænge nogenlunde

sammen, også fordi håndværkerudgifterne

er steget med hele 5 %

sidste år.

Og så til øjebæerne, det er den

type af manglende indvendig vedligeholdelse,

som ingen kan holde

ud at se på. Der afsættes 366.000

kr. til disse øjebæer, og betegnelsen

øjebæer er ikke min opfindelse,

det står i indstillingen.

Og det var det

jeg så valgte at bringe.


Side 14

Af Flemming Jørgensen

Gl. Landevej lukkes ikke

Skal Gl. Landevej lukkes på strækningen

fra Herstedøstervej til Kennedy

Instituttet?

Baggrunden for spørgsmålet er, at naboer

til vejen tilbage i 2005 klagede

over støj fra vejen. Derfor bad Teknisk

Udvalg den gang forvaltningen om forslag

til forsøgsvis lukning, og at gennemføre

en undersøgelse af konsekvenserne

af lukningen. Af samme grund er

vejen ikke blevet vedligeholdt, så den

nu er i meget dårlig stand med huller

og revner.

I september sidste år fremlagde forvaltningen

så en indstilling om midlertidig

lukning af vejen. Forslaget blev drøftet i

Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget,

hvor der var et stort flertal for at lukke

Gl. Landevej midlertidigt, og at gennemføre

trafiktællinger for at se konsekvenserne

for trafikken på de omliggende

veje. Det endte dog - efter en

drøftelse i den socialdemokratiske

gruppe - med, at Kommunalbestyrelsen

udsatte sagen, til der var gennemført

trafikmålinger.

Nu har forvaltningen igen fremlagt forslaget

om at lukke vejen midlertidig.

S-posten

Samtidig kunne forvaltningen oplyse, at

der kører 3200 biler i døgnet, heraf 11

% tung trafik. En lukning vil få disse

biler over på Naverland og Fabriksparken.,

og der vil komme ekstra pres på

T-krydset Smedeland-Naverland, som i

Trafiksikkerhedsplanen er udpeget som

en sort plet. Endelig oplyste forvaltningen,

at Beredskabet og Hersted industripark

ikke kunne tilslutte sig forslaget.

Denne gang var medlemmerne af

Miljø- og Planudvalget og Teknisk Udvalg

enige om, at vejen ikke skulle lukkes.

Argumenterne imod en lukning var

bl.a. længere køreafstand til Glostrup

Hospital og ringere trafiksikkerhed ved

kørsel gennem industrikvarteret end ad

Gl. Landevej.

Forvaltningen vil nu tage kontakt til

Politiet for at drøfte, om der kan iværksættes

forbud med gennemkørsel for

køretøjer over 3.500 kg, da det jo især

er de tunge lastbiler, der støjer. Endvidere

vil forvaltningen komme med et

forslag til reparation af vejen.

Jeg er glad for, at det lykkedes at hindre

lukningen.


S-posten

Poul Nielson kom forbi

Den tidligere EU-kommissær og minister

Poul Nielson gæstede den 14.

marts Birkelundgård.

Her kunne medlemmerne høre Poul

Nielson fortælle om arbejdet i Kommissionen,

hvor Poul Nielson jo havde ansvaret

for EU´s udviklingsbistand. Det

blev til et par spændende timer med

oplysninger og debat om EU, udenrigs-

og sikkerhedspolitik, udviklingsbistand

og om konflikter og fremskridt i Afrika.

I anledning af P Å S K E N

Side 15

I bondesamfundet faldt påsken i den periode, hvor man skulle til at pløje og så.

Det store arbejde krævede et ordentligt kraftfoder, som kunne bestå af

"Plovgrød", "Harvekager" og "tromleæg". Kælenavne, der dækker over hhv.

risengrød, skidne æg og æbleskiver. Den gang var der færre - og anderledes -

retter, end vi er vant til i dag. Alligevel forstod vore formødre at skabe en vis

variation, fx ved at kombinere råvarer, som vi i dag næppe ville sætte sammen.

