1 - PrivatBo

privatbo.dk

1 - PrivatBo

17. MAJ 2010

1

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


17. MAJ 2010

2

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


Dagsorden

1. Velkomst

2. Finanskrisen – Hvad vedkommer den os?!

3. Baggrunden for den kommende renovering

– herunder fondens visioner

4. Præsentation af projektet

5. Genhusning og boligstøtte

6. Spørgsmål

7. Opsamling og afrunding

17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

3


17. MAJ 2010

1. Velkomst

Præsentation af deltagerne fra Frederiksberg

Boligfond og fra PrivatBo

Arkitekt Karsten Pålsson

Beboerrepræsentationen

Og beboere i Wilkenbo

4

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


Finanskrise

Hvad vedkommer det os?!


Finanskrise

Det værste projekt I har fået forelagt?

Ja! … desværre.

Finanskrisen:

Pengerigelighed => Pengeknaphed.

Finanskrisen i fremtiden:

”Ingen kontrol” => Kontrol, regulering og hård

selvdisciplin.


Finanskrise - Fonden

Interesser Frederiksberg Boligfond skal

varetage:

1. Beboere i Wilkenbo og andre ejendomme

2. Alle Frederiksberg borgere – også

fremtidige

3. Ejendomme for 3.000.000.000 kr.


Finanskrise - Fonden


Finanskrise - Fonden


Finanskrise - Wilkenbo

Wilkenbo projekt 162.000.000 kr.

Lånebetingelser:

Pant

Rente

Afkastkrav: en ”sikkerhedsmargin”

Afkastkrav:

Tidligere ned til 1%

Nu 4,5% – 6,5%

Wilkenbo 3,7% (Tag boliger 5%)


Finanskrise - Konklusion

Vi kan ikke låne penge, hvis afkastet ikke ligger

på minimum 3,7 %. Altså kan projektet ikke

”forsødes” med gaver fra Fonden, sådan som vi

gjorde tidligere.

… Og det bliver ikke bedre i fremtiden.

… Og hvis vi ikke gør noget, så bliver Wilkenbo

aldrig renoveret, Wilkenbo forfalder og Fonden

taber penge.


tkr.

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Indtægter og resultat af ordinær drift

Res. ordinær drift Indtægter

2005 2006 2007 2008 2009

17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

12


tkr.

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Balanceposter

Aktiver Gæld Egenkapital

2005 2006 2007 2008 2009

17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

13


17. MAJ 2010

2. Præsentation af baggrunden for

den kommende renovering og fondens

visioner

14

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


17. MAJ 2010

Strategi og formålsparagraf

Frederiksberg Boligfonds strategi er at eje gode

tidssvarende boliger, der er til at betale.

Fondens formål er:

• i samarbejde med Frederiksberg Kommune, at drive

fondens ejendomme, således at ejendommene

udnyttes bedst muligt i funktionel henseende

• at der tilvejebringes den bedst mulige

brugsøkonomi

• og at der efter aftale udarbejdes retningslinjer om

kommunens anvisning til en del af boligerne.

15

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


17. MAJ 2010

Visioner

• Frederiksberg Boligfond udvikler gode lejeboliger, påtager sig

et socialt ansvar og sikrer en bæredygtig videreudvikling af

fondens ejendomme

• Frederiksberg Boligfond vil være garant for gode lejeboliger til

alle aldre og familiesituationer. Huslejen skal stå i et rimeligt

forhold til lejlighedernes kvalitet og beliggenhed.

• FB påtager sig et socialt ansvar, ved i samarbejde med

Frederiksberg Kommune at tilbyde lejligheder til alle

mennesker med et behov for bolig.

• Herudover vil FB i mindre omfang støtte lokale-, boligsocialeog

sportslige tiltag på Frederiksberg.

16

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


17. MAJ 2010

Visioner - fortsat

• FB er en innovativ udlejer, som til stadighed udvikler

ejendomme og boliger så svarer til moderne

menneskers og familiers behov.

• FB vil løbende arbejde for at udvikle et godt nærmiljø,

dér hvor vi kan.

• FB vil være kendt for at være synlig, åben og

imødekommende over for vores lejere og naboer.

• Vi vil stå for god service og for kvalitet i alle aspekter

af vores opgaveløsning.

17

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


17. MAJ 2010

Visioner - fortsat

• FB arbejder for en bæredygtig udvikling af

ejendommene. FB vil som en selvstændig fond

sikre, at ejendommene og lejlighederne bevarer

deres værdi og har en sund økonomi.

• Vi lægger stor vægt på at skåne vores miljø og

forbedre vores klima, og vil søge at inddrage

miljøvenlige materialer og energibesvarende

foranstaltninger, dér hvor vi kan på ejendommene.

18

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


17. MAJ 2010

Strategi

• God økonomi er også en del af strategien.

• Det er meget vigtigt for strategien, at den er med til at

sikre Frederiksberg Boligfonds værdier, så de i det

mindste følger inflationstakten i samfundet.

• Frederiksberg Boligfond skal sikre, at FBs ejendomme

bevarer sin realværdi. Det kan FB gøre ved at

vedligeholde og forbedre ejendommene, så de altid kan

sælges til en pris, der gør, at formuen forbliver intakt.

• FB skal sikre, at den vedligeholdelse og de forbedringer

som gennemføres, bliver tilbagebetalt af lejerne fuldt ud

via den opkrævede husleje.