Påsken er også den tid på året, hvor hønsene atter lægger æg, og derfor kunne

man smovse lidt mere end sædvanligt. Æg var ellers ikke nogen daglig spise,

det var festmad - fx i form af æggekage el.lign. Men til påske hvor æggeforsyningerne

var større, kunne man spise dem hårdkogt, og mange folkemindeoptegnelser

fortæller, at tjenestefolkene fik et vist antal æg som en slags

"påskebonus" .

Påskelørdag

Påskelørdag kaldtes også fx "skidtlørdag" eller "skiden lørdag", dét var nemlig

vaskedag. Et andet navn - "Stumpelørdag" - antyder, at dagen næsten var for

kort til alt det, der skulle nås inden søndagen. Lørdagens spise var "skidne æg",

dvs. hårdkogte hønseæg i sennepssovs.- en ret, der

stadig er populær

Skidne æg

Kog ca. 2-4 æg pr. person til de er hårdkogte.

Lad æggene køle, og pil dem.

Lav dernæst en opbagt sovs,

hvor der beregnes ca. 2 - 2½ dl. mælk pr. person.

Når sovsen har den rette konsistens,


Side 16

Program for

Sidst-På-Måneden-Møder 2006/2007

Alle møder afholdes på Birkelundgård, Damgårdsvej 25, kl. 19.30.

Tirsdag 29/5-2007 Mogens Lykketoft

Socialdemokratiet i forandring?

i) Nye strategier

ii) Hvor skal vi hen?

iii) Kan vi vinde igen?

Ret til ændringer forbeholdes.

NB. Sildemøde NB.

Lørdag den 2. juni 2007

fra kl. 11.00-13.00

i Musikteaterets Alrum

S-posten

Traditionen tro har du igen mulighed for at møde nogle af

de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Kom og få en rød sild, en hyggesnak

eller en god diskussion sammen med

andre borgere i Albertslund.

Vi gi’r en rød sild – drikkevarer kan købes billigt.

Michelle Baadsgaard

Gruppesekretær


S-posten

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

Miljøpolitisk gruppe

Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06

E-mail: prs@webspeed.dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

Socialpolitisk gruppe

Leif Neergaard, Galgebakken Over 7-1 B, 43 62 23 97

E-mail: Leif.neergaard@gmail.com

Sundhedspolitisk gruppe

Stephen Seidelin, Fiskerhusene 65, Tlf.: 43 66 16 61

E-mail: stephenseidelin@gmail.com

Byudviklingsgruppen

Jesper Andresen, Galgebakken Sten 6-13, 26 35 45 57

E-mail: jesperandresen@comxnet.dk

Vil du have nyhedsmail

direkte til din E-mail-adresse?

Så slå op på vores hjemmeside

www.x-ved-a.dk

og tilmeld dig til nyhedsmail.

Så vil du fremover modtage

alle nyheder

og meddelelser om arrangementer

i partiforeningen

Side 17


Side 18

KALENDER:

April:

16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

16. Deadline for S-Posten

17. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

18. EU-kursusrække, Poul Breyen, Birkelundgård, kl. 19.30

23. Partiforeningens generalforsamling, Rådhusets Kantine, kl. 19.30

24. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

25. Møde i byudviklingsgruppen. Birkelundgård kl. 19.30

26. Møde i Børnepolitisk gruppe, Roholmskolen, kl. 19.30

Maj:

1. 1. maj møde, kl. 07.00 på Birkelundgård

8. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

21. Deadline for S-Posten

29. Sidst på måneden møde, Mogens Lykketoft, Birkelundgård, kl. 19.30

29. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

30. Møde i byudviklingsgruppen. Birkelundgård kl. 19.30

Juni:

2. Sildemøde, Musikteatret, Alrummet, kl. 11.00-13.00

5. Grundlovsmøde, kl. 12.00, Højrupgård, Vallensbæk

12. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

18. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

18. Deadline for S-Posten

19. Møde i byudviklingsgruppen. Birkelundgård kl. 19.30

26. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

Juli:

August:

F E R I E

14. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00

20. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

20. Deadline for S-Posten

28. S-posten udsendes, Foreningssekretariatet, kl. 18.00

S-posten


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Børne- ungeudvalg (F),

Tekn. udvalg,

Økonomiudvalg

Miljø– og planudvalg

Folkeoplysn.udvalg (F),

Kulturudvalg

Arbm.udvalg

Børneudvalg (F),

Tekn.udvalg

Folkeoplysn.udvalg

Socialudvalg (F),

Økonomiudvalg

Kulturudvalg (F) .

Børneudvalg

Folkeoplysn.udvalg

Miljø- og planudvalg (F),

Arbm.udvalg,

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Arbm.udvalg

Tekn. udvalg

Socialudvalg

Miljø– og planudvalg

Børneudvalg

Kulturudvalg

Socialudvalg

Miljø- og planudvalg

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Susanne Storm Lind

Randager 100

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Lars Toft Simonsen

Pilehusene 110

2600 Glostrup

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Erdil Selcuk

Topperne 20 st.

Flemming Jørgensen

Snebærhaven 48

Søren Jensen

Galgebakken Neder 3-2B

John Holm Andersen

Vibens Kvt. 8 D

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@albertslund.dk

Side 19

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

susanne.lind@ft.dk

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

jensmik@post.tele.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 72 15

E-mail:

lts@tele2adsl.dk

Tlf.: 43 44 88 48

E-mail:

Steen.christiansen1@skolekom.dk

Tlf.: 43 64 57 93

E-mail: mr.es@webspeed.dk

Tlf.: 43 42 01 64

E-mail: fjalb@net.dialog.dk

Tlf.: 61 79 43 64

E-mail: soj@comxnet.dk

Tlf.: 43 64 20 58

E-mail:

viben@x-ved-a.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Amtsborgmester:

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21

E-mail: vibeke.storm.rasmussen@regionh.dk

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34

E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Aage B. Jensen (f)

Nyvej 69, 1. mf.

Tlf.: 43 62 24 74

Næstformand: Leif Neergaard (f)

Galgebakken Over 7-1 B

Tlf.: 43 62 23 97

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: 43 62 60 09

Sekretær: Elisabeth Bentzen (f)

Fosgården 4,1 tv

Tlf.: 43 64 52 20

Uddannelsessekretær:

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Aase Elkott

Snebærhaven 56

Tlf.. 43 96 54 36

Stephen Seidelin

Fiskerhusene 65

Tlf.: 43 66 16 61

Flemming Holst Larsen

Falkehusene 43

Tlf.: 43 62 55 74

Jesper Andresen

Galgebakken Sten 6-13

Tlf.: 26 35 45 57

Vibeke-Anne W. Eriksen

Svanens Kvt. 9 D

Tlf.: 43 66 13 03

Suppleanter: Susanne Winther-Nielsen

Ørnens Kvt. 3 A

Tlf.: 43 62 25 61

Elmer Jensen

Kanalens Kvt. 176, 1.tv.

Tlf.: 22 27 49 51

Morten Nielsen

Ankerets Kvt. 8E

Tlf.: 43 54 33 36

E-mail:

aage_bj@hotmail.com

E-mail:

leif.neergaard@gmail.com

E-mail:

eboel@stofanet.dk

E-mail:

eb@fay.dk

E-mail:

aase@prime-asp.com

E-mail:

stephenseidelin@gmail.com

E-mail:

fhl@post11.tele.dk

E-mail:

jesperandresen@comxnet.dk

E-mail:

vawe@comxnet.dk

E-mail:

swn@eogs.dk

E-mail:

elmer@comxnet.dk

E-mail:

morten.nielsen@ft.dk

"f" henviser til, at pågældende er

medlem af forretningsudvalget.

Se også partiforeningens hjemmeside:

http:www.x-ved-a.dk

More magazines by this user
Similar magazines