19

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


17. MAJ 2010

Men er det nu også ringe endda?

Statistik for moderniserede lejeniveauer på

Frederiksberg (2008):

Minimal kr. 610 pr. m2 pr. år

Gennemsnit kr. 980 pr. m2 pr. år

Maksimal kr. 1.320 pr. m2 pr. år

Wilkenbo kr. 995/m2

20

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


17. MAJ 2010

Projektudgifter – budget 2010

Tagboliger inkl. nyt tag: 75 mio.

Elevatorer: 26 mio.

Tekniske installationer: 5 mio.

Badeværelser: 21 mio.

Køkkener: 21 mio.

Ventilation 5 mio.

Byggesum i alt: 162 mio.

21

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


17. MAJ 2010

Huslejebudget efter ombygning

Lejeberegning lejligheder uden bad:

kr. pr. måned:

Nuværende gennemsnit leje (75,70 m2) mdr. kr. 3.091,08

+ Tillæg for nyt badeværelse kr. 1.143,41

+ Tillæg for nyt køkken kr. 858,77

+ Tillæg for nyt ventilation kr. 270,81

+ Tillæg for nye tekniske installationer kr. 74,97

+ Tillæg for nyt elevator kr. 778,66

I alt efter lejestigning kr. 6.217,71

22

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


3. Præsentation af projektet

ved Pålsson Arkitekter

17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

23


Renovering af Wilkenbo

Dalgas Boulevard, Finsensvej, Lauritz Sørensens Vej, Wilkensvej


Renovering af Wilkenbo

Tagboliger og boliger i Wilkenbo

- Taget er nedslidt og trænger til udskiftning.

- Nye tagboliger skal udføres samtidig med tagudskiftning af hensyn til

korrekt placering af undertag, tagvinduer, kviste og ventilationshætter.

- Elevatorer etableres i forbindelse med nye tagboliger. Herved opnås

tilgængelighed for alle.

- Nyt ventilationsanlæg til tagboliger og alle

øvrige boliger. Det giver en sund ejendom

og bedre indeklima i lejlighederne.


Renovering af Wilkenbo

70 boliger på Lauritz Sørensens Vej og Wilkensvej

Projektet for de 70 boliger indeholder:

- Badeværelser

- Nye køkkener

- Ventilationsanlæg for bedre indeklima

- Elevatorer

Eventuelle tilvalg:

- Altan

- Mobilsug i gårdanlæg


Renovering af Wilkenbo

Delplan af opgang, normaletage, fremtidige forhold

ALTAN

KØKKEN

MINI-

ELEVATOR

BAD BAD

KØKKEN

ALTAN


Renovering af Wilkenbo

Nye badeværelser


Renovering af Wilkenbo

Nyt køkken


Renovering af Wilkenbo

Minielevator i eksisterende bitrappe


Renovering af Wilkenbo

Altaner mod gården


Renovering af Wilkenbo

Affaldshåndtering ved mobilsug


Renovering af Wilkenbo

Grønt gårdrum


Renovering af Wilkenbo

Samlet projekttidsplan

Samlet projekttidsplan


Renovering af Wilkenbo

Tidsplan for arbejder i de 70 boliger

Tidsplan for arbejder i de 70 boliger

Forventet byggetid i de 70 boliger: 45 arbejdsdage pr. bolig


17. MAJ 2010

4. Muligheder for boligstøtte og

genhusning

36

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


17. MAJ 2010

Genhusning

• Der er ikke forudsat midlertidig genhusning i

byggeperioden (samme model som ved renoveringen

af Roskildegården)

• Ifølge Boligreguleringslovens 26 har beboerne krav

på en erstatningsbolig, da boligen stiger mere end

177 kr./m2 om året (2010)

• Flytteudgifter og lignende er fonden uvedkommende

• Viser hensyn til personer med specielle handicaps

eller lignende

37

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


17. MAJ 2010

Boligstøtte

• Eksemplerne er generelle og skal ses som

vejledende

• For en præcis beregning, skal man henvende

sig til Borgerservice på Frederiksberg Rådhus

• Forudsætningerne for alle dagens eksempler

er, at det er beregnet på en 3-værelses lejlighed

på 75,7 m2

38

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


Stigning uden boligsikring

3-værelses lejlighed 75,7 m2.

Nuværende leje pr. måned: kr. 3091,08

Stigning: kr. 3126,62

Ny husleje i alt: kr. 6217,70

17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

39


17. MAJ 2010

Eksempler på boligydelse

Boligydelse til pensionister

Enlig pensionist som kun har folkepension:

Pensionistægtepar:

kr. 3.385 pr. måned

kr. 3.385 pr. måned

40

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


17. MAJ 2010

Eksempler på boligsikring

Boligsikring til andre

Enlig voksen over 25 år på kontanthjælp:

kr. 3.177 pr. måned

Enlig voksen med årsindkomst på kr. 200.000:

kr. 850 pr. måned

Enlig voksen med årsindkomst på kr. 300.000:

Par med årsindkomst på kr. 300.000:

kr. 830 pr. måned

kr. 900 pr. måned

41

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


5. Spørgsmål

17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

42


17. MAJ 2010

6. Opsamling og afrunding

43

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010


17. MAJ 2010

44

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

More magazines by this user
Similar magazines